Paula Bieler (SD)

Bild på Paula Bieler (SD)Avgången riksdagsledamot

Parti:  Sverigedemokraterna
Valkrets: Uppsala län
Född: 1988
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2020-02-28 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2016-12-24 2018-09-24 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2016-10-19 2016-12-23 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2016-10-18 23:59:00
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2018-10-02 2020-02-28 23:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2018-10-02 2019-06-18 08:00:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2016-09-27 2018-09-24 23:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2014-10-14 2018-09-24 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2014-10-07 2016-09-27 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2018-10-09 2020-02-28 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2018-06-20 2018-10-02 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2020-02-28 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2019-10-02 16:00:00 2020-02-28 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2018-10-09 2019-10-02 15:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2017-09-28 2018-10-09 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2016-09-29 2017-09-28 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2015-10-01 2016-09-29 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2014-10-07 2015-10-01 23:59:00