Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 43

Tisdag 26 oktober 2021

13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 21–22 oktober.

Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

  Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Finansminister Magdalena Andersson (S)
  • En ny bankskatt
   Interpellation 2020/21:900 av Niklas Wykman (M)
  • Medlemsstaternas återhämtningsplaner
   Interpellation 2021/22:4 av Ludvig Aspling (SD)

  Onsdag 27 oktober 2021

  09.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden
   Betänkande 2021/22:FiU13
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
  • Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål
   Betänkande 2021/22:JuU2
   Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.8 mot.
  • Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet
   Betänkande 2021/22:JuU3
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
  • Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt
   Betänkande 2021/22:JuU4
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.1 mot.
  • Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
   Betänkande 2021/22:SfU5
   Uppskattad talartid 90 min.
  • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet
   Betänkande 2021/22:SfU6
   Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.3 mot.
  • Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan
   Betänkande 2021/22:SfU7
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
  • Riksrevisionens rapport om transportbidraget
   Betänkande 2021/22:NU5
   Uppskattad talartid 0 min. 1 skr.
  • Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040
   Utlåtande 2021/22:NU8
   Uppskattad talartid 90 min.
  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden
   Betänkande 2021/22:FiU13
   1 beslutspunkt
  • Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål
   Betänkande 2021/22:JuU2
   3 beslutspunkter3 res.
  • Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet
   Betänkande 2021/22:JuU3
   1 beslutspunkt
  • Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt
   Betänkande 2021/22:JuU4
   2 beslutspunkter1 res.
  • Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
   Betänkande 2021/22:SfU5
  • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet
   Betänkande 2021/22:SfU6
  • Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan
   Betänkande 2021/22:SfU7
  • Riksrevisionens rapport om transportbidraget
   Betänkande 2021/22:NU5
   1 beslutspunkt
  • Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040
   Utlåtande 2021/22:NU8
   1 beslutspunkt4 res.

  Torsdag 28 oktober 2021

  12.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
   Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    14.00 Statsministerns frågestund

    Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven (S) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

     15.20 Votering
     Riksdagen beslutar om ärenden.

      Fredag 29 oktober 2021

      09.00 Interpellationssvar
      Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
       Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
      • Klimatpolitiken inför COP 26 i Glasgow
       Interpellation 2021/22:30 av Jens Holm (V)
      • Skötsel av formellt skyddade områden
       Interpellation 2021/22:57 av Johan Hultberg (M)
      • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
      • Migrationsverkets rutiner
       Interpellation 2021/22:18 av Niklas Wykman (M)
      • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
      • Stöden till SAS
       Interpellation 2021/22:36 av Lorena Delgado Varas (V), besvaras med 36
      • SAS personalpolitik
       Interpellation 2021/22:50 av Ali Esbati (V), besvaras med 36
      • Framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna
       Interpellation 2021/22:51 av Linda Modig (C)
      • Provtagningen av dioxin i fisk
       Interpellation 2021/22:53 av Johan Hultberg (M)
      • Återinrättande av landsbygdsminister
       Interpellation 2021/22:56 av Edward Riedl (M)
      • En ny landsbygdsmyndighet med placering i Lycksele
       Interpellation 2021/22:59 av Edward Riedl (M)
      • Statsrådet Anders Ygeman (S)
      • Priset på bensin och diesel
       Interpellation 2021/22:55 av Edward Riedl (M)
      • Utrikesminister Ann Linde (S)
      • Situationen för mänskliga rättigheter i Iran
       Interpellation 2021/22:16 av Amineh Kakabaveh (-)
      • Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle
       Interpellation 2021/22:21 av Helena Storckenfeldt (M), besvaras med 21
      • Säkerhetspolitiska risker vid köp av ryskt kärnbränsle
       Interpellation 2021/22:32 av Mikael Damsgaard (M), besvaras med 21

      Utskottens och EU-nämndens sammanträden

      Måndag 25 oktober 2021

      Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol (JPSG)

      Tisdag 26 oktober 2021

      08.00 Socialutskottet
      09.00 Socialutskottet
      Öppen utfrågning om precisionsmedicin
      10.00 Försvarsutskottet
      11.00 Arbetsmarknadsutskottet
      Civilutskottet
      Näringsutskottet
      Utbildningsutskottet
      Utrikesutskottet
      12.10 Miljö- och jordbruksutskottet
      Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol (JPSG)

      Onsdag 27 oktober 2021

      10.00 EU-nämnden

      Torsdag 28 oktober 2021

      09.00 Konstitutionsutskottet
      09.30 Civilutskottet
      Kulturutskottet
      Utrikesutskottet
      10.00 Arbetsmarknadsutskottet
      Försvarsutskottet
      Justitieutskottet
      Miljö- och jordbruksutskottet
      Näringsutskottet
      Skatteutskottet
      Socialutskottet
      Trafikutskottet
      Utbildningsutskottet
      10.30 Finansutskottet
      Socialförsäkringsutskottet
      13.00 Utrikesutskottet

      Inkomna dokument

      Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2021-10-11.

      EU-dokument

      Faktapromemorior som inkommit sedan 2021-10-11.

      Frågor för skriftliga svar

      Frågor som inkommit sedan 2021-10-11.


      Källa: Riksdagens öppna data Vecka 42 Skapad 2021-10-22