Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 10

Tisdag 3 mars 2020

13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 20 februari.

  Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Socialminister Lena Hallengren (S)
  • Ojämlikhet i cancervården
   Interpellation 2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
  • Allmänna arvsfonden
   Interpellation 2019/20:292 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
  • Skönhetsoperationer
   Interpellation 2019/20:323 av Lars Beckman (M), besvaras med 323
  • Skönhetsoperationer
   Interpellation 2019/20:325 av Cecilie Tenfjord Toftby (M), besvaras med 323
  • Bristande konkurrensneutralitet
   Interpellation 2019/20:334 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
  • Skadereduktionsperspektiv på tobaksområdet
   Interpellation 2019/20:341 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
  • Statsrådet Per Bolund (MP)
  • Statens roll i att lösa bostadsbristen
   Interpellation 2019/20:350 av Lars Beckman (M)
  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • Kollektivtrafik och ökad jämlikhet
   Interpellation 2019/20:310 av Jessica Thunander (V)
  • Regeringens planer med flyget
   Interpellation 2019/20:322 av Maria Stockhaus (M)
  • Avgifter vid Arlanda
   Interpellation 2019/20:327 av Maria Stockhaus (M)
  • Stöd till regionala flygplatser
   Interpellation 2019/20:331 av Peter Helander (C)
  • Behovet av nya isbrytare
   Interpellation 2019/20:335 av Anders Hansson (M)
  • Farleds- och lotsavgifter
   Interpellation 2019/20:336 av Anders Hansson (M)
  • Framtiden för Sjöfartsverket
   Interpellation 2019/20:337 av Anders Hansson (M)
  • Undervärdering av tåg- och bussresandets samhällsnytta
   Interpellation 2019/20:342 av Jens Holm (V)

  Onsdag 4 mars 2020

  09.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
   Betänkande 2019/20:SkU16
   Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.1 mot.
  • Unga lagöverträdare
   Betänkande 2019/20:JuU30
   Uppskattad talartid 45 min. 23 mot.
  • Terrorism
   Betänkande 2019/20:JuU32
   Uppskattad talartid 60 min. 16 mot.
  • Associationsrätt
   Betänkande 2019/20:CU11
   Uppskattad talartid 30 min. 14 mot.
  • Spelfrågor
   Betänkande 2019/20:KrU6
   Uppskattad talartid 90 min. 37 mot.
  • Gymnasieskolan
   Betänkande 2019/20:UbU13
   Uppskattad talartid 80 min. 38 mot.
  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Folkhälsofrågor
   Betänkande 2019/20:SoU5
   17 beslutspunkter14 res.
  • Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
   Betänkande 2019/20:SoU7
   15 beslutspunkter8 res.
  • Styrning av kulturområdets institutioner
   Betänkande 2019/20:KrU5
   2 beslutspunkter1 res.
  • Kultur och fritid för barn och unga
   Betänkande 2019/20:KrU7
   8 beslutspunkter6 res.
  • Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
   Betänkande 2019/20:SkU16
   1 beslutspunkt1 res.
  • Unga lagöverträdare
   Betänkande 2019/20:JuU30
   20 beslutspunkter21 res.
  • Terrorism
   Betänkande 2019/20:JuU32
   17 beslutspunkter18 res.
  • Associationsrätt
   Betänkande 2019/20:CU11
   7 beslutspunkter2 res.
  • Spelfrågor
   Betänkande 2019/20:KrU6
   17 beslutspunkter10 res.
  • Gymnasieskolan
   Betänkande 2019/20:UbU13
   6 beslutspunkter6 res.

  Torsdag 5 mars 2020

  13.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
   Betänkande 2019/20:FöU3
   Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.1 mot.
  • Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   Betänkande 2019/20:FöU5
   Uppskattad talartid 30 min. 1 skr. 2 mot.
  • Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
   Betänkande 2019/20:AU7
   Uppskattad talartid 120 min. 36 mot.
  14.00 Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

   16.00 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
    Betänkande 2019/20:FöU3
    2 beslutspunkter1 res.
   • Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
    Betänkande 2019/20:FöU5
    3 beslutspunkter2 res.
   • Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
    Betänkande 2019/20:AU7
    15 beslutspunkter24 res.

   Fredag 6 mars 2020

   09.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
   • Åtgärder mot almdöden
    Interpellation 2019/20:293 av Staffan Eklöf (SD)
   • Information om klimatkrisen
    Interpellation 2019/20:315 av Jens Holm (V)
   • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
   • Tillstånd för kamerabevakning
    Interpellation 2019/20:246 av Boriana Åberg (M)
   • Barn och ungdomar som utsätts för grova brott
    Interpellation 2019/20:316 av Thomas Morell (SD)
   • Valsedelssystemet
    Interpellation 2019/20:340 av Fredrik Lindahl (SD)
   • Hatbrott mot svenskar
    Interpellation 2019/20:351 av Mikael Strandman (SD)
   • Finansminister Magdalena Andersson (S)
   • Översyn av skattelagstiftningen
    Interpellation 2019/20:207 av Per Åsling (C)
   • Utnyttjandet av samordningsnummer
    Interpellation 2019/20:210 av Fredrik Schulte (M)
   • Kemikalieskattens påverkan på den cirkulära ekonomin
    Interpellation 2019/20:213 av Hampus Hagman (KD)
   • Reseavdraget och skatt på drivmedel
    Interpellation 2019/20:303 av Boriana Åberg (M)
   • RUT-avdragets effektivitet och fördelningseffekter
    Interpellation 2019/20:307 av Ulla Andersson (V)
   • Utökning av RUT-avdraget
    Interpellation 2019/20:308 av Tony Haddou (V)
   • Bränsle- och fordonsskatter
    Interpellation 2019/20:311 av Kjell Jansson (M)
   • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
   • Elever som blir kränkta för sin tro
    Interpellation 2019/20:353 av Gudrun Brunegård (KD)
   • Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
   • Jämställda löner
    Interpellation 2019/20:345 av Amineh Kakabaveh (-)
   • Statsrådet Lena Micko (S)
   • Ersättningsjobb i Kiruna
    Interpellation 2019/20:305 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

   Utskottens och EU-nämndens sammanträden

   Tisdag 3 mars 2020

   11.00 Arbetsmarknadsutskottet
   Civilutskottet
   Finansutskottet
   Konstitutionsutskottet
   Konstitutionsutskottet - granskning
   Miljö- och jordbruksutskottet
   Skatteutskottet
   Socialförsäkringsutskottet
   Trafikutskottet
   Utbildningsutskottet
   Utrikesutskottet
   11.45 Socialutskottet

   Torsdag 5 mars 2020

   13.00 Näringsutskottet
   14.00 Justitieutskottet

   Fredag 6 mars 2020

   09.00 EU-nämnden

   Inkomna dokument

   Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-02-17.

   EU-dokument

   Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-02-17.

   Frågor för skriftliga svar

   Frågor som inkommit sedan 2020-02-17.


   Källa: Riksdagens öppna data Vecka 9 Skapad 2020-02-27