Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 48

Tisdag 26 november 2019

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Den svenska positionen inför klimattoppmötet COP 25
  Interpellation 2019/20:103 av Jens Holm (V)
 • Minskade utsläpp av växthusgaser
  Interpellation 2019/20:114 av Louise Meijer (M)
 • Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken
  Interpellation 2019/20:85 av Ludvig Aspling (SD)
 • Reformer för att öka drivkrafter till arbete
  Interpellation 2019/20:96 av Niklas Wykman (M)
 • Åtgärder för fler sysselsatta
  Interpellation 2019/20:98 av Kjell Jansson (M)
 • Slopande av överskottsmålet
  Interpellation 2019/20:107 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
 • Kontroll av samordningsnummer
  Interpellation 2019/20:119 av Boriana Åberg (M)
 • Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Outsourcing av svensk betalningsinfrastruktur
  Interpellation 2019/20:130 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
 • Kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden
  Interpellation 2019/20:131 av Ola Johansson (C)
 • Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Otryggheten i Malmö efter de senaste skjutningarna
  Interpellation 2019/20:122 av Angelika Bengtsson (SD)
 • Kriminaliteten på våra vägar
  Interpellation 2019/20:133 av Thomas Morell (SD)
 • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Bristande opartiskhet i utbildningsväsendet
  Interpellation 2019/20:77 av Robert Stenkvist (SD)
 • Digital likvärdighet i skolan
  Interpellation 2019/20:83 av Maria Stockhaus (M)
 • Referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan
  Interpellation 2019/20:89 av Ingemar Kihlström (KD)
 • Statsbidrag till islamism via Folkbildningsrådet
  Interpellation 2019/20:126 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
 • Statsrådet Anna Hallberg (S)
 • Svenska institutets marknadsföring av Sverige
  Interpellation 2019/20:102 av Katarina Brännström (M), besvaras med 102
 • Svenska institutets webbplats sweden.se
  Interpellation 2019/20:116 av Ludvig Aspling (SD), besvaras med 102

Onsdag 27 november 2019

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Statens budget 2020 Rambeslutet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Uppskattad talartid 200 min. 1 prop.4 mot.
 • Höständringsbudget för 2019
  Betänkande 2019/20:FiU11
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.1 mot.
 • Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
  Betänkande 2019/20:SkU10
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
  Betänkande 2019/20:SfU10
  Uppskattad talartid 20 min. 1 prop.9 mot.
 • Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
  Betänkande 2019/20:SfU11
  Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.11 mot.
 • Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
  Betänkande 2019/20:TU4
  Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.2 mot.
16.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff
  Betänkande 2019/20:UbU4
  1 beslutspunkt
 • Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning
  Betänkande 2019/20:UbU5
  1 beslutspunkt
 • Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
  Betänkande 2019/20:MJU5
  1 beslutspunkt
 • Statens budget 2020 Rambeslutet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  6 beslutspunkter8 res.
 • Höständringsbudget för 2019
  Betänkande 2019/20:FiU11
  1 beslutspunkt1 res.
 • Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
  Betänkande 2019/20:SkU10
  1 beslutspunkt
 • Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
  Betänkande 2019/20:SfU10
  3 beslutspunkter3 res.
 • Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
  Betänkande 2019/20:SfU11
  3 beslutspunkter2 res.
 • Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
  Betänkande 2019/20:TU4
  4 beslutspunkter4 res.

Torsdag 28 november 2019

12.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
  Betänkande 2019/20:FiU6
  Uppskattad talartid 0 min. 1 skr. 1 mot.
 • Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
  Betänkande 2019/20:FiU28
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
  Betänkande 2019/20:FiU29
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.8 mot.
 • Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
  Betänkande 2019/20:CU5
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.4 mot.
 • Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
  Betänkande 2019/20:SkU8
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
  Betänkande 2019/20:SkU9
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
14.00 Statsministerns frågestund

Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven (S) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
   Betänkande 2019/20:FiU6
   2 beslutspunkter1 res.
  • Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
   Betänkande 2019/20:FiU28
   1 beslutspunkt
  • Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
   Betänkande 2019/20:FiU29
   2 beslutspunkter1 res.
  • Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
   Betänkande 2019/20:CU5
   2 beslutspunkter3 res.
  • Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
   Betänkande 2019/20:SkU8
   1 beslutspunkt
  • Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
   Betänkande 2019/20:SkU9
   1 beslutspunkt

  Fredag 29 november 2019

  09.00 Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot

  Riksdagen håller en särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot. Moderaterna har begärt debatten. Från regeringen deltar inrikesminister Mikael Damberg (S).

  Ett parti kan begära att riksdagen i en särskild debatt som inte har samband med något ärende ska debattera en viss fråga.

  Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om och när den särskilda debatten ska ske. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

  Särskild debatt hette tidigare aktuell debatt.

   Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
   • Svensk vapenexport till Jemen
    Interpellation 2019/20:62 av Allan Widman (L)
   • Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
    Interpellation 2019/20:134 av Larry Söder (KD)
   • Migrationsverkets hantering av konvertiter
    Interpellation 2019/20:137 av Hans Eklind (KD)
   • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
   • Arbetsmiljö och arbetsvillkor för Samhallanställda
    Interpellation 2019/20:110 av Ali Esbati (V)
   • Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
   • Regelverket för aktivitetsersättning
    Interpellation 2019/20:141 av Ida Gabrielsson (V)
   • Statsrådet Anders Ygeman (S)
   • Målet om en god mobiltäckning i hela landet
    Interpellation 2019/20:121 av Magnus Jacobsson (KD)
   • Utrikesminister Ann Linde (S)
   • Situationen beträffande politisk frihet och mänskliga rättigheter i Ryssland
    Interpellation 2019/20:50 av Margareta Cederfelt (M)
   • Sveriges engagemang för Latinamerika
    Interpellation 2019/20:142 av Håkan Svenneling (V)
   • Regeringens syn på Hongkong
    Interpellation 2019/20:152 av Ann-Sofie Alm (M), besvaras med 152
   • Värnande av mänskliga rättigheter för Kinas medborgare
    Interpellation 2019/20:153 av Ann-Sofie Alm (M), besvaras med 152
   • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
   • Yrkesförares trygghet på rastplatser
    Interpellation 2019/20:132 av Thomas Morell (SD)
   • Bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar
    Interpellation 2019/20:140 av Thomas Morell (SD)
   • Förbifart Stockholm
    Interpellation 2019/20:143 av Jens Holm (V)
   • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
   • Arbetsförmedlingen och kommunerna
    Interpellation 2019/20:104 av Ali Esbati (V)

   Utskottens och EU-nämndens sammanträden

   Tisdag 26 november 2019

   11.00 Civilutskottet
   Finansutskottet
   Försvarsutskottet
   Konstitutionsutskottet
   Konstitutionsutskottet - granskning
   Kulturutskottet
   Miljö- och jordbruksutskottet
   Näringsutskottet
   Socialförsäkringsutskottet
   Socialutskottet
   Trafikutskottet
   Utbildningsutskottet

   Torsdag 28 november 2019

   08.00 Utrikesutskottet
   09.00 Konstitutionsutskottet
   Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
   09.30 Civilutskottet
   Kulturutskottet
   10.00 Försvarsutskottet
   Justitieutskottet
   Näringsutskottet
   Skatteutskottet
   Trafikutskottet
   Utbildningsutskottet
   10.30 Finansutskottet
   Socialförsäkringsutskottet
   11.00 Arbetsmarknadsutskottet

   Fredag 29 november 2019

   09.00 EU-nämnden

   Inkomna dokument

   Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2019-11-11.

   EU-dokument

   Faktapromemorior som inkommit sedan 2019-11-11.

   Frågor för skriftliga svar

   Frågor som inkommit sedan 2019-11-11.


   Källa: Riksdagens öppna data Vecka 47 Skapad 2019-11-22