Om du väljer en ledamot kan du inte göra några andra val.
Åtta partier är representerade i riksdagen under den pågående mandatperioden.
Valkretsar är de geografiska områden som Sverige delas upp i vid val. Alla ledamöter tillhör en valkrets.
Om du väljer till exempel ett utskott får du enbart fram de ledamöter som sitter i utskottet just nu.

I "Visa all information" ingår ledamöternas olika uppdrag, till exempel i kammaren och utskotten.