Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 3

Tisdag 14 januari 2020

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Ökat samarbete i den nordiska sjukvården
  Interpellation 2019/20:184 av Cassandra Sundin (SD)
 • Åtgärder mot uppfostringsresor
  Interpellation 2019/20:185 av Sara Gille (SD)
 • Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd
  Interpellation 2019/20:215 av Josefin Malmqvist (M)
 • Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Regeringens skattehöjningar
  Interpellation 2019/20:164 av Sofia Westergren (M), besvaras med 164
 • Skattepolitiken och konkurrenskraften
  Interpellation 2019/20:167 av Boriana Åberg (M), besvaras med 164
 • Regeringens gröna skattehöjningar
  Interpellation 2019/20:168 av Helena Bouveng (M), besvaras med 164
 • Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare
  Interpellation 2019/20:179 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), besvaras med 179
 • Bristande konkurrensneutralitet
  Interpellation 2019/20:183 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), besvaras med 179
 • Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Bredbandsutbyggnaden
  Interpellation 2019/20:202 av Lotta Olsson (M)
 • Statsrådet Peter Eriksson (MP)
 • Korruption inom biståndet
  Interpellation 2019/20:186 av Magdalena Schröder (M)
 • Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Rysslands angrepp på civilsamhället
  Interpellation 2019/20:162 av Yasmine Posio (V)
 • Hoten mot kristna befolkningsgrupper i Irak
  Interpellation 2019/20:174 av Lars Adaktusson (KD)
 • Turkiets angreppskrig i Rojava
  Interpellation 2019/20:204 av Amineh Kakabaveh (-), besvaras med 204
 • Politiska fångar i Turkiet
  Interpellation 2019/20:205 av Amineh Kakabaveh (-), besvaras med 204
 • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Arbetsmiljön inom äldreomsorgen
  Interpellation 2019/20:177 av Saila Quicklund (M)
 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Möjligheten att upphandla flyglinjer
  Interpellation 2019/20:203 av Magnus Jacobsson (KD)
 • Svarttaxi
  Interpellation 2019/20:206 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
 • Skyltning vid vägar på landsbygden
  Interpellation 2019/20:223 av Katarina Brännström (M)
 • Otryggheten för landets yrkesförare
  Interpellation 2019/20:226 av Thomas Morell (SD)
 • Stärkt säkerhet för tågpersonal
  Interpellation 2019/20:233 av Patrik Jönsson (SD)
 • Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • Vargpopulationens spridning
  Interpellation 2019/20:201 av Lotta Olsson (M)
 • Förbud mot pälsdjursuppfödning
  Interpellation 2019/20:208 av Elin Segerlind (V)
 • Renägares förluster på grund av rovdjursangrepp
  Interpellation 2019/20:232 av Saila Quicklund (M)

Onsdag 15 januari 2020

09.00 Partiledardebatt

 

Årets första partiledardebatt. I partiledardebatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra.

Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv.

  Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Större komplementbostadshus
   Betänkande 2019/20:CU6
   Uppskattad talartid 20 min. 1 prop.4 mot.
  • Sjöfylleri
   Betänkande 2019/20:CU8
   Uppskattad talartid 0 min. 3 mot.
  • Förskolan
   Betänkande 2019/20:UbU8
   Uppskattad talartid 70 min. 21 mot.
  • Statliga företag
   Betänkande 2019/20:NU4
   Uppskattad talartid 90 min. 1 skr. 36 mot.
  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Större komplementbostadshus
   Betänkande 2019/20:CU6
   3 beslutspunkter2 res.
  • Sjöfylleri
   Betänkande 2019/20:CU8
   1 beslutspunkt
  • Förskolan
   Betänkande 2019/20:UbU8
   7 beslutspunkter16 res.

  Torsdag 16 januari 2020

  12.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
  • Flygvapnets skolflygplan
   Interpellation 2019/20:217 av Mikael Oscarsson (KD)
  • Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
  • Uppköp av utsläppskrediter
   Interpellation 2019/20:147 av Jens Holm (V)
  • Regeringens tillåtlighetsprövning
   Interpellation 2019/20:158 av Louise Meijer (M)
  • Statsrådet Mikael Damberg (S)
  • Behovet av polisiära resurser på vägarna
   Interpellation 2019/20:234 av Thomas Morell (SD)
  • Restriktioner vid verkställighetshinder
   Interpellation 2019/20:238 av Ludvig Aspling (SD)
  • Vapenstölder från Regeringskansliet
   Interpellation 2019/20:240 av Mikael Oscarsson (KD)
  • Förslaget till lag om reglering av vapenmagasin
   Interpellation 2019/20:242 av Sten Bergheden (M)
  • Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
  • Specialistutbildningar för sjuksköterskor
   Interpellation 2019/20:219 av Gudrun Brunegård (KD)
  • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
  • Det svenska glasarbetet
   Interpellation 2019/20:220 av Gudrun Brunegård (KD)
  • Public service-bolagens redovisning av medverkandes partitillhörighet
   Interpellation 2019/20:239 av Ludvig Aspling (SD)
  14.00 Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

  Följande ministrar deltar:

  • Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
  • Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S)
  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

   Fredag 17 januari 2020

   09.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Statsrådet Per Bolund (MP)
   • Övergivna hus
    Interpellation 2019/20:222 av Gudrun Brunegård (KD)
   • Fler reformer för att öka andelen ägt boende
    Interpellation 2019/20:244 av Larry Söder (KD)
   • Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
   • Insatser mot hedersvåldet
    Interpellation 2019/20:218 av Désirée Pethrus (KD)
   Vecka 4

   Tisdag 21 januari 2020

   13.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Socialminister Lena Hallengren (S)
   • Olagliga adoptioner från Chile
    Interpellation 2019/20:192 av Martina Johansson (C)
   • Ojämlikheten i cancervården
    Interpellation 2019/20:241 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
   • Nedläggning av den nationella hjälplinjen
    Interpellation 2019/20:243 av Acko Ankarberg Johansson (KD)
   • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
   • Erkännande av färöiska körkort i Sverige
    Interpellation 2019/20:197 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

   Onsdag 22 januari 2020

   09.00 Arbetsplenum
   Riksdagen debatterar utskottens förslag.
   • Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
    Betänkande 2019/20:KU10
    Uppskattad talartid 60 min.
   • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
    Betänkande 2019/20:KU11
    Uppskattad talartid 40 min. 1 redo.
   • Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
    Betänkande 2019/20:KU5
    Uppskattad talartid 30 min.
   • Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
    Betänkande 2019/20:KU2
    Uppskattad talartid 30 min. 1 skr.
   • Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation
    Betänkande 2019/20:KU7
    Uppskattad talartid 0 min. 1 framst.
   • Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
    Betänkande 2019/20:JuU13
    Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.8 mot.
   • Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
    Betänkande 2019/20:JuU12
    Uppskattad talartid 30 min. 1 skr. 7 mot.
   • Sveriges feministiska utrikespolitik
    Betänkande 2019/20:UU6
    Uppskattad talartid 90 min. 1 skr. 18 mot.
   16.00 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Statliga företag
    Betänkande 2019/20:NU4
    12 beslutspunkter16 res.
   • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
    Betänkande 2019/20:KU11
    1 beslutspunkt
   • Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
    Betänkande 2019/20:KU2
    1 beslutspunkt
   • Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation
    Betänkande 2019/20:KU7
    1 beslutspunkt
   • Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
    Betänkande 2019/20:JuU13
    9 beslutspunkter9 res.
   • Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
    Betänkande 2019/20:JuU12
    4 beslutspunkter2 res.
   • Sveriges feministiska utrikespolitik
    Betänkande 2019/20:UU6
    7 beslutspunkter17 res.

   Torsdag 23 januari 2020

   12.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Socialminister Lena Hallengren (S)
   • Migränvård
    Interpellation 2019/20:259 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
   • Statsrådet Anders Ygeman (S)
   • Stängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2
    Interpellation 2019/20:247 av David Josefsson (M)
   • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
   • Behörighetskraven för vuxenutbildningen
    Interpellation 2019/20:221 av Gudrun Brunegård (KD)
   • Lärarnas arbetsmiljö
    Interpellation 2019/20:225 av Ann-Sofie Alm (M)
   • Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna
    Interpellation 2019/20:250 av Roger Haddad (L)
   • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
   • Nationalmuseum
    Interpellation 2019/20:245 av Lotta Finstorp (M)
   14.00 Frågestund

   Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

   Följande ministrar deltar:

   • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
   • Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S)
   • Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)
   • Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S)

   Näringsminister Ibrahim Baylan (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

    Fredag 24 januari 2020

    09.00 Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.

     Utskottens och EU-nämndens sammanträden

     Måndag 13 januari 2020

     Socialförsäkringsutskottet besöker Tunisien och Egypten

     Tisdag 14 januari 2020

     11.00 Konstitutionsutskottet
     Konstitutionsutskottet - granskning
     Kulturutskottet
     Utbildningsutskottet
     Socialförsäkringsutskottet besöker Tunisien och Egypten

     Torsdag 16 januari 2020

     09.00 Konstitutionsutskottet
     Konstitutionsutskottet - granskning
     09.30 Civilutskottet
     Utrikesutskottet
     10.00 Arbetsmarknadsutskottet
     Justitieutskottet
     Skatteutskottet
     Socialutskottet
     Utbildningsutskottet
     10.30 Finansutskottet

     Fredag 17 januari 2020

     9.00 EU-nämnden

     Måndag 20 januari 2020

     Utbildningsutskottet besöker Helsingfors

     Tisdag 21 januari 2020

     11.00 Konstitutionsutskottet
     Konstitutionsutskottet - granskning
     Kulturutskottet
     Näringsutskottet
     Trafikutskottet
     Utbildningsutskottet besöker Helsingfors

     Torsdag 23 januari 2020

     08.00 Miljö- och jordbruksutskottet
     09.00 Arbetsmarknadsutskottet
     Konstitutionsutskottet
     Socialförsäkringsutskottet
     Socialutskottet
     Trafikutskottet
     Utbildningsutskottet
     10.00 Försvarsutskottet
     Justitieutskottet
     Skatteutskottet
     10.30 Finansutskottet

     Fredag 24 januari 2020

     09.00 EU-nämnden

     Inkomna dokument

     Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-01-06.

     EU-dokument

     Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-01-06.

     Frågor för skriftliga svar

     Frågor som inkommit sedan 2020-01-06.


     Källa: Riksdagens öppna data Vecka 3 Skapad 2020-01-19