Tillgänglighet för Öppna data

Öppna data ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Arbetet med tillgängligheten på webbplatsen för riksdagens öppna data utgår ifrån:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Det finns delar på webbplatsen som inte är helt tillgängliga men vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen, både genom teknisk utveckling och redaktionellt arbete.

Rapportera brister eller be om alternativa format

Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på den här sidan eller om du inte tycker att vi uppfyller lagkraven, berätta det för oss. Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från öppna data som inte är tillgängligt för dig.
 
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se
Telefon: 020–349 000
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns grafiska element och bilder som saknar alternativa texter [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Det förekommer tabeller som inte är uppmärkta korrekt med tabellrubriker, radrubriker och som har tabellrubriker som inte är knutna till rätt datacell [WCAG 1.3.1. (A)]
 • Det finns formulär vars fält inte är grupperade [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det finns formulär med fält utan ledtexter och därför saknas information som förklarar syftet med fälten [1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A), 4.1.2 (A)]
 • Sidor med dataset och formulär med kalendrar är inte fullt åtkomliga vid tangentbordsnavigering [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Det saknas genvägar för att hoppa förbi återkommande innehåll [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Det finns sidor för sökfrågor och rapporter som saknar sidtitel [WCAG 2.4.2 (A)]
 • Det finns sökformulär och sidor för sökresultat som utan förvarning öppnas som fristående sidor och som gör att användaren lämnar webbplatsens ursprungliga struktur. [WCAG 2.4.4 (A), 3.2.1 (A), 3.2.3 (A)]
 • Det finns klickbara ikoner och länktexter intill varandra som leder till samma sida [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Webbplatsen saknar andra navigeringssätt än navigeringsmenyn [WCAG 2.4.5 (AA)]
 • Det finns söksidor och sidor för träffresultat som saknar angivet språk [WCAG 3.1.1 (A)]
 • Den engelska sidan och länken till den är inte uppmärkta med rätt språk [WCAG 3.1.2 (AA)]
 • Webbplatsens formulär ger ingen återkoppling eller förslag på korrigering när en sökning blivit fel eller inte genererat några träffar [WCAG 3.3.1 (A), 3.3.3 (AA)]
 • Det förekommer valideringsfel i webbplatsens kod [WCAG 4.1.1 (A)]
 • Det saknas viss information till hjälpmedelsanvändare eftersom det saknas attribut för den tekniska standaren WAI-ARIA [WCAG 4.1.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns formulär med fält utan ledtexter och därför saknas information som förklarar syftet med fälten [1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A), 4.1.2 (A)]
 • Sidor med dataset och formulär med kalendrar är inte fullt åtkomliga vid tangentbordsnavigering [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Det saknas genvägar för att hoppa förbi återkommande innehåll [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Det finns sidor för sökfrågor och rapporter som saknar sidtitel [WCAG 2.4.2 (A)]
 • Det finns sökformulär och sidor för sökresultat som utan förvarning öppnas som fristående sidor och som gör att användaren lämnar webbplatsens ursprungliga struktur. [WCAG 2.4.4 (A), 3.2.1 (A), 3.2.3 (A)]
 • Det finns klickbara ikoner och länktexter intill varandra som leder till samma sida [WCAG 2.4.4 (A)]
 • *Webbplatsen saknar andra navigeringssätt än navigeringsmenyn [WCAG 2.4.5 (AA)]
 • Det är inte tydligt vilket fält eller element som är i fokus eftersom webbplatsen saknar egen visuell fokushantering [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Webbplatsens formulär ger ingen återkoppling eller förslag på korrigering när en sökning blivit fel eller inte genererat några träffar [WCAG 3.3.1 (A), 3.3.3 (AA)]
 • Det ges inte information om vissa objekts funktion, värde och roll till hjälpmedelsanvändare eftersom det saknas attribut för den tekniska standaren WAI-ARIA [WCAG 4.1.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer mindre kontrastbrister i sökvägar/brödsmulor [WCAG 1.4.3 (AA)]

Problem vid användning med begränsad finmotorik eller styrka

 • Det finns formulär med fält utan ledtexter och därför saknas information som förklarar syftet med fälten [1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A), 4.1.2 (A)]
 • Sidor med dataset och formulär med kalendrar är inte fullt åtkomliga vid tangenbordsnavigering [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Det saknas genvägar för att hoppa förbi återkommande innehåll [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Det finns sidor för sökfrågor och rapporter som saknar sidtitel [WCAG 2.4.2 (A)]
 • Det finns sökformulär och sidor för sökresultat som utan förvarning öppnas som fristående sidor och som gör att användaren lämnar webbplatsens ursprungliga struktur. [WCAG 2.4.4 (A), 3.2.1 (A), 3.2.3 (A)]
 • Det finns klickbara ikoner och länktexter intill varandra som leder till samma sida [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Webbplatsen saknar andra navigeringssätt än navigeringsmenyn [WCAG 2.4.5 (AA)]
 • Det är inte tydligt vilket fält eller element som är i fokus eftersom webbplatsen saknar egen visuell fokushantering [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Webbplatsens formulär ger ingen återkoppling eller förslag på korrigering när en sökning blivit fel eller inte genererat några träffar [WCAG 3.3.1 (A), 3.3.3 (AA)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns formulär med fält utan ledtexter och därför saknas information som förklarar syftet med fälten [1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A), 4.1.2 (A)]
 • Det finns sidor för sökfrågor och rapporter som saknar sidtitel [WCAG 2.4.2 (A)]
 • Det finns sökformulär och sidor för sökresultat som utan förvarning öppnas som fristående sidor och som gör att användaren lämnar webbplatsens ursprungliga struktur. [WCAG 2.4.4 (A), 3.2.1 (A), 3.2.3 (A)]
 • Det finns klickbara ikoner och länktexter intill varandra som leder till samma sida [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Webbplatsen saknar andra navigeringssätt än navigeringsmenyn [WCAG 2.4.5 (AA)
 • Det är inte tydligt vilket fält eller element som är i fokus eftersom webbplatsen saknar egen visuell fokushantering [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Webbplatsens formulär ger ingen återkoppling eller förslag på korrigering när en sökning blivit fel eller inte genererat några träffar [WCAG 3.3.1 (A), 3.3.3 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Öppna data. Vi har också låtit utomstående experter granska webbplatsen. Vi frågar också experterna när vi är osäkra på något.
 
Senaste bedömning av utomstående expert gjordes oktober 2018.
 
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.