Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 24

Måndag 8 juni 2020

11.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Klimatkrav på flyget
  Interpellation 2019/20:402 av Jens Holm (V)
 • En grön återstart
  Interpellation 2019/20:403 av Jens Holm (V)
 • Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
 • Åtgärder mot förlust av sjukpenning i coronatider
  Interpellation 2019/20:409 av Mattias Vepsä (S)
 • Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Kinas ansvar för coronapandemin
  Interpellation 2019/20:406 av Tobias Andersson (SD)
 • Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Campus Grythyttans framtid
  Interpellation 2019/20:408 av Helena Vilhelmsson (C)

Tisdag 9 juni 2020

12.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Förbättrade möjligheter till bilstöd
  Betänkande 2019/20:SoU17
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.2 mot.
 • Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg
  Betänkande 2019/20:SoU18
  Uppskattad talartid 60 min. 1 skr. 1 mot.
 • Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
  Betänkande 2019/20:NU18
  Uppskattad talartid 60 min.
 • Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
  Betänkande 2019/20:NU19
  Uppskattad talartid 30 min.
 • En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan
  Betänkande 2019/20:MJU16
  Uppskattad talartid 180 min. 1 prop.37 mot.

Onsdag 10 juni 2020

09.00 Partiledardebatt
  Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören
   Betänkande 2019/20:KU8
   Uppskattad talartid 20 min. 1 framst.
  • Valfrågor
   Betänkande 2019/20:KU12
   Uppskattad talartid 30 min. 20 mot.
  • Riksrevisionens rapport om valförfarandet
   Betänkande 2019/20:KU23
   Uppskattad talartid 30 min. 1 skr. 1 mot.
  • Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019, m.m.
   Betänkande 2019/20:KU18
   Uppskattad talartid 20 min. 1 skr. 4 mot.
  • Indelning i utgiftsområden
   Betänkande 2019/20:KU19
   Uppskattad talartid 20 min. 1 prop.
  • Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism
   Betänkande 2019/20:JuU35
   Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.4 mot.
  • Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande
   Betänkande 2019/20:JuU36
   Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.4 mot.
  • Trafiksäkerhet
   Betänkande 2019/20:TU14
   Uppskattad talartid 90 min. 79 mot.
  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Förbättrade möjligheter till bilstöd
   Betänkande 2019/20:SoU17
  • Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg
   Betänkande 2019/20:SoU18
  • Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
   Betänkande 2019/20:NU18
  • Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
   Betänkande 2019/20:NU19
  • En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan
   Betänkande 2019/20:MJU16
  • Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören
   Betänkande 2019/20:KU8
  • Valfrågor
   Betänkande 2019/20:KU12
  • Riksrevisionens rapport om valförfarandet
   Betänkande 2019/20:KU23
  • Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019, m.m.
   Betänkande 2019/20:KU18
  • Indelning i utgiftsområden
   Betänkande 2019/20:KU19
  • Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism
   Betänkande 2019/20:JuU35
  • Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande
   Betänkande 2019/20:JuU36
  • Trafiksäkerhet
   Betänkande 2019/20:TU14

  Torsdag 11 juni 2020

  11.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
   Betänkande 2019/20:UFöU4
   Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.5 mot.
  • Verksamheten i Europeiska unionen under 2019
   Betänkande 2019/20:UU10
   Uppskattad talartid 120 min. 1 skr. 26 mot.
  • Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   Betänkande 2019/20:UU11
   Uppskattad talartid 60 min. 1 skr. 3 mot.
  • Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
   Betänkande 2019/20:CU21
   Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.1 mot.
  • Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given
   Utlåtande 2019/20:MJU17
   Uppskattad talartid 120 min.
  • Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering
   Betänkande 2019/20:AU14
   Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.2 mot.
  14.00 Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

   16.00 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
    Betänkande 2019/20:UFöU4
   • Verksamheten i Europeiska unionen under 2019
    Betänkande 2019/20:UU10
   • Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
    Betänkande 2019/20:UU11
   • Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
    Betänkande 2019/20:CU21
   • Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given
    Utlåtande 2019/20:MJU17
    1 beslutspunkt2 res.
   • Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering
    Betänkande 2019/20:AU14

   Fredag 12 juni 2020

   09.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
   • Åtgärder för ökat återvändande
    Interpellation 2019/20:318 av Arin Karapet (M)
   • Ungdomsrån och förakt mot svenskar
    Interpellation 2019/20:410 av Tobias Andersson (SD)
   • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
   • Bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
    Interpellation 2019/20:411 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

   Utskottens och EU-nämndens sammanträden

   Tisdag 9 juni 2020

   09.30 Socialförsäkringsutskottet
   10.30 Näringsutskottet
   11.00 Finansutskottet
   Försvarsutskottet
   Miljö- och jordbruksutskottet
   Trafikutskottet

   Onsdag 10 juni 2020

   14.30 Socialutskottet

   Torsdag 11 juni 2020

   08.30 Skatteutskottet
   09.30 Civilutskottet
   Finansutskottet
   Kulturutskottet
   Utrikesutskottet
   10.00 Försvarsutskottet
   Justitieutskottet
   Miljö- och jordbruksutskottet
   Näringsutskottet
   Skatteutskottet
   Socialutskottet
   10.30 Socialförsäkringsutskottet

   Fredag 12 juni 2020

   09.00 EU-nämnden

   Inkomna dokument

   Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-05-25.

   EU-dokument

   Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-05-25.

   Frågor för skriftliga svar

   Frågor som inkommit sedan 2020-05-25.


   Källa: Riksdagens öppna data Vecka 23 Skapad 2020-06-02