Jan-Olof Franzén (M)

Bild på Jan-Olof Franzén (M)Avliden 2018-03-31

Parti:  Moderaterna
Titel: lantbrukare
Född: 1935
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1992-01-13 1994-10-03 23:59:00
Skatteutskottet Ledamot   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   1992-01-16 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1992-01-16 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Bostadsutskottet Suppleant   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00