Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 15

Tisdag 13 april 2021

10.00 Bordläggning
  13.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Statsrådet Anders Ygeman (S)
  • Laddstolpar för elfordon
   Interpellation 2020/21:595 av Jens Holm (V)
  • Sommarens revision av kärnkraften
   Interpellation 2020/21:616 av Lars Hjälmered (M)
  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • En hållbar återstart av kollektivtrafiken
   Interpellation 2020/21:552 av Jens Holm (V)
  • Statsrådet Jennie Nilsson (S)
  • Bottentrålning
   Interpellation 2020/21:538 av Kjell Jansson (M)
  • Fiskeförbud
   Interpellation 2020/21:547 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
  • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
  • Åtgärder för ett sakligt debattklimat
   Interpellation 2020/21:591 av Tobias Andersson (SD)
  • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
  • Aktivitet hos arbetssökande
   Interpellation 2020/21:537 av Lars Beckman (M)
  • Friår
   Interpellation 2020/21:563 av Lars Beckman (M)
  • Den ökande arbetslösheten
   Interpellation 2020/21:565 av Saila Quicklund (M)
  • Statsrådet Märta Stenevi (MP)
  • Kommunala lantmäterimyndigheter
   Interpellation 2020/21:609 av Lars Beckman (M)
  • Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
  • Framtiden för biståndet
   Interpellation 2020/21:543 av Hans Wallmark (M)
  • Samverkan mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingsbistånd
   Interpellation 2020/21:544 av Magdalena Schröder (M)
  • Korruption inom biståndet
   Interpellation 2020/21:545 av Magdalena Schröder (M)
  • Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken
   Interpellation 2020/21:581 av Amineh Kakabaveh (-)

  Onsdag 14 april 2021

  09.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Arbetskraftsinvandring
   Betänkande 2020/21:SfU18
   Uppskattad talartid 90 min. 30 mot.
  • Migration och asylpolitik
   Betänkande 2020/21:SfU20
   Uppskattad talartid 90 min. 71 mot.
  • Anpassning av lagen om omställningsstöd
   Betänkande 2020/21:SkU36
   Uppskattad talartid 0 min.
  • Arbetsrätt
   Betänkande 2020/21:AU8
   Uppskattad talartid 90 min. 39 mot.
  • Integration
   Betänkande 2020/21:AU9
   Uppskattad talartid 90 min. 27 mot.
  • Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
   Betänkande 2020/21:AU10
   Uppskattad talartid 90 min. 46 mot.
  • Grundläggande om utbildning
   Betänkande 2020/21:UbU12
   Uppskattad talartid 100 min. 95 mot.
  • Kemikaliepolitik
   Betänkande 2020/21:MJU14
   Uppskattad talartid 80 min. 13 mot.
  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Företag, kapital och fastighet
   Betänkande 2020/21:SkU19
   12 beslutspunkter26 res.
  • Mervärdesskatt
   Betänkande 2020/21:SkU21
   4 beslutspunkter9 res.
  • Lärare och elever
   Betänkande 2020/21:UbU11
   16 beslutspunkter23 res.
  • Arbetskraftsinvandring
   Betänkande 2020/21:SfU18
   10 beslutspunkter18 res.
  • Migration och asylpolitik
   Betänkande 2020/21:SfU20
   23 beslutspunkter51 res.
  • Anpassning av lagen om omställningsstöd
   Betänkande 2020/21:SkU36
   1 beslutspunkt
  • Arbetsrätt
   Betänkande 2020/21:AU8
   12 beslutspunkter24 res.
  • Integration
   Betänkande 2020/21:AU9
   8 beslutspunkter22 res.
  • Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
   Betänkande 2020/21:AU10
   15 beslutspunkter23 res.

  Torsdag 15 april 2021

  13.00 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

  Finansminister Magdalena Andersson (S) överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Efter det hålls en debatt där riksdagspartiernas ekonomiska talespersoner deltar.

  Debatten sänds via webb-tv och tolkas till teckenspråk.

   Fredag 16 april 2021

   09.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
   • Bostäder i strandnära lägen
    Interpellation 2020/21:572 av Carl-Oskar Bohlin (M)
   • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
   • Resultatet av gymnasielagen
    Interpellation 2020/21:598 av Emma Ahlström Köster (M)
   • Marknadshyror
    Interpellation 2020/21:613 av Amineh Kakabaveh (-)
   • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
   • Regelförenklingar för näringslivet
    Interpellation 2020/21:550 av Camilla Brodin (KD)
   • SJ och Mälardalstrafik
    Interpellation 2020/21:573 av Magnus Ek (C)
   • Återstart för de minsta företagen efter pandemin
    Interpellation 2020/21:602 av Alexander Christiansson (SD)
   • Åtgärder för regelförenkling
    Interpellation 2020/21:607 av Tobias Andersson (SD)
   • Handläggning och utbetalning av permitteringsersättningar
    Interpellation 2020/21:611 av Arin Karapet (M)
   • Företag som nekats kortidsstöd
    Interpellation 2020/21:622 av Alexandra Anstrell (M)
   • Statsrådet Hans Dahlgren (S)
   • Coronafonden
    Interpellation 2020/21:612 av Tobias Andersson (SD)
   • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
   • Ett polariserande debattklimat
    Interpellation 2020/21:605 av Markus Wiechel (SD)
   • Evenemangsstöd till bland annat kultur och idrott
    Interpellation 2020/21:620 av Edward Riedl (M)
   • Statsrådet Lena Micko (S)
   • Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar
    Interpellation 2020/21:604 av Alexander Christiansson (SD)
   • Statsrådet Märta Stenevi (MP)
   • Åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck
    Interpellation 2020/21:621 av Alexandra Anstrell (M)
   • Samband mellan invandring och hedersförtryck
    Interpellation 2020/21:627 av Ludvig Aspling (SD)
   • Positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor
    Interpellation 2020/21:628 av Tobias Andersson (SD)
   • Kritiken mot islamofobi som begrepp
    Interpellation 2020/21:629 av Tobias Andersson (SD)
   • Särbehandling av personer med viss hudfärg
    Interpellation 2020/21:632 av Ludvig Aspling (SD)
   • Kvotering av kvinnor
    Interpellation 2020/21:633 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
   Vecka 16

   Tisdag 20 april 2021

   13.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Finansminister Magdalena Andersson (S)
   • Förändringar i omställningsstödet
    Interpellation 2020/21:546 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
   • Importmoms
    Interpellation 2020/21:584 av Lars Beckman (M)
   • Ny skatt på el
    Interpellation 2020/21:586 av Niklas Wykman (M)
   • Bonus–malus påverkan på företagen
    Interpellation 2020/21:587 av Sofia Westergren (M), besvaras med 587
   • Bonus–malus-systemet
    Interpellation 2020/21:588 av Boriana Åberg (M), besvaras med 587
   • Statsrådet Mikael Damberg (S)
   • Områdespoliser i alla kommuner
    Interpellation 2020/21:561 av Kerstin Lundgren (C)
   • Svensk lag och Encrochat
    Interpellation 2020/21:610 av Arin Karapet (M)
   • Ökande säkerhetshot mot Sverige
    Interpellation 2020/21:623 av Alexandra Anstrell (M)
   • Statsrådet Anders Ygeman (S)
   • Bredbandsutbyggnaden
    Interpellation 2020/21:624 av Maria Stockhaus (M)
   • Kraftsystemets funktion under sommaren
    Interpellation 2020/21:634 av Joar Forssell (L)
   • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
   • Bromma flygplats framtid
    Interpellation 2020/21:560 av Thomas Morell (SD), besvaras med 560
   • Ett överlåtande av Bromma flygplats
    Interpellation 2020/21:574 av Thomas Morell (SD), besvaras med 560
   • Mobilitetspaketets framtid
    Interpellation 2020/21:571 av Thomas Morell (SD)
   • Vägunderhållet i Värmland
    Interpellation 2020/21:618 av Marléne Lund Kopparklint (M), besvaras med 618
   • Bristerna i det värmländska vägnätet
    Interpellation 2020/21:619 av Pål Jonson (M), besvaras med 618
   • Statsrådet Jennie Nilsson (S)
   • Avbytartjänst för animalieproducenter
    Interpellation 2020/21:579 av Staffan Eklöf (SD)

   Onsdag 21 april 2021

   09.00 Arbetsplenum
   Riksdagen debatterar utskottens förslag.
   • Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
    Betänkande 2020/21:FiU49
    Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.1 mot.
   • Internationella försvarssamarbeten
    Betänkande 2020/21:UFöU5
    Uppskattad talartid 90 min. 1 skr. 5 mot.
   • Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
    Betänkande 2020/21:UbU16
    Uppskattad talartid 120 min. 1 prop.95 mot.
   • Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård
    Betänkande 2020/21:JuU39
    Uppskattad talartid 30 min.
   • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet
    Betänkande 2020/21:NU15
    Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.2 mot.
   • Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession
    Betänkande 2020/21:NU16
    Uppskattad talartid 60 min.
   • Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken
    Utlåtande 2020/21:NU28
    Uppskattad talartid 30 min.
   • Hanteringen av använt kärnbränsle
    Betänkande 2020/21:FöU10
    Uppskattad talartid 60 min.
   • Fri- och rättigheter m.m.
    Betänkande 2020/21:KU23
    Uppskattad talartid 30 min. 83 mot.
   • Författningsfrågor
    Betänkande 2020/21:KU24
    Uppskattad talartid 40 min. 88 mot.
   • Mellanöstern
    Betänkande 2020/21:UU15
    Uppskattad talartid 90 min. 47 mot.
   16.00 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Grundläggande om utbildning
    Betänkande 2020/21:UbU12
    7 beslutspunkter15 res.
   • Kemikaliepolitik
    Betänkande 2020/21:MJU14
    14 beslutspunkter23 res.
   • Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
    Betänkande 2020/21:FiU49
   • Internationella försvarssamarbeten
    Betänkande 2020/21:UFöU5
    12 beslutspunkter13 res.
   • Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
    Betänkande 2020/21:UbU16
    50 beslutspunkter66 res.
   • Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård
    Betänkande 2020/21:JuU39
    1 beslutspunkt1 res.
   • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet
    Betänkande 2020/21:NU15
    3 beslutspunkter3 res.
   • Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession
    Betänkande 2020/21:NU16
    1 beslutspunkt1 res.
   • Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken
    Utlåtande 2020/21:NU28
    3 beslutspunkter7 res.
   • Hanteringen av använt kärnbränsle
    Betänkande 2020/21:FöU10
    1 beslutspunkt1 res.
   • Fri- och rättigheter m.m.
    Betänkande 2020/21:KU23
    12 beslutspunkter11 res.
   • Författningsfrågor
    Betänkande 2020/21:KU24
    22 beslutspunkter8 res.
   • Mellanöstern
    Betänkande 2020/21:UU15
    4 beslutspunkter8 res.

   Torsdag 22 april 2021

   12.00 Arbetsplenum
   Riksdagen debatterar utskottens förslag.
   • Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper
    Betänkande 2020/21:SfU25
    Uppskattad talartid 60 min.
   • Socialförsäkringsfrågor
    Betänkande 2020/21:SfU21
    Uppskattad talartid 120 min. 103 mot.
   • Skogspolitik
    Betänkande 2020/21:MJU15
    Uppskattad talartid 150 min. 37 mot.
   • Naturvård och biologisk mångfald
    Betänkande 2020/21:MJU16
    Uppskattad talartid 120 min. 120 mot.
   14.00 Frågestund

   Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

   Följande ministrar deltar:

   • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
   • Utrikesminister Ann Linde (S)
   • Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP)
   • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

   Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. 

    15.20 Votering
    Riksdagen beslutar om ärenden.
    • Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper
     Betänkande 2020/21:SfU25
    • Socialförsäkringsfrågor
     Betänkande 2020/21:SfU21
    • Skogspolitik
     Betänkande 2020/21:MJU15
     21 beslutspunkter26 res.
    • Naturvård och biologisk mångfald
     Betänkande 2020/21:MJU16
     17 beslutspunkter22 res.

    Fredag 23 april 2021

    09.00 Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
     Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
    • Företagare som inte anmäler brott
     Interpellation 2020/21:638 av Lotta Olsson (M)

    Utskottens och EU-nämndens sammanträden

    Måndag 12 april 2021

    13.00 KU-utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
    Konstitutionsutskottet
    Konstitutionsutskottet - granskning
    14.15 KU-utfrågning med inrikesminister Mikael Damberg (S) – INSTÄLLT

    Tisdag 13 april 2021

    10.30 Finansutskottet
    Kulturutskottet
    10.45 Trafikutskottet
    11.00 Civilutskottet
    Försvarsutskottet
    Justitieutskottet
    KU-utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist (S)
    Konstitutionsutskottet
    Konstitutionsutskottet - granskning
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Näringsutskottet
    Socialförsäkringsutskottet
    Utbildningsutskottet
    11.15 Utrikesutskottet
    11.30 Socialutskottet

    Onsdag 14 april 2021

    11.00 EU-nämnden

    Torsdag 15 april 2021

    07.30 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
    08.00 Utrikesutskottet
    09.00 Konstitutionsutskottet
    09.30 Civilutskottet
    10.00 Försvarsutskottet
    Justitieutskottet
    Kulturutskottet
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Näringsutskottet
    Skatteutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet
    10.30 Finansutskottet
    Socialförsäkringsutskottet

    Fredag 16 april 2021

    09.00 EU-nämnden

    Måndag 19 april 2021

    09.00 Miljö- och jordbruksutskottet
    Öppen utfrågning om lantbrukets sårbarhet

    Tisdag 20 april 2021

    10.00 KU-utfrågning med inrikesminister Mikael Damberg (S)
    Konstitutionsutskottet
    Konstitutionsutskottet - granskning
    10.30 Finansutskottet
    11.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Skatteutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet

    Torsdag 22 april 2021

    08.00 Försvarsutskottet
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Utrikesutskottet
    09.00 KU-utfrågning med tidigare utrikesminister Margot Wallström (S)
    Konstitutionsutskottet
    09.30 Civilutskottet
    Kulturutskottet
    10.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Justitieutskottet
    Näringsutskottet
    Skatteutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet
    10.30 Finansutskottet
    KU-utfrågning med utrikesminister Ann Linde (S) (enbart sluten utfrågning)
    Socialförsäkringsutskottet

    Fredag 23 april 2021

    09.00 EU-nämnden

    Inkomna dokument

    Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2021-04-05.

    EU-dokument

    Faktapromemorior som inkommit sedan 2021-04-05.

    Frågor för skriftliga svar

    Frågor som inkommit sedan 2021-04-05.


    Källa: Riksdagens öppna data Vecka 15 Skapad 2021-04-18