Erik Hovhammar (M)

Bild på Erik Hovhammar (M)Avliden 2006-12-06

Parti:  Moderaterna
Titel: bruksdisponent
Född: 1922
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01