Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 12

Tisdag 21 mars 2023

13.00 Interpellationssvar
Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Regeringens arbete med regelförenkling
  Interpellation 2022/23:252 av Tobias Andersson (SD), besvaras med 252
 • Det kommande implementeringsrådets funktion
  Interpellation 2022/23:254 av Tobias Andersson (SD), besvaras med 252
 • Uranbrytning
  Interpellation 2022/23:253 av Eric Palmqvist (SD)
 • Elstöd till företag
  Interpellation 2022/23:248 av Isak From (S)
 • Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Kvalitet och utveckling i socialtjänstens verksamhet
  Interpellation 2022/23:195 av Martina Johansson (C)
 • Statsrådet Johan Forssell (M)
 • Dialog och informationsstöd i biståndet
  Interpellation 2022/23:169 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Onsdag 22 mars 2023

09.00 Arbetsplenum
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
 • Sveriges medlemskap i Nato
  Betänkande 2022/23:UU16
  Uppskattad talartid 150 min. 1 prop.8 mot.
 • Riksrevisionens rapport Skolpengen - effektivitet och konsekvenser
  Betänkande 2022/23:UbU12
  Uppskattad talartid 100 min. 1 skr. 5 mot.
 • Djurskydd
  Betänkande 2022/23:MJU9
  Uppskattad talartid 70 min. 40 mot.
 • Cirkulär ekonomi
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Uppskattad talartid 120 min. 40 mot.
 • Jordbrukspolitik
  Betänkande 2022/23:MJU11
  Uppskattad talartid 140 min. 44 mot.
Votering efter debattens slut i UU16, dock tidigast kl. 16.00
Riksdagen beslutar om ärenden.
 • Äldreomsorg
  Betänkande 2022/23:SoU22
  22 beslutspunkter45 res.
 • Sveriges medlemskap i Nato
  Betänkande 2022/23:UU16
  8 beslutspunkter7 res.
 • Riksrevisionens rapport Skolpengen - effektivitet och konsekvenser
  Betänkande 2022/23:UbU12
  3 beslutspunkter3 res.
 • Djurskydd
  Betänkande 2022/23:MJU9
  29 beslutspunkter46 res.
 • Cirkulär ekonomi
  Betänkande 2022/23:MJU10
  29 beslutspunkter40 res.
 • Jordbrukspolitik
  Betänkande 2022/23:MJU11
  35 beslutspunkter45 res.

Torsdag 23 mars 2023

12.00 Val till Valprövningsnämnden och Riksdagens överklagandenämnd

Val till Valprövningsnämnden samt val av ordförande och ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd.

  Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina
   Betänkande 2022/23:FiU38
   Uppskattad talartid 50 min. 1 prop.
  • Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning
   Betänkande 2022/23:SoU23
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
   Betänkande 2022/23:SoU19
   Uppskattad talartid 90 min. 53 mot.
  14.00 Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

  Frågor besvaras av: 

  • Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M)
  • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD)
  • Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M)
  • Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M)

  Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

   15.20 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina
    Betänkande 2022/23:FiU38
   • Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning
    Betänkande 2022/23:SoU23
    1 beslutspunkt
   • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
    Betänkande 2022/23:SoU19
    17 beslutspunkter18 res.

   Fredag 24 mars 2023

   09.00 Interpellationssvar
   Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
    Statsrådet Lotta Edholm (L)
   • Lärares anmälningsplikt när det gäller papperslösa barn
    Interpellation 2022/23:249 av Aylin Fazelian (S)
   • Socialminister Jakob Forssmed (KD)
   • Utformningen av gårdsförsäljningen
    Interpellation 2022/23:251 av Tobias Andersson (SD)
   • Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
   • Transportsektorns omställning
    Interpellation 2022/23:218 av Gunilla Svantorp (S)
   • Effektivare tillståndsprocesser
    Interpellation 2022/23:231 av Ida Karkiainen (S)

   Utskottens och EU-nämndens sammanträden

   Tisdag 21 mars 2023

   11.00 Finansutskottet
   Justitieutskottet
   Konstitutionsutskottet
   Konstitutionsutskottet - granskning
   Kulturutskottet
   Skatteutskottet
   Socialutskottet
   Trafikutskottet
   Utbildningsutskottet
   Utrikesutskottet

   Onsdag 22 mars 2023

   09.00 EU-nämnden
   Finansutskottet
   Öppet sammanträde i EU-nämnden

   Torsdag 23 mars 2023

   09.00 Försvarsutskottet
   Konstitutionsutskottet
   Konstitutionsutskottet - granskning
   09.30 Civilutskottet
   Kulturutskottet
   Utrikesutskottet
   10.00 Justitieutskottet
   Miljö- och jordbruksutskottet
   Näringsutskottet
   Socialförsäkringsutskottet
   Socialutskottet
   Utbildningsutskottet
   10.30 Finansutskottet

   Fredag 24 mars 2023

   09.00 EU-nämnden

   Söndag 26 mars 2023

   Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol

   Inkomna dokument

   Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2023-03-13.

   EU-dokument

   Faktapromemorior som inkommit sedan 2023-03-13.

   Frågor för skriftliga svar

   Frågor som inkommit sedan 2023-03-13.


   Källa: Riksdagens öppna data Vecka 12 Skapad 2023-03-21