Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 4

Tisdag 21 januari 2020

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Olagliga adoptioner från Chile
  Interpellation 2019/20:192 av Martina Johansson (C)
 • Ojämlikheten i cancervården
  Interpellation 2019/20:241 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Nedläggning av den nationella hjälplinjen
  Interpellation 2019/20:243 av Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Erkännande av färöiska körkort i Sverige
  Interpellation 2019/20:197 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Onsdag 22 januari 2020

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
  Betänkande 2019/20:KU10
  Uppskattad talartid 60 min.
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
  Betänkande 2019/20:KU11
  Uppskattad talartid 40 min. 1 redo.
 • Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
  Betänkande 2019/20:KU5
  Uppskattad talartid 30 min.
 • Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
  Betänkande 2019/20:KU2
  Uppskattad talartid 30 min. 1 skr.
 • Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation
  Betänkande 2019/20:KU7
  Uppskattad talartid 0 min. 1 framst.
 • Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
  Betänkande 2019/20:JuU13
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.8 mot.
 • Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
  Betänkande 2019/20:JuU12
  Uppskattad talartid 30 min. 1 skr. 7 mot.
 • Sveriges feministiska utrikespolitik
  Betänkande 2019/20:UU6
  Uppskattad talartid 90 min. 1 skr. 18 mot.
16.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Statliga företag
  Betänkande 2019/20:NU4
  12 beslutspunkter16 res.
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
  Betänkande 2019/20:KU11
  1 beslutspunkt
 • Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
  Betänkande 2019/20:KU2
  1 beslutspunkt
 • Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation
  Betänkande 2019/20:KU7
  1 beslutspunkt
 • Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
  Betänkande 2019/20:JuU13
  9 beslutspunkter9 res.
 • Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
  Betänkande 2019/20:JuU12
  4 beslutspunkter2 res.
 • Sveriges feministiska utrikespolitik
  Betänkande 2019/20:UU6
  7 beslutspunkter17 res.

Torsdag 23 januari 2020

12.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Migränvård
  Interpellation 2019/20:259 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Stängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2
  Interpellation 2019/20:247 av David Josefsson (M)
 • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Behörighetskraven för vuxenutbildningen
  Interpellation 2019/20:221 av Gudrun Brunegård (KD)
 • Lärarnas arbetsmiljö
  Interpellation 2019/20:225 av Ann-Sofie Alm (M)
 • Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna
  Interpellation 2019/20:250 av Roger Haddad (L)
 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Nationalmuseum
  Interpellation 2019/20:245 av Lotta Finstorp (M)
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

 • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S)
 • Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)
 • Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

  Fredag 24 januari 2020

  09.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Vecka 5

   Tisdag 28 januari 2020

   13.00 Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor

   Riksdagen håller en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

   Särskild debatt

    Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
     Finansminister Magdalena Andersson (S)
    • Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor
     Interpellation 2019/20:171 av Ulla Andersson (V)
    • Skatter på företag
     Interpellation 2019/20:194 av Kjell Jansson (M)
    • Värnande av skatteundantag för förnybara drivmedel
     Interpellation 2019/20:195 av Jens Holm (V)
    • Översyn av skattelagstiftningen
     Interpellation 2019/20:207 av Per Åsling (C)
    • Utnyttjandet av samordningsnummer
     Interpellation 2019/20:210 av Fredrik Schulte (M), besvaras med 210
    • Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer
     Interpellation 2019/20:216 av Jan Ericson (M), besvaras med 210
    • Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer
     Interpellation 2019/20:228 av Mikael Strandman (SD), besvaras med 210
    • Problem med samordningsnummer
     Interpellation 2019/20:255 av Niklas Wykman (M), besvaras med 210
    • Statsrådet Per Bolund (MP)
    • Utredningen om privat initiativrätt
     Interpellation 2019/20:260 av Hampus Hagman (KD)

    Onsdag 29 januari 2020

    09.00 Arbetsplenum
    Riksdagen debatterar utskottens förslag.
    • Några frågor om straff för marknadsmissbruk
     Betänkande 2019/20:FiU31
     Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.
    • Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor
     Betänkande 2019/20:FiU32
     Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
    • Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll - en träffsäker verksamhet?
     Betänkande 2019/20:SkU7
     Uppskattad talartid 60 min. 1 skr. 27 mot.
    • Skatt på plastbärkassar
     Betänkande 2019/20:SkU13
     Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.2 mot.
    • Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien
     Betänkande 2019/20:SkU17
     Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
    • Studiestöd
     Betänkande 2019/20:UbU9
     Uppskattad talartid 60 min. 27 mot.
    • It- och postfrågor
     Betänkande 2019/20:TU5
     Uppskattad talartid 60 min. 36 mot.
    16.00 Votering
    Riksdagen beslutar om ärenden.
    • Några frågor om straff för marknadsmissbruk
     Betänkande 2019/20:FiU31
    • Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor
     Betänkande 2019/20:FiU32
    • Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll - en träffsäker verksamhet?
     Betänkande 2019/20:SkU7
    • Skatt på plastbärkassar
     Betänkande 2019/20:SkU13
    • Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien
     Betänkande 2019/20:SkU17
    • Studiestöd
     Betänkande 2019/20:UbU9
     7 beslutspunkter2 res.
    • It- och postfrågor
     Betänkande 2019/20:TU5

    Torsdag 30 januari 2020

    12.00 Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
     Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
    • Åtgärder för en hållbar migrationspolitik
     Interpellation 2019/20:166 av Maria Malmer Stenergard (M)
    • Inrättande av ett testamentsregister
     Interpellation 2019/20:209 av Larry Söder (KD)
    • Barn som förs utomlands och utsätts för hedersbrott
     Interpellation 2019/20:211 av Sara Gille (SD)
    • Bortförda barn som utsätts för hedersbrott
     Interpellation 2019/20:212 av Angelica Lundberg (SD)
    14.00 Frågestund

    Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

     Fredag 31 januari 2020

     09.00 Interpellationssvar
     Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
      Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
     • Omställning av fordonsflottan
      Interpellation 2019/20:187 av Lars Beckman (M)
     • Miljökonsekvenser av mobila verkstäder
      Interpellation 2019/20:189 av Thomas Morell (SD)
     • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
     • Häktesorganisationen och rättskedjans effektivitet
      Interpellation 2019/20:214 av Mikael Damsgaard (M)
     • Migrationsdomstolarnas budget
      Interpellation 2019/20:227 av Katarina Brännström (M)
     • Egenmäktighet med barn
      Interpellation 2019/20:248 av Mikael Eskilandersson (SD)
     • Åtgärder för företagare i ett brottstyngt Sverige
      Interpellation 2019/20:249 av Mikael Eskilandersson (SD)

     Utskottens och EU-nämndens sammanträden

     Måndag 20 januari 2020

     Utbildningsutskottet besöker Helsingfors

     Tisdag 21 januari 2020

     11.00 Konstitutionsutskottet
     Konstitutionsutskottet - granskning
     Kulturutskottet
     Näringsutskottet
     Trafikutskottet
     Utbildningsutskottet besöker Helsingfors

     Torsdag 23 januari 2020

     08.00 Miljö- och jordbruksutskottet
     09.00 Arbetsmarknadsutskottet
     Konstitutionsutskottet
     Socialförsäkringsutskottet
     Socialutskottet
     Trafikutskottet
     Utbildningsutskottet
     10.00 Försvarsutskottet
     Justitieutskottet
     Skatteutskottet
     10.30 Finansutskottet

     Fredag 24 januari 2020

     09.00 EU-nämnden

     Tisdag 28 januari 2020

     09.00 Finansutskottet
     11.00 Arbetsmarknadsutskottet
     Civilutskottet
     Försvarsutskottet
     Konstitutionsutskottet
     Kulturutskottet
     Miljö- och jordbruksutskottet
     Näringsutskottet
     Socialutskottet
     Trafikutskottet
     Utbildningsutskottet

     Torsdag 30 januari 2020

     08.30 Utbildningsutskottet
     Öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen
     09.00 Konstitutionsutskottet
     09.30 Civilutskottet
     10.00 Arbetsmarknadsutskottet
     Försvarsutskottet
     Miljö- och jordbruksutskottet
     Socialutskottet
     Trafikutskottet
     10.30 Finansutskottet
     Socialförsäkringsutskottet

     Inkomna dokument

     Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-01-06.

     EU-dokument

     Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-01-06.

     Frågor för skriftliga svar

     Frågor som inkommit sedan 2020-01-06.


     Källa: Riksdagens öppna data Vecka 3 Skapad 2020-01-19