Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 39

Tisdag 26 september 2023

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse
  Interpellation 2023/24:9 av Pontus Andersson Garpvall (SD)
 • Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Kompetensbrist i ljuset av den gröna industriella omställningen i norra Sverige
  Interpellation 2023/24:10 av Serkan Köse (S)

Onsdag 27 september 2023

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny ändring av systemet för Europeiska unionens egna medel
  Utlåtande 2023/24:FiU17
  Uppskattad talartid 0 min.
Beslut
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny ändring av systemet för Europeiska unionens egna medel
  Utlåtande 2023/24:FiU17
  1 beslutspunkt

Torsdag 28 september 2023

12.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Viltanpassning av kraftledningsgator
  Interpellation 2023/24:14 av Mikael Larsson (C)
 • Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Åtgärder mot höga halter av PFAS i svenska kräftor
  Interpellation 2023/24:17 av Jytte Guteland (S)
 • Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Möten med representanter för islam med kopplingar till islamister
  Interpellation 2023/24:1 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
 • Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • LKAB:s framtida ägande av SSAB
  Interpellation 2023/24:5 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)
 • Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • En ny bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje
  Interpellation 2023/24:13 av Ingela Nylund Watz (S)
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Frågor besvaras av: 

 • Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M)

Socialminister Jakob Forssmed (KD) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

  15.30 Särskild debatt om den afrikanska svinpesten

  Riksdagen håller en särskild debatt om den afrikanska svinpesten. Debatten har begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

   Fredag 29 september 2023

   09.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Utrikesminister Tobias Billström (M)
   • Iran
    Interpellation 2023/24:11 av Alexandra Völker (S)
   • Irans angrepp på kurder
    Interpellation 2023/24:7 av Ola Möller (S)
   • Avskaffandet av den feministiska utrikespolitiken
    Interpellation 2023/24:8 av Linnéa Wickman (S)
   • Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
   • En reformering av nämndemannasystemet
    Interpellation 2023/24:6 av Rasmus Ling (MP)

   Utskottens och EU-nämndens sammanträden

   Tisdag 26 september 2023

   10.30 Miljö- och jordbruksutskottet
   11.00 Finansutskottet
   Kulturutskottet
   Socialutskottet
   Utbildningsutskottet

   Torsdag 28 september 2023

   09.00 Konstitutionsutskottet
   Konstitutionsutskottet - granskning
   Socialutskottet
   Öppen utfrågning i socialutskottet om nationell högspecialiserad vård
   09.30 Civilutskottet
   Utrikesutskottet
   10.00 Arbetsmarknadsutskottet
   Försvarsutskottet
   Miljö- och jordbruksutskottet
   Skatteutskottet
   Socialförsäkringsutskottet
   Utbildningsutskottet
   10.30 Finansutskottet
   11.30 Finansutskottet

   Inkomna dokument

   Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2023-09-18.

   EU-dokument

   Faktapromemorior som inkommit sedan 2023-09-18.

   Frågor för skriftliga svar

   Frågor som inkommit sedan 2023-09-18.


   Källa: Riksdagens öppna data Vecka 39 Skapad 2023-09-30