Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 15

Tisdag 7 april 2020

10.00 Bordläggningsplenum

Alla förslag som riksdagen ska besluta om anmäls av talmannen till kammaren. Det kallas för bordläggning. 

  Onsdag 8 april 2020

  09.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
   Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.

    Utskottens och EU-nämndens sammanträden

    Onsdag 8 april 2020

    14.30 Socialutskottet

    Torsdag 9 april 2020

    10.00 Socialutskottet

    Inkomna dokument

    Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-03-23.

    EU-dokument

    Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-03-23.

    Frågor för skriftliga svar

    Frågor som inkommit sedan 2020-03-23.


    Källa: Riksdagens öppna data Vecka 14 Skapad 2020-04-01