Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 42

Tisdag 15 oktober 2019

13.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Personlig assistans för hjälp med andning
  Betänkande 2019/20:SoU3
  Uppskattad talartid 120 min. 1 prop.3 mot.
Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Beskattningen av bensin och diesel
  Interpellation 2019/20:21 av Edward Riedl (M)

Onsdag 16 oktober 2019

09.00 Partiledardebatt

I partiledardebatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra.

Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv.

  Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
   Betänkande 2019/20:FiU7
   Uppskattad talartid min. 1 skr. 1 mot.
  • Riksrevisorernas årliga rapport 2019
   Betänkande 2019/20:FiU9
   Uppskattad talartid 0 min. 1 redo.
  • En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
   Betänkande 2019/20:SfU5
   Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.2 mot.
  • Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension
   Betänkande 2019/20:SfU6
   Uppskattad talartid min. 1 prop.
  • Förbättrat grundskydd för pensionärer
   Betänkande 2019/20:SfU7
   Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.1 mot.
  • Ett starkare skydd för välfärdssystemen
   Betänkande 2019/20:SfU8
   Uppskattad talartid 90 min. 1 prop.3 mot.
  14.30 Öppet sammanträde i EU-nämnden

  Statsministern samråder med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 17-18 oktober 2019.

  Tid: Klockan 14.30-15.45.
  Plats: Skandiasalen, ingång från Mynttorget 1.
  Hitta till riksdagen

  Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

   16.00 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Personlig assistans för hjälp med andning
    Betänkande 2019/20:SoU3
    3 beslutspunkter3 res.
   • Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
    Betänkande 2019/20:FiU7
    1 beslutspunkt1 res.
   • Riksrevisorernas årliga rapport 2019
    Betänkande 2019/20:FiU9
    1 beslutspunkt
   • En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
    Betänkande 2019/20:SfU5
    3 beslutspunkter2 res.
   • Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension
    Betänkande 2019/20:SfU6
    1 beslutspunkt
   • Förbättrat grundskydd för pensionärer
    Betänkande 2019/20:SfU7
    3 beslutspunkter2 res.
   • Ett starkare skydd för välfärdssystemen
    Betänkande 2019/20:SfU8
    4 beslutspunkter4 res.

   Torsdag 17 oktober 2019

   12.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
   • Snöröjning av enskilda vägar
    Interpellation 2019/20:26 av Helena Lindahl (C)
   14.00 Frågestund

   Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

   Följande ministrar deltar: 

   • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
   • Socialminister Lena Hallengren (S)
   • Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S)
   • jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP)

   Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

    Fredag 18 oktober 2019

    09.00 Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
     Statsrådet Anna Hallberg (S)
    • Exportkreditnämndens regelverk
     Interpellation 2019/20:28 av Lorena Delgado Varas (V)

    Utskottens och EU-nämndens sammanträden

    Måndag 14 oktober 2019

    Skatteutskottet besöker Helsingfors

    Tisdag 15 oktober 2019

    11.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Civilutskottet
    Finansutskottet
    Försvarsutskottet
    Konstitutionsutskottet
    Konstitutionsutskottet - granskning
    Näringsutskottet
    Socialförsäkringsutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet
    Utrikesutskottet
    Skatteutskottet besöker Helsingfors

    Onsdag 16 oktober 2019

    14.30 EU-nämnden
    Öppet sammanträde i EU-nämnden

    Torsdag 17 oktober 2019

    09.00 Utbildningsutskottet
    09.30 Kulturutskottet
    10.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Justitieutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    10.30 Finansutskottet

    Fredag 18 oktober 2019

    09.00 EU-nämnden

    Inkomna dokument

    Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2019-10-07.

    EU-dokument

    Faktapromemorior som inkommit sedan 2019-10-07.

    Frågor för skriftliga svar

    Frågor som inkommit sedan 2019-10-07.


    Källa: Riksdagens öppna data Vecka 42 Skapad 2019-10-14