Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 47

Tisdag 19 november 2019

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Närhet till samhällsservice
  Interpellation 2019/20:73 av Lars Beckman (M)
 • Avfallsförbränningsskatt och kraftvärmens konkurrenskraft
  Interpellation 2019/20:78 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
 • Regeringens styråra
  Interpellation 2019/20:94 av Helena Bouveng (M)
 • Integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur
  Interpellation 2019/20:95 av Boriana Åberg (M)
 • Effekter av sänkt marginalskatt
  Interpellation 2019/20:97 av Fredrik Schulte (M)
 • Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Avmattat bostadsbyggande
  Interpellation 2019/20:100 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Onsdag 20 november 2019

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
  Betänkande 2019/20:FiU18
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.9 mot.
 • Brott mot förtroendevalda
  Betänkande 2019/20:JuU6
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.7 mot.
 • Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning
  Betänkande 2019/20:JuU8
  Uppskattad talartid 40 min. 1 prop.11 mot.
 • Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter
  Betänkande 2019/20:JuU9
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
  Betänkande 2019/20:JuU10
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Skatteregler för tjänstepensionsföretag
  Betänkande 2019/20:SkU5
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland
  Betänkande 2019/20:UbU6
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning
  Betänkande 2019/20:KU3
  Uppskattad talartid 30 min. 2 prop.1 mot.
 • Digitaliserade hyresförhandlingar
  Betänkande 2019/20:CU4
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
  Betänkande 2019/20:UU3
  Uppskattad talartid 80 min. 1 prop.4 mot.
 • Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet
  Betänkande 2019/20:SfU9
  Uppskattad talartid 30 min. 1 skr. 1 mot.
 • Det kyrkliga kulturarvet
  Betänkande 2019/20:KrU3
  Uppskattad talartid 40 min. 1 skr. 8 mot.
 • Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018
  Betänkande 2019/20:SoU2
  Uppskattad talartid 0 min. 1 skr. 11 mot.
16.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
  Betänkande 2019/20:FiU18
  3 beslutspunkter4 res.
 • Brott mot förtroendevalda
  Betänkande 2019/20:JuU6
  4 beslutspunkter
 • Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning
  Betänkande 2019/20:JuU8
  13 beslutspunkter11 res.
 • Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter
  Betänkande 2019/20:JuU9
  1 beslutspunkt
 • Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
  Betänkande 2019/20:JuU10
  1 beslutspunkt
 • Skatteregler för tjänstepensionsföretag
  Betänkande 2019/20:SkU5
  1 beslutspunkt
 • Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland
  Betänkande 2019/20:UbU6
  1 beslutspunkt
 • En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning
  Betänkande 2019/20:KU3
  3 beslutspunkter1 res.
 • Digitaliserade hyresförhandlingar
  Betänkande 2019/20:CU4
  1 beslutspunkt
 • Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
  Betänkande 2019/20:UU3
  1 beslutspunkt1 res.
 • Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet
  Betänkande 2019/20:SfU9
  1 beslutspunkt1 res.
 • Det kyrkliga kulturarvet
  Betänkande 2019/20:KrU3
  3 beslutspunkter5 res.
 • Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018
  Betänkande 2019/20:SoU2
  1 beslutspunkt1 res.

Torsdag 21 november 2019

12.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff
  Betänkande 2019/20:UbU4
  Uppskattad talartid 100 min. 1 prop.
 • Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning
  Betänkande 2019/20:UbU5
  Uppskattad talartid 0 min. 2 prop.
 • Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
  Betänkande 2019/20:MJU5
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar: 

 • Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP)
 • Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP)
 • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

  Fredag 22 november 2019

  09.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
  • Bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket
   Interpellation 2019/20:118 av Alexandra Anstrell (M)
  • Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
  • Arbetsgivares skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan
   Interpellation 2019/20:117 av Solveig Zander (C)
  • Indragen aktivitetsersättning för unga vuxna med funktionsnedsättning
   Interpellation 2019/20:123 av Lars Beckman (M)
  • Statsrådet Peter Eriksson (MP)
  • Arvoden inom Sidas samarbetspartner
   Interpellation 2019/20:113 av Ludvig Aspling (SD)
  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • Förbifart Stockholm
   Interpellation 2019/20:109 av Jessika Roswall (M)
  • Förlängningen av A-Trains koncession för Arlandabanan
   Interpellation 2019/20:115 av Jens Holm (V)
  • Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
  • Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen
   Interpellation 2019/20:120 av Roger Haddad (L)

  Utskottens och EU-nämndens sammanträden

  Tisdag 19 november 2019

  11.00 Försvarsutskottet
  Justitieutskottet
  Näringsutskottet
  Skatteutskottet
  Trafikutskottet

  Torsdag 21 november 2019

  08.00 Utrikesutskottet
  09.00 Konstitutionsutskottet
  Konstitutionsutskottet - granskning
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  09.30 Civilutskottet
  10.00 Miljö- och jordbruksutskottet
  Näringsutskottet
  Socialutskottet
  Trafikutskottet
  Utbildningsutskottet
  10.30 Finansutskottet
  Socialförsäkringsutskottet

  Fredag 22 november 2019

  9.00 EU-nämnden

  Inkomna dokument

  Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2019-11-11.

  EU-dokument

  Faktapromemorior som inkommit sedan 2019-11-11.

  Frågor för skriftliga svar

  Frågor som inkommit sedan 2019-11-11.


  Källa: Riksdagens öppna data Vecka 47 Skapad 2019-11-22