4718377 H501SoU5 2017/18 SoU5 bet bet bet Betänkande 2017/18:SoU5 Betänkande Debatt om förslag SoU 5 0 2017-11-27 00:00:00 2018-05-24 17:54:59 2017-05-22 10:58:08 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Webbpublicering html RIM 42258486-e4a0-4508-9e21-0379c015b155 http://data.riksdagen.se/dokument/H501SoU5/text http://data.riksdagen.se/dokument/H501SoU5 http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/H501SoU5 http://data.riksdagen.se/utskottsforslag/H501SoU5 1 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Riksdagen <br>a) godkänner&nbsp;vad&nbsp;utskottet föreslår om mål&nbsp;för funktionshinders-politiken,<br>b) godkänner vad regeringen föreslår&nbsp;om inriktningen&nbsp;för funktions-hinderspolitiken.<BR/>Därmed bifaller riksdagen motion 2016/17:3751 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1 och bifaller delvis proposition 2016/17:188.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 2 Samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken och tillkännager detta för regeringen.<BR/>Därmed bifaller riksdagen motion 2016/17:3751 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2.<BR/><BR/> röstning 2 "S","MP","V" 30d17645-cbe3-44a8-b7ef-be21fef92629

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096017
M690014
SD37009
MP01806
C17005
V01704
L14005
KD14002
-2102
Totalt153132064


http://data.riksdagen.se/votering/30D17645-CBE3-44A8-B7EF-BE21FEF92629 2017/18 SoU5 utskottet
3 Funktionshinderspolitikens utformning <BR/>Riksdagen avslår motionerna 2015/16:748 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2, 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 86, 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 89, 2016/17:3750 av Anders W Jonsson och Per Lodenius (båda C), 2017/18:1122 av Hanna Westerén (S), 2017/18:2188 av Maria Stockhaus (M) och 2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 112.<BR/><BR/> röstning 3 "C" cac56758-b970-4f35-8623-535adb45e15a

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960017
M690014
SD37009
MP18006
C01705
V00174
L14005
KD00142
-3002
Totalt237173164


http://data.riksdagen.se/votering/CAC56758-B970-4F35-8623-535ADB45E15A 2017/18 SoU5 utskottet
4 Redovisning av resultat <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:1750 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 5 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning <BR/>Riksdagen avslår motionerna 2016/17:946 av Anders Österberg (S), 2016/17:1335 av Niclas Malmberg (MP), 2016/17:1612 av Börje Vestlund (S), 2016/17:3018 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C), 2017/18:223 av Bengt Eliasson (L), 2017/18:2617 av Anders Österberg och Laila Naraghi (båda S) och 2017/18:3015 av Carl Schlyter (MP).<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 6 Insatser enligt LSS <BR/>Riksdagen avslår motionerna 2016/17:3752 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2, 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 1 och 2, 2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1 och 2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 118.<BR/><BR/> röstning 7 "C","V","L","KD" bf27b7e8-af82-42a5-8379-d8d861d1812c

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C, V, L, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960017
M690014
SD92809
MP18006
C01705
V01704
L01405
KD01402
-2102
Totalt19491064


http://data.riksdagen.se/votering/BF27B7E8-AF82-42A5-8379-D8D861D1812C 2017/18 SoU5 utskottet
7 Intentionerna med LSS <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:1396 av Lars Mejern Larsson (S).<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 8 Grundläggande behov <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 115 och 116.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 9 Ersättning från kommunen <BR/>Riksdagen avslår motionerna 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 16, 2017/18:3206 av Lars Beckman (M) och 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 1.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 10 Ersättningssystem <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 15.<BR/><BR/> röstning 10 "SD" f670e3af-ef7a-4ffb-be1a-c0a013f9c302

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960017
M690014
SD03709
MP17106
C17005
V17004
L14005
KD14002
-1202
Totalt24540064


http://data.riksdagen.se/votering/F670E3AF-EF7A-4FFB-BE1A-C0A013F9C302 2017/18 SoU5 utskottet
11 Daglig verksamhet <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 7-9.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 12 Valfrihet Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde våren 2017, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.<BR/><BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 13 Rätten till hjälpmedel <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 10-12.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 14 Förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 7.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 15 Likvärdig hjälpmedelsförskrivning <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 16 Ledarhundar till synskadade <BR/>Riksdagen avslår motionerna 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 14, 2017/18:1698 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1 och 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S).<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 17 Teckentolk <BR/>Riksdagen avslår motionerna 2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD), 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1 och 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 6.<BR/><BR/> röstning 17 "SD" 264e3e5b-5257-41e4-a4a4-605b562504e5

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960017
M690014
SD03709
MP16008
C17005
V17004
L14005
KD14002
-1202
Totalt24439066


http://data.riksdagen.se/votering/264E3E5B-5257-41E4-A4A4-605B562504E5 2017/18 SoU5 utskottet
18 Hbtq-personer med funktionsnedsättning <BR/>Riksdagen avslår motion 2015/16:748 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 6.<BR/><BR/> röstning 18 "V" 6518ef24-a08c-4e83-b3ff-f6ca1b23ce1a

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960017
M690014
SD37009
MP18006
C17005
V01704
L14005
KD14002
-3002
Totalt26817064


http://data.riksdagen.se/votering/6518EF24-A08C-4E83-B3FF-F6CA1B23CE1A 2017/18 SoU5 utskottet
19 Telefonsupport för internetanvändning <BR/>Riksdagen avslår motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S).<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 20 Bilstöd <BR/>Riksdagen avslår motionerna 2017/18:1520 av Lars Beckman (M) och 2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 119.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 21 Insatser för att förflytta sig <BR/>Riksdagen avslår motionerna 2016/17:3752 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3 och 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 12.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet 22 Motioner som bereds förenklat <BR/>Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.<BR/><BR/> acklamation 0 2017/18 SoU5 utskottet
1 "SD" reservation 1 2 "S","MP","V" reservation 2 3 "C" reservation 3 4 "V" reservation 3 5 "KD" reservation 3 6 "L" reservation 5 7 "C","V","L","KD" reservation 6 8 "C","KD" reservation 8 9 "SD","C" reservation 9 10 "SD" reservation 10 11 "SD" reservation 11 12 "S","MP","V" reservation 12 13 "SD" reservation 13 14 "SD","L" reservation 14 15 "SD","V" reservation 15 16 "SD" reservation 16 17 "SD" reservation 17 18 "V" reservation 18 19 "KD" reservation 20 20 "SD","L" reservation 21 UBE Beredning 2017-10-24 00:00:00 inträffat 0 JUS Justering 2017-11-21 00:00:00 inträffat 0 TRY Trycklov 2017-11-27 00:00:00 inträffat 0 B Bordläggning 2017-11-29 00:00:00 inträffat 0 BEH Behandling 2017-11-30 00:00:00 inträffat 0 BES Beslut 2017-11-30 00:00:00 inträffat 0 notis Beslut i korthet <p>Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort, men lade till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.</p> <p>Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:</p> <ul> <li>Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.</li> <li>Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.</li> </ul> H501SoU5 2017-11-30 16:23:49 notisrubrik Beslut Nytt mål för funktionshinderspolitiken (SoU5) H501SoU5 2017-11-30 16:23:49 utsknotis Utskottets förslag till beslut <p>Regeringen har föreslagit att det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i stort, men vill lägga till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.</p> <p>Socialutskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:</p> <ul> <li>Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.</li> <li>Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.</li> </ul> H501SoU5 2017-11-30 16:23:49 utsknotisrubrik Utskottets förslag Nytt mål för funktionshinderspolitiken (SoU5) H501SoU5 2017-11-30 16:23:49 beslutssammanfattningusk Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår med delvis bifall till propositionen att riksdagen godkänner vad utskottet föreslår om mål och vad regeringens föreslår om inriktning för funktionshinderspolitiken. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att det behöver tas ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken. Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde våren 2017. Avslag på övriga motionsyrkanden. H501SoU5 2018-05-24 17:54:58 rdbeslut Riksdagens beslut Kammaren biföll utskottets förslag. H501SoU5 2017-11-30 16:20:22 statustext statustext Ärendet är avslutat H501SoU5 2017-11-30 16:32:02 debattdatumtid Datum och tid för debatten 2017-11-30 00:00:00 H501SoU5 2017-11-30 16:23:49 beslutdatumtid Datum och tid för beslutet 2017-11-30 00:00:00 H501SoU5 2017-11-30 16:23:49 H501SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 201718SoU5_20171127102925_Publicering.pdf 1722937 pdf http://data.riksdagen.se/fil/82EC5CCF-424C-4C66-954A-FFF06BEF041E behandlar motion 2017/18:1396 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade H5021396 mot 2017/18 1396 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade mot Motion behandlar motion 2017/18:3750 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg H5023750 mot 2017/18 3750 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg mot Motion behandlar motion 2017/18:1520 Bilstöd för personer med funktionsnedsättning H5021520 mot 2017/18 1520 Bilstöd för personer med funktionsnedsättning mot Motion behandlar motion 2017/18:2618 Satsning på ledarhundar H5022618 mot 2017/18 2618 Satsning på ledarhundar mot Motion behandlar motion 2017/18:1698 Ledarhundar H5021698 mot 2017/18 1698 Ledarhundar mot Motion behandlar motion 2017/18:1646 Funktionsrätt för alla H5021646 mot 2017/18 1646 Funktionsrätt för alla mot Motion behandlar motion 2017/18:2899 Funktionshinderspolitik H5022899 mot 2017/18 2899 Funktionshinderspolitik mot Motion behandlar motion 2016/17:3752 med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken H4023752 mot 2016/17 3752 med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken mot Motion behandlar motion 2017/18:2942 Rättigheter för människor med funktionsnedsättning H5022942 mot 2017/18 2942 Rättigheter för människor med funktionsnedsättning mot Motion behandlar motion 2017/18:2689 Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning H5022689 mot 2017/18 2689 Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning mot Motion behandlar motion 2017/18:1750 Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning H5021750 mot 2017/18 1750 Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning mot Motion behandlar motion 2017/18:3206 LSS och rätten att välja utförare H5023206 mot 2017/18 3206 LSS och rätten att välja utförare mot Motion behandlar motion 2017/18:3764 Funktionshindersfrågor H5023764 mot 2017/18 3764 Funktionshindersfrågor mot Motion behandlar motion 2016/17:1335 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i svensk lag H4021335 mot 2016/17 1335 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i svensk lag mot Motion behandlar motion 2016/17:1612 Oberoende granskning av mänskliga rättigheter H4021612 mot 2016/17 1612 Oberoende granskning av mänskliga rättigheter mot Motion behandlar motion 2016/17:3018 Möjlighet att välja bostadsort för personer med funktionsnedsättning H4023018 mot 2016/17 3018 Möjlighet att välja bostadsort för personer med funktionsnedsättning mot Motion behandlar motion 2017/18:223 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning H502223 mot 2017/18 223 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning mot Motion behandlar motion 2016/17:946 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag H402946 mot 2016/17 946 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag mot Motion behandlar motion 2017/18:2617 Anta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag H5022617 mot 2017/18 2617 Anta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag mot Motion behandlar motion 2017/18:3015 Gör FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag H5023015 mot 2017/18 3015 Gör FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag mot Motion behandlar motion 2017/18:720 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade H502720 mot 2017/18 720 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade mot Motion behandlar motion 2017/18:2983 Förbättra och effektivisera hanteringen av assistentersättning H5022983 mot 2017/18 2983 Förbättra och effektivisera hanteringen av assistentersättning mot Motion behandlar motion 2017/18:1478 En förstärkning av kompetens inom LSS H5021478 mot 2017/18 1478 En förstärkning av kompetens inom LSS mot Motion behandlar motion 2017/18:3099 Funktionsnedsättning och folkhälsa H5023099 mot 2017/18 3099 Funktionsnedsättning och folkhälsa mot Motion behandlar motion 2017/18:1584 Vård och omsorg av äldre H5021584 mot 2017/18 1584 Vård och omsorg av äldre mot Motion behandlar motion 2017/18:3133 Översyn av stöd till hörselinstruktörer H5023133 mot 2017/18 3133 Översyn av stöd till hörselinstruktörer mot Motion behandlar motion 2017/18:2874 Kontroll i fråga om assistansersättning H5022874 mot 2017/18 2874 Kontroll i fråga om assistansersättning mot Motion behandlar motion 2017/18:52 Tillgången till tolktjänst i hela landet H50252 mot 2017/18 52 Tillgången till tolktjänst i hela landet mot Motion behandlar motion 2016/17:3749 med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken H4023749 mot 2016/17 3749 med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken mot Motion behandlar motion 2016/17:3751 med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken H4023751 mot 2016/17 3751 med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken mot Motion behandlar motion 2016/17:3305 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg H4023305 mot 2016/17 3305 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg mot Motion behandlar motion 2015/16:748 En feministisk funktionshinderspolitik H302748 mot 2015/16 748 En feministisk funktionshinderspolitik mot Motion behandlar motion 2015/16:2568 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg H3022568 mot 2015/16 2568 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg mot Motion behandlar motion 2017/18:1122 Funktionsvariationsperspektiv på alla områden H5021122 mot 2017/18 1122 Funktionsvariationsperspektiv på alla områden mot Motion behandlar motion 2016/17:3750 med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken H4023750 mot 2016/17 3750 med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken mot Motion behandlar motion 2017/18:2188 Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning H5022188 mot 2017/18 2188 Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning mot Motion behandlar Proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken H403188 prop 2016/17 188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken prop Proposition föredragningslista föredragningslista 2017/18:40 Torsdag den 30 november 2017 H50I40 f-lista 2017/18 40 Torsdag den 30 november 2017 Föredragningslista protokollbeslut 2017-11-30 H50940 prot 2017/18 40 Protokoll 2017/18:40 Torsdagen den 30 november Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Protokoll protokolldebatt 2017-11-30 H50940 prot 2017/18 40 Protokoll 2017/18:40 Torsdagen den 30 november Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Protokoll rskr H50K86 rskr 2017/18 86 Riksdagsskrivelse 2017/18:86 rskr Riksdagsskrivelse