Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 45

Tisdag 3 november 2020

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Ett centralt skuldregister
  Interpellation 2020/21:63 av Angelica Lundberg (SD)
 • Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Genomströmningstider för jaktbrott
  Interpellation 2020/21:54 av Lars Beckman (M)
 • Åtgärder för att bekämpa romansbedrägerier
  Interpellation 2020/21:60 av Alexander Christiansson (SD)
 • En renodling av polisens uppdrag
  Interpellation 2020/21:70 av Marléne Lund Kopparklint (M)
 • Brott inom yrkestrafiken
  Interpellation 2020/21:75 av Thomas Morell (SD)
 • Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Säkerhetsrisker med införandet 5G-nätet
  Interpellation 2020/21:62 av Pål Jonson (M)
 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Bullerregler och Sverigeförhandlingen
  Interpellation 2020/21:57 av Maria Stockhaus (M)
 • Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd
  Interpellation 2020/21:71 av Thomas Morell (SD)
 • Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Akademiska spökskrivare
  Interpellation 2020/21:58 av Robert Stenkvist (SD)
 • Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
 • EU:s handlingsplan mot rasism
  Interpellation 2020/21:59 av Ludvig Aspling (SD)
 • Diskriminering på grund av politisk åskådning vid offentlig tillsättning
  Interpellation 2020/21:61 av Mikael Strandman (SD)
 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Elitidrottens villkor under pandemin
  Interpellation 2020/21:55 av Martin Kinnunen (SD)
 • Stöd till ungdomsorganisationer
  Interpellation 2020/21:67 av Vasiliki Tsouplaki (V)

Onsdag 4 november 2020

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord
  Betänkande 2020/21:JuU31
  Uppskattad talartid 60 min. 1 mot.
 • Digital kommunikation i domstolsprocesser
  Betänkande 2020/21:JuU4
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
  Betänkande 2020/21:JuU5
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.4 mot.
 • Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen
  Betänkande 2020/21:SkU3
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.1 mot.
 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
  Betänkande 2020/21:SkU5
  Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.1 mot.
16.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord
  Betänkande 2020/21:JuU31
  1 beslutspunkt1 res.
 • Digital kommunikation i domstolsprocesser
  Betänkande 2020/21:JuU4
  1 beslutspunkt
 • En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
  Betänkande 2020/21:JuU5
  6 beslutspunkter4 res.
 • Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen
  Betänkande 2020/21:SkU3
  2 beslutspunkter1 res.
 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
  Betänkande 2020/21:SkU5
  2 beslutspunkter1 res.

Torsdag 5 november 2020

12.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Oskuldsintyg och så kallade oskuldsoperationer
  Interpellation 2020/21:69 av Amineh Kakabaveh (-)
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

  Fredag 6 november 2020

  09.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
  • Biotopskyddet och jordbruket
   Interpellation 2020/21:473 av Per Schöldberg (C)
  • Ändringar i miljöbalken
   Interpellation 2020/21:19 av Jörgen Berglund (M)
  • Slutförvar för använt kärnbränsle
   Interpellation 2020/21:65 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
  • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
  • Infranord
   Interpellation 2020/21:56 av Ali Esbati (V)
  • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
  • Offentliga bidrag till extremism
   Interpellation 2020/21:86 av Mikael Oscarsson (KD)
  • Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
  • Könssegregerad medborgardialog i Nyköping
   Interpellation 2020/21:80 av Ludvig Aspling (SD)
  • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
  • Extratjänster
   Interpellation 2020/21:47 av Lars Beckman (M)

  Utskottens och EU-nämndens sammanträden

  Tisdag 3 november 2020

  10.45 Försvarsutskottet
  11.00 Civilutskottet
  Finansutskottet
  Konstitutionsutskottet
  Kulturutskottet
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Näringsutskottet
  Skatteutskottet
  Socialförsäkringsutskottet
  Utbildningsutskottet
  Utrikesutskottet
  11.30 Arbetsmarknadsutskottet

  Torsdag 5 november 2020

  08.00 Utrikesutskottet
  09.00 Konstitutionsutskottet
  09.30 Civilutskottet
  09.45 Försvarsutskottet
  10.00 Justitieutskottet
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Näringsutskottet
  Skatteutskottet
  Socialutskottet
  Trafikutskottet
  Utbildningsutskottet
  10.30 Socialförsäkringsutskottet
  11.00 Finansutskottet

  Fredag 6 november 2020

  09.00 EU-nämnden

  Inkomna dokument

  Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-10-19.

  EU-dokument

  Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-10-19.

  Frågor för skriftliga svar

  Frågor som inkommit sedan 2020-10-19.


  Källa: Riksdagens öppna data Vecka 44 Skapad 2020-10-28