Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Ange start
Denna vecka   Nästa vecka  
Ange veckor från idag
Välj två eller fyra veckor om du börjar från nästa vecka.
En vecka Två veckor Fyra veckor
Sammanträden
Kammaren
 - Förklarande texter
 - Detaljer för ärenden
 - Utskottet förslag och kammarens beslut
Utskotten och EU-nämnden
Inkomna dokument
Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser
Fakta-PM om EU-dokument
Skriftliga frågor

Kammarens sammanträden

Vecka 23

Måndag 1 juni 2020

11.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Stöd till regionala flygplatser
  Interpellation 2019/20:398 av Sven-Olof Sällström (SD), besvaras med 398
 • Antalet beredskapsflygplatser
  Interpellation 2019/20:399 av Lars Thomsson (C), besvaras med 398
 • Den nationella infrastrukturplanen
  Interpellation 2019/20:400 av Magnus Jacobsson (KD)

Tisdag 2 juni 2020

13.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning
  Betänkande 2019/20:SoU16
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.1 mot.
 • Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen
  Betänkande 2019/20:SoU19
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.
 • Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser
  Betänkande 2019/20:SoU24
  Uppskattad talartid 60 min.
 • Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang
  Betänkande 2019/20:SkU14
  Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.1 mot.
Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Den striktare bedömningen av grundläggande behov
  Interpellation 2019/20:401 av Pia Steensland (KD)

Onsdag 3 juni 2020

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Betänkande 2019/20:FiU60
  Uppskattad talartid 40 min. 1 prop.3 mot.
 • Vitbok om artificiell intelligens
  Utlåtande 2019/20:UbU20
  Uppskattad talartid 80 min.
 • Komvux för stärkt kompetensförsörjning
  Betänkande 2019/20:UbU22
  Uppskattad talartid 120 min. 1 prop.5 mot.
 • Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019
  Betänkande 2019/20:UbU18
  Uppskattad talartid 0 min. 2 redo.
 • Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
  Betänkande 2019/20:JuU21
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.3 mot.
 • Vapenfrågor
  Betänkande 2019/20:JuU33
  Uppskattad talartid 60 min. 24 mot.
 • Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
  Betänkande 2019/20:AU13
  Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.5 mot.
16.00 Votering
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning
  Betänkande 2019/20:SoU16
  3 beslutspunkter2 res.
 • Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen
  Betänkande 2019/20:SoU19
  1 beslutspunkt
 • Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser
  Betänkande 2019/20:SoU24
  1 beslutspunkt1 res.
 • Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang
  Betänkande 2019/20:SkU14
  2 beslutspunkter1 res.
 • Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
  Betänkande 2019/20:FiU60
  1 beslutspunkt3 res.
 • Vitbok om artificiell intelligens
  Utlåtande 2019/20:UbU20
  1 beslutspunkt
 • Komvux för stärkt kompetensförsörjning
  Betänkande 2019/20:UbU22
  4 beslutspunkter7 res.
 • Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019
  Betänkande 2019/20:UbU18
  1 beslutspunkt
 • Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
  Betänkande 2019/20:JuU21
  2 beslutspunkter1 res.
 • Vapenfrågor
  Betänkande 2019/20:JuU33
  27 beslutspunkter22 res.
 • Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
  Betänkande 2019/20:AU13
  2 beslutspunkter2 res.

Torsdag 4 juni 2020

12.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter
  Betänkande 2019/20:TU13
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.2 mot.
 • Luftfartsfrågor
  Betänkande 2019/20:TU12
  Uppskattad talartid 90 min. 31 mot.
 • Det östliga partnerskapet efter 2020
  Betänkande 2019/20:UU16
  Uppskattad talartid 60 min.
 • Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor
  Betänkande 2019/20:FöU4
  Uppskattad talartid 30 min. 1 skr. 2 mot.
 • Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter
  Betänkande 2019/20:FöU10
  Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.1 mot.
 • Socialtjänst- och barnfrågor
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Uppskattad talartid 120 min. 108 mot.
 • Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.
  Betänkande 2019/20:SoU12
  Uppskattad talartid 120 min. 129 mot.
14.00 Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av:

 • Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP)
 • Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S)
 • Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Frågor till övriga ministrar förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.

  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter
   Betänkande 2019/20:TU13
   2 beslutspunkter2 res.
  • Luftfartsfrågor
   Betänkande 2019/20:TU12
   14 beslutspunkter18 res.
  • Det östliga partnerskapet efter 2020
   Betänkande 2019/20:UU16
   1 beslutspunkt
  • Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor
   Betänkande 2019/20:FöU4
   3 beslutspunkter3 res.
  • Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter
   Betänkande 2019/20:FöU10
   2 beslutspunkter
  • Socialtjänst- och barnfrågor
   Betänkande 2019/20:SoU9
   58 beslutspunkter61 res.
  • Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.
   Betänkande 2019/20:SoU12
   21 beslutspunkter36 res.

  Fredag 5 juni 2020

  09.00 Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Utbildningsminister Anna Ekström (S)
  • Prioritering av elever vid skolval
   Interpellation 2019/20:407 av Dennis Dioukarev (SD)

  Utskottens och EU-nämndens sammanträden

  Tisdag 2 juni 2020

  10.00 Arbetsmarknadsutskottet
  10.30 Näringsutskottet
  Utbildningsutskottet
  11.00 Finansutskottet
  Konstitutionsutskottet
  Konstitutionsutskottet - granskning
  Socialutskottet
  Trafikutskottet
  12.00 Miljö- och jordbruksutskottet

  Onsdag 3 juni 2020

  11.00 EU-nämnden
  14.30 Socialutskottet

  Torsdag 4 juni 2020

  08.00 Miljö- och jordbruksutskottet
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  08.15 Utrikesutskottet
  08.25 Utbildningsutskottet
  08.30 Civilutskottet
  08.35 Näringsutskottet
  08.45 Kulturutskottet
  08.55 Försvarsutskottet
  09.00 Socialförsäkringsutskottet
  09.05 Konstitutionsutskottet
  09.15 Trafikutskottet
  09.25 Civilutskottet
  09.30 Trafikutskottet
  09.45 Justitieutskottet
  09.55 Miljö- och jordbruksutskottet
  10.15 Arbetsmarknadsutskottet
  Försvarsutskottet
  10.30 Finansutskottet
  Konstitutionsutskottet
  Socialutskottet
  Utbildningsutskottet
  12.00 Justitieutskottet

  Fredag 5 juni 2020

  08.00 EU-nämnden

  Inkomna dokument

  Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2020-05-25.

  EU-dokument

  Faktapromemorior som inkommit sedan 2020-05-25.

  Frågor för skriftliga svar

  Frågor som inkommit sedan 2020-05-25.


  Källa: Riksdagens öppna data Vecka 23 Skapad 2020-06-02