Nils-Olof Gustafsson (S)

Bild på Nils-Olof Gustafsson (S)Avliden 2012-01-02

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: ombudsman
Född: 1934
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04 23:59:00
Bostadsutskottet Suppleant   1988-10-11 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Riksbanksfullmäktige Suppleant   1990-01-11 1994-10-03 23:59:00
Valberedningen Suppleant   1991-09-30 1994-10-03 23:59:00