Riksdagens öppna data

Nu finns möjligheten att ladda ned innehåll fritt från riksdagens databaser. Här finns bland annat information om ledamöter, omröstningar och dokument.

Tjänsten är huvudsakligen tänkt att användas för att utveckla egna tillämpningar med innehåll från riksdagens databaser. Det går också att få innehåll som RSS-kanaler. 
Har du frågor som handlar om hur du ska använda tjänsten? Skicka dem till riksdagsinformation@riksdagen.se.

 

Ny webbplats för öppna data
Riksdagens öppna data kommer inom kort att få en ny webbplats. I samband med bytet kan det under en kort stund vara svårt att nå webbplatsen. Störningarna gäller endast webbplatsen och påverkar inte API:et. Mer information om den nya webbplatsen finns på Utvecklingsbloggen. Förhandstitt på dataset
Som ett första led i arbetet finns nu ett urval av dataset av typen dokument och voteringar att ladda ned och testa. Förhandstitt på värdeförråd
Nu finns riksdagens olika begrepp samlade i ett värdeförråd. Det är första versionen och det kommer att uppdateras kontinuerligt.  Använd gärna dataseten och värdeförråden och lämna synpunkter och önskemål på Utvecklingsbloggen, framför allt när det gäller innehåll och format.

 

Så fungerar tjänsten
Tjänsten bygger på att innehåll hämtas som vanliga webbsidor. Innehållet är uppmärkt som XML och finns även i vissa fall som JSON. Webbadresserna är logiskt uppbyggda och kan innehålla länkar till andra sidor med ytterligare information.

Surfa till någon av följande sidor för att börja syndikera:


Voteringar

Sök fram omröstningar från 2002/03.

 • Voteringslista
 • Listor grupperade efter partier

  Det här innehåller tjänsten

  Dokument
  Det finns omkring 200.000 dokument, till exempel riksdagsbeslut, propositioner, motioner och protokoll från kammaren. Vissa dokumenttyper finns tillgängliga från 1971.
  Mer om dokumenten på riksdagen.se
  Så funkar dokument-id (dok_id)

  Lista med grundinformation om dokument
  Innehåll: lista med dokument och adresser till sidor med mer information.
  Adress: http://data.riksdagen.se/dokumentlista
  Filter: Listans innehåll kan begränsas med hjälp av en rad olika villkor.
  Utformat: xml, rss och html.


  Dokumentstatus
  Innehåll: Detaljerad information om ett dokument och adresser till eventuella bilagor, delvis från omkring 1988/89.
  Adress (xml): data.riksdagen.se/dokumentstatus/[dokument-identitet]
  Adress (json): data.riksdagen.se/dokumentstatus/[dokument-identitet]/json

  Dokument
  Innehåll: Textversionen av dokumentet
  Adress (html): data.riksdagen.se/dokument/[dokument-identitet]
  Adress (text): data.riksdagen.se/dokument/[dokument-identitet]/text
  Utskottsförslag
  Innehåll: Detaljerad information om utskottets förslag till beslut från omkring 2001/02. Länk vidare ev. votering.
  Adress (xml): data.riksdagen.se/utskottsforslag/[dokument-identitet]
  Adress (json): data.riksdagen.se/utskottsforslag/[dokument-identitet]/json
  Voteringar
  Innehåll: Detaljerad information om en votering från omkring 2002/03.
  Adress (xml): data.riksdagen.se/votering/[votering-identitet]
  Adress (json): data.riksdagen.se/votering/[votering-identitet]/json
  Information om ledamöter
  Personlista
  Innehåll: Lista över alla ledamöter som suttit i riksdagen sedan omkring 1990.
  Adress: data.riksdagen.se/personlista
  Person
  Innehåll: Detaljerad information om en ledamot.
  Adress: data.riksdagen.se/person/[intressent-identitet]

  Anföranden

  Innehåll: Anföranden från 1993/94 (omkring 250.000)
  Adress: data.riksdagen.se/anforandelista/ [sökvillkor]
  Adress: data.riksdagen.se/anforande/[id]
   

  Översiktlig innehållsmodell

  Bild: modell över innehåll

   

 • Sveriges riksdag
  100 12 Stockholm

  Telefon: 08-786 40 00 (växel)
  Frågor om riksdagen
  Telefon: 020-349 000

  E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se