Omröstningar per förslagspunkt och parti

Villkor: rm=2017/18,2016/17,2015/16,2014/15
Grupper: 1=(C) : 2=(KD) : 3=(S) : 4=(FP, L) : 5=(MP) : 6=(M) : 7=(V) : 8=(SD)
Antal omröstningar: 2601
 • Samtliga grupper röstade lika vid 18 tillfällen.
 • Grupp 1 (C) röstade med det vinnande förslaget vid 1593 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 692 tillfällen.
 • Grupp 2 (KD) röstade med det vinnande förslaget vid 1627 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 637 tillfällen.
 • Grupp 3 (S) röstade med det vinnande förslaget vid 2457 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 133 tillfällen.
 • Grupp 4 (FP, L) röstade med det vinnande förslaget vid 1714 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 628 tillfällen.
 • Grupp 5 (MP) röstade med det vinnande förslaget vid 2457 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 134 tillfällen.
 • Grupp 6 (M) röstade med det vinnande förslaget vid 1588 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 801 tillfällen.
 • Grupp 7 (V) röstade med det vinnande förslaget vid 1735 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 537 tillfällen.
 • Grupp 8 (SD) röstade med det vinnande förslaget vid 1330 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 945 tillfällen.

 • Grupp 1 och grupp 2 röstade lika vid 1813 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 3 röstade lika vid 1451 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 4 röstade lika vid 1816 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 5 röstade lika vid 1451 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 6 röstade lika vid 1790 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 7 röstade lika vid 985 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 8 röstade lika vid 748 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.

Förslagspunkt Totalt Totalt
Ja
Totalt
Nej
Totalt
Avst
Totalt
Från
C
Ja
C
Nej
C
Avstå
C
Frånv
KD
Ja
KD
Nej
KD
Avstå
KD
Frånv
S
Ja
S
Nej
S
Avstå
S
Frånv
FP, L
Ja
FP, L
Nej
FP, L
Avstå
FP, L
Frånv
MP
Ja
MP
Nej
MP
Avstå
MP
Frånv
M
Ja
M
Nej
M
Avstå
M
Frånv
V
Ja
V
Nej
V
Avstå
V
Frånv
SD
Ja
SD
Nej
SD
Avstå
SD
Frånv
2014/15:CU15 / CU15p1 349 303
86.8%
0
0%
0
0%
46
13.2%
20 0 0 2 14 0 0 2 95 0 0 18 17 0 0 2 25 0 0 0 70 0 0 14 20 0 0 1 42 0 0 7
2014/15:JuU7 / JuU7p1 349 313
89.7%
0
0%
0
0%
36
10.3%
20 0 0 2 15 0 0 1 100 0 0 13 15 0 0 4 22 0 0 3 75 0 0 9 20 0 0 1 46 0 0 3
2015/16:JuU5 / JuU5p1 349 300
86%
0
0%
0
0%
49
14%
17 0 0 5 15 0 0 1 98 0 0 15 15 0 0 4 24 0 0 1 74 0 0 10 17 0 0 4 40 0 0 8
2016/17:JuU27 / JuU27p1 349 300
86%
0
0%
0
0%
49
14%
15 0 0 7 13 0 0 3 99 0 0 14 16 0 0 3 21 0 0 4 75 0 0 8 18 0 0 3 41 0 0 6
2016/17:KU18 / KU18p6 349 304
87.1%
1
0.3%
0
0%
44
12.6%
19 0 0 3 14 0 0 2 102 0 0 11 16 0 0 3 20 0 0 5 72 1 0 11 18 0 0 3 43 0 0 4
2016/17:TU15 / TU15p1 349 310
88.8%
0
0%
0
0%
39
11.2%
19 0 0 3 16 0 0 0 102 0 0 11 18 0 0 1 23 0 0 2 73 0 0 11 18 0 0 3 40 0 0 7
2017/18:FöU14 / FöU14p3 349 308
88.3%
4
1.1%
0
0%
37
10.6%
21 0 0 1 13 0 0 3 103 0 0 10 17 0 0 2 22 0 0 3 75 0 0 8 20 0 0 1 36 0 0 6
2017/18:FöU15 / FöU15p1 349 308
88.3%
4
1.1%
0
0%
37
10.6%
21 0 0 1 13 0 0 3 103 0 0 10 17 0 0 2 22 0 0 3 75 0 0 8 20 0 0 1 36 0 0 6
2017/18:JuU4 / JuU4p1 349 301
86.2%
0
0%
0
0%
48
13.8%
17 0 0 5 14 0 0 2 100 0 0 13 16 0 0 3 23 0 0 2 74 0 0 9 17 0 0 4 38 0 0 8
2017/18:KU42 / KU42p5 349 295
84.5%
0
0%
0
0%
54
15.5%
19 0 0 3 13 0 0 3 97 0 0 16 14 0 0 5 23 0 0 2 73 0 0 10 18 0 0 3 33 0 0 9
2017/18:KU7 / KU7p1 349 284
81.4%
2
0.6%
0
0%
63
18.1%
17 0 0 5 13 0 0 3 95 0 0 18 15 0 0 4 19 0 0 5 67 0 0 16 17 0 0 4 39 0 0 6
2017/18:SkU18 / SkU18p1 349 305
87.4%
4
1.1%
0
0%
40
11.5%
17 0 0 5 15 0 0 1 101 0 0 12 17 0 0 2 24 0 0 1 76 0 0 7 20 0 0 1 34 0 0 8
2017/18:SkU19 / SkU19p2 349 280
80.2%
3
0.9%
0
0%
66
18.9%
18 0 0 4 14 0 0 2 96 0 0 17 13 0 0 6 19 0 0 6 69 0 0 14 17 0 0 4 33 0 0 9
2017/18:SoU9 / SoU9p56 349 291
83.4%
2
0.6%
0
0%
56
16%
18 0 0 4 13 0 0 3 98 0 0 15 15 0 0 4 21 0 0 4 71 1 0 11 19 0 0 2 32 0 0 10
2017/18:TU16 / TU16p1 349 286
81.9%
0
0%
1
0.3%
62
17.8%
18 0 0 4 14 0 0 2 98 0 0 15 14 0 0 5 20 0 0 5 71 0 0 12 17 0 0 4 30 0 0 12
2017/18:TU2 / TU2p1 349 307
88%
0
0%
0
0%
42
12%
18 0 0 4 15 0 0 1 97 0 0 16 15 0 0 4 24 0 0 1 76 0 0 7 19 0 0 2 41 0 0 5
2017/18:UU10 / UU10p14 349 297
85.1%
2
0.6%
0
0%
50
14.3%
18 0 0 4 15 0 0 1 99 0 0 14 17 0 0 2 22 0 0 3 71 0 0 12 20 0 0 1 34 0 0 8
2017/18:UU9 / UU9p1 349 291
83.4%
3
0.9%
0
0%
55
15.8%
19 0 0 3 13 0 0 3 100 0 0 13 13 0 0 6 17 3 0 4 73 0 0 10 16 0 0 5 38 0 0 7