Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 43

Tisdag 22 oktober 2019

13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från möte i Europeiska rådet den 17-18 oktober.

  Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
  • Dumpade gifttunnor
   Interpellation 2019/20:32 av Lars Beckman (M)
  • Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
  • Operativt cyberförsvar
   Interpellation 2019/20:35 av Allan Widman (L)
  • Utrikesminister Ann Linde (S)
  • BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism
   Interpellation 2019/20:24 av Lars Adaktusson (KD)
  • Kurderna och Turkiet
   Interpellation 2019/20:30 av Amineh Kakabaveh (-)

  Onsdag 23 oktober 2019

  09.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
   Betänkande 2019/20:JuU3
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
  • Straffet för mord
   Betänkande 2019/20:JuU4
   Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.4 mot.
  • Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
   Betänkande 2019/20:CU2
   Uppskattad talartid 20 min. 1 prop.1 mot.
  • Statistik över hushållens tillgångar och skulder
   Betänkande 2019/20:FiU8
   Uppskattad talartid 20 min. 1 framst. 1 mot.
  • Statistik på upphandlingsområdet
   Betänkande 2019/20:FiU16
   Uppskattad talartid min. 1 prop.
  • Skyddsobjekt och obemannade farkoster
   Betänkande 2019/20:FöU2
   Uppskattad talartid 15 min. 1 prop.
  • Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025
   Betänkande 2019/20:KrU2
   Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.7 mot.
  • Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
   Betänkande 2019/20:MJU4
   Uppskattad talartid 60 min. 1 skr. 3 mot.
  • Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
   Betänkande 2019/20:NU5
   Uppskattad talartid 45 min. 1 skr. 2 mot.
  • Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
   Betänkande 2019/20:NU6
   Uppskattad talartid 45 min. 1 skr. 3 mot.
  • Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
   Betänkande 2019/20:NU7
   Uppskattad talartid 90 min. 1 skr. 1 mot.
  • Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
   Betänkande 2019/20:AU3
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
   Betänkande 2019/20:JuU3
   1 beslutspunkt
  • Straffet för mord
   Betänkande 2019/20:JuU4
  • Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
   Betänkande 2019/20:CU2
  • Statistik över hushållens tillgångar och skulder
   Betänkande 2019/20:FiU8
  • Statistik på upphandlingsområdet
   Betänkande 2019/20:FiU16
  • Skyddsobjekt och obemannade farkoster
   Betänkande 2019/20:FöU2
   1 beslutspunkt
  • Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025
   Betänkande 2019/20:KrU2
  • Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
   Betänkande 2019/20:MJU4
   2 beslutspunkter1 res.
  • Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
   Betänkande 2019/20:NU5
  • Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
   Betänkande 2019/20:NU6
  • Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
   Betänkande 2019/20:NU7
  • Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
   Betänkande 2019/20:AU3

  Torsdag 24 oktober 2019

  12.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
  • Prioritering av brottsoffer
   Interpellation 2019/20:31 av Mikael Strandman (SD)
  14.00 Statsministerns frågestund

   Fredag 25 oktober 2019

   09.00 Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

   Fredagen den 25 oktober håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

   Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

    Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.

     Utskottens och EU-nämndens sammanträden

     Tisdag 22 oktober 2019

     11.00 Arbetsmarknadsutskottet
     Civilutskottet
     Finansutskottet
     Försvarsutskottet
     Justitieutskottet
     Konstitutionsutskottet
     Kulturutskottet
     Miljö- och jordbruksutskottet
     Näringsutskottet
     Skatteutskottet
     Socialförsäkringsutskottet
     Socialutskottet
     Trafikutskottet
     Utbildningsutskottet
     Utrikesutskottet

     Torsdag 24 oktober 2019

     08.00 Utrikesutskottet
     09.00 Konstitutionsutskottet
     10.00 Försvarsutskottet
     Justitieutskottet
     Miljö- och jordbruksutskottet
     Näringsutskottet
     Skatteutskottet
     Socialutskottet
     Trafikutskottet
     Utbildningsutskottet
     10.30 Finansutskottet
     Socialförsäkringsutskottet

     Inkomna dokument

     Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2019-10-07.

     EU-dokument

     Faktapromemorior som inkommit sedan 2019-10-07.

     Frågor för skriftliga svar

     Frågor som inkommit sedan 2019-10-07.


     Källa: Riksdagens öppna data Vecka 42 Skapad 2019-10-14