Sammanträden och inkomna dokument

Här hittar du en utskriftsvänlig version av en veckas sammanträden och inkomna dokument. Planerade händelser är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information om riksdagens arbete se riksdagens webbplats.

Kammarens sammanträden

Vecka 13

Tisdag 28 mars 2023

13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte

Statsminister Ulf Kristersson (M) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 23–24 mars. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

  Interpellationssvar
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
   Utrikesminister Tobias Billström (M)
  • Palestina och Israel
   Interpellation 2022/23:263 av Johan Büser (S)
  • Statsrådet Anna Tenje (M)
  • Levnadsvillkor för individer med funktionsnedsättning
   Interpellation 2022/23:268 av Jessica Rodén (S)
  • Statsrådet Andreas Carlson (KD)
  • Nedgången i bostadsbyggandet
   Interpellation 2022/23:256 av Markus Kallifatides (S)
  • Trafikverkets avgifter
   Interpellation 2022/23:266 av Lars Isacsson (S)
  • Körförmåga vid synfältsbortfall
   Interpellation 2022/23:271 av Gunilla Svantorp (S)
  • Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
  • Kulturarvsinstitutioners oberoende och principen om armlängds avstånd
   Interpellation 2022/23:239 av Lawen Redar (S)
  • Halveringen av kulturskolebidraget
   Interpellation 2022/23:242 av Lawen Redar (S)

  Onsdag 29 mars 2023

  09.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs
   Betänkande 2022/23:CU16
   Uppskattad talartid 30 min. 1 prop.
  • Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista
   Betänkande 2022/23:SoU27
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.
  • Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg
   Betänkande 2022/23:TU8
   Uppskattad talartid 0 min. 1 prop.2 mot.
  • Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten
   Betänkande 2022/23:SkU8
   Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.17 mot.
  • Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
   Utlåtande 2022/23:SkU23
   Uppskattad talartid 60 min.
  • 2022 års rapport om rättsstatsprincipen
   Utlåtande 2022/23:KU31
   Uppskattad talartid 30 min.
  • Riksdagens arbetsformer m.m.
   Betänkande 2022/23:KU18
   Uppskattad talartid 20 min. 16 mot.
  • Allmänna helgdagar m.m.
   Betänkande 2022/23:KU19
   Uppskattad talartid 15 min. 6 mot.
  • Offentlighet, sekretess och integritet
   Betänkande 2022/23:KU25
   Uppskattad talartid 20 min. 13 mot.
  • Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
   Betänkande 2022/23:KU27
   Uppskattad talartid 50 min. 19 mot.
  • Kommunala och regionala frågor
   Betänkande 2022/23:KU29
   Uppskattad talartid 30 min. 12 mot.
  • Statlig förvaltning och statistikfrågor
   Betänkande 2022/23:FiU25
   Uppskattad talartid 30 min. 16 mot.
  • Offentlig upphandling
   Betänkande 2022/23:FiU34
   Uppskattad talartid 30 min. 17 mot.
  • Handelspolitik
   Betänkande 2022/23:NU12
   Uppskattad talartid 90 min. 27 mot.
  • Mineralpolitik
   Betänkande 2022/23:NU13
   Uppskattad talartid 90 min. 16 mot.
  16.00 Votering
  Riksdagen beslutar om ärenden.
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
   Betänkande 2022/23:SoU19
   17 beslutspunkter18 res.
  • Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs
   Betänkande 2022/23:CU16
   1 beslutspunkt
  • Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista
   Betänkande 2022/23:SoU27
   1 beslutspunkt
  • Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg
   Betänkande 2022/23:TU8
   3 beslutspunkter2 res.
  • Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten
   Betänkande 2022/23:SkU8
   7 beslutspunkter9 res.
  • Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
   Utlåtande 2022/23:SkU23
   1 beslutspunkt
  • 2022 års rapport om rättsstatsprincipen
   Utlåtande 2022/23:KU31
   1 beslutspunkt
  • Riksdagens arbetsformer m.m.
   Betänkande 2022/23:KU18
   13 beslutspunkter3 res.
  • Allmänna helgdagar m.m.
   Betänkande 2022/23:KU19
   5 beslutspunkter2 res.
  • Offentlighet, sekretess och integritet
   Betänkande 2022/23:KU25
   7 beslutspunkter5 res.
  • Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
   Betänkande 2022/23:KU27
   12 beslutspunkter12 res.
  • Kommunala och regionala frågor
   Betänkande 2022/23:KU29
   14 beslutspunkter8 res.
  • Statlig förvaltning och statistikfrågor
   Betänkande 2022/23:FiU25
   9 beslutspunkter6 res.
  • Offentlig upphandling
   Betänkande 2022/23:FiU34
   7 beslutspunkter11 res.
  • Handelspolitik
   Betänkande 2022/23:NU12
   18 beslutspunkter26 res.

  Torsdag 30 mars 2023

  12.00 Arbetsplenum
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  • Yrkestrafik och taxi
   Betänkande 2022/23:TU6
   Uppskattad talartid 80 min. 9 mot.
  • Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
   Betänkande 2022/23:JuU9
   Uppskattad talartid 60 min. 1 prop.2 mot.
  • Processrättsliga frågor
   Betänkande 2022/23:JuU12
   Uppskattad talartid 40 min. 32 mot.
  • Samhällets krisberedskap
   Betänkande 2022/23:FöU7
   Uppskattad talartid 90 min. 25 mot.
  • Jakt och viltvård
   Betänkande 2022/23:MJU12
   Uppskattad talartid 90 min. 26 mot.
  14.00 Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

  Frågor besvaras av: 

  • Utrikesminister Tobias Billström (M)
  • Skolminister Lotta Edholm (L)
  • Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M)
  • Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

  Utrikesminister Tobias Billström (M) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

   15.20 Votering
   Riksdagen beslutar om ärenden.
   • Mineralpolitik
    Betänkande 2022/23:NU13
    16 beslutspunkter23 res.
   • Yrkestrafik och taxi
    Betänkande 2022/23:TU6
    14 beslutspunkter20 res.

   Fredag 31 mars 2023

   09.00 Särskild debatt om hushållens ekonomi

   Riksdagen håller en särskild debatt om hushållens ekonomi. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M).

    Interpellationssvar
    Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
     Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
    • Skatt på övervinster på elmarknaden
     Interpellation 2022/23:235 av Mikael Damberg (S)
    • Tioårsregelns funktion
     Interpellation 2022/23:264 av Mathias Tegnér (S)
    • Möjligheter för Kronofogden att minska skuldsättningen i Sverige
     Interpellation 2022/23:265 av Ida Ekeroth Clausson (S)
    • Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
    • Handeln med utrotningshotade djur
     Interpellation 2022/23:174 av Rebecka Le Moine (MP)
    • Ett globalt naturavtal
     Interpellation 2022/23:259 av Rebecka Le Moine (MP)

    Utskottens och EU-nämndens sammanträden

    Tisdag 28 mars 2023

    11.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Finansutskottet
    Konstitutionsutskottet
    Konstitutionsutskottet - granskning
    Näringsutskottet
    Utbildningsutskottet
    Utrikesutskottet

    Torsdag 30 mars 2023

    08.00 Miljö- och jordbruksutskottet
    09.00 Konstitutionsutskottet
    Konstitutionsutskottet - granskning
    09.30 Civilutskottet
    Utrikesutskottet
    10.00 Arbetsmarknadsutskottet
    Försvarsutskottet
    Justitieutskottet
    Näringsutskottet
    Skatteutskottet
    Socialförsäkringsutskottet
    Socialutskottet
    Trafikutskottet
    Utbildningsutskottet
    10.30 Finansutskottet

    Inkomna dokument

    Propositioner, skrivelser, framställningar och redogörelser som inkommit sedan 2023-03-20.

    EU-dokument

    Faktapromemorior som inkommit sedan 2023-03-20.

    Frågor för skriftliga svar

    Frågor som inkommit sedan 2023-03-20.


    Källa: Riksdagens öppna data Vecka 13 Skapad 2023-03-31