4640570 H401KU18 2016/17 KU18 bet bet bet Betänkande 2016/17:KU18 Betänkande Debatt om förslag KU 18 0 2017-04-26 00:00:00 2018-03-01 15:54:54 2017-01-18 14:20:46 Riksdagens arbetsformer Webbpublicering html-ec RIM f271ba53-e363-4b36-9933-292e54a5c302 http://data.riksdagen.se/dokument/H401KU18/text http://data.riksdagen.se/dokument/H401KU18 http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/H401KU18 http://data.riksdagen.se/utskottsforslag/H401KU18 H401KU18 Riksdagens arbetsformer bet_201617_KU_18.pdf 405037 pdf http://data.riksdagen.se/fil/067EF1A8-EE29-4724-9BBE-C7C9AF13EE59 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Tobias Billström 0956595590924 M Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 1 Tobias Billström man 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Björn Söder 0452755722723 SD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 2 Björn Söder man 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Esabelle Dingizian 0182190010218 MP Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 3 Esabelle Dingizian kvinna 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Dag Klackenberg 0600784831409 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 4 Dag Klackenberg man 1948 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Björn von Sydow 0787533297400 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 5 Björn Sydow man 1945 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Marta Obminska 0732677378827 M Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 6 Marta Obminska kvinna 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mikael Oscarsson 0973782197017 KD Uppsala län 3 Frånvarande sakfrågan huvud 7 Mikael Oscarsson man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Eva Lindh 0780214960516 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 8 Eva Lindh kvinna 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Betty Malmberg 0547818628111 M Östergötlands län 5 Frånvarande sakfrågan huvud 9 Betty Malmberg kvinna 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Annicka Engblom 0590042760718 M Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 10 Annicka Engblom kvinna 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Peter Jeppsson 067992138910 S Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 11 Peter Jeppsson man 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Suzanne Svensson 0916608741910 S Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 12 Suzanne Svensson kvinna 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Richard Jomshof 0803753212716 SD Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 13 Richard Jomshof man 1969 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Magnus Manhammar 025967059622 S Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 14 Magnus Manhammar man 1980 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Tuve Skånberg 0161597857912 KD Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 15 Tuve Skånberg man 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Petra Ekerum 0759167494321 S Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 16 Petra Ekerum kvinna 1980 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Monica Green 0975579292417 S Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 17 Monica Green kvinna 1959 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Erik Ezelius 0667220767927 S Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 18 Erik Ezelius man 1986 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Berit Högman 0552248175312 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 19 Berit Högman kvinna 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lars Mejern Larsson 0427321850912 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 20 Lars Mejern Larsson man 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jan Lindholm 0641486384014 MP Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 21 Jan Lindholm man 1951 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Raimo Pärssinen 0113077554312 S Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 22 Raimo Pärssinen man 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Åsa Lindestam 0252067342313 S Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 23 Åsa Lindestam kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Beatrice Ask 0262017901513 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 24 Beatrice Ask kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Barbro Westerholm 0363228965800 L Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 25 Barbro Westerholm kvinna 1933 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Karin Enström 0607691439013 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 26 Karin Enström kvinna 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Agneta Gille 0376867803913 S Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 27 Agneta Gille kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ulrika Karlsson 0397924710612 M Uppsala län 3 Uppsala Frånvarande sakfrågan huvud 28 Ulrika Karlsson kvinna 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Solveig Zander 0196077326617 C Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 29 Solveig Zander kvinna 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Andreas Norlén 0585684563812 M Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 30 Andreas Norlén man 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Finn Bengtsson 0721657655513 M Östergötlands län 5 Nej sakfrågan huvud 31 Finn Bengtsson man 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Staffan Danielsson 0352254228107 C Östergötlands län 5 Frånvarande sakfrågan huvud 32 Staffan Danielsson man 1947 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hanna Westerén 0412148992926 S Gotlands län 9 Ja sakfrågan huvud 33 Hanna Westerén kvinna 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jesper Skalberg Karlsson 0250583732424 M Gotlands län 9 Ja sakfrågan huvud 34 Jesper Skalberg Karlsson man 1993 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Marie Granlund 0136310791918 S Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 35 Marie Granlund kvinna 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jamal El-Haj 0121939297619 S Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 36 Jamal El-Haj man 1960 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hillevi Larsson 0878075468027 S Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 37 Hillevi Larsson kvinna 1974 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Christer Nylander 0731442709013 L Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 38 Christer Nylander man 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Elisabet Knutsson 0716036604716 MP Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 39 Elisabet Knutsson kvinna 1952 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lars Tysklind 0535526562910 L Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 40 Lars Tysklind man 1953 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Carina Ohlsson 0859968278117 S Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 41 Carina Ohlsson kvinna 1957 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Cecilia Widegren 0893004490313 M Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 42 Cecilia Widegren kvinna 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Patrik Björck 0516528386117 S Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 43 Patrik Björck man 1957 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Christian Holm Barenfeld 0485476395125 M Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 44 Christian Holm Barenfeld man 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ann-Britt Åsebol 0204494765606 M Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 45 Ann-Britt Åsebol kvinna 1947 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Marie Olsson 010392780417 S Dalarnas län 24 Frånvarande sakfrågan huvud 46 Marie Olsson kvinna 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lars Beckman 0588282566419 M Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 47 Lars Beckman man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ulla Andersson 0628190530410 V Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 48 Ulla Andersson kvinna 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Tomas Tobé 069436402021 M Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 49 Tomas Tobé man 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Teres Lindberg 0559925283228 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 50 Teres Lindberg kvinna 1974 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lawen Redar 037561614928 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 51 Lawen Redar kvinna 1989 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Yilmaz Kerimo 0515990253512 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 52 Yilmaz Kerimo man 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Kerstin Lundgren 0155487380917 C Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 53 Kerstin Lundgren kvinna 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Fredrik Schulte 0210198640127 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 54 Fredrik Schulte man 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Erik Ottoson 0832311880029 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 55 Erik Ottoson man 1989 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Pyry Niemi 0752691002718 S Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 56 Pyry Niemi man 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jessika Roswall 0718034011110 M Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 57 Jessika Roswall kvinna 1972 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anna-Lena Sörenson 0483837558914 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 58 Anna-Lena Sörenson kvinna 1954 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johan Andersson 0964730940415 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 59 Johan Andersson man 1961 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Krister Örnfjäder 0573136138218 S Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 60 Krister Örnfjäder man 1952 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Laila Naraghi 0619928872229 S Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 61 Laila Naraghi kvinna 1982 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Allan Widman 0446541913415 L Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 62 Allan Widman man 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Olof Lavesson 0448155122323 M Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 63 Olof Lavesson man 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hans Wallmark 0980681611418 M Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 64 Hans Wallmark man 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Per-Ingvar Johnsson 0256743155204 C Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 65 Per-Ingvar Johnsson man 1944 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Annelie Karlsson 0199751900210 S Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 66 Annelie Karlsson kvinna 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Kent Ekeroth 0369028728526 SD Skåne läns norra och östra 14 Frånvarande sakfrågan huvud 67 Kent Ekeroth man 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Catharina Bråkenhielm 0264838147315 S Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 68 Catharina Bråkenhielm kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Kenneth G Forslund 0257612529618 S Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 69 Kenneth G Forslund man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ulrika Carlsson 0836001490919 C Västra Götalands läns östra 20 Skövde Ja sakfrågan huvud 70 Ulrika Carlsson kvinna 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sten Bergheden 0828721176319 M Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 71 Sten Bergheden man 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Stina Bergström 0401968752713 MP Värmlands län 21 Frånvarande sakfrågan huvud 72 Stina Bergström kvinna 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Pål Jonson 0642224351118 M Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 73 Pål Jonson man 1972 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Patrik Engström 085742305813 S Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 74 Patrik Engström man 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sven-Olof Sällström 0772402807013 SD Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 75 Sven-Olof Sällström man 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anders W Jonsson 0229760896014 C Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 76 Anders W Jonsson man 1961 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mikael Jansson 0236051814311 SD Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 77 Mikael Jansson man 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Helén Pettersson 0103624617217 S Västerbottens län 28 Umeå Frånvarande sakfrågan huvud 78 Helén Pettersson kvinna 1972 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jamal Mouneimne 080633830413 S Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 79 Jamal Mouneimne man 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Birgitta Ohlsson 0404025497421 L Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 80 Birgitta Ohlsson kvinna 1975 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anders Österberg 0277648711624 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 81 Anders Österberg man 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Azadeh Rojhan Gustafsson 0474290584024 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 82 Azadeh Rojhan Gustafsson kvinna 1986 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Isabella Hökmark 0219220227418 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 83 Isabella Hökmark kvinna 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anna Kinberg Batra 012053331219 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 84 Anna Kinberg Batra kvinna 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anti Avsan 0338458649710 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 85 Anti Avsan man 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Josef Fransson 0211757295524 SD Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 86 Josef Fransson man 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Gustaf Lantz 075747847023 S Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 87 Gustaf Lantz man 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Annika Lillemets 0172220256016 MP Östergötlands län 5 Frånvarande sakfrågan huvud 88 Annika Lillemets kvinna 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mathias Sundin 0456066032422 L Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 89 Mathias Sundin man 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anders Åkesson 0677738818613 C Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 90 Anders Åkesson man 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jan R Andersson 0529103571012 M Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 91 Jan R Andersson man 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Patrick Reslow 0545733815610 M Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 92 Patrick Reslow man 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Crister Spets 0644591005314 SD Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 93 Crister Spets man 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anette Åkesson 0198031297912 M Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 94 Anette Åkesson kvinna 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Per-Arne Håkansson 0630820052511 S Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 95 Per-Arne Håkansson man 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Linus Bylund 0506806850221 SD Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 96 Linus Bylund man 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Malmer Stenergard 0572788110724 M Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 97 Maria Malmer Stenergard kvinna 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Wiwi-Anne Johansson 0995355603410 V Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 98 Wiwi-Anne Johansson kvinna 1950 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Plass 0791786201912 M Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 99 Maria Plass kvinna 1953 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Björn Rubenson 0504073787702 KD Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 100 Björn Rubenson man 1946 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Margareta Larsson 0697941234716 - Västra Götalands läns östra 20 Frånvarande sakfrågan huvud 101 Margareta Larsson kvinna 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Gunilla Svantorp 0801311569314 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 102 Gunilla Svantorp kvinna 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mattias Karlsson 0831636664429 SD Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 103 Mattias Karlsson man 1977 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Roza Güclü Hedin 0194498232620 S Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 104 Roza Güclü Hedin kvinna 1982 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Carl-Oskar Bohlin 0108109641223 M Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 105 Carl-Oskar Bohlin man 1986 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Elin Lundgren 089246126523 S Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 106 Elin Lundgren kvinna 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mikael Eskilandersson 0468956880528 SD Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 107 Mikael Eskilandersson man 1977 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jabar Amin 0849219210615 MP Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 108 Jabar Amin man 1959 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jonas Sjöstedt 0383111552218 V Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 109 Jonas Sjöstedt man 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Margareta Cederfelt 0970259744617 M Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 110 Margareta Cederfelt kvinna 1959 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Désirée Pethrus 0860429409414 KD Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 111 Désirée Pethrus kvinna 1959 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Göran Pettersson 0558039843819 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 112 Göran Pettersson man 1960 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jan Björklund 0603490586517 L Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 113 Jan Björklund man 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Per Lodenius 0363721826713 C Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 114 Per Lodenius man 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mathias Tegnér 0613297818326 S Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 115 Mathias Tegnér man 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Emma Wallrup 0115834246514 V Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 116 Emma Wallrup kvinna 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Niclas Malmberg 0373223420310 MP Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 117 Niclas Malmberg man 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Runar Filper 065701062615 SD Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 118 Runar Filper man 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Magnus Oscarsson 0792733370419 KD Östergötlands län 5 Frånvarande sakfrågan huvud 119 Magnus Oscarsson man 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lena Hallengren 0853395328224 S Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 120 Lena Hallengren kvinna 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jörgen Andersson 0859721748313 M Kalmar län 8 Frånvarande sakfrågan huvud 121 Jörgen Andersson man 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jennie Åfeldt 0787535945527 SD Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 122 Jennie Åfeldt kvinna 1974 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Daniel Sestrajcic 0768605712423 V Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 123 Daniel Sestrajcic man 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Marianne Pettersson 0341628241813 S Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 124 Marianne Pettersson kvinna 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ewa Thalén Finné 0714579775816 M Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 125 Ewa Thalén Finné kvinna 1959 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anna Wallentheim 0111479807829 S Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 126 Anna Wallentheim kvinna 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johan Nissinen 0671881934227 SD Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 127 Johan Nissinen man 1989 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lars-Arne Staxäng 0718937995813 M Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 128 Lars-Arne Staxäng man 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Tony Wiklander 0693341580004 SD Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 129 Tony Wiklander man 1939 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Rossana Dinamarca 0321885416125 V Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 130 Rossana Dinamarca kvinna 1974 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Robert Stenkvist 0955748436811 SD Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 131 Robert Stenkvist man 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jonas Gunnarsson 0750727320521 S Värmlands län 21 Frånvarande sakfrågan huvud 132 Jonas Gunnarsson man 1980 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Daniel Bäckström 0665485817222 C Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 133 Daniel Bäckström man 1975 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Peter Helander 0681030112815 C Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 134 Peter Helander man 1961 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Strömkvist 0136801772915 S Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 135 Maria Strömkvist kvinna 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Patrik Lundqvist 0418929039326 S Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 136 Patrik Lundqvist man 1984 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anders Schröder 07351347121 MP Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 137 Anders Schröder man 1990 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Isak From 0506482805418 S Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 138 Isak From man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Helena Lindahl 084624777218 C Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 139 Helena Lindahl kvinna 1972 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sofia Arkelsten 0802826314426 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 140 Sofia Arkelsten kvinna 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Fredrik Malm 0766496753128 L Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 141 Fredrik Malm man 1977 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Pernilla Stålhammar 0704744533715 MP Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 142 Pernilla Stålhammar kvinna 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Nina Lundström 0541320528015 L Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 143 Nina Lundström kvinna 1961 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Emma Henriksson 0788526088220 KD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 144 Emma Henriksson kvinna 1977 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ingela Nylund Watz 0313390540217 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 145 Ingela Nylund Watz kvinna 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Weimer 0414687558527 L Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 146 Maria Weimer kvinna 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Erik Bengtzboe 0513020576128 M Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 147 Erik Bengtzboe man 1987 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mattias Ottosson 0860364634014 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 148 Mattias Ottosson man 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Linda Snecker 0150118366721 V Östergötlands län 5 Frånvarande sakfrågan huvud 149 Linda Snecker kvinna 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Christina Östberg 0325462829512 SD Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 150 Christina Östberg kvinna 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Paula Bieler 0182800488922 SD Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 151 Paula Bieler kvinna 1988 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Rasmus Ling 0744139167426 MP Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 152 Rasmus Ling man 1984 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Karin Svensson Smith 0457308547314 MP Skåne läns södra 13 Frånvarande sakfrågan huvud 153 Karin Svensson Smith kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anders Hansson 0843345349823 M Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 154 Anders Hansson man 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Boriana Åberg 0105632258713 M Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 155 Boriana Åberg kvinna 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Larry Söder 0992473266516 KD Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 156 Larry Söder man 1969 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hans Hoff 0540190357911 S Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 157 Hans Hoff man 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Roland Utbult 0237055280513 KD Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 158 Roland Utbult man 1951 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Per Klarberg 0656591334119 SD Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 159 Per Klarberg man 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Peter Johnsson 0205360448417 S Västra Götalands läns norra 18 Frånvarande sakfrågan huvud 160 Peter Johnsson man 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Annika Qarlsson 0962841101917 C Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 161 Annika Qarlsson kvinna 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mikael Dahlqvist 0554852839719 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 162 Mikael Dahlqvist man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Håkan Svenneling 0682989845822 V Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 163 Håkan Svenneling man 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Magnus Persson 0641953830512 SD Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 164 Magnus Persson man 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Daniel Riazat 07012286624 V Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 165 Daniel Riazat man 1991 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Susanne Eberstein 0235974887200 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 166 Susanne Eberstein kvinna 1948 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Eva Sonidsson 0565167965311 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 167 Eva Sonidsson kvinna 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Edward Riedl 0273506284025 M Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 168 Edward Riedl man 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anna Hagwall 0105126451619 - Västerbottens län 28 Frånvarande sakfrågan huvud 169 Anna Hagwall kvinna 1953 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Amineh Kakabaveh 0545353563812 V Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 170 Amineh Kakabaveh kvinna 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johan Forssell 0126797549328 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 171 Johan Forssell man 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Åsa Romson 0951854268017 MP Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 172 Åsa Romson kvinna 1972 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sultan Kayhan 0962410717322 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 173 Sultan Kayhan kvinna 1988 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Robert Halef 0285631067215 KD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 174 Robert Halef man 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Carina Herrstedt 0603753860213 SD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 175 Carina Herrstedt kvinna 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Heidi Karlsson 0271543079118 SD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 176 Heidi Karlsson kvinna 1969 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hanif Bali 0166790812128 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 177 Hanif Bali man 1987 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Fredrik Olovsson 0653904370212 S Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 178 Fredrik Olovsson man 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ulf Kristersson 0222691314314 M Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 179 Ulf Kristersson man 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Teresa Carvalho 0315499690028 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 180 Teresa Carvalho kvinna 1984 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Cassandra Sundin 0905312407726 SD Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 181 Cassandra Sundin kvinna 1991 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Eskil Erlandsson 0465398691116 C Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 182 Eskil Erlandsson man 1957 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Tomas Eneroth 0284192765516 S Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 183 Tomas Eneroth man 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Kent Härstedt 0910241260018 S Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 184 Kent Härstedt man 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ann-Charlotte Hammar Johnsson 0810201628512 M Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 185 Ann-Charlotte Hammar Johnsson kvinna 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Kerstin Nilsson 0905637653912 S Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 186 Kerstin Nilsson kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Gunilla Nordgren 0192918410514 M Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 187 Gunilla Nordgren kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jennie Nilsson 0339894357417 S Hallands län 15 Frånvarande sakfrågan huvud 188 Jennie Nilsson kvinna 1972 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Michael Svensson 0381918573217 M Hallands län 15 Frånvarande sakfrågan huvud 189 Michael Svensson man 1957 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Cecilia Magnusson 0522460069116 M Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 190 Cecilia Magnusson kvinna 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Gunilla Carlsson 0875221317013 S Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 191 Gunilla Carlsson kvinna 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Emma Nohrén 0880137451720 MP Västra Götalands läns västra 17 Frånvarande sakfrågan huvud 192 Emma Nohrén kvinna 1980 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Fredrik Christensson 0519542449425 C Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 193 Fredrik Christensson man 1991 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mikael Cederbratt 0105797223918 M Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 194 Mikael Cederbratt man 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jörgen Hellman 0781520322912 S Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 195 Jörgen Hellman man 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Christina Örnebjär 0266517781926 L Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 196 Christina Örnebjär kvinna 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lennart Axelsson 0958776965517 S Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 197 Lennart Axelsson man 1952 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Matilda Ernkrans 0983984918111 S Örebro län 22 Frånvarande sakfrågan huvud 198 Matilda Ernkrans kvinna 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Eva-Lena Jansson 048970816012 S Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 199 Eva-Lena Jansson kvinna 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lena Asplund 088028607414 M Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 200 Lena Asplund kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jasenko Omanovic 043972220518 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 201 Jasenko Omanovic man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Eva Lohman 0150664940102 M Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 202 Eva Lohman kvinna 1948 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ingemar Nilsson 0208558695314 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 203 Ingemar Nilsson man 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Björn Wiechel 0482689573825 S Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 204 Björn Wiechel man 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Veronica Lindholm 0526129317828 S Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 205 Veronica Lindholm kvinna 1984 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Abrahamsson 0695090885212 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 206 Maria Abrahamsson kvinna 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jens Holm 0216534495014 V Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 207 Jens Holm man 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Caroline Szyber 0666958447826 KD Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 208 Caroline Szyber kvinna 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Amir Adan 072019517020 M Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 209 Amir Adan man 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ali Esbati 014386615025 V Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 210 Ali Esbati man 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Annika Hirvonen Falk 0819601620927 MP Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 211 Annika Hirvonen Falk kvinna 1989 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jakob Forssmed 0982795248728 KD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 212 Jakob Forssmed man 1974 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Arnholm 0758652610 L Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 213 Maria Arnholm kvinna 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Caroline Helmersson Olsson 0537400268911 S Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 214 Caroline Helmersson Olsson kvinna 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hans Ekström 0475778011711 S Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 215 Hans Ekström man 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Helene Petersson 0617957067613 S Jönköpings län 6 Stockaryd Ja sakfrågan huvud 216 Helene Petersson kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Thomas Strand 0269067253614 S Jönköpings län 6 Frånvarande sakfrågan huvud 217 Thomas Strand man 1954 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Katarina Brännström 0128805841317 M Kronobergs län 7 Frånvarande sakfrågan huvud 218 Katarina Brännström kvinna 1950 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Per Ramhorn 0925652297119 SD Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 219 Per Ramhorn man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Tina Acketoft 0582811195313 L Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 220 Tina Acketoft kvinna 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Thomas Finnborg 0861447317415 M Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 221 Thomas Finnborg man 1954 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Rikard Larsson 0134101155612 S Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 222 Rikard Larsson man 1966 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Fredrik Eriksson 0574355225922 SD Skåne läns södra 13 Frånvarande sakfrågan huvud 223 Fredrik Eriksson man 1975 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Agneta Börjesson 0139948283718 MP Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 224 Agneta Börjesson kvinna 1957 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ola Johansson 0934639939611 C Hallands län 15 Frånvarande sakfrågan huvud 225 Ola Johansson man 1960 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hans Rothenberg 0409540163215 M Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 226 Hans Rothenberg man 1961 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lars Hjälmered 0980316377627 M Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 227 Lars Hjälmered man 1977 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hans Linde 0901257862125 V Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 228 Hans Linde man 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ellen Juntti 0144048894712 M Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 229 Ellen Juntti kvinna 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Penilla Gunther 0925451929216 KD Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 230 Penilla Gunther kvinna 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Camilla Waltersson Grönvall 0781623040415 M Västra Götalands läns norra 18 Frånvarande sakfrågan huvud 231 Camilla Waltersson Grönvall kvinna 1969 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Elisabeth Svantesson 0899112324519 M Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 232 Elisabeth Svantesson kvinna 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lars-Axel Nordell 0125056691517 KD Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 233 Lars-Axel Nordell man 1952 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Håkan Bergman 0299937536814 S Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 234 Håkan Bergman man 1954 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mia Sydow Mölleby 0415959965211 V Örebro län 22 Frånvarande sakfrågan huvud 235 Mia Sydow Mölleby kvinna 1960 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Pia Nilsson 0460690753617 S Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 236 Pia Nilsson kvinna 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Olle Thorell 0879782396219 S Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 237 Olle Thorell man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Kristina Nilsson 0779781772919 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 238 Kristina Nilsson kvinna 1965 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Christina Höj Larsen 0521844714515 V Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 239 Christina Höj Larsen kvinna 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Krister Hammarbergh 0889860537413 M Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 240 Krister Hammarbergh man 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Leif Pettersson 0365797008114 S Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 241 Leif Pettersson man 1954 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Ferm 0462699892622 MP Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 242 Maria Ferm kvinna 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jessica Rosencrantz 0992420223820 M Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 243 Jessica Rosencrantz kvinna 1987 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johan Hedin 0204443909416 C Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 244 Johan Hedin man 1969 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Adam Marttinen 0831039938224 SD Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 245 Adam Marttinen man 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Stockhaus 0932000030511 M Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 246 Maria Stockhaus kvinna 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anders Lönnberg 0150027900515 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 247 Anders Lönnberg man 1954 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Carl Schlyter 0954072997110 MP Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 248 Carl Schlyter man 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Faradj Koliev 0867950366726 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 249 Faradj Koliev man 1986 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lotta Finstorp 0750518623913 M Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 250 Lotta Finstorp kvinna 1958 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sara Karlsson 0114869877121 S Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 251 Sara Karlsson kvinna 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Helena Bouveng 0729710260118 M Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 252 Helena Bouveng kvinna 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Annie Lööf 0862868280923 C Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 253 Annie Lööf kvinna 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johan Hultberg 069309987221 M Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 254 Johan Hultberg man 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Monica Haider 0760500234712 S Kronobergs län 7 Frånvarande sakfrågan huvud 255 Monica Haider kvinna 1963 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jonas Jacobsson Gjörtler 0495314169413 M Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 256 Jonas Jacobsson Gjörtler man 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Roger Richtoff 0145294944502 SD Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 257 Roger Richtoff man 1948 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sofia Damm 0306286538528 KD Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 258 Sofia Damm kvinna 1977 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Camilla Mårtensen 0397073482210 L Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 259 Camilla Mårtensen kvinna 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johnny Skalin 0455086201022 SD Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 260 Johnny Skalin man 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jenny Petersson 0176437434123 M Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 261 Jenny Petersson kvinna 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Valter Mutt 0280087199210 MP Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 262 Valter Mutt man 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mattias Jonsson 0499755198526 S Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 263 Mattias Jonsson man 1974 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lise Nordin 0828198456420 MP Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 264 Lise Nordin kvinna 1982 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Rickard Nordin 0132818093422 C Göteborgs kommun 16 Frånvarande sakfrågan huvud 265 Rickard Nordin man 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Markus Wiechel 0204240926023 SD Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 266 Markus Wiechel man 1988 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Paula Holmqvist 0974061238314 S Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 267 Paula Holmqvist kvinna 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ann-Christin Ahlberg 0909948830718 S Västra Götalands läns södra 19 Ja sakfrågan huvud 268 Ann-Christin Ahlberg kvinna 1957 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Phia Andersson 0133767709317 S Västra Götalands läns södra 19 Ja sakfrågan huvud 269 Phia Andersson kvinna 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jonas Eriksson 0157062733618 MP Örebro län 22 Frånvarande sakfrågan huvud 270 Jonas Eriksson man 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 David Lång 0494054455310 SD Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 271 David Lång man 1972 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jessica Polfjärd 0630824497414 M Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 272 Jessica Polfjärd kvinna 1971 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jonas Åkerlund 0879014196003 SD Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 273 Jonas Åkerlund man 1949 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Emil Källström 0313210809828 C Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 274 Emil Källström man 1987 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mattias Bäckström Johansson 0130789484021 SD Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 275 Mattias Bäckström Johansson man 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Fredrik Lundh Sammeli 0911916463828 S Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 276 Fredrik Lundh Sammeli man 1977 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Linus Sköld 0706528359123 S Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 277 Linus Sköld man 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Carin Jämtin 0882001830516 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 278 Carin Jämtin kvinna 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Karin Rågsjö 0246927519019 V Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 279 Karin Rågsjö kvinna 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Börje Vestlund 0720249554818 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 280 Börje Vestlund man 1960 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Emanuel Öz 0283117091429 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 281 Emanuel Öz man 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Erik Andersson 0480085646428 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 282 Erik Andersson man 1974 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Åsa Westlund 0802546764724 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 283 Åsa Westlund kvinna 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Roger Hedlund 0773497241728 SD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 284 Roger Hedlund man 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Niklas Wykman 0493288854424 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 285 Niklas Wykman man 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Olle Felten 046426524512 SD Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 286 Olle Felten man 1953 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lotta Johnsson Fornarve 0122987223112 V Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 287 Lotta Johnsson Fornarve kvinna 1956 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Emma Carlsson Löfdahl 0737073162411 L Jönköpings län 6 Frånvarande sakfrågan huvud 288 Emma Carlsson Löfdahl kvinna 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Peter Persson 0903307301618 S Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 289 Peter Persson man 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jimmie Åkesson 051207517226 SD Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 290 Jimmie Åkesson man 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Andreas Carlson 0542160909628 KD Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 291 Andreas Carlson man 1987 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lena Emilsson 0655028250417 S Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 292 Lena Emilsson kvinna 1957 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Rickard Persson 0709749259417 MP Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 293 Rickard Persson man 1959 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Kristina Yngwe 0884738092723 C Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 294 Kristina Yngwe kvinna 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Pavel Gamov 0504711999229 SD Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 295 Pavel Gamov man 1989 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Adnan Dibrani 0442629549320 S Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 296 Adnan Dibrani man 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Bengt Eliasson 0116759114313 L Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 297 Bengt Eliasson man 1961 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lisbeth Sundén Andersson 0778725756419 M Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 298 Lisbeth Sundén Andersson kvinna 1950 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Shadiye Heydari 0231432628318 S Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 299 Shadiye Heydari kvinna 1967 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jimmy Ståhl 0170585430421 SD Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 300 Jimmy Ståhl man 1975 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maj Karlsson 0198917587520 V Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 301 Maj Karlsson kvinna 1980 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Janine Alm Ericson 0316505710324 MP Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 302 Janine Alm Ericson kvinna 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Maria Andersson Willner 0173946230722 S Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 303 Maria Andersson Willner kvinna 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jan Ericson 0940980416614 M Västra Götalands läns södra 19 Ja sakfrågan huvud 304 Jan Ericson man 1961 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Cecilie Tenfjord-Toftby 010343930918 M Västra Götalands läns södra 19 Frånvarande sakfrågan huvud 305 Cecilie Tenfjord-Toftby kvinna 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lotta Olsson 066769783310 M Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 306 Lotta Olsson kvinna 1960 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sara-Lena Bjälkö 0930305890123 SD Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 307 Sara-Lena Bjälkö kvinna 1976 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Roger Haddad 0308306375022 L Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 308 Roger Haddad man 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Åsa Coenraads 0564126739422 M Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 309 Åsa Coenraads kvinna 1978 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Per Åsling 0679228585116 C Jämtlands län 27 Ja sakfrågan huvud 310 Per Åsling man 1957 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Saila Quicklund 0519740099915 M Jämtlands län 27 Ja sakfrågan huvud 311 Saila Quicklund kvinna 1961 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ida Karkiainen 0509830681123 S Norrbottens län 29 Frånvarande sakfrågan huvud 312 Ida Karkiainen kvinna 1988 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Birger Lahti 0825441263617 V Norrbottens län 29 Frånvarande sakfrågan huvud 313 Birger Lahti man 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Stefan Nilsson 0791649913415 MP Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 314 Stefan Nilsson man 1959 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johanna Jönsson 0495218011521 C Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 315 Johanna Jönsson kvinna 1982 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Tina Ghasemi 0403769921921 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 316 Tina Ghasemi kvinna 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Angelika Bengtsson 0138741628520 SD Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 317 Angelika Bengtsson kvinna 1990 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Nooshi Dadgostar 0721509806321 V Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 318 Nooshi Dadgostar kvinna 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Alexandra Völker 0496341906327 S Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 319 Alexandra Völker kvinna 1989 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Ida Drougge 0604811710522 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 320 Ida Drougge kvinna 1990 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sofia Fölster 0914002106327 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 321 Sofia Fölster kvinna 1991 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Marco Venegas 0200490530919 MP Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 322 Marco Venegas man 1962 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Oscar Sjöstedt 055257333723 SD Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 323 Oscar Sjöstedt man 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Sotiris Delis 0447797778718 M Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 324 Sotiris Delis man 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Mats Green 0538387395826 M Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 325 Mats Green man 1979 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johanna Haraldsson 0652497579621 S Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 326 Johanna Haraldsson kvinna 1980 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Emma Hult 0628870165823 MP Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 327 Emma Hult kvinna 1988 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Dennis Dioukarev 0344222203323 SD Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 328 Dennis Dioukarev man 1993 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Niklas Karlsson 065105536026 S Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 329 Niklas Karlsson man 1974 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Yasmine Larsson 0996640018922 S Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 330 Yasmine Larsson kvinna 1988 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Aron Emilsson 0861521539920 SD Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 331 Aron Emilsson man 1990 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jörgen Warborn 0117203219614 M Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 332 Jörgen Warborn man 1969 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jeff Ahl 0599390849728 SD Hallands län 15 Frånvarande sakfrågan huvud 333 Jeff Ahl man 1987 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Martin Kinnunen 0294138886823 SD Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 334 Martin Kinnunen man 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Johan Büser 0877778793323 S Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 335 Johan Büser man 1983 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Aron Modig 0680329141121 KD Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 336 Aron Modig man 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Robert Hannah 0223069839622 L Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 337 Robert Hannah man 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Jonas Millard 0387358739126 SD Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 338 Jonas Millard man 1981 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Said Abdu 0173210620224 L Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 339 Said Abdu man 1986 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Petter Löberg 0274462857213 S Västra Götalands läns södra 19 Ja sakfrågan huvud 340 Petter Löberg man 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Nina Kain 0871764071911 SD Västra Götalands läns södra 19 Frånvarande sakfrågan huvud 341 Nina Kain kvinna 1973 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anna Wallén 0970427364222 S Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 342 Anna Wallén kvinna 1980 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Lars Eriksson 0988383147219 S Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 343 Lars Eriksson man 1970 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Stig Henriksson 0644177413119 V Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 344 Stig Henriksson man 1955 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Stefan Jakobsson 0678712094213 SD Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 345 Stefan Jakobsson man 1968 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Anna-Caren Sätherberg 0407081382317 S Jämtlands län 27 Ja sakfrågan huvud 346 Anna-Caren Sätherberg kvinna 1964 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Kalle Olsson 0472349361027 S Jämtlands län 27 Ja sakfrågan huvud 347 Kalle Olsson man 1984 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Emilia Töyrä 0604459858621 S Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 348 Emilia Töyrä kvinna 1985 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24 H401KU18 86C65AD2-4DF6-4A84-A0AB-4448A6CA9749 6 Hanna Wigh 016950536026 SD Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 349 Hanna Wigh kvinna 1986 2016/17 KU18 RIM-vot 2017-05-03 00:00:00 2017-05-03 16:32:24