Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 5

Tisdag 2 februari 2021

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Regeringens näringspolitik
  Interpellation 2020/21:349 av Lars Hjälmered (M)
 • Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Jämlik vård
  Interpellation 2020/21:324 av Thomas Morell (SD)
 • Vaccinationsintyg
  Interpellation 2020/21:327 av Alexandra Anstrell (M)
 • Säkerheten vid Sis ungdomshem
  Interpellation 2020/21:333 av Johan Hultberg (M)
 • Växande vårdköer
  Interpellation 2020/21:345 av Johan Hultberg (M)
 • Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra
  Interpellation 2020/21:328 av Jörgen Berglund (M)
 • Genomförandet av försvarsbeslutet
  Interpellation 2020/21:336 av Daniel Bäckström (C)
 • Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
 • Ersättning för personer i daglig verksamhet
  Interpellation 2020/21:340 av Lars Beckman (M)
 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Vägar på landsbygden
  Interpellation 2020/21:337 av Lars Beckman (M)
 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Lagliga åsiktsyttringar på reglerade marknader
  Interpellation 2020/21:331 av Dennis Dioukarev (SD), besvaras med 331
 • Nätjättarna som hot mot demokratin
  Interpellation 2020/21:344 av Tobias Andersson (SD), besvaras med 331
 • Klanröstningens inverkan på demokratin
  Interpellation 2020/21:343 av Tobias Andersson (SD)
 • Konsekvenser av coronapandemin för ridsporten
  Interpellation 2020/21:348 av Alexandra Anstrell (M)
 • Statsrådet Anna Hallberg (S)
 • Nordiskt samarbete med anledning av coronapandemin
  Interpellation 2020/21:329 av Hans Wallmark (M)

Onsdag 3 februari 2021

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
  Betänkande 2020/21:KU5
  Uppskattad talartid 20 min.
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
  Betänkande 2020/21:KU11
  Uppskattad talartid 30 min. 1 redo.
 • 2020 års rapport om rättsstatsprincipen
  Utlåtande 2020/21:KU14
  Uppskattad talartid 40 min.
 • Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Betänkande 2020/21:FiU40
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.2 mot.
 • Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Betänkande 2020/21:FiU42
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.
 • Ökad ordning och säkerhet i frivården
  Betänkande 2020/21:JuU15
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.3 mot.
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
  Betänkande 2020/21:SoU7
  Uppskattad talartid 60 min. 36 mot.
 • Digitaliserings- och postfrågor
  Betänkande 2020/21:TU4
  Uppskattad talartid 75 min. 51 mot.
 • Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning
  Betänkande 2020/21:AU7
  Uppskattad talartid 30 min. 1 skr. 1 mot.
16.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
  Betänkande 2020/21:KU11
 • 2020 års rapport om rättsstatsprincipen
  Utlåtande 2020/21:KU14
 • Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Betänkande 2020/21:FiU40
 • Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Betänkande 2020/21:FiU42
 • Ökad ordning och säkerhet i frivården
  Betänkande 2020/21:JuU15
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
  Betänkande 2020/21:SoU7
  23 beslutspunkter33 res.
 • Digitaliserings- och postfrågor
  Betänkande 2020/21:TU4
 • Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning
  Betänkande 2020/21:AU7
  1 beslutspunkt1 res.

Torsdag 4 februari 2021

12.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Föräldrapåverkan och föräldraalienation
  Interpellation 2020/21:268 av Runar Filper (SD)
 • Konsekvensanalyser i utlänningspolitiken
  Interpellation 2020/21:301 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
 • Ordningen i svenska domstolssalar
  Interpellation 2020/21:304 av Boriana Åberg (M)
 • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn
  Interpellation 2020/21:310 av Saila Quicklund (M)
 • Ungdomsarbetslösheten
  Interpellation 2020/21:311 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), besvaras med 311
 • Antalet arbetslösa i Sverige
  Interpellation 2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M), besvaras med 311
 • Regeringens åtgärder mot arbetslösheten
  Interpellation 2020/21:312 av Mats Green (M), besvaras med 312
 • Förklaringar till Sveriges arbetslöshet i hög- och lågkonjunktur
  Interpellation 2020/21:315 av Jan Ericson (M), besvaras med 312
 • Åtgärder för att minska arbetslösheten
  Interpellation 2020/21:316 av Edward Riedl (M), besvaras med 312
 • Arbetslösheten i Sverige i förhållande till övriga EU
  Interpellation 2020/21:317 av Sofia Westergren (M), besvaras med 312
 • Arbetslöshetens inverkan på välfärden
  Interpellation 2020/21:318 av Elisabeth Svantesson (M)
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

  Fredag 5 februari 2021

  09.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
  • Covid-19-smitta på våra tunga anstalter
   Interpellation 2020/21:308 av Lotta Olsson (M)
  • Efterkontroll i utlandet av krigsmateriel
   Interpellation 2020/21:309 av Björn Söder (SD)
  • Vägran att testa sig för covid-19
   Interpellation 2020/21:325 av Maria Malmer Stenergard (M)
  • Uppehållstillstånd av humanitära skäl
   Interpellation 2020/21:326 av Maria Malmer Stenergard (M)
  • Finansminister Magdalena Andersson (S)
  • Stöldligornas framfart i Sverige
   Interpellation 2020/21:334 av Hampus Hagman (KD)
  • Bonus–malus
   Interpellation 2020/21:341 av Lars Beckman (M)

  Utskottens och EU-nämndens sammanträden

  Tisdag 2 februari 2021

  09.00 Finansutskottet
  Finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet
  10.00 Justitieutskottet
  11.00 Arbetsmarknadsutskottet
  Försvarsutskottet
  Justitieutskottet
  Konstitutionsutskottet
  Kulturutskottet
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Näringsutskottet
  Socialförsäkringsutskottet
  Socialutskottet
  Trafikutskottet
  Utbildningsutskottet

  Torsdag 4 februari 2021

  08.30 Civilutskottet
  09.00 Konstitutionsutskottet
  09.30 Utrikesutskottet
  10.00 Arbetsmarknadsutskottet
  Försvarsutskottet
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Näringsutskottet
  Socialutskottet
  Trafikutskottet
  Utbildningsutskottet
  10.30 Socialförsäkringsutskottet
  11.00 Finansutskottet

  Inkomna dokument

  Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2021-01-18.

  EU-dokument

  Faktapromemorior som inkommit sedan 2021-01-18.

  Frågor för skriftliga svar

  Frågor som inkommit sedan 2021-01-18.


  Källa: Riksdagens öppna data Vecka 4 Skapad 2021-01-25