Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 40

Tisdag 3 oktober 2023

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Möjlighet för kommuner till samverkan
  Interpellation 2022/23:422 av Eva Lindh (S)

Onsdag 4 oktober 2023

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om fastställande av ytterligare förfaranderegler avseende verkställighet av dataskyddsförordningen
  Utlåtande 2023/24:KU4
  Uppskattad talartid 0 min.
Beslut
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om fastställande av ytterligare förfaranderegler avseende verkställighet av dataskyddsförordningen
  Utlåtande 2023/24:KU4
  1 beslutspunkt

Torsdag 5 oktober 2023

12.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Konsekvenser av det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen för kvinnors pension
  Interpellation 2023/24:19 av Kalle Olsson (S)
 • Utbildningsminister Mats Persson (L)
 • Förändrat mål för studiestödssystemet
  Interpellation 2023/24:22 av Niklas Sigvardsson (S)
 • Styrning av folkbildningen
  Interpellation 2023/24:26 av Linus Sköld (S)
 • Studieförbundens insatser för integration på arbetsmarknaden
  Interpellation 2023/24:39 av Serkan Köse (S)
 • Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Norrbotniabanans framtid
  Interpellation 2023/24:18 av Daniel Helldén (MP)
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Frågor besvaras av: 

 • Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M)
 • Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

  Fredag 6 oktober 2023

  09.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Utrikesminister Tobias Billström (M)
  • Stopp för rysk fossilgas
   Interpellation 2023/24:12 av Linus Lakso (MP)
  • Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
  • Jobbskatteavdragets effekter för utsatta grupper
   Interpellation 2023/24:25 av Åsa Eriksson (S)
  • Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
  • Ny djurskyddslagstiftning i EU
   Interpellation 2023/24:24 av Sofia Skönnbrink (S)

  Utskottens och EU-nämndens sammanträden

  Tisdag 3 oktober 2023

  11.00 Finansutskottet
  Justitieutskottet
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Näringsutskottet
  Skatteutskottet
  Socialutskottet
  Trafikutskottet
  Utbildningsutskottet
  14.00 EU-nämnden
  Öppet sammanträde i EU-nämnden

  Torsdag 5 oktober 2023

  08.00 Miljö- och jordbruksutskottet
  09.00 Konstitutionsutskottet
  Utrikesutskottet
  09.30 Civilutskottet
  Försvarsutskottet
  Kulturutskottet
  10.00 Näringsutskottet
  Skatteutskottet
  Socialutskottet
  Utbildningsutskottet
  10.30 Finansutskottet

  Fredag 6 oktober 2023

  09.00 EU-nämnden

  Inkomna dokument

  Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2023-09-18.

  EU-dokument

  Faktapromemorior som inkommit sedan 2023-09-18.

  Frågor för skriftliga svar

  Frågor som inkommit sedan 2023-09-18.


  Källa: Riksdagens öppna data Vecka 39 Skapad 2023-09-30