Vanliga frågor om riksdagens öppna data

Här hittar du svaren på vanliga frågor om riksdagens öppna data.

Allmänt om öppna data

Måste jag ange källa när jag använder öppna data?
Ja, ange alltid Sveriges riksdag som källa. Mer information om källhänvisningar finns under användningsvillkor.
Användningsvillkor

Får öppna data användas i kommersiellt syfte?
Ja, alla som vill får fritt använda och bearbeta öppna data.
Användningsvillkor

Vad ska jag göra om jag hittar ett fel eller en avvikelse i data?
Kontakta gärna riksdagsinformation@riksdagen.se. Beskriv felet, skicka med länkar till sidan där felet finns och skicka även gärna skärmdumpar om det kan förtydliga.

Jag vill ha ut alla data för en viss period, men det tar för lång tid eftersom filerna blir så tunga. Hur ska jag göra?
Stora mängd data för en viss period laddar du enklast ner i form av dataset. I dem finns det mesta som går att hitta i riksdagens API paketerat och komprimerat med zip. Du hittar dataseten längst ner på varje datasektion.

Hur får jag information om uppdateringar i data?
Alla uppdateringar finns dokumenterade i ändringsloggen.
Ändringslogg

Dokument

Varför får jag inte ut några dokument alls för ett visst år?
Riksdagens arbete är uppdelade i riksmöten som börjar på hösten och spänner över två kalenderår.
Bra att veta om riksdagen

De flesta av riksdagens dokument är indelade enligt riksmöte från 1975/76 och framåt. Detta gäller till exempel betänkanden, protokoll, motioner, interpellationer och skriftliga frågor. Äldre riksdagsdokument är däremot indelade enligt kalenderår. Vissa av regeringens dokument som Statens offentliga utredningar, SOU, och Departementsserien, Ds, är indelade enligt kalenderår. Riksmöte anges enligt modellen "rm=2012/13", medan kalenderår anges "rm=2013".

Varför hittar jag inte vissa dokument?
Det finns en hel del luckor i dokumentserierna, framför allt bland de äldre dokumenten. Riksdagsförvaltningen är medveten om bristen och arbetar för att åtgärda detta.

Finns det sammanfattningar till motionerna?
Nej, inte i dagsläget.

Går det att få ut data om Svensk författningssamling?
Ja. Några exempel på adresser:

Lista: http://data.riksdagen.se/dokumentlista/ (bocka för Svensk författningssamling)
XML: https://data.riksdagen.se/dokumentstatus/sfs-2013-33
HTML: https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2013-33/text

Svensk författningssamling kommer inom kort även att finnas som dataset.

Anföranden

Hur gör jag för att utesluta repliker ur anförandelistan?
Du kan filtrera bort repliker genom att ange: "anftyp=Nej" i sökfrågan.

Voteringar

Finns inte voteringarna från före 2002 med i voteringsdata?
Nej, i dagsläget ingår bara voteringarna från 2002/03 och framåt.

Varför finns inte alla ärenden med i voteringsdata?
Riksdagen beslutar om många förslag utan votering, med så kallad acklamation. Det kan antingen bero på att utskottet är enigt i sitt förslag eller att ledamöterna väljer att inte yrka på sina reservationer, motförslagen. I voteringsdata ingår endast de ärenden som har beslutats genom votering.
Bra att veta om riksdagen

För att se vad riksdagen har beslutat i övriga ärenden kan du leta upp betänkandet och titta i utskottets förslag.
Dokument

Exempel:

 https://data.riksdagen.se/utskottsforslag/GT01LU3.xml

 

Texten granskades: 25 juni 2019