Omröstningar per förslagspunkt och parti

Villkor: rm=2021/22,2020/21,2019/20,2018/19
Grupper: 1=(C) : 2=(KD) : 3=(S) : 4=(FP, L) : 5=(MP) : 6=(M) : 7=(V) : 8=(SD)
Antal omröstningar: 3207
 • Samtliga grupper röstade lika vid 3 tillfällen.
 • Grupp 1 (C) röstade med det vinnande förslaget vid 1369 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 334 tillfällen.
 • Grupp 2 (KD) röstade med det vinnande förslaget vid 1101 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 545 tillfällen.
 • Grupp 3 (S) röstade med det vinnande förslaget vid 1773 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 170 tillfällen.
 • Grupp 4 (FP, L) röstade med det vinnande förslaget vid 1337 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 370 tillfällen.
 • Grupp 5 (MP) röstade med det vinnande förslaget vid 1616 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 222 tillfällen.
 • Grupp 6 (M) röstade med det vinnande förslaget vid 1098 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 616 tillfällen.
 • Grupp 7 (V) röstade med det vinnande förslaget vid 1276 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 416 tillfällen.
 • Grupp 8 (SD) röstade med det vinnande förslaget vid 947 tillfällen och mot det vinnande förslaget vid 669 tillfällen.

 • Grupp 1 och grupp 2 röstade lika vid 906 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 3 röstade lika vid 1250 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 4 röstade lika vid 1100 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 5 röstade lika vid 1184 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 6 röstade lika vid 878 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 7 röstade lika vid 915 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.
 • Grupp 1 och grupp 8 röstade lika vid 683 tillfällen då huvuddelen för respektive grupp röstade Ja eller Nej.

Förslagspunkt Totalt Totalt
Ja
Totalt
Nej
Totalt
Avst
Totalt
Från
C
Ja
C
Nej
C
Avstå
C
Frånv
KD
Ja
KD
Nej
KD
Avstå
KD
Frånv
S
Ja
S
Nej
S
Avstå
S
Frånv
FP, L
Ja
FP, L
Nej
FP, L
Avstå
FP, L
Frånv
MP
Ja
MP
Nej
MP
Avstå
MP
Frånv
M
Ja
M
Nej
M
Avstå
M
Frånv
V
Ja
V
Nej
V
Avstå
V
Frånv
SD
Ja
SD
Nej
SD
Avstå
SD
Frånv
2018/19:KU14 / KU14p1 349 283
81.1%
0
0%
0
0%
66
18.9%
26 0 0 5 20 0 0 2 77 0 0 23 15 0 0 5 14 0 0 2 52 0 0 18 23 0 0 5 56 0 0 6
2018/19:KU7 / KU7p2 349 336
96.3%
0
0%
0
0%
13
3.7%
31 0 0 0 21 0 0 1 96 0 0 4 20 0 0 0 16 0 0 0 66 0 0 4 26 0 0 2 60 0 0 2
2021/22:SoU14 / SoU14p18 349 4
1.1%
275
78.8%
1
0.3%
69
19.8%
0 27 0 4 1 15 1 5 2 78 0 20 0 16 0 4 0 12 0 4 0 53 0 17 0 21 0 6 0 53 0 8