Ali Esbati (V)

Bild på Ali Esbati (V)Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Ekonom.
Född: 1976
Kön: man
E-post: ali.esbati[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7865022


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26 10:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2016-07-28 2018-09-24 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2016-05-12 2016-07-27 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2016-05-11 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 2013-11-14 2014-09-29 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 2013-02-13 2013-04-30 23:59:00
Finansutskottet Ledamot   2022-02-04 11:31:00 2022-09-26 10:59:00
Civilutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Justitieutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26 10:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Socialutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-09-26 10:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-02-04 11:30:00
Finansutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2022-02-04 11:30:00
Försvarsutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2020-03-18 09:00:00 2020-09-03 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   2014-10-14 2018-09-24 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2014-08-29 2014-09-29 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2014-07-03 2014-08-28 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2014-05-15 2014-07-02 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2014-03-20 2014-05-14 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2014-02-06 2014-03-19 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2013-12-18 2014-02-05 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2013-11-14 2013-12-17 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2013-02-13 2013-04-30 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2019-03-13 2022-10-04 23:59:00
Riksbanksfullmäktige Ledamot   2018-10-09 2022-02-04 11:30:00