Dataset / dokument

FORMAT FILNAMN UPPDATERAD
Betänkande / 2022-2025
Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvbet-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:37:03
htmlbet-2022-2025.html.zip (23 MB)2024-06-21 13:37:04
jsonbet-2022-2025.json.zip (39 MB)2024-06-21 13:37:05
sqlbet-2022-2025.sql.zip (39 MB)2024-06-21 13:37:06
textbet-2022-2025.text.zip (16 MB)2024-06-21 13:37:07
xmlbet-2022-2025.xml.zip (40 MB)2024-06-21 13:37:08
Betänkande / 2018-2021
Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvbet-2018-2021.csv.zip (0 MB)2023-02-27 10:20:52
htmlbet-2018-2021.html.zip (59 MB)2023-02-27 10:20:55
jsonbet-2018-2021.json.zip (80 MB)2023-02-27 10:20:57
sqlbet-2018-2021.sql.zip (81 MB)2023-02-27 10:21:01
textbet-2018-2021.text.zip (39 MB)2023-02-27 10:21:04
xmlbet-2018-2021.xml.zip (84 MB)2023-02-27 10:21:06
Betänkande / 2014-2017
Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvbet-2014-2017.csv.zip (0 MB)2023-02-27 09:33:57
htmlbet-2014-2017.html.zip (47 MB)2023-02-27 09:33:58
jsonbet-2014-2017.json.zip (69 MB)2023-02-27 09:33:59
sqlbet-2014-2017.sql.zip (70 MB)2023-02-27 09:34:01
textbet-2014-2017.text.zip (32 MB)2023-02-27 09:34:02
xmlbet-2014-2017.xml.zip (72 MB)2023-02-27 09:34:03
Betänkande / 2010-2013
Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvbet-2010-2013.csv.zip (0 MB)2023-02-27 09:51:50
htmlbet-2010-2013.html.zip (36 MB)2023-02-27 09:51:50
jsonbet-2010-2013.json.zip (46 MB)2023-02-27 09:51:51
sqlbet-2010-2013.sql.zip (47 MB)2023-02-27 09:51:53
textbet-2010-2013.text.zip (30 MB)2023-02-27 09:51:54
xmlbet-2010-2013.xml.zip (48 MB)2023-02-27 09:51:56
Betänkande / 2006-2009
betänkande
csvbet-2006-2009.csv.zip (0 MB)2013-09-20 17:49:58
htmlbet-2006-2009.html.zip (33 MB)2013-09-20 17:50:02
jsonbet-2006-2009.json.zip (52 MB)2013-09-20 17:50:05
sqlbet-2006-2009.sql.zip (54 MB)2013-09-20 17:50:08
textbet-2006-2009.text.zip (28 MB)2013-09-20 17:50:11
xmlbet-2006-2009.xml.zip (54 MB)2013-09-20 17:50:15
Betänkande / 2002-2005
betänkande
csvbet-2002-2005.csv.zip (0 MB)2013-09-20 17:46:20
htmlbet-2002-2005.html.zip (41 MB)2013-09-20 17:46:24
jsonbet-2002-2005.json.zip (47 MB)2013-09-20 17:46:26
sqlbet-2002-2005.sql.zip (47 MB)2013-09-20 17:46:29
textbet-2002-2005.text.zip (39 MB)2013-09-20 17:46:35
xmlbet-2002-2005.xml.zip (47 MB)2013-09-20 17:46:39
Betänkande / 1998-2001
betänkande
csvbet-1998-2001.csv.zip (0 MB)2013-09-20 17:42:08
htmlbet-1998-2001.html.zip (39 MB)2013-09-20 17:42:11
jsonbet-1998-2001.json.zip (42 MB)2013-09-20 17:42:14
sqlbet-1998-2001.sql.zip (43 MB)2013-09-20 17:42:16
textbet-1998-2001.text.zip (39 MB)2013-09-20 17:42:20
xmlbet-1998-2001.xml.zip (43 MB)2013-09-20 17:42:24
Betänkande / 1990-1997
betänkande
csvbet-1990-1997.csv.zip (0 MB)2013-09-20 17:43:51
htmlbet-1990-1997.html.zip (68 MB)2013-09-20 17:43:58
jsonbet-1990-1997.json.zip (73 MB)2013-09-20 17:44:04
sqlbet-1990-1997.sql.zip (72 MB)2013-09-20 17:44:16
textbet-1990-1997.text.zip (66 MB)2013-09-20 17:44:22
xmlbet-1990-1997.xml.zip (73 MB)2013-09-20 17:44:29
Betänkande / 1980-1989
Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.SkU:s betänkanden för perioden 1985/86-1989/90 saknas. AU:s betänkanden för 1981/82 saknas. Nästan alla KrU:s betänkanden för 1981/82 saknas.
csvbet-1980-1989.csv.zip (0 MB)2015-04-27 04:12:19
htmlbet-1980-1989.html.zip (94 MB)2015-04-27 04:12:26
jsonbet-1980-1989.json.zip (109 MB)2015-04-27 04:12:37
sqlbet-1980-1989.sql.zip (109 MB)2015-04-27 04:12:51
textbet-1980-1989.text.zip (77 MB)2015-04-27 04:12:58
xmlbet-1980-1989.xml.zip (111 MB)2015-04-27 04:13:09
Betänkande / 1971-1979
Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.Saknade dokument:
1975/76: alla
1976/77: FiU,NU
csvbet-1971-1979.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:58:55
htmlbet-1971-1979.html.zip (38 MB)2015-04-27 03:58:57
jsonbet-1971-1979.json.zip (40 MB)2015-04-27 03:59:01
sqlbet-1971-1979.sql.zip (39 MB)2015-04-27 03:59:05
textbet-1971-1979.text.zip (32 MB)2015-04-27 03:59:08
xmlbet-1971-1979.xml.zip (41 MB)2015-04-27 03:59:11
Departementsserien / 2020-
Utredningar från regeringens departement.
csvds-2020-.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:47:18
htmlds-2020-.html.zip (18 MB)2024-06-21 13:47:19
jsonds-2020-.json.zip (18 MB)2024-06-21 13:47:19
sqlds-2020-.sql.zip (18 MB)2024-06-21 13:47:20
textds-2020-.text.zip (13 MB)2024-06-21 13:47:21
xmlds-2020-.xml.zip (19 MB)2024-06-21 13:47:21
Departementsserien / 2015-
Utredningar från regeringens departement.
csvds-2015-.csv.zip (0 MB)2020-06-01 11:52:33
htmlds-2015-.html.zip (25 MB)2020-06-01 11:52:37
jsonds-2015-.json.zip (25 MB)2020-06-01 11:52:41
sqlds-2015-.sql.zip (25 MB)2020-06-01 11:52:44
textds-2015-.text.zip (17 MB)2020-06-01 11:52:46
xmlds-2015-.xml.zip (26 MB)2020-06-01 11:52:48
Departementsserien / 2010-2014
Utredningar från regeringens departement.
csvds-2010-2014.csv.zip (0 MB)2015-09-09 12:40:13
htmlds-2010-2014.html.zip (20 MB)2015-09-09 12:40:15
jsonds-2010-2014.json.zip (21 MB)2015-09-09 12:40:17
sqlds-2010-2014.sql.zip (21 MB)2015-09-09 12:40:19
textds-2010-2014.text.zip (13 MB)2015-09-09 12:40:20
xmlds-2010-2014.xml.zip (22 MB)2015-09-09 12:40:22
Departementsserien / 2005-2009
Utredningar från regeringens departement.
csvds-2005-2009.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:10:31
htmlds-2005-2009.html.zip (27 MB)2017-04-25 01:10:33
jsonds-2005-2009.json.zip (33 MB)2017-04-25 01:10:35
sqlds-2005-2009.sql.zip (34 MB)2017-04-25 01:10:37
textds-2005-2009.text.zip (19 MB)2017-04-25 01:10:39
xmlds-2005-2009.xml.zip (34 MB)2017-04-25 01:10:41
Departementsserien / 2000-2004
Utredningar från regeringens departement.
csvds-2000-2004.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:32:55
htmlds-2000-2004.html.zip (33 MB)2017-04-25 01:32:57
jsonds-2000-2004.json.zip (59 MB)2017-04-25 01:33:00
sqlds-2000-2004.sql.zip (59 MB)2017-04-25 01:33:03
textds-2000-2004.text.zip (23 MB)2017-04-25 01:33:05
xmlds-2000-2004.xml.zip (59 MB)2017-04-25 01:33:08
Departementsserien / 1990-1999
Utredningar från regeringens departement.
csvds-1990-1999.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:28:57
htmlds-1990-1999.html.zip (11 MB)2017-04-25 01:28:59
jsonds-1990-1999.json.zip (20 MB)2017-04-25 01:29:02
sqlds-1990-1999.sql.zip (20 MB)2017-04-25 01:29:06
textds-1990-1999.text.zip (8 MB)2017-04-25 01:29:07
xmlds-1990-1999.xml.zip (21 MB)2017-04-25 01:29:11
EUN / 2022-2025
Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen.
csvEUN-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:44
htmlEUN-2022-2025.html.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:44
jsonEUN-2022-2025.json.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:44
sqlEUN-2022-2025.sql.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:44
textEUN-2022-2025.text.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:44
xmlEUN-2022-2025.xml.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:44
EUN / 2018-2021
Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen.
csvEUN-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:57:53
htmlEUN-2018-2021.html.zip (1 MB)2022-11-08 12:57:53
jsonEUN-2018-2021.json.zip (1 MB)2022-11-08 12:57:53
sqlEUN-2018-2021.sql.zip (1 MB)2022-11-08 12:57:53
textEUN-2018-2021.text.zip (0 MB)2022-11-08 12:57:53
xmlEUN-2018-2021.xml.zip (1 MB)2022-11-08 12:57:53
EUN / 2014-2017
Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen.
csvEUN-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 01:12:17
htmlEUN-2014-2017.html.zip (1 MB)2019-01-31 01:12:17
jsonEUN-2014-2017.json.zip (1 MB)2019-01-31 01:12:17
sqlEUN-2014-2017.sql.zip (1 MB)2019-01-31 01:12:18
textEUN-2014-2017.text.zip (0 MB)2019-01-31 01:12:18
xmlEUN-2014-2017.xml.zip (1 MB)2019-01-31 01:12:18
EUN / 2010-2013
Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen.
csvEUN-2010-2013.csv.zip (0 MB)2014-09-30 01:06:38
htmlEUN-2010-2013.html.zip (3 MB)2014-09-30 01:06:38
jsonEUN-2010-2013.json.zip (3 MB)2014-09-30 01:06:38
sqlEUN-2010-2013.sql.zip (3 MB)2014-09-30 01:06:38
textEUN-2010-2013.text.zip (0 MB)2014-09-30 01:06:39
xmlEUN-2010-2013.xml.zip (3 MB)2014-09-30 01:06:39
EUN / 2000-2009
Dokument från EU-nämden. Kallelser- och föredragningslistor, protokoll, skriftliga samråd m.m.
csvEUN-2000-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:31:23
htmlEUN-2000-2009.html.zip (2 MB)2013-07-29 15:31:23
jsonEUN-2000-2009.json.zip (3 MB)2013-07-29 15:31:23
sqlEUN-2000-2009.sql.zip (2 MB)2013-07-29 15:31:23
textEUN-2000-2009.text.zip (0 MB)2013-07-29 15:31:24
xmlEUN-2000-2009.xml.zip (3 MB)2013-07-29 15:31:24
EUN / 1990-1999
Dokument från EU-nämden. Kallelser- och föredragningslistor, protokoll, skriftliga samråd m.m.
csvEUN-1990-1999.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:24
htmlEUN-1990-1999.html.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:24
jsonEUN-1990-1999.json.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:24
sqlEUN-1990-1999.sql.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:24
textEUN-1990-1999.text.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:24
xmlEUN-1990-1999.xml.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:24
Kammarens föredragningslistor / 2022-2025
Föredragningslistor för kammarens sammanträden.
csvf-lista-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:01
htmlf-lista-2022-2025.html.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:01
jsonf-lista-2022-2025.json.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:01
sqlf-lista-2022-2025.sql.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:01
textf-lista-2022-2025.text.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:01
xmlf-lista-2022-2025.xml.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:01
Kammarens föredragningslistor / 2018-2021
Föredragningslistor för kammarens sammanträden.
csvf-lista-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:55:45
htmlf-lista-2018-2021.html.zip (2 MB)2022-11-08 12:55:46
jsonf-lista-2018-2021.json.zip (2 MB)2022-11-08 12:55:46
sqlf-lista-2018-2021.sql.zip (2 MB)2022-11-08 12:55:46
textf-lista-2018-2021.text.zip (0 MB)2022-11-08 12:55:47
xmlf-lista-2018-2021.xml.zip (2 MB)2022-11-08 12:55:47
Kammarens föredragningslistor / 2014-2017
Föredragningslistor för kammarens sammanträden.
csvf-lista-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 01:10:38
htmlf-lista-2014-2017.html.zip (1 MB)2019-01-31 01:10:38
jsonf-lista-2014-2017.json.zip (2 MB)2019-01-31 01:10:38
sqlf-lista-2014-2017.sql.zip (1 MB)2019-01-31 01:10:39
textf-lista-2014-2017.text.zip (0 MB)2019-01-31 01:10:39
xmlf-lista-2014-2017.xml.zip (2 MB)2019-01-31 01:10:39
Kammarens föredragningslistor / 2010-2013
Föredragningslistor för kammarens sammanträden.
csvf-lista-2010-2013.csv.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:20
htmlf-lista-2010-2013.html.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:29
jsonf-lista-2010-2013.json.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:29
sqlf-lista-2010-2013.sql.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:20
textf-lista-2010-2013.text.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:29
xmlf-lista-2010-2013.xml.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
Kammarens föredragningslistor / 2000-2009
csvf-lista-2000-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:33:44
htmlf-lista-2000-2009.html.zip (2 MB)2013-07-29 15:33:44
jsonf-lista-2000-2009.json.zip (2 MB)2013-07-29 15:33:44
sqlf-lista-2000-2009.sql.zip (2 MB)2013-07-29 15:33:45
textf-lista-2000-2009.text.zip (1 MB)2013-07-29 15:33:45
xmlf-lista-2000-2009.xml.zip (2 MB)2013-07-29 15:33:45
Faktapromemoria / 2022-2025
Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.
csvfpm-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:47
htmlfpm-2022-2025.html.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:47
jsonfpm-2022-2025.json.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:47
sqlfpm-2022-2025.sql.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:47
textfpm-2022-2025.text.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:47
xmlfpm-2022-2025.xml.zip (2 MB)2024-06-21 13:52:48
Faktapromemoria / 2018-2021
Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.
csvfpm-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:57:07
htmlfpm-2018-2021.html.zip (3 MB)2022-11-08 12:57:07
jsonfpm-2018-2021.json.zip (3 MB)2022-11-08 12:57:08
sqlfpm-2018-2021.sql.zip (2 MB)2022-11-08 12:57:08
textfpm-2018-2021.text.zip (2 MB)2022-11-08 12:57:08
xmlfpm-2018-2021.xml.zip (3 MB)2022-11-08 12:57:08
Faktapromemoria / 2014-2017
Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.
csvfpm-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 01:11:18
htmlfpm-2014-2017.html.zip (2 MB)2019-01-31 01:11:18
jsonfpm-2014-2017.json.zip (3 MB)2019-01-31 01:11:18
sqlfpm-2014-2017.sql.zip (2 MB)2019-01-31 01:11:19
textfpm-2014-2017.text.zip (2 MB)2019-01-31 01:11:19
xmlfpm-2014-2017.xml.zip (3 MB)2019-01-31 01:11:19
Faktapromemoria / 2010-2013
Faktapromemorior om EU-förslag.
csvfpm -2010-2013.csv.zip (0 MB)2013-10-17 16:10:30
Faktapromemoria / 2010-2013
Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.
csvfpm-2010-2013.csv.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:50
htmlfpm-2010-2013.html.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:49
Faktapromemoria / 2010-2013
Faktapromemorior om EU-förslag.
htmlfpm -2010-2013.html.zip (3 MB)2013-10-17 16:10:30
jsonfpm -2010-2013.json.zip (3 MB)2013-10-17 16:10:30
Faktapromemoria / 2010-2013
Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.
jsonfpm-2010-2013.json.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:49
sqlfpm-2010-2013.sql.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:50
Faktapromemoria / 2010-2013
Faktapromemorior om EU-förslag.
sqlfpm -2010-2013.sql.zip (2 MB)2013-10-17 16:10:30
textfpm -2010-2013.text.zip (2 MB)2013-10-17 16:10:31
Faktapromemoria / 2010-2013
Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.
textfpm-2010-2013.text.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:49
xmlfpm-2010-2013.xml.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:49
Faktapromemoria / 2010-2013
Faktapromemorior om EU-förslag.
xmlfpm -2010-2013.xml.zip (3 MB)2013-10-17 16:10:31
Faktapromemoria / 2000-2009
csvfpm-2000-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:34:46
htmlfpm-2000-2009.html.zip (4 MB)2013-07-29 15:34:47
jsonfpm-2000-2009.json.zip (5 MB)2013-07-29 15:34:47
sqlfpm-2000-2009.sql.zip (4 MB)2013-07-29 15:34:47
textfpm-2000-2009.text.zip (3 MB)2013-07-29 15:34:47
xmlfpm-2000-2009.xml.zip (5 MB)2013-07-29 15:34:48
Framställning/redogörelse / 2022-2025
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.
csvfrsrdg-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:37:19
htmlfrsrdg-2022-2025.html.zip (3 MB)2024-06-21 13:37:19
jsonfrsrdg-2022-2025.json.zip (3 MB)2024-06-21 13:37:19
sqlfrsrdg-2022-2025.sql.zip (3 MB)2024-06-21 13:37:19
textfrsrdg-2022-2025.text.zip (2 MB)2024-06-21 13:37:19
xmlfrsrdg-2022-2025.xml.zip (3 MB)2024-06-21 13:37:19
Framställning/redogörelse / 2018-2021
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.
csvfrsrdg-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:43:42
htmlfrsrdg-2018-2021.html.zip (6 MB)2022-11-08 12:43:42
jsonfrsrdg-2018-2021.json.zip (7 MB)2022-11-08 12:43:42
sqlfrsrdg-2018-2021.sql.zip (7 MB)2022-11-08 12:43:42
textfrsrdg-2018-2021.text.zip (5 MB)2022-11-08 12:43:43
xmlfrsrdg-2018-2021.xml.zip (7 MB)2022-11-08 12:43:43
Framställning/redogörelse / 2014-2017
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.
csvfrsrdg-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 00:54:08
htmlfrsrdg-2014-2017.html.zip (5 MB)2019-01-31 00:54:08
jsonfrsrdg-2014-2017.json.zip (6 MB)2019-01-31 00:54:09
sqlfrsrdg-2014-2017.sql.zip (6 MB)2019-01-31 00:54:09
textfrsrdg-2014-2017.text.zip (4 MB)2019-01-31 00:54:10
xmlfrsrdg-2014-2017.xml.zip (6 MB)2019-01-31 00:54:10
Framställning/redogörelse / 2010-2013
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.
csvfrsrdg-2010-2013.csv.zip (0 MB)2014-11-25 08:29:26
htmlfrsrdg-2010-2013.html.zip (5 MB)2014-11-25 08:29:27
jsonfrsrdg-2010-2013.json.zip (5 MB)2014-11-25 08:29:27
sqlfrsrdg-2010-2013.sql.zip (5 MB)2014-11-25 08:29:28
textfrsrdg-2010-2013.text.zip (4 MB)2014-11-25 08:29:28
xmlfrsrdg-2010-2013.xml.zip (5 MB)2014-11-25 08:29:28
Framställning/redogörelse / 2006-2009
csvfrsrdg-2006-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:20:29
htmlfrsrdg-2006-2009.html.zip (5 MB)2013-07-24 16:40:39
jsonfrsrdg-2006-2009.json.zip (6 MB)2013-07-24 16:40:39
sqlfrsrdg-2006-2009.sql.zip (6 MB)2013-07-24 16:40:39
textfrsrdg-2006-2009.text.zip (4 MB)2013-07-24 16:40:40
xmlfrsrdg-2006-2009.xml.zip (6 MB)2013-07-24 16:40:41
Framställning/redogörelse / 2002-2005
csvfrsrdg-2002-2005.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:20:26
htmlfrsrdg-2002-2005.html.zip (6 MB)2013-07-24 16:39:58
jsonfrsrdg-2002-2005.json.zip (7 MB)2013-07-24 16:39:59
sqlfrsrdg-2002-2005.sql.zip (7 MB)2013-07-24 16:39:59
textfrsrdg-2002-2005.text.zip (5 MB)2013-07-24 16:40:00
xmlfrsrdg-2002-2005.xml.zip (7 MB)2013-07-24 16:40:00
Framställning/redogörelse / 1998-2001
csvfrsrdg-1998-2001.csv.zip (0 MB)2013-07-29 10:03:38
htmlfrsrdg-1998-2001.html.zip (7 MB)2013-07-29 10:03:38
jsonfrsrdg-1998-2001.json.zip (7 MB)2013-07-29 10:03:39
sqlfrsrdg-1998-2001.sql.zip (8 MB)2013-07-29 10:03:39
textfrsrdg-1998-2001.text.zip (7 MB)2013-07-29 10:03:40
xmlfrsrdg-1998-2001.xml.zip (8 MB)2013-07-29 10:03:40
Framställning/redogörelse / 1990-1997
htmlfrsrdg-1990-1997.html.zip (1 MB)2013-07-29 11:02:59
jsonfrsrdg-1990-1997.json.zip (1 MB)2013-07-29 11:02:59
sqlfrsrdg-1990-1997.sql.zip (1 MB)2013-07-29 11:02:59
textfrsrdg-1990-1997.text.zip (1 MB)2013-07-29 11:02:59
xmlfrsrdg-1990-1997.xml.zip (1 MB)2013-07-29 11:02:59
Framställning/redogörelse / 1980-1989
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.
csvfrsrdg-1980-1989.csv.zip (0 MB)2015-04-27 04:14:30
htmlfrsrdg-1980-1989.html.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:24
jsonfrsrdg-1980-1989.json.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:24
sqlfrsrdg-1980-1989.sql.zip (0 MB)2015-04-27 04:14:30
textfrsrdg-1980-1989.text.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:24
xmlfrsrdg-1980-1989.xml.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:24
Framställning/redogörelse / 1971-1979
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.
csvfrsrdg-1971-1979.csv.zip (0 MB)2015-04-27 04:14:30
htmlfrsrdg-1971-1979.html.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:24
jsonfrsrdg-1971-1979.json.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:24
sqlfrsrdg-1971-1979.sql.zip (0 MB)2015-04-27 04:14:30
textfrsrdg-1971-1979.text.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:24
xmlfrsrdg-1971-1979.xml.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:24
Interpellation / 2022-2025
Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvip-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:29:15
htmlip-2022-2025.html.zip (1 MB)2024-06-21 13:29:15
jsonip-2022-2025.json.zip (11 MB)2024-06-21 13:29:16
sqlip-2022-2025.sql.zip (10 MB)2024-06-21 13:29:16
textip-2022-2025.text.zip (1 MB)2024-06-21 13:29:16
xmlip-2022-2025.xml.zip (12 MB)2024-06-21 13:29:17
Interpellation / 2018-2021
Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvip-2018-2021.csv.zip (0 MB)2023-02-27 10:19:37
htmlip-2018-2021.html.zip (2 MB)2023-02-27 10:19:37
jsonip-2018-2021.json.zip (12 MB)2023-02-27 10:19:37
sqlip-2018-2021.sql.zip (10 MB)2023-02-27 10:19:38
textip-2018-2021.text.zip (2 MB)2023-02-27 10:19:39
xmlip-2018-2021.xml.zip (13 MB)2023-02-27 10:19:39
Interpellation / 2014-2017
Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvip-2014-2017.csv.zip (0 MB)2023-02-27 09:33:33
htmlip-2014-2017.html.zip (3 MB)2023-02-27 09:33:33
jsonip-2014-2017.json.zip (15 MB)2023-02-27 09:33:33
sqlip-2014-2017.sql.zip (13 MB)2023-02-27 09:33:34
textip-2014-2017.text.zip (3 MB)2023-02-27 09:33:35
xmlip-2014-2017.xml.zip (17 MB)2023-02-27 09:33:36
Interpellation / 2010-2013
Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvip-2010-2013.csv.zip (0 MB)2023-02-27 09:51:53
htmlip-2010-2013.html.zip (2 MB)2023-02-27 09:51:53
jsonip-2010-2013.json.zip (9 MB)2023-02-27 09:51:53
sqlip-2010-2013.sql.zip (7 MB)2023-02-27 09:51:54
textip-2010-2013.text.zip (2 MB)2023-02-27 09:51:55
xmlip-2010-2013.xml.zip (9 MB)2023-02-27 09:51:56
Interpellation / 2006-2009
interpellation
csvip-2006-2009.csv.zip (0 MB)2013-09-20 17:37:53
htmlip-2006-2009.html.zip (4 MB)2013-09-20 17:37:53
jsonip-2006-2009.json.zip (16 MB)2013-09-20 17:37:54
sqlip-2006-2009.sql.zip (14 MB)2013-09-20 17:37:55
textip-2006-2009.text.zip (3 MB)2013-09-20 17:37:55
xmlip-2006-2009.xml.zip (17 MB)2013-09-20 17:37:57
Interpellation / 2002-2005
interpellation
csvip-2002-2005.csv.zip (0 MB)2013-09-20 17:36:14
htmlip-2002-2005.html.zip (3 MB)2013-09-20 17:36:15
jsonip-2002-2005.json.zip (5 MB)2013-09-20 17:36:15
sqlip-2002-2005.sql.zip (3 MB)2013-09-20 17:36:15
textip-2002-2005.text.zip (3 MB)2013-09-20 17:36:16
xmlip-2002-2005.xml.zip (5 MB)2013-09-20 17:36:16
Interpellation / 1998-2001
interpellation
csvip-1998-2001.csv.zip (0 MB)2013-09-20 17:34:39
htmlip-1998-2001.html.zip (2 MB)2013-09-20 17:34:39
jsonip-1998-2001.json.zip (2 MB)2013-09-20 17:34:40
sqlip-1998-2001.sql.zip (1 MB)2013-09-20 17:34:40
textip-1998-2001.text.zip (2 MB)2013-09-20 17:34:41
xmlip-1998-2001.xml.zip (3 MB)2013-09-20 17:34:41
Interpellation / 1990-1997
interpellation
csvip-1990-1997.csv.zip (0 MB)2013-09-20 17:32:49
htmlip-1990-1997.html.zip (0 MB)2013-09-20 17:09:59
jsonip-1990-1997.json.zip (0 MB)2013-09-20 17:09:59
sqlip-1990-1997.sql.zip (0 MB)2013-09-20 17:32:49
textip-1990-1997.text.zip (0 MB)2013-09-20 17:09:59
xmlip-1990-1997.xml.zip (0 MB)2013-09-20 17:09:59
Interpellation / 1980-1989
Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvip-1980-1989.csv.zip (0 MB)2015-04-27 04:14:39
htmlip-1980-1989.html.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:31
jsonip-1980-1989.json.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:31
sqlip-1980-1989.sql.zip (0 MB)2015-04-27 04:14:39
textip-1980-1989.text.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:31
xmlip-1980-1989.xml.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:31
Interpellation / 1971-1979
Interpellationer från ledamöterna till regeringen. I vissa årgångar finns även debatten med i formaten JSON, SQL och XML.
csvip-1971-1979.csv.zip (0 MB)2015-04-27 04:14:39
htmlip-1971-1979.html.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:31
jsonip-1971-1979.json.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:31
sqlip-1971-1979.sql.zip (0 MB)2015-04-27 04:14:39
textip-1971-1979.text.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:31
xmlip-1971-1979.xml.zip (0 MB)2015-01-23 18:48:31
Kammakt / 2022-2025
Kammaraktiviteter
csvkammakt-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:37
htmlkammakt-2022-2025.html.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:37
jsonkammakt-2022-2025.json.zip (5 MB)2024-06-21 13:52:37
sqlkammakt-2022-2025.sql.zip (4 MB)2024-06-21 13:52:37
textkammakt-2022-2025.text.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:37
xmlkammakt-2022-2025.xml.zip (6 MB)2024-06-21 13:52:38
Kammakt / 2018-2021
Kammaraktiviteter
csvkammakt-2018-2021.csv.zip (0 MB)2023-02-27 10:18:17
htmlkammakt-2018-2021.html.zip (1 MB)2023-02-27 10:18:17
jsonkammakt-2018-2021.json.zip (6 MB)2023-02-27 10:18:17
sqlkammakt-2018-2021.sql.zip (4 MB)2023-02-27 10:18:18
textkammakt-2018-2021.text.zip (0 MB)2023-02-27 10:18:18
xmlkammakt-2018-2021.xml.zip (7 MB)2023-02-27 10:18:19
Kammakt / 2014-2017
Kammaraktiviteter
csvkammakt-2014-2017.csv.zip (0 MB)2023-02-27 09:32:10
htmlkammakt-2014-2017.html.zip (1 MB)2023-02-27 09:32:10
jsonkammakt-2014-2017.json.zip (8 MB)2023-02-27 09:32:10
sqlkammakt-2014-2017.sql.zip (5 MB)2023-02-27 09:32:10
textkammakt-2014-2017.text.zip (1 MB)2023-02-27 09:32:10
xmlkammakt-2014-2017.xml.zip (9 MB)2023-02-27 09:32:11
Kammakt / 2010-2013
Kammaraktiviteter
csvkammakt-2010-2013.csv.zip (0 MB)2023-02-27 09:50:45
htmlkammakt-2010-2013.html.zip (0 MB)2023-02-27 09:50:45
jsonkammakt-2010-2013.json.zip (4 MB)2023-02-27 09:50:45
sqlkammakt-2010-2013.sql.zip (2 MB)2023-02-27 09:50:45
textkammakt-2010-2013.text.zip (0 MB)2023-02-27 09:50:45
xmlkammakt-2010-2013.xml.zip (5 MB)2023-02-27 09:50:46
KOM / 2020-
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade COM-dokument.
csvkom-2020-.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:49:29
htmlkom-2020-.html.zip (20 MB)2024-06-21 13:49:29
jsonkom-2020-.json.zip (21 MB)2024-06-21 13:49:30
sqlkom-2020-.sql.zip (21 MB)2024-06-21 13:49:31
textkom-2020-.text.zip (13 MB)2024-06-21 13:49:31
xmlkom-2020-.xml.zip (22 MB)2024-06-21 13:49:32
KOM / 2015-
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument.
csvkom-2015-.csv.zip (0 MB)2020-06-01 11:52:49
csvtkom-2015-.csvt.zip (0 MB)2017-10-24 07:23:11
htmlkom-2015-.html.zip (0 MB)2015-01-13 17:35:20
jsonkom-2015-.json.zip (0 MB)2015-01-13 17:35:20
sqlkom-2015-.sql.zip (0 MB)2020-06-01 11:52:49
textkom-2015-.text.zip (0 MB)2015-01-13 17:35:20
xmlkom-2015-.xml.zip (0 MB)2015-01-13 17:35:20
KOM / 2010-2014
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument.
csvkom-2010-2014.csv.zip (0 MB)2015-09-09 12:43:55
htmlkom-2010-2014.html.zip (77 MB)2015-09-09 12:44:01
jsonkom-2010-2014.json.zip (85 MB)2015-09-09 12:44:09
sqlkom-2010-2014.sql.zip (85 MB)2015-09-09 12:44:15
textkom-2010-2014.text.zip (42 MB)2015-09-09 12:44:19
xmlkom-2010-2014.xml.zip (88 MB)2015-09-09 12:44:25
KOM / 2005-2009
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument.
csvkom-2005-2009.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:20:39
htmlkom-2005-2009.html.zip (64 MB)2017-04-25 01:20:42
jsonkom-2005-2009.json.zip (66 MB)2017-04-25 01:20:46
sqlkom-2005-2009.sql.zip (66 MB)2017-04-25 01:20:50
textkom-2005-2009.text.zip (35 MB)2017-04-25 01:20:53
xmlkom-2005-2009.xml.zip (69 MB)2017-04-25 01:20:56
KOM / 2000-2004
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument.
csvkom-2000-2004.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:11:38
htmlkom-2000-2004.html.zip (0 MB)2017-04-25 01:11:38
jsonkom-2000-2004.json.zip (0 MB)2017-04-25 01:11:38
sqlkom-2000-2004.sql.zip (0 MB)2017-04-25 01:11:38
textkom-2000-2004.text.zip (0 MB)2017-04-25 01:11:39
xmlkom-2000-2004.xml.zip (0 MB)2017-04-25 01:11:39
KOM / 1990-1999
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument.
csvkom-1990-1999.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:11:35
htmlkom-1990-1999.html.zip (0 MB)2015-09-10 13:24:48
jsonkom-1990-1999.json.zip (0 MB)2015-09-10 13:24:48
sqlkom-1990-1999.sql.zip (0 MB)2017-04-25 01:11:35
textkom-1990-1999.text.zip (0 MB)2015-09-10 13:24:48
xmlkom-1990-1999.xml.zip (0 MB)2015-09-10 13:24:48
Motion / 2022-2025
Motioner från riksdagens ledamöter.
csvmot-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:33:27
htmlmot-2022-2025.html.zip (29 MB)2024-06-21 13:33:27
jsonmot-2022-2025.json.zip (35 MB)2024-06-21 13:33:28
sqlmot-2022-2025.sql.zip (27 MB)2024-06-21 13:33:29
textmot-2022-2025.text.zip (14 MB)2024-06-21 13:33:29
xmlmot-2022-2025.xml.zip (37 MB)2024-06-21 13:33:31
Motion / 2018-2021
Motioner från riksdagens ledamöter.
csvmot-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:38:22
htmlmot-2018-2021.html.zip (86 MB)2022-11-08 12:38:25
jsonmot-2018-2021.json.zip (104 MB)2022-11-08 12:38:28
sqlmot-2018-2021.sql.zip (81 MB)2022-11-08 12:38:32
textmot-2018-2021.text.zip (43 MB)2022-11-08 12:38:33
xmlmot-2018-2021.xml.zip (110 MB)2022-11-08 12:38:40
Motion / 2014-2017
Motioner från riksdagens ledamöter.
csvmot-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 00:47:55
htmlmot-2014-2017.html.zip (70 MB)2019-01-31 00:47:58
jsonmot-2014-2017.json.zip (86 MB)2019-01-31 00:48:02
sqlmot-2014-2017.sql.zip (62 MB)2019-01-31 00:48:06
textmot-2014-2017.text.zip (33 MB)2019-01-31 00:48:08
xmlmot-2014-2017.xml.zip (91 MB)2019-01-31 00:48:12
Motion / 2010-2013
Motioner från riksdagens ledamöter.
csvmot-2010-2013.csv.zip (0 MB)2014-11-25 08:21:44
htmlmot-2010-2013.html.zip (48 MB)2014-11-25 08:21:48
jsonmot-2010-2013.json.zip (60 MB)2014-11-25 08:21:54
sqlmot-2010-2013.sql.zip (38 MB)2014-11-25 08:21:58
textmot-2010-2013.text.zip (30 MB)2014-11-25 08:22:01
xmlmot-2010-2013.xml.zip (64 MB)2014-11-25 08:22:07
Motion / 2006-2009
csvmot-2006-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:30:18
htmlmot-2006-2009.html.zip (47 MB)2013-07-25 13:16:58
jsonmot-2006-2009.json.zip (61 MB)2013-07-25 13:17:11
sqlmot-2006-2009.sql.zip (41 MB)2013-07-25 13:17:15
textmot-2006-2009.text.zip (31 MB)2013-07-25 13:17:20
xmlmot-2006-2009.xml.zip (65 MB)2013-07-25 13:17:31
Motion / 2002-2005
csvmot-2002-2005.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:28:55
htmlmot-2002-2005.html.zip (59 MB)2013-07-24 18:12:29
jsonmot-2002-2005.json.zip (72 MB)2013-07-24 18:12:44
sqlmot-2002-2005.sql.zip (55 MB)2013-07-24 18:12:54
textmot-2002-2005.text.zip (47 MB)2013-07-24 18:13:05
xmlmot-2002-2005.xml.zip (77 MB)2013-07-24 18:13:21
Motion / 1998-2001
csvmot-1998-2001.csv.zip (0 MB)2013-07-29 10:21:48
htmlmot-1998-2001.html.zip (44 MB)2013-07-29 10:21:52
jsonmot-1998-2001.json.zip (56 MB)2013-07-29 10:21:54
sqlmot-1998-2001.sql.zip (42 MB)2013-07-29 10:21:57
textmot-1998-2001.text.zip (40 MB)2013-07-29 10:21:59
xmlmot-1998-2001.xml.zip (60 MB)2013-07-29 10:22:07
Motion / 1990-1997
csvmot-1990-1997.csv.zip (0 MB)2013-07-29 11:03:17
htmlmot-1990-1997.html.zip (72 MB)2013-07-29 11:03:29
jsonmot-1990-1997.json.zip (92 MB)2013-07-29 11:03:44
sqlmot-1990-1997.sql.zip (68 MB)2013-07-29 11:03:49
textmot-1990-1997.text.zip (65 MB)2013-07-29 11:04:03
xmlmot-1990-1997.xml.zip (99 MB)2013-07-29 11:04:21
Motion / 1980-1989
Motioner från riksdagens ledamöter.
csvmot-1980-1989.csv.zip (1 MB)2015-04-27 04:05:10
htmlmot-1980-1989.html.zip (96 MB)2015-04-27 04:05:18
jsonmot-1980-1989.json.zip (113 MB)2015-04-27 04:05:28
sqlmot-1980-1989.sql.zip (79 MB)2015-04-27 04:05:35
textmot-1980-1989.text.zip (81 MB)2015-04-27 04:05:43
xmlmot-1980-1989.xml.zip (121 MB)2015-04-27 04:05:54
Motion / 1971-1979
Motioner från riksdagens ledamöter.
csvmot-1971-1979.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:17:14
htmlmot-1971-1979.html.zip (61 MB)2015-04-27 03:17:19
jsonmot-1971-1979.json.zip (69 MB)2015-04-27 03:17:26
sqlmot-1971-1979.sql.zip (48 MB)2015-04-27 03:17:32
textmot-1971-1979.text.zip (51 MB)2015-04-27 03:17:39
xmlmot-1971-1979.xml.zip (73 MB)2015-04-27 03:17:47
Övrigt / 2022-2025
Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser. De gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag
csvÖvrigt-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:38
htmlÖvrigt-2022-2025.html.zip (3 MB)2024-06-21 13:52:38
jsonÖvrigt-2022-2025.json.zip (3 MB)2024-06-21 13:52:39
sqlÖvrigt-2022-2025.sql.zip (3 MB)2024-06-21 13:52:39
textÖvrigt-2022-2025.text.zip (2 MB)2024-06-21 13:52:39
xmlÖvrigt-2022-2025.xml.zip (3 MB)2024-06-21 13:52:39
Övrigt / 2018-2021
Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser. De gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag
csvÖvrigt-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:57:46
htmlÖvrigt-2018-2021.html.zip (10 MB)2022-11-08 12:57:46
jsonÖvrigt-2018-2021.json.zip (10 MB)2022-11-08 12:57:47
sqlÖvrigt-2018-2021.sql.zip (10 MB)2022-11-08 12:57:47
textÖvrigt-2018-2021.text.zip (7 MB)2022-11-08 12:57:47
xmlÖvrigt-2018-2021.xml.zip (11 MB)2022-11-08 12:57:48
Övrigt / 2014-2017
Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser. De gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag
csvÖvrigt-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 01:12:43
htmlÖvrigt-2014-2017.html.zip (15 MB)2019-01-31 01:12:43
jsonÖvrigt-2014-2017.json.zip (17 MB)2019-01-31 01:12:44
sqlÖvrigt-2014-2017.sql.zip (16 MB)2019-01-31 01:12:45
textÖvrigt-2014-2017.text.zip (11 MB)2019-01-31 01:12:46
xmlÖvrigt-2014-2017.xml.zip (18 MB)2019-01-31 01:12:47
Övrigt / 2010-2013
Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser. De gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag
csvÖvrigt-2010-2013.csv.zip (0 MB)2014-09-30 01:07:34
htmlÖvrigt-2010-2013.html.zip (17 MB)2014-09-30 01:07:35
jsonÖvrigt-2010-2013.json.zip (22 MB)2014-09-30 01:07:37
sqlÖvrigt-2010-2013.sql.zip (19 MB)2014-09-30 01:07:38
textÖvrigt-2010-2013.text.zip (12 MB)2014-09-30 01:07:39
xmlÖvrigt-2010-2013.xml.zip (23 MB)2014-09-30 01:07:40
Övrigt / 2000-2009
Samling med urd, rir, urf, rfr, plan, uttag, minråd och bilagor till dokument.
csvÖvrigt-2000-2009.csv.zip (0 MB)2013-10-17 14:32:36
htmlÖvrigt-2000-2009.html.zip (14 MB)2013-10-17 14:32:37
jsonÖvrigt-2000-2009.json.zip (17 MB)2013-10-17 14:32:39
sqlÖvrigt-2000-2009.sql.zip (15 MB)2013-10-17 14:32:40
textÖvrigt-2000-2009.text.zip (12 MB)2013-10-17 14:32:41
xmlÖvrigt-2000-2009.xml.zip (18 MB)2013-10-17 14:32:43
Proposition / 2022-2025
Propositioner och skrivelser från regeringen.
csvprop-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:33:15
htmlprop-2022-2025.html.zip (44 MB)2024-06-21 13:33:16
jsonprop-2022-2025.json.zip (46 MB)2024-06-21 13:33:17
sqlprop-2022-2025.sql.zip (45 MB)2024-06-21 13:33:18
textprop-2022-2025.text.zip (27 MB)2024-06-21 13:33:19
xmlprop-2022-2025.xml.zip (47 MB)2024-06-21 13:33:20
Proposition / 2018-2021
Propositioner och skrivelser från regeringen.
csvprop-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:33:17
htmlprop-2018-2021.html.zip (104 MB)2022-11-08 12:33:20
jsonprop-2018-2021.json.zip (107 MB)2022-11-08 12:33:26
sqlprop-2018-2021.sql.zip (107 MB)2022-11-08 12:33:32
textprop-2018-2021.text.zip (66 MB)2022-11-08 12:33:33
xmlprop-2018-2021.xml.zip (112 MB)2022-11-08 12:33:36
Proposition / 2014-2017
Propositioner och skrivelser från regeringen.
csvprop-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 00:51:19
htmlprop-2014-2017.html.zip (131 MB)2019-01-31 00:51:24
jsonprop-2014-2017.json.zip (136 MB)2019-01-31 00:51:31
sqlprop-2014-2017.sql.zip (132 MB)2019-01-31 00:51:38
textprop-2014-2017.text.zip (81 MB)2019-01-31 00:51:43
xmlprop-2014-2017.xml.zip (141 MB)2019-01-31 00:51:50
Proposition / 2010-2013
Propositioner och skrivelser från regeringen.
csvprop-2010-2013.csv.zip (0 MB)2014-11-25 08:19:03
htmlprop-2010-2013.html.zip (104 MB)2014-11-25 08:19:13
jsonprop-2010-2013.json.zip (115 MB)2014-11-25 08:19:23
sqlprop-2010-2013.sql.zip (114 MB)2014-11-25 08:19:33
textprop-2010-2013.text.zip (58 MB)2014-11-25 08:19:39
xmlprop-2010-2013.xml.zip (119 MB)2014-11-25 08:19:48
Proposition / 2006-2009
csvprop-2006-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:21:48
htmlprop-2006-2009.html.zip (50 MB)2013-07-24 13:24:10
jsonprop-2006-2009.json.zip (54 MB)2013-07-24 17:08:38
sqlprop-2006-2009.sql.zip (53 MB)2013-07-24 17:08:42
textprop-2006-2009.text.zip (28 MB)2013-07-24 17:08:47
xmlprop-2006-2009.xml.zip (56 MB)2013-07-24 17:08:57
Proposition / 2002-2005
csvprop-2002-2005.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:21:20
htmlprop-2002-2005.html.zip (87 MB)2013-07-24 17:00:27
jsonprop-2002-2005.json.zip (90 MB)2013-07-24 17:00:41
sqlprop-2002-2005.sql.zip (90 MB)2013-07-24 17:00:54
textprop-2002-2005.text.zip (59 MB)2013-07-24 17:01:04
xmlprop-2002-2005.xml.zip (94 MB)2013-07-24 17:01:23
Proposition / 1998-2001
csvprop-1998-2001.csv.zip (0 MB)2013-07-29 10:10:03
htmlprop-1998-2001.html.zip (52 MB)2013-07-29 10:10:07
jsonprop-1998-2001.json.zip (56 MB)2013-07-29 10:10:10
sqlprop-1998-2001.sql.zip (57 MB)2013-07-29 10:10:13
textprop-1998-2001.text.zip (45 MB)2013-07-29 10:10:16
xmlprop-1998-2001.xml.zip (58 MB)2013-07-29 10:10:21
Proposition / 1990-1997
csvprop-1990-1997.csv.zip (0 MB)2013-07-29 12:13:13
htmlprop-1990-1997.html.zip (135 MB)2013-07-29 12:13:20
jsonprop-1990-1997.json.zip (140 MB)2013-07-29 12:13:30
sqlprop-1990-1997.sql.zip (142 MB)2013-07-29 12:13:37
textprop-1990-1997.text.zip (113 MB)2013-07-29 12:13:44
xmlprop-1990-1997.xml.zip (144 MB)2013-07-29 12:13:53
Proposition / 1980-1989
Propositioner och skrivelser från regeringen.
csvprop-1980-1989.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:47:56
htmlprop-1980-1989.html.zip (199 MB)2015-04-27 03:48:10
jsonprop-1980-1989.json.zip (203 MB)2015-04-27 03:48:30
sqlprop-1980-1989.sql.zip (203 MB)2015-04-27 03:48:53
textprop-1980-1989.text.zip (144 MB)2015-04-27 03:49:09
xmlprop-1980-1989.xml.zip (207 MB)2015-04-27 03:49:34
Proposition / 1971-1979
Propositioner och skrivelser från regeringen.Saknade dokument:
1973:142-159
csvprop-1971-1979.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:27:08
htmlprop-1971-1979.html.zip (190 MB)2015-04-27 03:27:35
jsonprop-1971-1979.json.zip (193 MB)2015-04-27 03:28:05
sqlprop-1971-1979.sql.zip (193 MB)2015-04-27 03:28:38
textprop-1971-1979.text.zip (139 MB)2015-04-27 03:29:04
xmlprop-1971-1979.xml.zip (196 MB)2015-04-27 03:29:36
Protokoll / 2022-2025
Protokoll från kammarens sammanträden.
csvprot-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:30:33
htmlprot-2022-2025.html.zip (24 MB)2024-06-21 13:30:34
jsonprot-2022-2025.json.zip (24 MB)2024-06-21 13:30:34
sqlprot-2022-2025.sql.zip (25 MB)2024-06-21 13:30:35
textprot-2022-2025.text.zip (20 MB)2024-06-21 13:30:36
xmlprot-2022-2025.xml.zip (25 MB)2024-06-21 13:30:37
Protokoll / 2018-2021
Protokoll från kammarens sammanträden.
csvprot-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:25:00
htmlprot-2018-2021.html.zip (45 MB)2022-11-08 12:25:03
jsonprot-2018-2021.json.zip (46 MB)2022-11-08 12:25:05
sqlprot-2018-2021.sql.zip (47 MB)2022-11-08 12:25:09
textprot-2018-2021.text.zip (37 MB)2022-11-08 12:25:12
xmlprot-2018-2021.xml.zip (47 MB)2022-11-08 12:25:14
Protokoll / 2014-2017
Protokoll från kammarens sammanträden.
csvprot-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 00:39:48
htmlprot-2014-2017.html.zip (46 MB)2019-01-31 00:39:50
jsonprot-2014-2017.json.zip (47 MB)2019-01-31 00:39:53
sqlprot-2014-2017.sql.zip (48 MB)2019-01-31 00:39:56
textprot-2014-2017.text.zip (39 MB)2019-01-31 00:39:59
xmlprot-2014-2017.xml.zip (49 MB)2019-01-31 00:40:02
Protokoll / 2010-2013
Protokoll från kammarens sammanträden.
csvprot-2010-2013.csv.zip (0 MB)2014-11-25 08:06:50
htmlprot-2010-2013.html.zip (42 MB)2014-11-25 08:06:55
jsonprot-2010-2013.json.zip (43 MB)2014-11-25 08:06:59
sqlprot-2010-2013.sql.zip (45 MB)2014-11-25 08:07:05
textprot-2010-2013.text.zip (39 MB)2014-11-25 08:07:11
xmlprot-2010-2013.xml.zip (44 MB)2014-11-25 08:07:16
Protokoll / 2006-2009
csvprot-2006-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:20:49
htmlprot-2006-2009.html.zip (47 MB)2013-07-24 16:48:23
jsonprot-2006-2009.json.zip (47 MB)2013-07-24 16:48:30
sqlprot-2006-2009.sql.zip (48 MB)2013-07-24 16:48:34
textprot-2006-2009.text.zip (43 MB)2013-07-24 16:48:42
xmlprot-2006-2009.xml.zip (47 MB)2013-07-24 16:48:51
Protokoll / 2002-2005
csvprot-2002-2005.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:20:40
htmlprot-2002-2005.html.zip (43 MB)2013-07-24 16:44:21
jsonprot-2002-2005.json.zip (44 MB)2013-07-24 16:44:29
sqlprot-2002-2005.sql.zip (45 MB)2013-07-24 16:44:33
textprot-2002-2005.text.zip (41 MB)2013-07-24 16:44:40
xmlprot-2002-2005.xml.zip (44 MB)2013-07-24 16:44:46
Protokoll / 1998-2001
csvprot-1998-2001.csv.zip (0 MB)2013-07-29 10:06:25
htmlprot-1998-2001.html.zip (40 MB)2013-07-29 10:06:27
jsonprot-1998-2001.json.zip (41 MB)2013-07-29 10:06:29
sqlprot-1998-2001.sql.zip (41 MB)2013-07-29 10:06:31
textprot-1998-2001.text.zip (40 MB)2013-07-29 10:06:34
xmlprot-1998-2001.xml.zip (40 MB)2013-07-29 10:06:37
Protokoll / 1990-1997
csvprot-1990-1997.csv.zip (0 MB)2013-07-29 11:34:29
htmlprot-1990-1997.html.zip (76 MB)2013-07-29 11:34:33
jsonprot-1990-1997.json.zip (78 MB)2013-07-29 11:34:38
sqlprot-1990-1997.sql.zip (79 MB)2013-07-29 11:34:42
textprot-1990-1997.text.zip (76 MB)2013-07-29 11:34:46
xmlprot-1990-1997.xml.zip (77 MB)2013-07-29 11:34:51
Protokoll / 1980-1989
Protokoll från kammarens sammanträden.
csvprot-1980-1989.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:07:47
htmlprot-1980-1989.html.zip (115 MB)2015-04-27 03:07:58
jsonprot-1980-1989.json.zip (117 MB)2015-04-27 03:08:09
sqlprot-1980-1989.sql.zip (119 MB)2015-04-27 03:08:19
textprot-1980-1989.text.zip (98 MB)2015-04-27 03:08:28
xmlprot-1980-1989.xml.zip (118 MB)2015-04-27 03:08:40
Protokoll / 1971-1979
Protokoll från kammarens sammanträden.
csvprot-1971-1979.csv.zip (0 MB)2015-04-27 02:57:05
htmlprot-1971-1979.html.zip (113 MB)2015-04-27 02:57:16
jsonprot-1971-1979.json.zip (115 MB)2015-04-27 02:57:25
sqlprot-1971-1979.sql.zip (117 MB)2015-04-27 02:57:37
textprot-1971-1979.text.zip (96 MB)2015-04-27 02:57:46
xmlprot-1971-1979.xml.zip (117 MB)2015-04-27 02:57:58
Riksdagens diarium / 2022-2025
Riksdagens diarium.
csvRiksdagens diarium-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:29:31
htmlRiksdagens diarium-2022-2025.html.zip (0 MB)2024-06-21 13:29:31
jsonRiksdagens diarium-2022-2025.json.zip (2 MB)2024-06-21 13:29:31
sqlRiksdagens diarium-2022-2025.sql.zip (0 MB)2024-06-21 13:29:31
textRiksdagens diarium-2022-2025.text.zip (0 MB)2024-06-21 13:29:31
xmlRiksdagens diarium-2022-2025.xml.zip (2 MB)2024-06-21 13:29:31
Riksdagens diarium / 2018-2021
Riksdagens diarium.
csvRiksdagens diarium-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:24:33
htmlRiksdagens diarium-2018-2021.html.zip (1 MB)2022-11-08 12:24:34
jsonRiksdagens diarium-2018-2021.json.zip (5 MB)2022-11-08 12:24:34
sqlRiksdagens diarium-2018-2021.sql.zip (0 MB)2022-11-08 12:24:35
textRiksdagens diarium-2018-2021.text.zip (1 MB)2022-11-08 12:24:35
xmlRiksdagens diarium-2018-2021.xml.zip (6 MB)2022-11-08 12:24:35
Riksdagens diarium / 2014-2017
Riksdagens diarium.
csvRiksdagens diarium-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 00:36:30
htmlRiksdagens diarium-2014-2017.html.zip (0 MB)2019-01-31 00:36:31
jsonRiksdagens diarium-2014-2017.json.zip (2 MB)2019-01-31 00:36:31
sqlRiksdagens diarium-2014-2017.sql.zip (0 MB)2019-01-31 00:36:31
textRiksdagens diarium-2014-2017.text.zip (0 MB)2019-01-31 00:36:32
xmlRiksdagens diarium-2014-2017.xml.zip (2 MB)2019-01-31 00:36:32
Riksdagsskrivelse / 2022-2025
Skrivelser från riksdagen till regeringen.
csvrskr-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:20
htmlrskr-2022-2025.html.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:20
jsonrskr-2022-2025.json.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:20
sqlrskr-2022-2025.sql.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:20
textrskr-2022-2025.text.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:20
xmlrskr-2022-2025.xml.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:20
Riksdagsskrivelse / 2018-2021
Skrivelser från riksdagen till regeringen.
csvrskr-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:56:44
htmlrskr-2018-2021.html.zip (1 MB)2022-11-08 12:56:44
jsonrskr-2018-2021.json.zip (2 MB)2022-11-08 12:56:45
sqlrskr-2018-2021.sql.zip (0 MB)2022-11-08 12:56:45
textrskr-2018-2021.text.zip (0 MB)2022-11-08 12:56:45
xmlrskr-2018-2021.xml.zip (2 MB)2022-11-08 12:56:45
Riksdagsskrivelse / 2014-2017
Skrivelser från riksdagen till regeringen.
csvrskr-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 01:11:21
htmlrskr-2014-2017.html.zip (1 MB)2019-01-31 01:11:21
jsonrskr-2014-2017.json.zip (1 MB)2019-01-31 01:11:22
sqlrskr-2014-2017.sql.zip (0 MB)2019-01-31 01:11:22
textrskr-2014-2017.text.zip (0 MB)2019-01-31 01:11:22
xmlrskr-2014-2017.xml.zip (2 MB)2019-01-31 01:11:23
Riksdagsskrivelse / 2010-2013
Skrivelser från riksdagen till regeringen.
csvrskr-2010-2013.csv.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:20
htmlrskr-2010-2013.html.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
jsonrskr-2010-2013.json.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
sqlrskr-2010-2013.sql.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:20
textrskr-2010-2013.text.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
xmlrskr-2010-2013.xml.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
Riksdagsskrivelse / 2000-2009
csvrskr-2000-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:35:11
htmlrskr-2000-2009.html.zip (1 MB)2013-07-29 15:35:11
jsonrskr-2000-2009.json.zip (2 MB)2013-07-29 15:35:11
sqlrskr-2000-2009.sql.zip (0 MB)2013-07-29 15:35:11
textrskr-2000-2009.text.zip (0 MB)2013-07-29 15:35:11
xmlrskr-2000-2009.xml.zip (2 MB)2013-07-29 15:35:11
Samtr / 2022-2025
Sammanträden
csvsamtr-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:51:58
htmlsamtr-2022-2025.html.zip (0 MB)2024-06-21 13:51:58
jsonsamtr-2022-2025.json.zip (0 MB)2024-06-21 13:51:58
sqlsamtr-2022-2025.sql.zip (0 MB)2024-06-21 13:51:58
textsamtr-2022-2025.text.zip (0 MB)2024-06-21 13:51:58
xmlsamtr-2022-2025.xml.zip (0 MB)2024-06-21 13:51:58
Samtr / 2018-2021
Sammanträden
csvsamtr-2018-2021.csv.zip (0 MB)2023-02-27 10:16:27
htmlsamtr-2018-2021.html.zip (0 MB)2023-02-27 10:16:28
jsonsamtr-2018-2021.json.zip (0 MB)2023-02-27 10:16:28
sqlsamtr-2018-2021.sql.zip (0 MB)2023-02-27 10:16:28
textsamtr-2018-2021.text.zip (0 MB)2023-02-27 10:16:28
xmlsamtr-2018-2021.xml.zip (0 MB)2023-02-27 10:16:28
Samtr / 2014-2017
Sammanträden
csvsamtr-2014-2017.csv.zip (0 MB)2023-02-27 09:30:05
htmlsamtr-2014-2017.html.zip (0 MB)2023-02-27 09:30:05
jsonsamtr-2014-2017.json.zip (0 MB)2023-02-27 09:30:05
sqlsamtr-2014-2017.sql.zip (0 MB)2023-02-27 09:30:06
textsamtr-2014-2017.text.zip (0 MB)2023-02-27 09:30:06
xmlsamtr-2014-2017.xml.zip (0 MB)2023-02-27 09:30:06
Samtr / 2010-2013
Sammanträden
csvsamtr-2010-2013.csv.zip (0 MB)2023-02-27 09:49:05
htmlsamtr-2010-2013.html.zip (0 MB)2023-02-27 09:49:05
jsonsamtr-2010-2013.json.zip (0 MB)2023-02-27 09:49:06
sqlsamtr-2010-2013.sql.zip (0 MB)2023-02-27 09:49:06
textsamtr-2010-2013.text.zip (0 MB)2023-02-27 09:49:06
xmlsamtr-2010-2013.xml.zip (0 MB)2023-02-27 09:49:06
Skriftliga frågor / 2022-2025
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.
csvSkriftliga frågor-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:37:58
htmlSkriftliga frågor-2022-2025.html.zip (4 MB)2024-06-21 13:37:58
jsonSkriftliga frågor-2022-2025.json.zip (7 MB)2024-06-21 13:37:59
sqlSkriftliga frågor-2022-2025.sql.zip (3 MB)2024-06-21 13:37:59
textSkriftliga frågor-2022-2025.text.zip (4 MB)2024-06-21 13:37:59
xmlSkriftliga frågor-2022-2025.xml.zip (8 MB)2024-06-21 13:37:59
Skriftliga frågor / 2018-2021
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.
csvSkriftliga frågor-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:44:23
htmlSkriftliga frågor-2018-2021.html.zip (22 MB)2022-11-08 12:44:24
jsonSkriftliga frågor-2018-2021.json.zip (33 MB)2022-11-08 12:44:25
sqlSkriftliga frågor-2018-2021.sql.zip (16 MB)2022-11-08 12:44:26
textSkriftliga frågor-2018-2021.text.zip (18 MB)2022-11-08 12:44:26
xmlSkriftliga frågor-2018-2021.xml.zip (37 MB)2022-11-08 12:44:27
Skriftliga frågor / 2014-2017
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.
csvSkriftliga frågor-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 00:56:53
htmlSkriftliga frågor-2014-2017.html.zip (15 MB)2019-01-31 00:56:54
jsonSkriftliga frågor-2014-2017.json.zip (23 MB)2019-01-31 00:56:55
sqlSkriftliga frågor-2014-2017.sql.zip (11 MB)2019-01-31 00:56:56
textSkriftliga frågor-2014-2017.text.zip (12 MB)2019-01-31 00:56:57
xmlSkriftliga frågor-2014-2017.xml.zip (25 MB)2019-01-31 00:56:58
Skriftliga frågor / 2010-2013
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.
csvSkriftliga frågor-2010-2013.csv.zip (0 MB)2014-11-25 08:35:27
htmlSkriftliga frågor-2010-2013.html.zip (7 MB)2014-11-25 08:35:28
jsonSkriftliga frågor-2010-2013.json.zip (10 MB)2014-11-25 08:35:29
sqlSkriftliga frågor-2010-2013.sql.zip (5 MB)2014-11-25 08:35:29
textSkriftliga frågor-2010-2013.text.zip (5 MB)2014-11-25 08:35:30
xmlSkriftliga frågor-2010-2013.xml.zip (11 MB)2014-11-25 08:35:32
Skriftliga frågor / 2006-2009
Skriftliga frågor och svar
csvSkriftliga frågor-2006-2009.csv.zip (0 MB)2013-10-11 17:06:53
htmlSkriftliga frågor-2006-2009.html.zip (14 MB)2013-10-11 17:06:54
jsonSkriftliga frågor-2006-2009.json.zip (20 MB)2013-10-11 17:06:55
sqlSkriftliga frågor-2006-2009.sql.zip (9 MB)2013-10-11 17:06:56
textSkriftliga frågor-2006-2009.text.zip (10 MB)2013-10-11 17:06:56
xmlSkriftliga frågor-2006-2009.xml.zip (22 MB)2013-10-11 17:06:57
Skriftliga frågor / 2002-2005
Skriftliga frågor och svar
csvSkriftliga frågor-2002-2005.csv.zip (0 MB)2013-10-11 17:04:59
htmlSkriftliga frågor-2002-2005.html.zip (16 MB)2013-10-11 17:05:00
jsonSkriftliga frågor-2002-2005.json.zip (24 MB)2013-10-11 17:05:01
sqlSkriftliga frågor-2002-2005.sql.zip (12 MB)2013-10-11 17:05:02
textSkriftliga frågor-2002-2005.text.zip (14 MB)2013-10-11 17:05:02
xmlSkriftliga frågor-2002-2005.xml.zip (28 MB)2013-10-11 17:05:04
Skriftliga frågor / 1998-2001
Skriftliga frågor och svar
csvSkriftliga frågor-1998-2001.csv.zip (0 MB)2013-10-11 16:59:50
htmlSkriftliga frågor-1998-2001.html.zip (11 MB)2013-10-11 16:59:51
jsonSkriftliga frågor-1998-2001.json.zip (17 MB)2013-10-11 16:59:52
sqlSkriftliga frågor-1998-2001.sql.zip (8 MB)2013-10-11 16:59:52
textSkriftliga frågor-1998-2001.text.zip (10 MB)2013-10-11 16:59:53
xmlSkriftliga frågor-1998-2001.xml.zip (19 MB)2013-10-11 16:59:54
Skriftliga frågor / 1990-1997
Skriftliga frågor och svar
csvSkriftliga frågor-1990-1997.csv.zip (0 MB)2013-10-11 16:51:35
htmlSkriftliga frågor-1990-1997.html.zip (2 MB)2013-10-11 16:51:35
jsonSkriftliga frågor-1990-1997.json.zip (2 MB)2013-10-11 16:51:35
sqlSkriftliga frågor-1990-1997.sql.zip (1 MB)2013-10-11 16:51:36
textSkriftliga frågor-1990-1997.text.zip (2 MB)2013-10-11 16:51:36
xmlSkriftliga frågor-1990-1997.xml.zip (3 MB)2013-10-11 16:51:36
Skriftliga frågor / 1980-1989
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.
csvSkriftliga frågor-1980-1989.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:51:49
htmlSkriftliga frågor-1980-1989.html.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:58
jsonSkriftliga frågor-1980-1989.json.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:58
sqlSkriftliga frågor-1980-1989.sql.zip (0 MB)2015-04-27 03:51:49
textSkriftliga frågor-1980-1989.text.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:58
xmlSkriftliga frågor-1980-1989.xml.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:58
Skriftliga frågor / 1971-1979
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.
csvSkriftliga frågor-1971-1979.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:51:49
htmlSkriftliga frågor-1971-1979.html.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:58
jsonSkriftliga frågor-1971-1979.json.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:58
sqlSkriftliga frågor-1971-1979.sql.zip (0 MB)2015-04-27 03:51:49
textSkriftliga frågor-1971-1979.text.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:58
xmlSkriftliga frågor-1971-1979.xml.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:58
Statens offentliga utredningar / 2020-
Olika utredningars förslag till regeringen.
csvsou-2020-.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:51:35
htmlsou-2020-.html.zip (128 MB)2024-06-21 13:51:39
jsonsou-2020-.json.zip (130 MB)2024-06-21 13:51:40
sqlsou-2020-.sql.zip (129 MB)2024-06-21 13:51:44
textsou-2020-.text.zip (96 MB)2024-06-21 13:51:47
xmlsou-2020-.xml.zip (133 MB)2024-06-21 13:51:51
Statens offentliga utredningar / 2015-
Olika utredningars förslag till regeringen.
csvsou-2015-.csv.zip (0 MB)2020-06-01 11:57:19
htmlsou-2015-.html.zip (147 MB)2020-06-01 11:57:26
jsonsou-2015-.json.zip (149 MB)2020-06-01 11:57:35
sqlsou-2015-.sql.zip (148 MB)2020-06-01 11:57:44
textsou-2015-.text.zip (111 MB)2020-06-01 11:57:52
xmlsou-2015-.xml.zip (153 MB)2020-06-01 11:58:02
Statens offentliga utredningar / 2010-2014
Olika utredningars förslag till regeringen.
csvsou-2010-2014.csv.zip (0 MB)2015-09-09 12:34:32
htmlsou-2010-2014.html.zip (104 MB)2015-09-09 12:34:46
jsonsou-2010-2014.json.zip (122 MB)2015-09-09 12:35:02
sqlsou-2010-2014.sql.zip (121 MB)2015-09-09 12:35:16
textsou-2010-2014.text.zip (76 MB)2015-09-09 12:35:23
xmlsou-2010-2014.xml.zip (124 MB)2015-09-09 12:35:34
Statens offentliga utredningar / 2005-2009
Olika utredningars förslag till regeringen.
csvsou-2005-2009.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:34:28
htmlsou-2005-2009.html.zip (144 MB)2017-04-25 01:34:34
jsonsou-2005-2009.json.zip (235 MB)2017-04-25 01:34:45
sqlsou-2005-2009.sql.zip (233 MB)2017-04-25 01:34:56
textsou-2005-2009.text.zip (110 MB)2017-04-25 01:35:03
xmlsou-2005-2009.xml.zip (238 MB)2017-04-25 01:35:14
Statens offentliga utredningar / 2000-2004
Olika utredningars förslag till regeringen.
csvsou-2000-2004.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:25:29
htmlsou-2000-2004.html.zip (145 MB)2017-04-25 01:25:36
jsonsou-2000-2004.json.zip (263 MB)2017-04-25 01:25:49
sqlsou-2000-2004.sql.zip (261 MB)2017-04-25 01:26:03
textsou-2000-2004.text.zip (108 MB)2017-04-25 01:26:11
xmlsou-2000-2004.xml.zip (266 MB)2017-04-25 01:26:24
Statens offentliga utredningar / 1990-1999
Olika utredningars förslag till regeringen.
csvsou-1990-1999.csv.zip (0 MB)2017-04-25 01:15:00
htmlsou-1990-1999.html.zip (68 MB)2017-04-25 01:15:03
jsonsou-1990-1999.json.zip (124 MB)2017-04-25 01:15:10
sqlsou-1990-1999.sql.zip (123 MB)2017-04-25 01:15:17
textsou-1990-1999.text.zip (52 MB)2017-04-25 01:15:20
xmlsou-1990-1999.xml.zip (125 MB)2017-04-25 01:15:26
Talarlista / 2022-2025
Talarlistor för kammarens sammanträden.
csvt-lista-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:08
htmlt-lista-2022-2025.html.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:09
jsont-lista-2022-2025.json.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:09
sqlt-lista-2022-2025.sql.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:09
textt-lista-2022-2025.text.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:09
xmlt-lista-2022-2025.xml.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:09
Talarlista / 2018-2021
Talarlistor för kammarens sammanträden.
csvt-lista-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:56:05
htmlt-lista-2018-2021.html.zip (1 MB)2022-11-08 12:56:05
jsont-lista-2018-2021.json.zip (1 MB)2022-11-08 12:56:05
sqlt-lista-2018-2021.sql.zip (1 MB)2022-11-08 12:56:06
textt-lista-2018-2021.text.zip (0 MB)2022-11-08 12:56:06
xmlt-lista-2018-2021.xml.zip (1 MB)2022-11-08 12:56:07
Talarlista / 2014-2017
Talarlistor för kammarens sammanträden.
csvt-lista-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 01:10:57
htmlt-lista-2014-2017.html.zip (0 MB)2019-01-31 01:10:57
jsont-lista-2014-2017.json.zip (1 MB)2019-01-31 01:10:57
sqlt-lista-2014-2017.sql.zip (1 MB)2019-01-31 01:10:58
textt-lista-2014-2017.text.zip (0 MB)2019-01-31 01:10:58
xmlt-lista-2014-2017.xml.zip (1 MB)2019-01-31 01:10:58
Talarlista / 2010-2013
Talarlistor för kammarens sammanträden.
csvt-lista-2010-2013.csv.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:20
htmlt-lista-2010-2013.html.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
jsont-lista-2010-2013.json.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
sqlt-lista-2010-2013.sql.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:20
textt-lista-2010-2013.text.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
xmlt-lista-2010-2013.xml.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:30
Talarlista / 2000-2009
csvt-lista-2000-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:34:23
htmlt-lista-2000-2009.html.zip (1 MB)2013-07-29 15:34:23
jsont-lista-2000-2009.json.zip (1 MB)2013-07-29 15:34:24
sqlt-lista-2000-2009.sql.zip (1 MB)2013-07-29 15:34:24
textt-lista-2000-2009.text.zip (0 MB)2013-07-29 15:34:24
xmlt-lista-2000-2009.xml.zip (1 MB)2013-07-29 15:34:24
Utredningar / 1961-
Kommittédirektiv och kommittéberättelser för utredningar som regeringen tillsätter.
csvUtredningar-1961-.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:45:54
htmlUtredningar-1961-.html.zip (61 MB)2024-06-21 13:45:56
jsonUtredningar-1961-.json.zip (68 MB)2024-06-21 13:45:58
sqlUtredningar-1961-.sql.zip (56 MB)2024-06-21 13:46:00
textUtredningar-1961-.text.zip (53 MB)2024-06-21 13:46:02
xmlUtredningar-1961-.xml.zip (72 MB)2024-06-21 13:46:04
Utskottsdokument / 2022-2025
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.
csvutskottsdokument-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:36:07
htmlutskottsdokument-2022-2025.html.zip (4 MB)2024-06-21 13:36:07
jsonutskottsdokument-2022-2025.json.zip (5 MB)2024-06-21 13:36:07
sqlutskottsdokument-2022-2025.sql.zip (4 MB)2024-06-21 13:36:07
textutskottsdokument-2022-2025.text.zip (2 MB)2024-06-21 13:36:08
xmlutskottsdokument-2022-2025.xml.zip (5 MB)2024-06-21 13:36:08
Utskottsdokument / 2018-2021
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.
csvutskottsdokument-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:35:51
htmlutskottsdokument-2018-2021.html.zip (10 MB)2022-11-08 12:35:52
jsonutskottsdokument-2018-2021.json.zip (12 MB)2022-11-08 12:35:53
sqlutskottsdokument-2018-2021.sql.zip (10 MB)2022-11-08 12:35:54
textutskottsdokument-2018-2021.text.zip (6 MB)2022-11-08 12:35:55
xmlutskottsdokument-2018-2021.xml.zip (13 MB)2022-11-08 12:35:55
Utskottsdokument / 2014-2017
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.
csvutskottsdokument-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 00:53:59
htmlutskottsdokument-2014-2017.html.zip (8 MB)2019-01-31 00:53:59
jsonutskottsdokument-2014-2017.json.zip (10 MB)2019-01-31 00:54:00
sqlutskottsdokument-2014-2017.sql.zip (8 MB)2019-01-31 00:54:00
textutskottsdokument-2014-2017.text.zip (5 MB)2019-01-31 00:54:01
xmlutskottsdokument-2014-2017.xml.zip (10 MB)2019-01-31 00:54:02
Utskottsdokument / 2010-2013
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.
csvutskottsdokument-2010-2013.csv.zip (0 MB)2014-11-25 08:35:36
htmlutskottsdokument-2010-2013.html.zip (18 MB)2014-11-25 08:35:38
jsonutskottsdokument-2010-2013.json.zip (20 MB)2014-11-25 08:35:40
sqlutskottsdokument-2010-2013.sql.zip (24 MB)2014-11-25 08:35:42
textutskottsdokument-2010-2013.text.zip (5 MB)2014-11-25 08:35:42
xmlutskottsdokument-2010-2013.xml.zip (23 MB)2014-11-25 08:35:44
Utskottsdokument / 2006-2009
csvutskottsdokument-2006-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:43:00
htmlutskottsdokument-2006-2009.html.zip (23 MB)2013-07-26 10:17:16
jsonutskottsdokument-2006-2009.json.zip (25 MB)2013-07-26 10:17:20
sqlutskottsdokument-2006-2009.sql.zip (27 MB)2013-07-26 10:17:22
textutskottsdokument-2006-2009.text.zip (5 MB)2013-07-26 10:17:23
xmlutskottsdokument-2006-2009.xml.zip (30 MB)2013-07-26 10:17:28
Utskottsdokument / 2002-2005
csvutskottsdokument-2002-2005.csv.zip (0 MB)2013-07-26 16:41:59
htmlutskottsdokument-2002-2005.html.zip (7 MB)2013-07-26 09:30:58
jsonutskottsdokument-2002-2005.json.zip (8 MB)2013-07-26 09:31:00
sqlutskottsdokument-2002-2005.sql.zip (9 MB)2013-07-26 09:31:01
textutskottsdokument-2002-2005.text.zip (3 MB)2013-07-26 09:31:01
xmlutskottsdokument-2002-2005.xml.zip (10 MB)2013-07-26 09:31:03
Utskottsdokument / 1998-2001
csvutskottsdokument-1998-2001.csv.zip (0 MB)2013-07-29 10:22:30
htmlutskottsdokument-1998-2001.html.zip (0 MB)2013-07-29 10:22:30
jsonutskottsdokument-1998-2001.json.zip (0 MB)2013-07-29 10:22:30
sqlutskottsdokument-1998-2001.sql.zip (0 MB)2013-07-29 10:22:30
textutskottsdokument-1998-2001.text.zip (0 MB)2013-07-29 10:22:30
xmlutskottsdokument-1998-2001.xml.zip (0 MB)2013-07-29 10:22:30
Utskottsdokument / 1990-1997
csvutskottsdokument-1990-1997.csv.zip (0 MB)2013-07-29 16:14:49
htmlutskottsdokument-1990-1997.html.zip (0 MB)2013-07-29 11:06:41
jsonutskottsdokument-1990-1997.json.zip (0 MB)2013-07-29 16:14:50
sqlutskottsdokument-1990-1997.sql.zip (0 MB)2013-07-29 16:14:50
textutskottsdokument-1990-1997.text.zip (0 MB)2013-07-29 11:06:41
xmlutskottsdokument-1990-1997.xml.zip (0 MB)2013-07-29 11:06:41
Utskottsdokument / 1980-1989
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.
csvutskottsdokument-1980-1989.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:51:09
htmlutskottsdokument-1980-1989.html.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:39
jsonutskottsdokument-1980-1989.json.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:39
sqlutskottsdokument-1980-1989.sql.zip (0 MB)2015-04-27 03:51:09
textutskottsdokument-1980-1989.text.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:39
xmlutskottsdokument-1980-1989.xml.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:39
Utskottsdokument / 1971-1979
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.
csvutskottsdokument-1971-1979.csv.zip (0 MB)2015-04-27 03:51:09
htmlutskottsdokument-1971-1979.html.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:39
jsonutskottsdokument-1971-1979.json.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:39
sqlutskottsdokument-1971-1979.sql.zip (0 MB)2015-04-27 03:51:09
textutskottsdokument-1971-1979.text.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:39
xmlutskottsdokument-1971-1979.xml.zip (0 MB)2015-01-23 18:44:39
Yttrande / 2022-2025
Utskottens yttranden.
csvyttr-2022-2025.csv.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:50
htmlyttr-2022-2025.html.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:51
jsonyttr-2022-2025.json.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:51
sqlyttr-2022-2025.sql.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:51
textyttr-2022-2025.text.zip (0 MB)2024-06-21 13:52:51
xmlyttr-2022-2025.xml.zip (1 MB)2024-06-21 13:52:51
Yttrande / 2018-2021
Utskottens yttranden.
csvyttr-2018-2021.csv.zip (0 MB)2022-11-08 12:57:31
htmlyttr-2018-2021.html.zip (3 MB)2022-11-08 12:57:32
jsonyttr-2018-2021.json.zip (3 MB)2022-11-08 12:57:32
sqlyttr-2018-2021.sql.zip (3 MB)2022-11-08 12:57:32
textyttr-2018-2021.text.zip (2 MB)2022-11-08 12:57:32
xmlyttr-2018-2021.xml.zip (3 MB)2022-11-08 12:57:33
Yttrande / 2014-2017
Utskottens yttranden.
csvyttr-2014-2017.csv.zip (0 MB)2019-01-31 01:11:48
htmlyttr-2014-2017.html.zip (3 MB)2019-01-31 01:11:49
jsonyttr-2014-2017.json.zip (3 MB)2019-01-31 01:11:49
sqlyttr-2014-2017.sql.zip (3 MB)2019-01-31 01:11:49
textyttr-2014-2017.text.zip (2 MB)2019-01-31 01:11:50
xmlyttr-2014-2017.xml.zip (4 MB)2019-01-31 01:11:50
Yttrande / 2010-2013
Utskottens yttranden.
csvyttr-2010-2013.csv.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:38
htmlyttr-2010-2013.html.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:49
jsonyttr-2010-2013.json.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:49
sqlyttr-2010-2013.sql.zip (0 MB)2015-01-13 09:25:38
textyttr-2010-2013.text.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:49
xmlyttr-2010-2013.xml.zip (0 MB)2014-11-26 08:58:49
Yttrande / 2000-2009
csvyttr-2000-2009.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:32:45
htmlyttr-2000-2009.html.zip (5 MB)2013-07-29 15:32:45
jsonyttr-2000-2009.json.zip (5 MB)2013-07-29 15:32:46
sqlyttr-2000-2009.sql.zip (5 MB)2013-07-29 15:32:47
textyttr-2000-2009.text.zip (5 MB)2013-07-29 15:32:47
xmlyttr-2000-2009.xml.zip (6 MB)2013-07-29 15:32:47
Yttrande / 1990-1999
csvyttr-1990-1999.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:31:59
htmlyttr-1990-1999.html.zip (7 MB)2013-07-29 15:31:59
jsonyttr-1990-1999.json.zip (7 MB)2013-07-29 15:32:00
sqlyttr-1990-1999.sql.zip (7 MB)2013-07-29 15:32:00
textyttr-1990-1999.text.zip (6 MB)2013-07-29 15:32:01
xmlyttr-1990-1999.xml.zip (7 MB)2013-07-29 15:32:01
Yttrande / 1980-1989
csvyttr-1980-1989.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:31:05
htmlyttr-1980-1989.html.zip (4 MB)2013-07-29 11:05:29
jsonyttr-1980-1989.json.zip (4 MB)2013-07-29 15:31:05
sqlyttr-1980-1989.sql.zip (3 MB)2013-07-29 15:31:06
textyttr-1980-1989.text.zip (3 MB)2013-07-29 11:05:30
xmlyttr-1980-1989.xml.zip (4 MB)2013-07-29 11:05:30
Yttrande / 1971-1979
Riksmöte 1975/76 saknas.
csvyttr-1971-1979.csv.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:32
htmlyttr-1971-1979.html.zip (0 MB)2013-07-29 11:04:43
jsonyttr-1971-1979.json.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:32
sqlyttr-1971-1979.sql.zip (0 MB)2013-07-29 15:30:33
textyttr-1971-1979.text.zip (0 MB)2013-07-29 11:04:44
xmlyttr-1971-1979.xml.zip (1 MB)2013-07-29 11:04:44