Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Utskottens och EU-nämndens sammanträden

Inkomna dokument

Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2023-03-20.

EU-dokument

Faktapromemorior som inkommit sedan 2023-03-20.

Frågor för skriftliga svar

Frågor som inkommit sedan 2023-03-20.


Källa: Riksdagens öppna data Vecka 13 Skapad 2023-03-31