Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Utskottens och EU-nämndens sammanträden

Torsdag 29 oktober 2020

12.00 EU-nämnden

Fredag 30 oktober 2020

08.30 EU-nämnden

Inkomna dokument

Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-10-19.

EU-dokument

Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-10-19.

Frågor för skriftliga svar

Frågor som inkommit sedan 2020-10-19.


Källa: Riksdagens öppna data Vecka 44 Skapad 2020-10-28