Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Utskottens och EU-nämndens sammanträden

Torsdag 18 juli 2024

11.00 Utrikesutskottet

Fredag 19 juli 2024

10.00 EU-nämnden

Söndag 28 juli 2024

12.00 EU-nämnden

Inkomna dokument

Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2024-07-08.

EU-dokument

Faktapromemorior som inkommit sedan 2024-07-08.

Frågor för skriftliga svar

Frågor som inkommit sedan 2024-07-08.


Källa: Riksdagens öppna data Vecka 29 Skapad 2024-07-21