Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 14

Måndag 30 mars 2020

14.00 Bordläggningsplenum

Alla förslag som riksdagen ska besluta om anmäls av talmannen till kammaren. Det kallas för bordläggning. 

  Tisdag 31 mars 2020

  13.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
  • Otrygga anställningar
   Interpellation 2019/20:380 av Ciczie Weidby (V)

  Onsdag 1 april 2020

  09.00 Val av justitieombudsmän

  Val av justitieombudsmän. Direkt efter valet börjar debatten om förslag.

   Arbetsplenum
   Riksdagen debatterar utskottens förslag.
   • Statlig förvaltning och statistikfrågor
    Betänkande 2019/20:FiU25
    Uppskattad talartid 0 min. 29 mot.
   • Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset
    Betänkande 2019/20:FiU54
    Uppskattad talartid min. 1 prop.
   • Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018
    Betänkande 2019/20:JuU20
    Uppskattad talartid 0 min. 1 skr.
   • Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
    Betänkande 2019/20:JuU22
    Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.7 mot.
   • Försvarspolitik
    Betänkande 2019/20:FöU6
    Uppskattad talartid 90 min. 15 mot.
   • Medborgarskap
    Betänkande 2019/20:SfU16
    Uppskattad talartid 60 min. 10 mot.
   • Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring
    Betänkande 2019/20:SfU25
    Uppskattad talartid 60 min. 9 mot.
   • Kulturarvsfrågor
    Betänkande 2019/20:KrU9
    Uppskattad talartid 60 min. 61 mot.
   • Integration
    Betänkande 2019/20:AU9
    Uppskattad talartid 150 min. 19 mot.
   • Arbetsmiljö och arbetstid
    Betänkande 2019/20:AU10
    Uppskattad talartid 75 min. 28 mot.
   16.00 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Statlig förvaltning och statistikfrågor
    Betänkande 2019/20:FiU25
    9 beslutspunkter12 res.
   • Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset
    Betänkande 2019/20:FiU54
    1 beslutspunkt
   • Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018
    Betänkande 2019/20:JuU20
    1 beslutspunkt
   • Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
    Betänkande 2019/20:JuU22
    5 beslutspunkter5 res.
   • Försvarspolitik
    Betänkande 2019/20:FöU6
    13 beslutspunkter14 res.
   • Medborgarskap
    Betänkande 2019/20:SfU16
    5 beslutspunkter8 res.
   • Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring
    Betänkande 2019/20:SfU25
    2 beslutspunkter1 res.
   • Kulturarvsfrågor
    Betänkande 2019/20:KrU9
    11 beslutspunkter13 res.
   • Integration
    Betänkande 2019/20:AU9
    5 beslutspunkter16 res.
   • Arbetsmiljö och arbetstid
    Betänkande 2019/20:AU10
    9 beslutspunkter18 res.

   Torsdag 2 april 2020

   09.00 Bordläggning
    09.00 Bordläggningsplenum

    Alla förslag som riksdagen ska besluta om anmäls av talmannen till kammaren. Det kallas för bordläggning. 

     12.00 Arbetsplenum
     Riksdagen debatterar utskottens förslag.
     • Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
      Betänkande 2019/20:FiU51
      Uppskattad talartid 45 min. 1 prop.2 mot.
     • Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda
      Betänkande 2019/20:CU18
      Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
     • Apoteks- och läkemedelsfrågor
      Betänkande 2019/20:SoU6
      Uppskattad talartid 60 min. 33 mot.
     • Frågor om psykisk hälsa
      Betänkande 2019/20:SoU10
      Uppskattad talartid 90 min. 28 mot.
     14.00 Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer
      14.10 Statsministerns frågestund

      Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven (S) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

       16.00 Votering
       Riksdagen beslutar om ärenden.
       • Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
        Betänkande 2019/20:FiU51
        1 beslutspunkt
       • Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda
        Betänkande 2019/20:CU18
        1 beslutspunkt
       • Apoteks- och läkemedelsfrågor
        Betänkande 2019/20:SoU6
        15 beslutspunkter13 res.
       • Frågor om psykisk hälsa
        Betänkande 2019/20:SoU10
        6 beslutspunkter7 res.

       Fredag 3 april 2020

       09.00 Arbetsplenum
       Riksdagen debatterar utskottens förslag.
       • Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset
        Betänkande 2019/20:FiU55
        Uppskattad talartid min. 1 prop.
       • Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
        Betänkande 2019/20:CU26
        Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
       Votering
       Riksdagen beslutar om ärenden.
       • Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset
        Betänkande 2019/20:FiU55
       • Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
        Betänkande 2019/20:CU26
       Särskild debatt om förnedringsrånen

       Riksdagen håller en särskild debatt om förnedringsrånen. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

        Utskottens och EU-nämndens sammanträden

        Måndag 30 mars 2020

        11.00 Finansutskottet
        11.30 EU-nämnden
        14.00 Finansutskottet

        Tisdag 31 mars 2020

        11.00 Konstitutionsutskottet
        Trafikutskottet

        Onsdag 1 april 2020

        08.00 Socialutskottet

        Torsdag 2 april 2020

        08.00 Konstitutionsutskottet
        08.15 Justitieutskottet
        08.30 Utbildningsutskottet
        08.45 Trafikutskottet
        09.00 Civilutskottet
        Utrikesutskottet
        09.15 Kulturutskottet
        09.30 Miljö- och jordbruksutskottet
        09.50 Civilutskottet
        10.00 Socialutskottet
        10.10 Trafikutskottet
        11.00 Finansutskottet
        Justitieutskottet
        11.15 Näringsutskottet
        14.00 Finansutskottet

        Inkomna dokument

        Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-03-23.

        EU-dokument

        Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-03-23.

        Frågor för skriftliga svar

        Frågor som inkommit sedan 2020-03-23.


        Källa: Riksdagens öppna data Vecka 14 Skapad 2020-04-01