Kerstin Lundgren (C)

Bild på Kerstin Lundgren (C)Tredje vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Stockholms län
Titel: Utredare.
Född: 1955
Kön: kvinna
E-post: kerstin.lundgren[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7865775


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26 10:59:00
Tredje vice talman   2018-09-24 2022-09-26 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Utrikesutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26 10:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Finansutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Utrikesutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24 23:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24 23:59:00
Utrikesutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29 23:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29 23:59:00
Utrikesutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04 23:59:00
Konstitutionsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02 23:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2002-10-15 2006-10-02 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2021-11-11 2021-12-15 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2021-03-18 2021-04-21 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2020-11-10 2020-12-15 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2020-03-26 08:45:00 2020-09-13
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2019-11-14 2019-12-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2019-05-09 2019-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2018-11-15 2018-12-05 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2018-05-15 2018-06-14 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2017-11-14 2017-12-15 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2017-05-02 2017-06-14 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2016-11-15 2016-12-14 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2016-04-12 2016-05-25 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2015-11-17 2015-12-16 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2015-04-14 2015-06-16 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2014-11-20 2014-12-17 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2014-04-15 2014-06-12 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-11-26 2013-12-17 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-04-23 2013-06-18 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2013-02-21 2013-03-06 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2012-11-27 2012-12-19 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2011-11-24 2011-12-14 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-09-20 2011-09-21 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-06-16 2011-06-17 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-03-31 2011-04-01 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2010-11-23 2010-12-15 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2010-02-04 2010-03-03 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2009-11-12 2009-12-09 23:59:00
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2007-03-27 2009-05-06 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2009-02-12 2009-03-12 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2008-11-20 2008-12-19 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2007-10-18 2008-06-18 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2007-03-22 2007-06-01 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2006-10-10 2006-10-13 23:59:00
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2003-02-18 2003-11-20 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-10-04 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2014-10-14 2018-10-02 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2010-10-19 2014-10-07 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2006-11-29 2010-10-12 23:59:00
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete Vice ordförande   2020-02-11 2022-10-31 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2022-10-09 23:59:00
Europarådets svenska delegation Suppleant   2014-11-01 2018-10-31 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2014-09-29 2018-09-24 23:59:00
Valprövningsnämnden Suppleant   2011-04-06 2015-02-18 23:59:00
Europarådets svenska delegation Suppleant   2010-11-01 2014-11-01 23:59:00
Utrikesnämnden Suppleant   2010-10-12 2014-10-07 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Valprövningsnämnden Ledamot   2007-01-18 2011-04-05 23:59:00
Riksrevisionens styrelse Suppleant   2010-10-19 2010-12-31 23:59:00
Europarådets svenska delegation Ledamot   2006-11-01 2010-10-31 23:59:00
Utrikesnämnden Suppleant   2006-10-10 2010-10-12 23:59:00
Valberedningen Ledamot   2006-10-02 2010-10-04 23:59:00
Valprövningsnämnden Ledamot   2002-12-10 2007-01-17 23:59:00