Anders Ygeman (S)

Bild på Anders Ygeman (S)Statsråd

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1970
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Justitiedepartementet Statsråd   2021-11-30 13:00:00 2022-09-26 10:59:00
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2021-07-09 14:00:00 2021-11-30 12:59:00
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2021-02-05 2021-07-09 13:59:00
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2019-10-01 23:59:00 2021-02-04 23:59:00
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2019-09-10 14:00:00 2019-10-01 23:59:00
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2019-04-01 2019-09-10 14:00:00
Näringsdepartementet Statsråd   2019-01-21 2019-03-31 23:59:00
Socialdemokraterna Gruppledare   2017-08-08 2019-01-31
Justitiedepartementet Statsråd   2016-05-25 2017-07-27 23:59:00
Justitiedepartementet Statsråd   2014-10-03 2016-05-25 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2019-01-21 2022-09-26 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2019-01-20 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2017-07-28 2018-09-24 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-10-03 2017-07-27 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2014-10-02 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2007-09-18 2010-10-04 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2007-03-18 2007-09-17 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2007-03-17 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2005-04-11 2006-10-02 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2004-11-01 2005-04-10 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2004-10-31 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1996-01-01 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-10-10 1995-12-31 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-08-01 1995-10-09 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-01-10 1995-07-31 23:59:00
Trafikutskottet Ordförande   2010-10-12 2014-09-29 23:59:00
Trafikutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12 23:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Ordförande   2006-10-10 2010-10-04 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   1996-04-18 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   1995-10-11 12:00:00 1996-04-17 11:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1995-01-19 12:00:00 1995-10-10 11:59:00
Bostadsutskottet Andre vice ordförande   2002-10-08 2006-10-02 23:59:00
Bostadsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Lagutskottet Suppleant   1999-11-16 2002-09-30 23:59:00
Lagutskottet Suppleant   1998-10-13 12:00:00 1999-10-21 11:59:00
Lagutskottet Ledamot   1996-04-18 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Lagutskottet Suppleant   1995-10-11 12:00:00 1996-04-17 11:59:00
Bostadsutskottet Suppleant   1995-01-19 12:00:00 1995-10-10 11:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2019-01-30 23:59:00
Valberedningen Vice ordförande   2018-09-24 2019-01-21 23:59:00
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2018-10-02 2019-01-21 23:59:00
Utrikesnämnden Ledamot   2018-10-02 2019-01-21 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2018-10-09 2019-01-21 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2017-08-31 2018-10-09 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2017-09-28 2018-10-09 23:59:00
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2017-08-31 2018-10-02 23:59:00
Utrikesnämnden Ledamot   2017-08-31 2018-10-02 23:59:00
Valberedningen Ordförande   2017-09-13 2018-09-24 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2017-08-31 2017-09-28 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2017-08-31 2017-09-13 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-10-14 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2006-10-02 2010-10-04 23:59:00
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   2001-04-05 2006-12-12 23:59:00
Valberedningen Suppleant   2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1997-09-25 1998-10-05 23:59:00
Besvärsnämnden Ledamot   1998-10-20 2002-09-30 23:59:00