4764955 H501UU9 2017/18 UU9 bet bet bet Betänkande 2017/18:UU9 Betänkande Debatt om förslag UU 9 0 2018-02-20 00:00:00 2018-03-27 14:39:41 2017-09-18 11:51:51 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Webbpublicering html RIM a5760916-905e-4c1c-b869-b42085bf8f6f http://data.riksdagen.se/dokument/H501UU9/text http://data.riksdagen.se/dokument/H501UU9 http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/H501UU9 http://data.riksdagen.se/utskottsforslag/H501UU9 H501UU9 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel 201718UU9_20180220152040_Publicering.pdf 2368339 pdf http://data.riksdagen.se/fil/604D3D2F-9FBB-477D-BBB6-1A9E0B3C2008 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ewa Thalén Finné 0714579775816 M Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 1 Ewa Thalén Finné kvinna 1959 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Björn Söder 0452755722723 SD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 2 Björn Söder man 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Esabelle Dingizian 0182190010218 MP Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 3 Esabelle Dingizian kvinna 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Dag Klackenberg 0600784831409 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 4 Dag Klackenberg man 1948 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Björn von Sydow 0787533297400 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 5 Björn Sydow man 1945 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Marta Obminska 0732677378827 M Uppsala län 3 Frånvarande sakfrågan huvud 6 Marta Obminska kvinna 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mikael Oscarsson 0973782197017 KD Uppsala län 3 Frånvarande sakfrågan huvud 7 Mikael Oscarsson man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johan Löfstrand 0612916684825 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 8 Johan Löfstrand man 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Betty Malmberg 0547818628111 M Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 9 Betty Malmberg kvinna 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Annicka Engblom 0590042760718 M Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 10 Annicka Engblom kvinna 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Peter Jeppsson 067992138910 S Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 11 Peter Jeppsson man 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Suzanne Svensson 0916608741910 S Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 12 Suzanne Svensson kvinna 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Richard Jomshof 0803753212716 SD Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 13 Richard Jomshof man 1969 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Magnus Manhammar 025967059622 S Blekinge län 10 Ja sakfrågan huvud 14 Magnus Manhammar man 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Tuve Skånberg 0161597857912 KD Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 15 Tuve Skånberg man 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Petra Ekerum 0759167494321 S Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 16 Petra Ekerum kvinna 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Monica Green 0975579292417 S Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 17 Monica Green kvinna 1959 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Erik Ezelius 0667220767927 S Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 18 Erik Ezelius man 1986 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Berit Högman 0552248175312 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 19 Berit Högman kvinna 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lars Mejern Larsson 0427321850912 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 20 Lars Mejern Larsson man 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jan Lindholm 0641486384014 MP Dalarnas län 24 Nej sakfrågan huvud 21 Jan Lindholm man 1951 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Raimo Pärssinen 0113077554312 S Gävleborgs län 25 Frånvarande sakfrågan huvud 22 Raimo Pärssinen man 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Åsa Lindestam 0252067342313 S Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 23 Åsa Lindestam kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Beatrice Ask 0262017901513 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 24 Beatrice Ask kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Barbro Westerholm 0363228965800 L Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 25 Barbro Westerholm kvinna 1933 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Karin Enström 0607691439013 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 26 Karin Enström kvinna 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Agneta Gille 0376867803913 S Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 27 Agneta Gille kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ulrika Karlsson 0397924710612 M Uppsala län 3 Uppsala Frånvarande sakfrågan huvud 28 Ulrika Karlsson kvinna 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Solveig Zander 0196077326617 C Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 29 Solveig Zander kvinna 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Andreas Norlén 0585684563812 M Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 30 Andreas Norlén man 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Finn Bengtsson 0721657655513 M Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 31 Finn Bengtsson man 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Staffan Danielsson 0352254228107 C Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 32 Staffan Danielsson man 1947 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 David Lindvall 0598053101129 S Gotlands län 9 Ja sakfrågan huvud 33 David Lindvall man 1994 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jesper Skalberg Karlsson 0250583732424 M Gotlands län 9 Ja sakfrågan huvud 34 Jesper Skalberg Karlsson man 1993 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Marie Granlund 0136310791918 S Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 35 Marie Granlund kvinna 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jamal El-Haj 0121939297619 S Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 36 Jamal El-Haj man 1960 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hillevi Larsson 0878075468027 S Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 37 Hillevi Larsson kvinna 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Christer Nylander 0731442709013 L Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 38 Christer Nylander man 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Elisabet Knutsson 0716036604716 MP Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 39 Elisabet Knutsson kvinna 1952 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lars Tysklind 0535526562910 L Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 40 Lars Tysklind man 1953 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Carina Ohlsson 0859968278117 S Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 41 Carina Ohlsson kvinna 1957 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Cecilia Widegren 0893004490313 M Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 42 Cecilia Widegren kvinna 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Patrik Björck 0516528386117 S Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 43 Patrik Björck man 1957 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Christian Holm Barenfeld 0485476395125 M Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 44 Christian Holm Barenfeld man 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ann-Britt Åsebol 0204494765606 M Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 45 Ann-Britt Åsebol kvinna 1947 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Marie Olsson 010392780417 S Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 46 Marie Olsson kvinna 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lars Beckman 0588282566419 M Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 47 Lars Beckman man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ulla Andersson 0628190530410 V Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 48 Ulla Andersson kvinna 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Tomas Tobé 069436402021 M Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 49 Tomas Tobé man 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anders Ygeman 0744993950910 S Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 50 Anders Ygeman man 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lawen Redar 037561614928 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 51 Lawen Redar kvinna 1989 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Yilmaz Kerimo 0515990253512 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 52 Yilmaz Kerimo man 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Kerstin Lundgren 0155487380917 C Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 53 Kerstin Lundgren kvinna 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Fredrik Schulte 0210198640127 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 54 Fredrik Schulte man 1981 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Erik Ottoson 0832311880029 M Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 55 Erik Ottoson man 1989 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Pyry Niemi 0752691002718 S Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 56 Pyry Niemi man 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jessika Roswall 0718034011110 M Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 57 Jessika Roswall kvinna 1972 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anna-Lena Sörenson 0483837558914 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 58 Anna-Lena Sörenson kvinna 1954 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johan Andersson 0964730940415 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 59 Johan Andersson man 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Krister Örnfjäder 0573136138218 S Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 60 Krister Örnfjäder man 1952 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Laila Naraghi 0619928872229 S Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 61 Laila Naraghi kvinna 1982 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Allan Widman 0446541913415 L Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 62 Allan Widman man 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Tobias Billström 0956595590924 M Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 63 Tobias Billström man 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hans Wallmark 0980681611418 M Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 64 Hans Wallmark man 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Per-Ingvar Johnsson 0256743155204 C Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 65 Per-Ingvar Johnsson man 1944 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Annelie Karlsson 0199751900210 S Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 66 Annelie Karlsson kvinna 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Kent Ekeroth 0369028728526 SD Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 67 Kent Ekeroth man 1981 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Catharina Bråkenhielm 0264838147315 S Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 68 Catharina Bråkenhielm kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Kenneth G Forslund 0257612529618 S Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 69 Kenneth G Forslund man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ulrika Carlsson 0836001490919 C Västra Götalands läns östra 20 Skövde Ja sakfrågan huvud 70 Ulrika Carlsson kvinna 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sten Bergheden 0828721176319 M Västra Götalands läns östra 20 Frånvarande sakfrågan huvud 71 Sten Bergheden man 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Stina Bergström 0401968752713 MP Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 72 Stina Bergström kvinna 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Pål Jonson 0642224351118 M Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 73 Pål Jonson man 1972 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Patrik Engström 085742305813 S Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 74 Patrik Engström man 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sven-Olof Sällström 0772402807013 SD Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 75 Sven-Olof Sällström man 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anders W Jonsson 0229760896014 C Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 76 Anders W Jonsson man 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mikael Jansson 0236051814311 SD Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 77 Mikael Jansson man 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Helén Pettersson 0103624617217 S Västerbottens län 28 Umeå Ja sakfrågan huvud 78 Helén Pettersson kvinna 1972 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Marie-Louise Rönnmark 0771287795114 S Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 79 Marie-Louise Rönnmark kvinna 1954 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Birgitta Ohlsson 0404025497421 L Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 80 Birgitta Ohlsson kvinna 1975 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mattias Vepsä 0911067396229 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 81 Mattias Vepsä man 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Azadeh Rojhan Gustafsson 0474290584024 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 82 Azadeh Rojhan Gustafsson kvinna 1986 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Isabella Hökmark 0219220227418 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 83 Isabella Hökmark kvinna 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anna Kinberg Batra 012053331219 M Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 84 Anna Kinberg Batra kvinna 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anti Avsan 0338458649710 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 85 Anti Avsan man 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Josef Fransson 0211757295524 SD Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 86 Josef Fransson man 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sanne Lennström 0506541436524 S Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 87 Sanne Lennström kvinna 1988 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Annika Lillemets 0172220256016 MP Östergötlands län 5 Nej sakfrågan huvud 88 Annika Lillemets kvinna 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mathias Sundin 0456066032422 L Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 89 Mathias Sundin man 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anders Åkesson 0677738818613 C Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 90 Anders Åkesson man 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jan R Andersson 0529103571012 M Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 91 Jan R Andersson man 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Olof Lavesson 0448155122323 M Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 92 Olof Lavesson man 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Patrick Reslow 0545733815610 - Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 93 Patrick Reslow man 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anette Åkesson 0198031297912 M Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 94 Anette Åkesson kvinna 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Per-Arne Håkansson 0630820052511 S Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 95 Per-Arne Håkansson man 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Linus Bylund 0506806850221 SD Skåne läns norra och östra 14 Frånvarande sakfrågan huvud 96 Linus Bylund man 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Malmer Stenergard 0572788110724 M Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 97 Maria Malmer Stenergard kvinna 1981 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hamza Demir 0747488001814 V Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 98 Hamza Demir man 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Plass 0791786201912 M Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 99 Maria Plass kvinna 1953 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Annika Eclund 0480339311713 KD Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 100 Annika Eclund kvinna 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Margareta Larsson 0697941234716 - Västra Götalands läns östra 20 Frånvarande sakfrågan huvud 101 Margareta Larsson kvinna 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Gunilla Svantorp 0801311569314 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 102 Gunilla Svantorp kvinna 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mattias Karlsson 0831636664429 SD Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 103 Mattias Karlsson man 1977 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Roza Güclü Hedin 0194498232620 S Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 104 Roza Güclü Hedin kvinna 1982 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Carl-Oskar Bohlin 0108109641223 M Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 105 Carl-Oskar Bohlin man 1986 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Elin Lundgren 089246126523 S Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 106 Elin Lundgren kvinna 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mikael Eskilandersson 0468956880528 SD Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 107 Mikael Eskilandersson man 1977 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jabar Amin 0849219210615 MP Västerbottens län 28 Frånvarande sakfrågan huvud 108 Jabar Amin man 1959 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jonas Sjöstedt 0383111552218 V Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 109 Jonas Sjöstedt man 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Margareta Cederfelt 0970259744617 M Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 110 Margareta Cederfelt kvinna 1959 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Erik Slottner 0767167947420 KD Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 111 Erik Slottner man 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Göran Pettersson 0558039843819 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 112 Göran Pettersson man 1960 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jan Björklund 0603490586517 L Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 113 Jan Björklund man 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Per Lodenius 0363721826713 C Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 114 Per Lodenius man 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mathias Tegnér 0613297818326 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 115 Mathias Tegnér man 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Emma Wallrup 0115834246514 V Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 116 Emma Wallrup kvinna 1971 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Niclas Malmberg 0373223420310 MP Uppsala län 3 Ja sakfrågan huvud 117 Niclas Malmberg man 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Runar Filper 065701062615 SD Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 118 Runar Filper man 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Magnus Oscarsson 0792733370419 KD Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 119 Magnus Oscarsson man 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lena Hallengren 0853395328224 S Kalmar län 8 Frånvarande sakfrågan huvud 120 Lena Hallengren kvinna 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jörgen Andersson 0859721748313 M Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 121 Jörgen Andersson man 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Heidi Karlsson 0271543079118 SD Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 122 Heidi Karlsson kvinna 1969 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jennie Åfeldt 0787535945527 SD Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 123 Jennie Åfeldt kvinna 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Marianne Pettersson 0341628241813 S Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 124 Marianne Pettersson kvinna 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Karin Svensson Smith 0457308547314 MP Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 125 Karin Svensson Smith kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anna Wallentheim 0111479807829 S Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 126 Anna Wallentheim kvinna 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johan Nissinen 0671881934227 SD Skåne läns norra och östra 14 Ja sakfrågan huvud 127 Johan Nissinen man 1989 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lars-Arne Staxäng 0718937995813 M Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 128 Lars-Arne Staxäng man 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Tony Wiklander 0693341580004 SD Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 129 Tony Wiklander man 1939 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Rossana Dinamarca 0321885416125 V Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 130 Rossana Dinamarca kvinna 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Robert Stenkvist 0955748436811 SD Västra Götalands läns östra 20 Ja sakfrågan huvud 131 Robert Stenkvist man 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jonas Gunnarsson 0750727320521 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 132 Jonas Gunnarsson man 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Daniel Bäckström 0665485817222 C Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 133 Daniel Bäckström man 1975 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Peter Helander 0681030112815 C Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 134 Peter Helander man 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Strömkvist 0136801772915 S Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 135 Maria Strömkvist kvinna 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Patrik Lundqvist 0418929039326 S Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 136 Patrik Lundqvist man 1984 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anders Schröder 07351347121 MP Gävleborgs län 25 Ja sakfrågan huvud 137 Anders Schröder man 1990 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Isak From 0506482805418 S Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 138 Isak From man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Helena Lindahl 084624777218 C Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 139 Helena Lindahl kvinna 1972 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sofia Arkelsten 0802826314426 M Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 140 Sofia Arkelsten kvinna 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Fredrik Malm 0766496753128 L Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 141 Fredrik Malm man 1977 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Stefan Nilsson 0791649913415 - Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 142 Stefan Nilsson man 1959 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Nina Lundström 0541320528015 L Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 143 Nina Lundström kvinna 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Emma Henriksson 0788526088220 KD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 144 Emma Henriksson kvinna 1977 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ingela Nylund Watz 0313390540217 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 145 Ingela Nylund Watz kvinna 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Weimer 0414687558527 L Uppsala län 3 Frånvarande sakfrågan huvud 146 Maria Weimer kvinna 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Erik Bengtzboe 0513020576128 M Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 147 Erik Bengtzboe man 1987 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mattias Ottosson 0860364634014 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 148 Mattias Ottosson man 1971 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Linda Snecker 0150118366721 V Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 149 Linda Snecker kvinna 1983 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Christina Östberg 0325462829512 SD Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 150 Christina Östberg kvinna 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Paula Bieler 0182800488922 SD Kalmar län 8 Ja sakfrågan huvud 151 Paula Bieler kvinna 1988 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Momodou Jallow 0254695027922 V Malmö kommun 11 Frånvarande sakfrågan huvud 152 Momodou Jallow man 1975 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Rasmus Ling 0744139167426 MP Malmö kommun 11 Ja sakfrågan huvud 153 Rasmus Ling man 1984 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anders Hansson 0843345349823 M Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 154 Anders Hansson man 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Boriana Åberg 0105632258713 M Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 155 Boriana Åberg kvinna 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Larry Söder 0992473266516 KD Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 156 Larry Söder man 1969 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hans Hoff 0540190357911 S Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 157 Hans Hoff man 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Roland Utbult 0237055280513 KD Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 158 Roland Utbult man 1951 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Per Klarberg 0656591334119 SD Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 159 Per Klarberg man 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Peter Johnsson 0205360448417 S Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 160 Peter Johnsson man 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Annika Qarlsson 0962841101917 C Västra Götalands läns norra 18 Frånvarande sakfrågan huvud 161 Annika Qarlsson kvinna 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mikael Dahlqvist 0554852839719 S Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 162 Mikael Dahlqvist man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Håkan Svenneling 0682989845822 V Värmlands län 21 Ja sakfrågan huvud 163 Håkan Svenneling man 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Magnus Persson 0641953830512 SD Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 164 Magnus Persson man 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Daniel Riazat 07012286624 V Dalarnas län 24 Ja sakfrågan huvud 165 Daniel Riazat man 1991 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Susanne Eberstein 0235974887200 S Västernorrlands län 26 Frånvarande sakfrågan huvud 166 Susanne Eberstein kvinna 1948 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Eva Sonidsson 0565167965311 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 167 Eva Sonidsson kvinna 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Edward Riedl 0273506284025 M Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 168 Edward Riedl man 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anna Hagwall 0105126451619 - Västerbottens län 28 Frånvarande sakfrågan huvud 169 Anna Hagwall kvinna 1953 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Amineh Kakabaveh 0545353563812 V Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 170 Amineh Kakabaveh kvinna 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johan Forssell 0126797549328 M Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 171 Johan Forssell man 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Pernilla Stålhammar 0704744533715 MP Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 172 Pernilla Stålhammar kvinna 1971 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sultan Kayhan 0962410717322 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 173 Sultan Kayhan kvinna 1988 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Robert Halef 0285631067215 KD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 174 Robert Halef man 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Carina Ståhl Herrstedt 0603753860213 SD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 175 Carina Ståhl Herrstedt kvinna 1971 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Julia Kronlid 0638497389621 SD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 176 Julia Kronlid kvinna 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hanif Bali 0166790812128 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 177 Hanif Bali man 1987 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Fredrik Olovsson 0653904370212 S Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 178 Fredrik Olovsson man 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ulf Kristersson 0222691314314 M Södermanlands län 4 Frånvarande sakfrågan huvud 179 Ulf Kristersson man 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Teresa Carvalho 0315499690028 S Östergötlands län 5 Ja sakfrågan huvud 180 Teresa Carvalho kvinna 1984 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Cassandra Sundin 0905312407726 SD Östergötlands län 5 Frånvarande sakfrågan huvud 181 Cassandra Sundin kvinna 1991 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Eskil Erlandsson 0465398691116 C Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 182 Eskil Erlandsson man 1957 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 ClasGöran Carlsson 049290762318 S Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 183 ClasGöran Carlsson man 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Kent Härstedt 0910241260018 S Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 184 Kent Härstedt man 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ann-Charlotte Hammar Johnsson 0810201628512 M Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 185 Ann-Charlotte Hammar Johnsson kvinna 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Kerstin Nilsson 0905637653912 S Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 186 Kerstin Nilsson kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Gunilla Nordgren 0192918410514 M Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 187 Gunilla Nordgren kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jennie Nilsson 0339894357417 S Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 188 Jennie Nilsson kvinna 1972 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Michael Svensson 0381918573217 M Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 189 Michael Svensson man 1957 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Cecilia Magnusson 0522460069116 M Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 190 Cecilia Magnusson kvinna 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Gunilla Carlsson 0875221317013 S Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 191 Gunilla Carlsson kvinna 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Emma Nohrén 0880137451720 MP Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 192 Emma Nohrén kvinna 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Fredrik Christensson 0519542449425 C Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 193 Fredrik Christensson man 1991 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mikael Cederbratt 0105797223918 M Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 194 Mikael Cederbratt man 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jörgen Hellman 0781520322912 S Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 195 Jörgen Hellman man 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Christina Örnebjär 0266517781926 L Örebro län 22 Frånvarande sakfrågan huvud 196 Christina Örnebjär kvinna 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lennart Axelsson 0958776965517 S Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 197 Lennart Axelsson man 1952 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Matilda Ernkrans 0983984918111 S Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 198 Matilda Ernkrans kvinna 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Eva-Lena Jansson 048970816012 S Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 199 Eva-Lena Jansson kvinna 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lena Asplund 088028607414 M Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 200 Lena Asplund kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jasenko Omanovic 043972220518 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 201 Jasenko Omanovic man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Eva Lohman 0150664940102 M Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 202 Eva Lohman kvinna 1948 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ingemar Nilsson 0208558695314 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 203 Ingemar Nilsson man 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Björn Wiechel 0482689573825 S Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 204 Björn Wiechel man 1983 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Veronica Lindholm 0526129317828 S Västerbottens län 28 Ja sakfrågan huvud 205 Veronica Lindholm kvinna 1984 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Abrahamsson 0695090885212 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 206 Maria Abrahamsson kvinna 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jens Holm 0216534495014 V Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 207 Jens Holm man 1971 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Caroline Szyber 0666958447826 KD Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 208 Caroline Szyber kvinna 1981 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Amir Adan 072019517020 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 209 Amir Adan man 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ali Esbati 014386615025 V Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 210 Ali Esbati man 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mats Pertoft 0488357052317 MP Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 211 Mats Pertoft man 1954 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jakob Forssmed 0982795248728 KD Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 212 Jakob Forssmed man 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Arnholm 0758652610 L Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 213 Maria Arnholm kvinna 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Caroline Helmersson Olsson 0537400268911 S Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 214 Caroline Helmersson Olsson kvinna 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hans Ekström 0475778011711 S Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 215 Hans Ekström man 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Helene Petersson 0617957067613 S Jönköpings län 6 Stockaryd Ja sakfrågan huvud 216 Helene Petersson kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Thomas Strand 0269067253614 S Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 217 Thomas Strand man 1954 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Katarina Brännström 0128805841317 M Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 218 Katarina Brännström kvinna 1950 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Per Ramhorn 0925652297119 SD Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 219 Per Ramhorn man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Tina Acketoft 0582811195313 L Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 220 Tina Acketoft kvinna 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Thomas Finnborg 0861447317415 M Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 221 Thomas Finnborg man 1954 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Rikard Larsson 0134101155612 S Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 222 Rikard Larsson man 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Fredrik Eriksson 0574355225922 SD Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 223 Fredrik Eriksson man 1975 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Agneta Börjesson 0139948283718 MP Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 224 Agneta Börjesson kvinna 1957 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ola Johansson 0934639939611 C Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 225 Ola Johansson man 1960 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hans Rothenberg 0409540163215 M Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 226 Hans Rothenberg man 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lars Hjälmered 0980316377627 M Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 227 Lars Hjälmered man 1977 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Yasmine Posio Nilsson 0468765214727 V Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 228 Yasmine Posio Nilsson kvinna 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ellen Juntti 0144048894712 M Västra Götalands läns västra 17 Ja sakfrågan huvud 229 Ellen Juntti kvinna 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Penilla Gunther 0925451929216 KD Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 230 Penilla Gunther kvinna 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Camilla Waltersson Grönvall 0781623040415 M Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 231 Camilla Waltersson Grönvall kvinna 1969 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Elisabeth Svantesson 0899112324519 M Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 232 Elisabeth Svantesson kvinna 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lars-Axel Nordell 0125056691517 KD Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 233 Lars-Axel Nordell man 1952 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Håkan Bergman 0299937536814 S Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 234 Håkan Bergman man 1954 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mia Sydow Mölleby 0415959965211 V Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 235 Mia Sydow Mölleby kvinna 1960 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Pia Nilsson 0460690753617 S Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 236 Pia Nilsson kvinna 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Olle Thorell 0879782396219 S Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 237 Olle Thorell man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Kristina Nilsson 0779781772919 S Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 238 Kristina Nilsson kvinna 1965 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Christina Höj Larsen 0521844714515 V Västernorrlands län 26 Frånvarande sakfrågan huvud 239 Christina Höj Larsen kvinna 1971 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Krister Hammarbergh 0889860537413 M Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 240 Krister Hammarbergh man 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Leif Pettersson 0365797008114 S Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 241 Leif Pettersson man 1954 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Ferm 0462699892622 MP Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 242 Maria Ferm kvinna 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jessica Rosencrantz 0992420223820 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 243 Jessica Rosencrantz kvinna 1987 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johan Hedin 0204443909416 C Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 244 Johan Hedin man 1969 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Adam Marttinen 0831039938224 SD Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 245 Adam Marttinen man 1983 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Stockhaus 0932000030511 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 246 Maria Stockhaus kvinna 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Serkan Köse 0256716955026 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 247 Serkan Köse man 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Carl Schlyter 0954072997110 MP Stockholms län 2 Nej sakfrågan huvud 248 Carl Schlyter man 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Leif Nysmed 0376353897112 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 249 Leif Nysmed man 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lotta Finstorp 0750518623913 M Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 250 Lotta Finstorp kvinna 1958 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sara Karlsson 0114869877121 S Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 251 Sara Karlsson kvinna 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Helena Bouveng 0729710260118 M Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 252 Helena Bouveng kvinna 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Annie Lööf 0862868280923 C Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 253 Annie Lööf kvinna 1983 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johan Hultberg 069309987221 M Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 254 Johan Hultberg man 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Monica Haider 0760500234712 S Kronobergs län 7 Ja sakfrågan huvud 255 Monica Haider kvinna 1963 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jonas Jacobsson Gjörtler 0495314169413 M Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 256 Jonas Jacobsson Gjörtler man 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Roger Richtoff 0145294944502 SD Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 257 Roger Richtoff man 1948 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sofia Damm 0306286538528 KD Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 258 Sofia Damm kvinna 1977 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mats Persson 023767922422 L Skåne läns södra 13 Frånvarande sakfrågan huvud 259 Mats Persson man 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johnny Skalin 0455086201022 SD Hallands län 15 Frånvarande sakfrågan huvud 260 Johnny Skalin man 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lars Püss 0227531635413 M Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 261 Lars Püss man 1966 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Valter Mutt 0280087199210 MP Göteborgs kommun 16 Frånvarande sakfrågan huvud 262 Valter Mutt man 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mattias Jonsson 0499755198526 S Göteborgs kommun 16 Frånvarande sakfrågan huvud 263 Mattias Jonsson man 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lise Nordin 0828198456420 MP Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 264 Lise Nordin kvinna 1982 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Rickard Nordin 0132818093422 C Göteborgs kommun 16 Frånvarande sakfrågan huvud 265 Rickard Nordin man 1983 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Markus Wiechel 0204240926023 SD Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 266 Markus Wiechel man 1988 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Paula Holmqvist 0974061238314 S Västra Götalands läns norra 18 Frånvarande sakfrågan huvud 267 Paula Holmqvist kvinna 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ann-Christin Ahlberg 0909948830718 S Västra Götalands läns södra 19 Frånvarande sakfrågan huvud 268 Ann-Christin Ahlberg kvinna 1957 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Phia Andersson 0133767709317 S Västra Götalands läns södra 19 Ja sakfrågan huvud 269 Phia Andersson kvinna 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jonas Eriksson 0157062733618 MP Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 270 Jonas Eriksson man 1967 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 David Lång 0494054455310 SD Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 271 David Lång man 1972 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jessica Polfjärd 0630824497414 M Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 272 Jessica Polfjärd kvinna 1971 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jonas Åkerlund 0879014196003 SD Västmanlands län 23 Frånvarande sakfrågan huvud 273 Jonas Åkerlund man 1949 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Emil Källström 0313210809828 C Västernorrlands län 26 Frånvarande sakfrågan huvud 274 Emil Källström man 1987 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mattias Bäckström Johansson 0130789484021 SD Västernorrlands län 26 Ja sakfrågan huvud 275 Mattias Bäckström Johansson man 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Fredrik Lundh Sammeli 0911916463828 S Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 276 Fredrik Lundh Sammeli man 1977 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hannah Bergstedt 012576033427 S Norrbottens län 29 Frånvarande sakfrågan huvud 277 Hannah Bergstedt kvinna 1977 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Teres Lindberg 0559925283228 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 278 Teres Lindberg kvinna 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Karin Rågsjö 0246927519019 V Stockholms kommun 1 Frånvarande sakfrågan huvud 279 Karin Rågsjö kvinna 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anders Österberg 0277648711624 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 280 Anders Österberg man 1981 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Emanuel Öz 0283117091429 S Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 281 Emanuel Öz man 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Erik Andersson 0480085646428 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 282 Erik Andersson man 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Åsa Westlund 0802546764724 S Stockholms län 2 Frånvarande sakfrågan huvud 283 Åsa Westlund kvinna 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Roger Hedlund 0773497241728 SD Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 284 Roger Hedlund man 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Niklas Wykman 0493288854424 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 285 Niklas Wykman man 1981 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Olle Felten 046426524512 SD Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 286 Olle Felten man 1953 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lotta Johnsson Fornarve 0122987223112 V Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 287 Lotta Johnsson Fornarve kvinna 1956 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Emma Carlsson Löfdahl 0737073162411 L Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 288 Emma Carlsson Löfdahl kvinna 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Peter Persson 0903307301618 S Jönköpings län 6 Frånvarande sakfrågan huvud 289 Peter Persson man 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jimmie Åkesson 051207517226 SD Jönköpings län 6 Frånvarande sakfrågan huvud 290 Jimmie Åkesson man 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Andreas Carlson 0542160909628 KD Jönköpings län 6 Frånvarande sakfrågan huvud 291 Andreas Carlson man 1987 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lena Emilsson 0655028250417 S Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 292 Lena Emilsson kvinna 1957 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Rickard Persson 0709749259417 MP Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 293 Rickard Persson man 1959 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Kristina Yngwe 0884738092723 C Skåne läns södra 13 Ja sakfrågan huvud 294 Kristina Yngwe kvinna 1983 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Pavel Gamov 0504711999229 - Skåne läns södra 13 Frånvarande sakfrågan huvud 295 Pavel Gamov man 1989 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Adnan Dibrani 0442629549320 S Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 296 Adnan Dibrani man 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Bengt Eliasson 0116759114313 L Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 297 Bengt Eliasson man 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lisbeth Sundén Andersson 0778725756419 M Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 298 Lisbeth Sundén Andersson kvinna 1950 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anna Johansson 0691264514114 S Göteborgs kommun 16 Frånvarande sakfrågan huvud 299 Anna Johansson kvinna 1971 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jimmy Ståhl 0170585430421 SD Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 300 Jimmy Ståhl man 1975 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maj Karlsson 0198917587520 V Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 301 Maj Karlsson kvinna 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Janine Alm Ericson 0316505710324 MP Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 302 Janine Alm Ericson kvinna 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Maria Andersson Willner 0173946230722 S Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 303 Maria Andersson Willner kvinna 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jan Ericson 0940980416614 M Västra Götalands läns södra 19 Ja sakfrågan huvud 304 Jan Ericson man 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Cecilie Tenfjord-Toftby 010343930918 M Västra Götalands läns södra 19 Frånvarande sakfrågan huvud 305 Cecilie Tenfjord-Toftby kvinna 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lotta Olsson 066769783310 M Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 306 Lotta Olsson kvinna 1960 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sara-Lena Bjälkö 0930305890123 SD Örebro län 22 Ja sakfrågan huvud 307 Sara-Lena Bjälkö kvinna 1976 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Roger Haddad 0308306375022 L Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 308 Roger Haddad man 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Åsa Coenraads 0564126739422 M Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 309 Åsa Coenraads kvinna 1978 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Per Åsling 0679228585116 C Jämtlands län 27 Ja sakfrågan huvud 310 Per Åsling man 1957 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Saila Quicklund 0519740099915 M Jämtlands län 27 Ja sakfrågan huvud 311 Saila Quicklund kvinna 1961 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ida Karkiainen 0509830681123 S Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 312 Ida Karkiainen kvinna 1988 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Birger Lahti 0825441263617 V Norrbottens län 29 Frånvarande sakfrågan huvud 313 Birger Lahti man 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lorentz Tovatt 0495661214429 MP Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 314 Lorentz Tovatt man 1989 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johanna Jönsson 0495218011521 C Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 315 Johanna Jönsson kvinna 1982 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Helena Bonnier 072821648404 M Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 316 Helena Bonnier kvinna 1939 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Angelika Bengtsson 0138741628520 SD Stockholms kommun 1 Ja sakfrågan huvud 317 Angelika Bengtsson kvinna 1990 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Nooshi Dadgostar 0721509806321 V Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 318 Nooshi Dadgostar kvinna 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Alexandra Völker 0496341906327 S Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 319 Alexandra Völker kvinna 1989 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Ida Drougge 0604811710522 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 320 Ida Drougge kvinna 1990 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sofia Fölster 0914002106327 M Stockholms län 2 Ja sakfrågan huvud 321 Sofia Fölster kvinna 1991 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Marco Venegas 0200490530919 MP Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 322 Marco Venegas man 1962 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Oscar Sjöstedt 055257333723 SD Södermanlands län 4 Ja sakfrågan huvud 323 Oscar Sjöstedt man 1981 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Sotiris Delis 0447797778718 M Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 324 Sotiris Delis man 1955 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Mats Green 0538387395826 M Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 325 Mats Green man 1979 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johanna Haraldsson 0652497579621 S Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 326 Johanna Haraldsson kvinna 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Emma Hult 0628870165823 MP Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 327 Emma Hult kvinna 1988 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Dennis Dioukarev 0344222203323 SD Jönköpings län 6 Ja sakfrågan huvud 328 Dennis Dioukarev man 1993 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Niklas Karlsson 065105536026 S Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 329 Niklas Karlsson man 1974 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Yasmine Larsson 0996640018922 S Skåne läns västra 12 Frånvarande sakfrågan huvud 330 Yasmine Larsson kvinna 1988 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Aron Emilsson 0861521539920 SD Skåne läns västra 12 Ja sakfrågan huvud 331 Aron Emilsson man 1990 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jörgen Warborn 0117203219614 M Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 332 Jörgen Warborn man 1969 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Crister Spets 0644591005314 SD Hallands län 15 Ja sakfrågan huvud 333 Crister Spets man 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Martin Kinnunen 0294138886823 SD Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 334 Martin Kinnunen man 1983 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Johan Büser 0877778793323 S Göteborgs kommun 16 Frånvarande sakfrågan huvud 335 Johan Büser man 1983 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Aron Modig 0680329141121 KD Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 336 Aron Modig man 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Robert Hannah 0223069839622 L Göteborgs kommun 16 Ja sakfrågan huvud 337 Robert Hannah man 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Jonas Millard 0387358739126 SD Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 338 Jonas Millard man 1981 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Said Abdu 0173210620224 L Västra Götalands läns norra 18 Ja sakfrågan huvud 339 Said Abdu man 1986 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Petter Löberg 0274462857213 S Västra Götalands läns södra 19 Ja sakfrågan huvud 340 Petter Löberg man 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Nina Kain 0871764071911 SD Västra Götalands läns södra 19 Frånvarande sakfrågan huvud 341 Nina Kain kvinna 1973 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Åsa Eriksson 0296384583518 S Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 342 Åsa Eriksson kvinna 1972 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Lars Eriksson 0988383147219 S Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 343 Lars Eriksson man 1970 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Vasiliki Tsouplaki 0228027853620 V Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 344 Vasiliki Tsouplaki kvinna 1980 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Stefan Jakobsson 0678712094213 SD Västmanlands län 23 Ja sakfrågan huvud 345 Stefan Jakobsson man 1968 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Anna-Caren Sätherberg 0407081382317 S Jämtlands län 27 Ja sakfrågan huvud 346 Anna-Caren Sätherberg kvinna 1964 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Kalle Olsson 0472349361027 S Jämtlands län 27 Ja sakfrågan huvud 347 Kalle Olsson man 1984 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Emilia Töyrä 0604459858621 S Norrbottens län 29 Ja sakfrågan huvud 348 Emilia Töyrä kvinna 1985 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28 H501UU9 1C93786C-E908-4171-BE80-3E29483CE44E 1 Hanna Wigh 016950536026 - Norrbottens län 29 Frånvarande sakfrågan huvud 349 Hanna Wigh kvinna 1986 2017/18 UU9 RIM-vot 2018-02-28 00:00:00 2018-02-28 16:16:28