Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Utskottens och EU-nämndens sammanträden

Torsdag 13 augusti 2020

13.00 Socialutskottet

Inkomna dokument

Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-07-27.

EU-dokument

Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-07-27.

Frågor för skriftliga svar

Frågor som inkommit sedan 2020-07-27.


Källa: Riksdagens öppna data Vecka 32 Skapad 2020-08-08