Ulla Andersson (V)

Bild på Ulla Andersson (V)Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Gävleborgs län
Född: 1963
Kön: kvinna
E-post: ulla.andersson[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7864659


Organ Roll Status From Tom
Vänsterpartiet Vice gruppledare   2010-10-05 2012-02-13
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04 23:59:00
Skatteutskottet Ledamot   2022-02-04 11:31:00 2022-09-26 10:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2022-02-15 13:00:00 2022-09-26 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-02-04 11:30:00
Skatteutskottet Suppleant   2021-10-22 2022-02-04 11:30:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2021-10-21 23:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Finansutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24 23:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2014-10-14 2017-03-23 23:59:00
Finansutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29 23:59:00
Finansutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04 23:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2021-09-08 13:00:00
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ledamot   2018-11-01 2022-10-31 23:59:00
Ledamotsrådet Ledamot   2010-10-13 2012-06-13 23:59:00