Gunnar Ström (S)

Bild på Gunnar Ström (S)Avliden 2012-04-22

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: metallarbetare
Född: 1924
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30 23:59:00