Kurt Ove Johansson (S)

Bild på Kurt Ove Johansson (S)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: ombudsman
Född: 1934
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04 23:59:00
Konstitutionsutskottet Vice ordförande   1994-10-12 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   1991-09-30 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   1988-10-03 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   1988-10-03 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   1985-09-30 12:00:00 1988-10-02 11:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   1985-09-30 12:00:00 1988-10-02 11:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   1982-10-04 12:00:00 1985-09-29 11:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   1982-10-04 12:00:00 1985-09-29 11:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   1979-10-01 12:00:00 1982-10-03 11:59:00
Valberedningen Vice ordförande   1991-09-30 1998-10-05 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   1994-10-18 1998-10-05 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1982-10-04 1988-10-03 23:59:00