Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 4

Tisdag 26 januari 2021

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Stöd till restaurangnäringen
  Interpellation 2020/21:298 av Lars Beckman (M), besvaras med 298
 • Restriktioner i restaurangbranschen
  Interpellation 2020/21:320 av Alexandra Anstrell (M), besvaras med 298
 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Trafikverkets hantering av spårskadorna på Västkustbanan i Skåne
  Interpellation 2020/21:291 av Boriana Åberg (M)
 • Vinterväghållningen
  Interpellation 2020/21:292 av Thomas Morell (SD)

Onsdag 27 januari 2021

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser
  Betänkande 2020/21:FiU38
  Uppskattad talartid 60 min.
 • Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar
  Betänkande 2020/21:SkU12
  Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.23 mot.
 • En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder
  Betänkande 2020/21:JuU8
  Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.12 mot.
 • Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.11 mot.
 • Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden
  Betänkande 2020/21:JuU12
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
 • Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet
  Betänkande 2020/21:JuU13
  Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.8 mot.
 • Konkurrensverkets befogenheter
  Betänkande 2020/21:NU10
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.5 mot.
 • 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande
  Betänkande 2020/21:NU4
  Uppskattad talartid 60 min. 1 skr. 41 mot.
 • Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder
  Betänkande 2020/21:NU11
  Uppskattad talartid 45 min. 1 skr. 5 mot.
 • Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap
  Betänkande 2020/21:NU12
  Uppskattad talartid 45 min. 1 skr. 3 mot.
16.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Cykelfrågor
  Betänkande 2020/21:TU3
  11 beslutspunkter20 res.
 • Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser
  Betänkande 2020/21:FiU38
  2 beslutspunkter1 res.
 • Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar
  Betänkande 2020/21:SkU12
  6 beslutspunkter11 res.
 • En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder
  Betänkande 2020/21:JuU8
  9 beslutspunkter9 res.
 • Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
  Betänkande 2020/21:JuU11
  4 beslutspunkter4 res.
 • Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden
  Betänkande 2020/21:JuU12
  1 beslutspunkt
 • Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet
  Betänkande 2020/21:JuU13
  5 beslutspunkter4 res.
 • Konkurrensverkets befogenheter
  Betänkande 2020/21:NU10
  4 beslutspunkter3 res.
 • 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande
  Betänkande 2020/21:NU4
  9 beslutspunkter16 res.
 • Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder
  Betänkande 2020/21:NU11
  3 beslutspunkter2 res.
 • Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap
  Betänkande 2020/21:NU12
  4 beslutspunkter3 res.

Torsdag 28 januari 2021

12.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Folkbokföringens tillförlitlighet
  Interpellation 2020/21:294 av Boriana Åberg (M)
 • Beskattning av personbilar
  Interpellation 2020/21:296 av David Josefsson (M)
 • Pandemilagens konsekvenser för det svenska näringslivet
  Interpellation 2020/21:314 av Tobias Andersson (SD)
 • Statsrådet Per Bolund (MP)
 • Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft
  Interpellation 2020/21:330 av Lars Beckman (M)
 • Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Massutskick av sms
  Interpellation 2020/21:244 av David Josefsson (M)
 • Kustbevakningens befogenheter
  Interpellation 2020/21:289 av Alexandra Anstrell (M)
 • Genomströmningstider för jaktbrottsärenden
  Interpellation 2020/21:295 av Lars Beckman (M)
 • Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Förutsättningarna för ny kärnkraft
  Interpellation 2020/21:300 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
 • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Statsbidrag till studieförbunden
  Interpellation 2020/21:303 av John Weinerhall (M)
 • Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Svenska lärosätens samarbeten med Iran
  Interpellation 2020/21:322 av Lars Püss (M)
 • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Hot och våld i arbetslivet
  Interpellation 2020/21:290 av Boriana Åberg (M)
 • Extratjänster
  Interpellation 2020/21:297 av Lars Beckman (M)
 • Arbetsförmedlingens anslag
  Interpellation 2020/21:307 av Mats Green (M)
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

 • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Socialförsäkrings­minister Ardalan Shekarabi (S)
 • Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S)
 • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

  Fredag 29 januari 2021

  09.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
  • Åtgärder mot nedskräpning
   Interpellation 2020/21:191 av Jessica Rosencrantz (M)
  • Åtgärder mot minskningar av djurpopulationer
   Interpellation 2020/21:220 av Staffan Eklöf (SD)
  • Kärnbränsleförvaret
   Interpellation 2020/21:239 av Joar Forssell (L), besvaras med 239
  • Slutförvar av kärnavfall
   Interpellation 2020/21:243 av Alexandra Anstrell (M), besvaras med 239
  • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
  • Regeringens agerande gentemot restaurangnäringen
   Interpellation 2020/21:313 av Tobias Andersson (SD), besvaras med 313
  • Stöd till restaurangbranschen
   Interpellation 2020/21:335 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), besvaras med 313
  • Statsrådet Anna Hallberg (S)
  • Patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19
   Interpellation 2020/21:305 av Lorena Delgado Varas (V)
  • Svenska investeringar och klimatet
   Interpellation 2020/21:306 av Lorena Delgado Varas (V)

  Utskottens och EU-nämndens sammanträden

  Tisdag 26 januari 2021

  09.00 Socialutskottet
  Öppen utfrågning om Coronakommissionens delbetänkande
  10.30 Trafikutskottet
  11.00 Finansutskottet
  Konstitutionsutskottet
  Konstitutionsutskottet - granskning
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Näringsutskottet

  Torsdag 28 januari 2021

  09.00 Konstitutionsutskottet
  10.00 Försvarsutskottet
  Justitieutskottet
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Näringsutskottet
  Skatteutskottet
  Socialutskottet
  10.30 Socialförsäkringsutskottet
  11.00 Finansutskottet

  Inkomna dokument

  Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2021-01-18.

  EU-dokument

  Faktapromemorior som inkommit sedan 2021-01-18.

  Frågor för skriftliga svar

  Frågor som inkommit sedan 2021-01-18.


  Källa: Riksdagens öppna data Vecka 4 Skapad 2021-01-25