Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 16

Tisdag 20 april 2021

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Förändringar i omställningsstödet
  Interpellation 2020/21:546 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 • Importmoms
  Interpellation 2020/21:584 av Lars Beckman (M)
 • Ny skatt på el
  Interpellation 2020/21:586 av Niklas Wykman (M)
 • Bonus–malus påverkan på företagen
  Interpellation 2020/21:587 av Sofia Westergren (M), besvaras med 587
 • Bonus–malus-systemet
  Interpellation 2020/21:588 av Boriana Åberg (M), besvaras med 587
 • Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Områdespoliser i alla kommuner
  Interpellation 2020/21:561 av Kerstin Lundgren (C)
 • Svensk lag och Encrochat
  Interpellation 2020/21:610 av Arin Karapet (M)
 • Ökande säkerhetshot mot Sverige
  Interpellation 2020/21:623 av Alexandra Anstrell (M)
 • Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Bredbandsutbyggnaden
  Interpellation 2020/21:624 av Maria Stockhaus (M)
 • Kraftsystemets funktion under sommaren
  Interpellation 2020/21:634 av Joar Forssell (L)
 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Bromma flygplats framtid
  Interpellation 2020/21:560 av Thomas Morell (SD), besvaras med 560
 • Ett överlåtande av Bromma flygplats
  Interpellation 2020/21:574 av Thomas Morell (SD), besvaras med 560
 • Mobilitetspaketets framtid
  Interpellation 2020/21:571 av Thomas Morell (SD)
 • Vägunderhållet i Värmland
  Interpellation 2020/21:618 av Marléne Lund Kopparklint (M), besvaras med 618
 • Bristerna i det värmländska vägnätet
  Interpellation 2020/21:619 av Pål Jonson (M), besvaras med 618
 • Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • Avbytartjänst för animalieproducenter
  Interpellation 2020/21:579 av Staffan Eklöf (SD)

Onsdag 21 april 2021

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Betänkande 2020/21:FiU49
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.1 mot.
 • Internationella försvarssamarbeten
  Betänkande 2020/21:UFöU5
  Uppskattad talartid 90 min. 1 skr. 5 mot.
 • Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
  Betänkande 2020/21:UbU16
  Uppskattad talartid 120 min. 1 prop.95 mot.
 • Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård
  Betänkande 2020/21:JuU39
  Uppskattad talartid 30 min.
 • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet
  Betänkande 2020/21:NU15
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.2 mot.
 • Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession
  Betänkande 2020/21:NU16
  Uppskattad talartid 60 min.
 • Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken
  Utlåtande 2020/21:NU28
  Uppskattad talartid 30 min.
 • Hanteringen av använt kärnbränsle
  Betänkande 2020/21:FöU10
  Uppskattad talartid 60 min.
 • Fri- och rättigheter m.m.
  Betänkande 2020/21:KU23
  Uppskattad talartid 30 min. 83 mot.
 • Författningsfrågor
  Betänkande 2020/21:KU24
  Uppskattad talartid 40 min. 88 mot.
 • Mellanöstern
  Betänkande 2020/21:UU15
  Uppskattad talartid 90 min. 47 mot.
16.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Grundläggande om utbildning
  Betänkande 2020/21:UbU12
  7 beslutspunkter15 res.
 • Kemikaliepolitik
  Betänkande 2020/21:MJU14
  14 beslutspunkter23 res.
 • Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Betänkande 2020/21:FiU49
 • Internationella försvarssamarbeten
  Betänkande 2020/21:UFöU5
  12 beslutspunkter13 res.
 • Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
  Betänkande 2020/21:UbU16
  50 beslutspunkter66 res.
 • Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård
  Betänkande 2020/21:JuU39
  1 beslutspunkt1 res.
 • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet
  Betänkande 2020/21:NU15
  3 beslutspunkter3 res.
 • Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession
  Betänkande 2020/21:NU16
  1 beslutspunkt1 res.
 • Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken
  Utlåtande 2020/21:NU28
  3 beslutspunkter7 res.
 • Hanteringen av använt kärnbränsle
  Betänkande 2020/21:FöU10
  1 beslutspunkt1 res.
 • Fri- och rättigheter m.m.
  Betänkande 2020/21:KU23
  12 beslutspunkter11 res.
 • Författningsfrågor
  Betänkande 2020/21:KU24
  22 beslutspunkter8 res.
 • Mellanöstern
  Betänkande 2020/21:UU15
  4 beslutspunkter8 res.

Torsdag 22 april 2021

12.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper
  Betänkande 2020/21:SfU25
  Uppskattad talartid 60 min.
 • Socialförsäkringsfrågor
  Betänkande 2020/21:SfU21
  Uppskattad talartid 120 min. 103 mot.
 • Skogspolitik
  Betänkande 2020/21:MJU15
  Uppskattad talartid 150 min. 37 mot.
 • Naturvård och biologisk mångfald
  Betänkande 2020/21:MJU16
  Uppskattad talartid 120 min. 120 mot.
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP)
 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. 

  15.20 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper
   Betänkande 2020/21:SfU25
  • Socialförsäkringsfrågor
   Betänkande 2020/21:SfU21
  • Skogspolitik
   Betänkande 2020/21:MJU15
   21 beslutspunkter26 res.
  • Naturvård och biologisk mångfald
   Betänkande 2020/21:MJU16
   17 beslutspunkter22 res.

  Fredag 23 april 2021

  09.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
  • Företagare som inte anmäler brott
   Interpellation 2020/21:638 av Lotta Olsson (M)
  Vecka 17

  Tisdag 27 april 2021

  13.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  • Konkurser inom restaurang- och besöksnäringen
   Interpellation 2020/21:490 av Hans Rothenberg (M)
  • Statsrådet Anders Ygeman (S)
  • Energiomställning
   Interpellation 2020/21:645 av Lotta Olsson (M)
  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • Den nationella planen för transportinfrastruktur
   Interpellation 2020/21:614 av Jens Holm (V)
  • Beredskapsflygplatser
   Interpellation 2020/21:637 av Martina Johansson (C)
  • Svenska hamnars betydelse
   Interpellation 2020/21:646 av Jimmy Ståhl (SD)
  • Svensk flagg inom sjöfarten
   Interpellation 2020/21:647 av Jimmy Ståhl (SD)
  • Sveriges exportstrategi och flyget
   Interpellation 2020/21:659 av Maria Stockhaus (M)
  • Statsrådet Jennie Nilsson (S)
  • Fågelinfluensan och risken för nya pandemier
   Interpellation 2020/21:650 av Jens Holm (V)
  • Handelstillstånd för sälprodukter
   Interpellation 2020/21:653 av Alexandra Anstrell (M), besvaras med 653
  • Sälfrågor
   Interpellation 2020/21:656 av Lars Beckman (M), besvaras med 653
  • Det allmänna uppdraget
   Interpellation 2020/21:657 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
  • Statsrådet Märta Stenevi (MP)
  • Identitetspolitisk diskriminering
   Interpellation 2020/21:641 av Markus Wiechel (SD)

  Onsdag 28 april 2021

  09.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg
   Betänkande 2020/21:JuU14
   Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.2 mot.
  • Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
   Betänkande 2020/21:TU10
   Uppskattad talartid 15 min. 1 prop.
  • Transportstyrelsens olycksdatabas
   Betänkande 2020/21:TU11
   Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.1 mot.
  • Väg- och fordonsfrågor
   Betänkande 2020/21:TU9
   Uppskattad talartid 90 min. 76 mot.
  • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen
   Utlåtande 2020/21:AU15
   Uppskattad talartid 120 min.
  • Ersättningsrätt och insolvensrätt
   Betänkande 2020/21:CU10
   Uppskattad talartid 60 min. 33 mot.
  • Konsumenträtt
   Betänkande 2020/21:CU12
   Uppskattad talartid 120 min. 42 mot.
  • Planering och byggande
   Betänkande 2020/21:CU13
   Uppskattad talartid 120 min. 69 mot.
  • Hushållningen med mark- och vattenområden
   Betänkande 2020/21:CU14
   Uppskattad talartid 45 min.
  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg
   Betänkande 2020/21:JuU14
  • Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
   Betänkande 2020/21:TU10
   1 beslutspunkt
  • Transportstyrelsens olycksdatabas
   Betänkande 2020/21:TU11
  • Väg- och fordonsfrågor
   Betänkande 2020/21:TU9
   23 beslutspunkter46 res.
  • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen
   Utlåtande 2020/21:AU15
  • Ersättningsrätt och insolvensrätt
   Betänkande 2020/21:CU10
  • Konsumenträtt
   Betänkande 2020/21:CU12
  • Planering och byggande
   Betänkande 2020/21:CU13
  • Hushållningen med mark- och vattenområden
   Betänkande 2020/21:CU14

  Torsdag 29 april 2021

  12.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Riksbankens förvaltning 2020
   Betänkande 2020/21:FiU23
   Uppskattad talartid 20 min. 2 framst. 1 redo.
  • Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)
   Betänkande 2020/21:FiU45
   Uppskattad talartid min. 1 prop.
  • Samhällets krisberedskap
   Betänkande 2020/21:FöU7
   Uppskattad talartid 60 min. 64 mot.
  • Jordbrukspolitik
   Betänkande 2020/21:MJU17
   Uppskattad talartid 90 min. 63 mot.
  • Idrott, friluftsliv och spel
   Betänkande 2020/21:KrU2
   Uppskattad talartid 60 min. 52 mot.
  • Kulturarvsfrågor
   Betänkande 2020/21:KrU6
   Uppskattad talartid 60 min. 67 mot.
  • Folkbildningsfrågor
   Betänkande 2020/21:KrU10
   Uppskattad talartid 60 min. 17 mot.
  • Afrika
   Betänkande 2020/21:UU16
   Uppskattad talartid 75 min. 20 mot.
  14.00 Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

   15.20 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Riksbankens förvaltning 2020
    Betänkande 2020/21:FiU23
   • Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)
    Betänkande 2020/21:FiU45
   • Samhällets krisberedskap
    Betänkande 2020/21:FöU7
   • Jordbrukspolitik
    Betänkande 2020/21:MJU17
   • Idrott, friluftsliv och spel
    Betänkande 2020/21:KrU2
   • Kulturarvsfrågor
    Betänkande 2020/21:KrU6
   • Folkbildningsfrågor
    Betänkande 2020/21:KrU10
   • Afrika
    Betänkande 2020/21:UU16

   Fredag 30 april 2021

   09.00 Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag

   Riksdagen håller en särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar näringsminister Ibrahim Baylan (S). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

    Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
     Utrikesminister Ann Linde (S)
    • Observatörskap i FN:s konvention mot kärnvapen
     Interpellation 2020/21:636 av Björn Söder (SD)
    • Turkiets utträde ur Europarådets konvention mot våld mot kvinnor
     Interpellation 2020/21:651 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

    Utskottens och EU-nämndens sammanträden

    Måndag 19 april 2021

    09.00 Miljö- och jordbruksutskottet
    Öppen utfrågning om lantbrukets sårbarhet

    Tisdag 20 april 2021

    10.00 KU-utfrågning med inrikesminister Mikael Damberg (S)
    Konstitutionsutskottet
    Konstitutionsutskottet - granskning
    10.30 Finansutskottet
    11.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Skatteutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet

    Torsdag 22 april 2021

    08.00 Försvarsutskottet
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Utrikesutskottet
    09.00 KU-utfrågning med tidigare utrikesminister Margot Wallström (S)
    Konstitutionsutskottet
    09.30 Civilutskottet
    Kulturutskottet
    10.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Justitieutskottet
    Näringsutskottet
    Skatteutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet
    10.30 Finansutskottet
    KU-utfrågning med utrikesminister Ann Linde (S) (enbart sluten utfrågning)
    Socialförsäkringsutskottet

    Fredag 23 april 2021

    09.00 EU-nämnden

    Måndag 26 april 2021

    13.00 KU-utfrågning med statsminister Stefan Löfven (S)
    Konstitutionsutskottet

    Tisdag 27 april 2021

    10.30 Finansutskottet
    11.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Civilutskottet
    Försvarsutskottet
    Konstitutionsutskottet
    Kulturutskottet
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Näringsutskottet
    Socialförsäkringsutskottet
    Socialutskottet
    Utbildningsutskottet

    Torsdag 29 april 2021

    08.00 Utrikesutskottet
    09.00 Konstitutionsutskottet
    09.30 Civilutskottet
    10.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Försvarsutskottet
    Justitieutskottet
    Kulturutskottet
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Näringsutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet
    10.30 Finansutskottet
    Socialförsäkringsutskottet
    13.00 Utrikesutskottet

    Fredag 30 april 2021

    09.00 EU-nämnden

    Inkomna dokument

    Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2021-04-05.

    EU-dokument

    Faktapromemorior som inkommit sedan 2021-04-05.

    Frågor för skriftliga svar

    Frågor som inkommit sedan 2021-04-05.


    Källa: Riksdagens öppna data Vecka 15 Skapad 2021-04-18