Om webbplatsen

Det här är riksdagens webbplats för öppna data. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen.

Webbplatsens struktur

Följande data finns tillgängliga på webbplatsen:

  • Dokument
  • Information om ledamöter
  • Voteringsresultat
  • Anföranden
  • Kalenderinformation

Under Dokumentation finns användarguider och förklaringar som stöd för dig som använder öppna data. Ändringsloggen innehåller information om ändringar och nya uppdateringar i öppna data.

För dig som vill komma igång med att använda öppna data finns ytterligare stöd under Hjälp och stöd, bland annat i form av vanliga frågor. Här förklaras också delar av riksdagsarbetet som är bra att känna till för att kunna använda öppna data på bästa sätt.

Tillgänglighet

Arbetet med tillgängligheten på webbplatsen för riksdagens öppna data utgår ifrån:

Redogörelse för tillgängligheten

Läs om hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet

Behandling av personuppgifter

Riksdagsförvaltningen samlar inte in några personuppgifter på denna webbplats. På riksdagen.se finns mer information om hur riksdagsförvaltningen behandlar personuppgifter samt om dina rättigheter gällande personuppgifter om dig.

Behandling av personuppgifter

Loggning av IP-adress

För att få en bild av hur besökare använder webbplatsen loggar Riksdagsförvaltningen  IP-adressen ihop med vilken resurs som besökaren använder när de besöker vår webbplats. Loggarna sparas på våra egna servrar.

 

Länkningspolicy

Webbplatsen för riksdagens öppna data följer samma länkningspolicy som riksdagen.se.

Länkningspolicy (riksdagen)

Ansvarig

Anders Hagquist, kommunikationschef
Telefon: 020-349 000
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se