Beatrice Ask (M)

Bild på Beatrice Ask (M)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Förbundsordförande, senare statsråd
Född: 1956
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Justitiedepartementet Justitieminister   2006-10-06 2014-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2019-12-31 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-10-04 2018-09-24 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-09-29 2014-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-06 2010-10-04 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2006-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-08 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1994-10-03 1994-10-07 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-04 1988-10-28 23:59:00
Försvarsutskottet Ordförande   2019-02-28 2019-12-31
Försvarsutskottet Vice ordförande   2018-10-02 2019-02-28 23:59:00
Försvarsutskottet Ledamot   2018-10-02 2018-10-02 23:59:00
Försvarsutskottet Ledamot   2018-01-19 2018-09-24 23:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   2018-01-01 2018-01-19 23:59:00
Konstitutionsutskottet Ordförande   2017-09-14 2017-12-31 23:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   2017-06-15 2017-09-14 23:59:00
Justitieutskottet Ordförande   2014-10-07 2017-06-15 23:59:00
Justitieutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2003-10-03 2003-11-24 23:59:00
Utbildningsutskottet Andre vice ordförande   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Utbildningsutskottet Vice ordförande   1998-10-13 12:00:00 2002-09-29 11:59:00
Utbildningsutskottet Vice ordförande   1994-10-12 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Utbildningsutskottet Ledamot   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   1988-10-11 12:00:00 1988-10-27 11:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   1988-10-11 12:00:00 1988-10-27 11:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2019-11-14 2019-12-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2019-05-09 2019-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2018-11-15 2018-12-05 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2018-05-15 2018-06-14 23:59:00
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2003-10-07 2003-11-20 23:59:00
EU-nämnden Ledamot   2004-09-23 2006-10-10 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2002-10-08 2004-09-23 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2019-12-31 23:59:00
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling Suppleant   2018-10-24 2019-12-31 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2014-10-14 2018-10-09 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16 23:59:00
Riksdagsstyrelsen Suppleant   2000-07-01 2006-10-10 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2006-10-02 2006-10-06 23:59:00
Valberedningen Vice ordförande   2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   1999-10-20 2002-10-14 23:59:00
Valberedningen Ledamot   1999-11-23 2002-09-30 23:59:00
Valberedningen Suppleant   1998-10-05 1999-11-23 23:59:00