Om webbplatsen

Det här är riksdagens webbplats för öppna data. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen.

Webbplatsens struktur

Följande data finns tillgängliga på webbplatsen:

  • Dokument
  • Information om ledamöter
  • Voteringsresultat
  • Anföranden
  • Kalenderinformation

Under Dokumentation finns användarguider och förklaringar som stöd för dig som använder öppna data. Ändringsloggen innehåller information om ändringar och nya uppdateringar i öppna data.

För dig som vill komma igång med att använda öppna data finns ytterligare stöd under Hjälp och stöd, bland annat i form av vanliga frågor. Här förklaras också delar av riksdagsarbetet som är bra att känna till för att kunna använda öppna data på bästa sätt.

Tillgänglighet

Arbetet med tillgängligheten på webbplatsen för riksdagens öppna data utgår ifrån:

Behandling av personuppgifter

Riksdagsförvaltningen samlar inte in några personuppgifter på denna webbplats. På riksdagen.se finns mer information om hur riksdagsförvaltningen behandlar personuppgifter samt om dina rättigheter gällande personuppgifter om dig.

Behandling av personuppgifter

Länkningspolicy

Webbplatsen för riksdagens öppna data följer samma länkningspolicy som riksdagen.se.

Länkningspolicy (riksdagen)

Ansvarig

Anders Hagquist, kommunikationschef
Telefon: 020-349 000
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se