Sökord:
Dokumenttyp:
Riksmöte:
Datum: T.o.m.: (2005-11-11)
Systemdatum:*
Beteckning: Tempbet: Nummer:
Utskott/organ:
Ledamot:
Parti:
Socialdemokraterna (S)
Moderata samlingspartiet (M)
Liberalerna (L)
Kristdemokraterna (KD)
Vänsterpartiet (V)
Sverigedemokraterna (SD)
Centerpartiet (C)
Miljöpartiet de gröna (MP)
Ny demokrati (NYD)
[partilösa/m.m.]
Avdelning:
Webb-tv: (1) Talare:
Exakt matchning: (1) Planering:

Sortering: Ordning: Rapporter:
Utformat:


Sökningen gav 554140 träffar (171,5989 ms).
Nollställ filter

Avdelning (562808)

 • dokument (535394)
 • Ledamöter (2001)
 • Aktuellt (2458)
 • Cms (1550)
 • Kalender (4633)
 • Press (708)
 • Så funkar riksdagen (121)
 • Webb-TV (15943)
 • Dokumenttyp (547318)

 • Betänkanden och utlåtanden (68664)
 • Framställningar och redogörelser (1947)
 • Frågestund (393)
 • Information från regeringen (82)
 • Interpellationer (11234)
 • Kammarens protokoll (17525)
 • Motioner (235997)
 • Propositioner och skrivelser (30035)
 • Skriftliga frågor (29724)
 • Statsministerns frågestund (65)
 • Svar på skriftliga frågor (29399)
 • Svensk författningssamling (10384)
 • Votering (3549)
 • Öppen utfrågning (475)
 • Aktuell debatt (132)
 • Allmän debattimme (2)
 • Allmänpolitisk debatt (63)
 • Arbetsplenum (233)
 • Avslutning (18)
 • Avtackning (12)
 • Besök (41)
 • Besök (8)
 • Bilagor (1533)
 • Bilagor till dokument från EU-nämnden (4350)
 • Bordläggningsplenum (17)
 • Budgetdebatt (39)
 • Debatt med anledning av vårpropositionen (23)
 • Departementsserien (1419)
 • EU-debatt (2)
 • EU-nämndens dokument (övrigt) (17)
 • EU-nämndens protokoll (797)
 • EU-nämndens skriftliga samråd (923)
 • EU-nämndens uppteckningar (904)
 • EU-nämndens verksamhetsberättelser (17)
 • Fakta-PM om EU-förslag (1999)
 • Hälsningsanförande (6)
 • Högtidlighållande (2)
 • Inkommande besök (10)
 • Inkommande besök (1)
 • Inledning (10)
 • Inledning (EJ kammaren) (9)
 • Interpellationsdebatt (271)
 • kadep (126)
 • Kallelser och föredragningslistor (859)
 • Kammarens föredragningslista (2006)
 • Kammarens talarlistor (969)
 • Kommittéberättelser (3519)
 • Kommittédirektiv (4271)
 • KU:s särskilda protokoll (725)
 • KU-anmälningar (534)
 • Ministerrådsmöten (arkiv) (176)
 • Omröstningar (10673)
 • Parentation (8)
 • Partiledardebatt (127)
 • Planering (1)
 • Presskonferens (61)
 • protutdr (10)
 • Rapporter från riksdagen (287)
 • Regeringsförklaring (9)
 • Register (1258)
 • Remissdebatt (1)
 • Resa (128)
 • Riksdagens författningssamling (52)
 • Riksdagsskrivelser (35023)
 • Riksmötets öppnande (42)
 • Riksrevisionens granskningsrapporter (260)
 • sam-ap (29)
 • samt (2)
 • sam-vo (9)
 • Seminarium (33)
 • Seminarium (2)
 • Session (57)
 • Statens offentliga utredningar (4225)
 • Särskild debatt (12)
 • Särskild kallelse- och föredragningslistor (600)
 • Träffa ledamöter (18)
 • Ungdomens riksdag (8)
 • Ungdomens riksdagen (10)
 • Upprop (13)
 • Utgående besök (10)
 • Utredning från Riksdagsförvaltningen (34)
 • Utrikespolitisk debatt (41)
 • Utskottens kallelser (14506)
 • Utskottens protokoll (8411)
 • Utskottens verksamhetsberättelser (353)
 • Utskottens yttranden (3012)
 • utskottsdokument (27)
 • Uttag (8)
 • Val (52)
 • Valprövningsnämndens beslut (944)
 • verk (3)
 • Visning (190)
 • Återrapportering (14)
 • Öppen konferens (22)
 • Öppet hus (34)
 • Öppet sammanträde (30)
 • Öppet samråd (108)
 • Öppet samråd (kammaren) (1)
 • Öppet seminarium (184)
 • Övrig händelse (14)
 • Övrigt (785)
 • Övrigt kammaren (61)
 • riksmote (547522)

 • 2019/20 (4869)
 • 2018/19 (11651)
 • 2017/18 (14674)
 • 2016/17 (14048)
 • 2015/16 (13468)
 • 2014/15 (11068)
 • 2013/14 (11323)
 • 2012/13 (11359)
 • 2011/12 (10846)
 • 2010/11 (10298)
 • 2009/10 (12135)
 • 2008/09 (12187)
 • 2007/08 (12602)
 • 2006/07 (10686)
 • 2005/06 (14475)
 • 2004/05 (13015)
 • 2003/04 (11018)
 • 2002/03 (9453)
 • 2001/02 (10164)
 • 2000/01 (9366)
 • 1999/2000 (7879)
 • 1998/99 (5638)
 • 1997/98 (6920)
 • 1996/97 (4253)
 • 1995/96 (2208)
 • 1994/95 (4501)
 • 1993/94 (4633)
 • 1992/93 (5150)
 • 1991/92 (4375)
 • 1990/91 (6197)
 • 1989/90 (5947)
 • 1988/89 (5680)
 • 1987/88 (4931)
 • 1986/87 (4697)
 • 1985/86 (4424)
 • 1984/85 (4473)
 • 1983/84 (4171)
 • 1982/83 (3680)
 • 1981/82 (3855)
 • 1980/81 (3373)
 • 1979/80 (2899)
 • 1978/79 (3857)
 • 1977/78 (2774)
 • 1976/77 (2511)
 • 1975 (5715)
 • 1974 (2799)
 • 1973 (3263)
 • 1972 (2709)
 • 1971 (2677)
 • 1970 (4761)
 • 1969 (3944)
 • 1968 (3840)
 • 1967 (3616)
 • 1966 (3146)
 • 1965 (3219)
 • 1964 (3418)
 • 1963 (3168)
 • 1962 (3051)
 • 1961 (2941)
 • 1960 (2915)
 • 1959 (2544)
 • 1958 (2807)
 • 1957 (2468)
 • 1956 (2766)
 • 1955 (2533)
 • 1954 (2576)
 • 1953 (2451)
 • 1952 (2643)
 • 1951 (2491)
 • 1950 (2608)
 • 1949 (2026)
 • 1948 (2673)
 • 1947 (2512)
 • 1946 (2853)
 • 1945 (3073)
 • 1944 (2535)
 • 1943 (2577)
 • 1942 (2319)
 • 1941 (2275)
 • 1940 (2451)
 • 1939 (2937)
 • 1938 (2482)
 • 1937 (2509)
 • 1936 (2774)
 • 1935 (2334)
 • 1934 (2508)
 • 1933 (2346)
 • 1932 (2354)
 • 1931 (1939)
 • 1930 (2318)
 • 1929 (1959)
 • 1928 (2220)
 • 1927 (2091)
 • 1926 (1991)
 • 1925 (1992)
 • 1924 (2016)
 • 1923 (1696)
 • 1922 (1723)
 • 1921 (2338)
 • 1920 (2734)
 • 1919 (2598)
 • 1918 (2983)
 • 1917 (2412)
 • 1916 (1793)
 • 1915 (1459)
 • 1914 (2419)
 • 1913 (1927)
 • 1912 (1735)
 • 1911 (1639)
 • 1910 (1469)
 • 1909 (1477)
 • 1908 (1494)
 • 1907 (1389)
 • 1906 (1074)
 • 1905 (1291)
 • 1904 (1167)
 • 1903 (1055)
 • 1902 (932)
 • 1901 (846)
 • 1900 (834)
 • 1899 (945)
 • 1898 (959)
 • 1898/99 (1)
 • 1897 (810)
 • 1896 (879)
 • 1895 (780)
 • 1894 (812)
 • 1893 (827)
 • 1892 (867)
 • 1891 (776)
 • 1890 (805)
 • 1889 (766)
 • 1888 (766)
 • 1887 (935)
 • 1886 (755)
 • 1885 (726)
 • 1884 (682)
 • 1883 (623)
 • 1882 (635)
 • 1881 (664)
 • 1880 (694)
 • 1879 (605)
 • 1878 (669)
 • 1877 (696)
 • 1876 (693)
 • 1875 (732)
 • 1874 (808)
 • 1873 (866)
 • 1872 (770)
 • 1871 (784)
 • 1870 (817)
 • 1869 (956)
 • 1868 (1016)
 • 1867 (1029)
 • 1866 (1)
 • 1864 (1)
 • 1863 (1)
 • 1861 (2)
 • 1860 (1)
 • 1855 (1)
 • 1851 (1)
 • 1848 (1)
 • 1845 (1)
 • 1844 (1)
 • 1840 (1)
 • 1834 (1)
 • 1829 (1)
 • 1828 (1)
 • 1827 (1)
 • 1821 (1)
 • 1819 (1)
 • 1810 (2)
 • 1772 (1)
 • 1757 (1)
 • 1736 (2)
 • 1723 (1)
 • 1686 (1)
 • Ledamot (443046)

 • Hägg, Carina (S) (1772)
 • Larsson, Hillevi (S) (1676)
 • de Pourbaix-Lundin, Marietta (M) (1505)
 • Skånberg, Tuve (KD) (1505)
 • Hansson, Agne (C) (1475)
 • Green, Monica (S) (1475)
 • Oscarsson, Mikael (KD) (1419)
 • Lindholm, Jan (MP) (1332)
 • Johansson, Morgan (S) (1268)
 • Johansson, Ylva (S) (1266)
 • Pålsson Ahlgren, Chatrine (KD) (1264)
 • Carlsson, Birgitta (C) (1255)
 • Åström, Alice (V) (1237)
 • Westerholm, Barbro (L) (1234)
 • Bergheden, Sten (M) (1216)
 • Andersson, Marianne (C) (1208)
 • Widegren, Cecilia (M) (1204)
 • Linde, Hans (V) (1104)
 • Enochson, Annelie (KD) (1093)
 • Eriksson, Berith (V) (1089)
 • Wiechel, Markus (SD) (1088)
 • Zetterberg, Eva (V) (1079)
 • Holm, Ulf (MP) (1077)
 • Jonsson, Elver (FP) (1071)
 • René, Inger (M) (1069)
 • Larsson, Maria (KD) (1053)
 • Ohlsson, Birgitta (L) (1053)
 • Nylander, Christer (L) (1042)
 • Adolfsson Elgestam, Carina (S) (1032)
 • Davidson, Inger (KD) (1032)
 • Holma, Siv (V) (1028)
 • Ygeman, Anders (S) (1028)
 • Måbrink, Bertil (V) (1026)
 • Schyman, Gudrun (-) (1022)
 • Dinamarca, Rossana (V) (1017)
 • Goës, Eva (MP) (1017)
 • Örnfjäder, Krister (S) (1011)
 • Bengtsson, Finn (M) (1003)
 • Lindblad, Gullan (M) (998)
 • Runegrund, Rosita (KD) (997)
 • Holm, Jens (V) (989)
 • Werner, Lars (V) (965)
 • Tolgfors, Sten (M) (960)
 • Hoffmann, Ulla (V) (953)
 • Hultqvist, Peter (S) (947)
 • Erlandsson, Eskil (C) (940)
 • Eneroth, Tomas (S) (928)
 • Jansson, Eva-Lena (S) (921)
 • Gunnarsson, Rolf (M) (912)
 • Burman, Ingrid (V) (907)
 • Acketoft, Tina (L) (907)
 • Ohlsson, Carina (S) (906)
 • Samuelsson, Marianne (MP) (905)
 • Andersson, Yvonne (KD) (904)
 • Persson, Bertil (M) (901)
 • Andersson, Ulla (V) (892)
 • Hellberg, Owe (V) (886)
 • Odell, Mats (KD) (883)
 • Qarlsson, Annika (C) (879)
 • Malmberg, Betty (M) (870)
 • Bäckström, Lars (V) (861)
 • Johansson, Kenneth (C) (859)
 • Gustafsson, Holger (KD) (853)
 • Riedl, Edward (M) (849)
 • Fridolin, Gustav (MP) (848)
 • Cederfelt, Margareta (M) (846)
 • Olsson, Lena (V) (831)
 • Widman, Allan (L) (830)
 • Feltzing, Barbro (MP) (830)
 • Andersson, Margareta (C) (827)
 • Vestlund, Börje (S) (823)
 • Johansson, Ann-Kristine (S) (821)
 • Wallström, Margot (S) (819)
 • Andersson, Magdalena (S) (819)
 • Gustafsson, Lars (KD) (814)
 • Engström, Marie (V) (807)
 • Pohanka, Ragnhild (MP) (804)
 • Pethrus, Désirée (KD) (802)
 • Kihlström, Dan (KD) (800)
 • Sellén, Birgitta (C) (799)
 • Eriksson, Ingvar (M) (796)
 • Lantz, Kenneth (KD) (793)
 • Lindvall, Gudrun (MP) (792)
 • Ahlberg, Ann-Christin (S) (790)
 • Skårvik, Kenth (FP) (782)
 • Pertoft, Mats (MP) (773)
 • Axelsson, Lennart (S) (771)
 • Pehrson, Johan (L) (767)
 • Olofsson, Eva (V) (761)
 • Hägglund, Göran (KD) (758)
 • Linna, Elina (V) (758)
 • Stenmark, Rigmor (C) (757)
 • Hoff, Hans (S) (754)
 • Stenberg, Hans (S) (748)
 • Damberg, Mikael (S) (747)
 • Lundgren, Bo (M) (740)
 • Bucht, Sven-Erik (S) (737)
 • Hagberg, Lars-Ove (V) (735)
 • Bergström, Sven (C) (735)
 • Kakabaveh, Amineh (-) (734)
 • Wallmark, Hans (M) (734)
 • Nordén, Marie (S) (733)
 • Godin, Sigge (FP) (732)
 • Biörsmark, Karl-Göran (FP) (730)
 • Gennser, Margit (M) (728)
 • Ingvardsson, Margó (V) (727)
 • Johansson, Wiwi-Anne (V) (725)
 • Frebran, Rose-Marie (KD) (724)
 • Sydow Mölleby, Mia (V) (722)
 • Pilsäter, Karin (FP) (721)
 • Ask, Beatrice (M) (720)
 • Eriksson, Peter (MP) (716)
 • Ohly, Lars (V) (714)
 • Svensson, Ingvar (KD) (714)
 • Larsson, Kalle (V) (713)
 • Pedersen, Peter (V) (709)
 • Ceballos, Bodil (MP) (709)
 • Lindestam, Åsa (S) (705)
 • Brodén, Anita (L) (704)
 • Danielsson, Staffan (C) (700)
 • Ek, Lena (C) (696)
 • Wahlén, Gunilla (V) (695)
 • Nyström, Elizabeth (M) (694)
 • Mikaelsson, Maggi (V) (694)
 • Johnsson, Jeppe (M) (694)
 • Hammar, Bo (V) (687)
 • Husmark Pehrsson, Cristina (M) (686)
 • Israelsson, Karin (C) (685)
 • Magnusson, Cecilia (M) (683)
 • Beckman, Lars (M) (681)
 • Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (M) (681)
 • Roxbergh, Claes (MP) (680)
 • Svenson, Karl-Gösta (M) (680)
 • Flyborg, Eva (FP) (680)
 • Silfverstrand, Bengt (S) (677)
 • Pärssinen, Raimo (S) (676)
 • Åberg, Boriana (M) (675)
 • Ernkrans, Matilda (S) (675)
 • Sidén, Anita (M) (674)
 • Lundh Sammeli, Fredrik (S) (674)
 • Thalén Finné, Ewa (M) (673)
 • Tysklind, Lars (L) (672)
 • Leijonborg, Lars (FP) (672)
 • Lundgren, Kerstin (C) (671)
 • Tjernberg, Gunilla (KD) (669)
 • Högmark, Anders G (M) (668)
 • Björck, Anders (M) (663)
 • Marcelind, Ragnwi (KD) (661)
 • Mårtensson, Ingela (FP) (660)
 • Linderborg, Tanja (V) (656)
 • Johnson, Jacob (V) (653)
 • Samuelson, Björn (V) (652)
 • Andersson, Hans (V) (644)
 • Lindström, Torsten (KD) (644)
 • Haddad, Roger (L) (643)
 • Nilsson, Ulf (FP) (642)
 • Ruwaida, Yvonne (MP) (641)
 • Engle, Kerstin (S) (640)
 • Björlund, Torbjörn (V) (637)
 • Bolund, Per (MP) (629)
 • Attefall, Stefan (KD) (628)
 • Persson, Kent (V) (627)
 • Hökmark, Gunnar (M) (627)
 • Finstorp, Lotta (M) (625)
 • Bohlin, Sinikka (S) (625)
 • Vänerlöv, Ingemar (KD) (622)
 • Jóhannesson, Berit (V) (622)
 • Lager, Per (MP) (621)
 • G Ericson, Gunvor (MP) (620)
 • Berg, Marianne (V) (620)
 • Kvarnström, Kurt (S) (619)
 • Schörling, Inger (MP) (616)
 • Astudillo, Luciano (S) (616)
 • Saarinen, Ingegerd (MP) (611)
 • Berggren, Inga (M) (611)
 • Persson, Siw (-) (608)
 • Oskarsson, Christina (S) (607)
 • Larsson, Ewa (MP) (607)
 • Malmström, Louise (S) (606)
 • Haglö, Kerstin (S) (604)
 • Ericson, Jan (M) (604)
 • Westerberg, Per (M) (603)
 • Ericsson, Kjell (C) (602)
 • Irhammar, Ingbritt (C) (601)
 • Eberstein, Susanne (S) (598)
 • Svensson Smith, Karin (MP) (597)
 • Eriksson, Per-Ola (C) (591)
 • Elmsäter-Svärd, Catharina (M) (589)
 • Ehn, Tina (MP) (587)
 • Wittgren-Ahl, Siw (S) (587)
 • Åkesson, Anders (C) (586)
 • Resare, Roy (MP) (586)
 • Enström, Karin (M) (583)
 • Johansson, Anita (S) (581)
 • Lundberg, Inger (S) (581)
 • Hagström, Ulla-Britt (FP) (575)
 • Strand, Thomas (S) (575)
 • Petersson, Helene (S) (575)
 • Järrel, Henrik S (M) (575)
 • Löfstrand, Johan (S) (573)
 • Jönsson, Marianne (C) (572)
 • Olander, Ronny (S) (572)
 • Wibble, Anne (FP) (569)
 • Bill, Per (M) (569)
 • Billström, Tobias (M) (569)
 • Ångström, Yvonne (FP) (568)
 • Omanovic, Jasenko (S) (568)
 • Tobisson, Lars (M) (566)
 • Branting, Charlotte (FP) (565)
 • Bråkenhielm, Catharina (S) (564)
 • Torstensson, Åsa (C) (562)
 • Andrén, Gunnar (FP) (562)
 • Schlaug, Birger (MP) (562)
 • Backman, Hans (FP) (560)
 • Karlsson, Anders (S) (558)
 • Nilson, Rolf L (V) (554)
 • Andreasson, Kia (MP) (554)
 • Rizell, Fanny (KD) (554)
 • Wälivaara, Erling (KD) (552)
 • Olsson, Kent (M) (551)
 • Larsson, Roland (C) (548)
 • Larsson, Lars Mejern (S) (546)
 • Brus, Sven (KD) (543)
 • Ekeroth, Kent (SD) (541)
 • Nilsson, Jennie (S) (540)
 • Lundberg, Agneta (S) (540)
 • Söder, Björn (SD) (539)
 • Stafilidis, Tasso (V) (539)
 • Rådberg, Peter (MP) (539)
 • Carlsson Löfdahl, Emma (-) (537)
 • Lundström, Nina (L) (533)
 • Thurdin, Görel (C) (533)
 • Thorell, Olle (S) (532)
 • Kaplan, Mehmet (MP) (530)
 • Andnor, Berit (S) (530)
 • Arvidsson, Eva (S) (530)
 • Jomshof, Richard (SD) (528)
 • Ståhl Herrstedt, Carina (SD) (526)
 • Wikström, Jan-Erik (FP) (525)
 • Andersson, Jan R (M) (524)
 • Sundell, Ola (M) (523)
 • Johansson, Anna (S) (523)
 • Staxäng, Lars-Arne (M) (523)
 • Persson, Peter (S) (523)
 • Olovsson, Fredrik (S) (521)
 • Heinemann, Kerstin (FP) (519)
 • Hannah, Robert (L) (517)
 • Domeij, Åsa (MP) (515)
 • Karlsson, Ola (M) (514)
 • Sonidsson, Eva (S) (514)
 • Hansson, Anders (M) (511)
 • Bager, Erling (FP) (510)
 • Högman, Berit (S) (510)
 • Andersson, Johan (S) (510)
 • Olson, Bengt Harding (FP) (509)
 • Skalin, Johnny (SD) (508)
 • Åsling, Per (C) (508)
 • Johansson, Jörgen (C) (507)
 • Pettersson, Marina (S) (505)
 • Granberg, Lars U (S) (502)
 • Sjöstedt, Jonas (V) (501)
 • Bohlin, Görel (M) (501)
 • Nilsson, Carl G (M) (501)
 • Halvarsson, Isa (FP) (498)
 • Rådhström, Jan-Evert (M) (496)
 • Strömbom, Inger (KD) (494)
 • Starrin, Karin (C) (493)
 • Runeson, Carin (S) (488)
 • Höj Larsen, Christina (V) (488)
 • Axén, Gunnar (M) (487)
 • Troedsson, Ingegerd (M) (487)
 • Granstedt, Pär (C) (486)
 • Haglund, Ann-Cathrine (M) (485)
 • Fransson, Josef (SD) (483)
 • Leander, Helena (MP) (481)
 • Gerdin, Viviann (C) (480)
 • Larsen, Sofia (C) (480)
 • Gustavsson, Stina (C) (480)
 • Falkmer, Karin (M) (478)
 • Högström, Tomas (M) (478)
 • Sandberg, Gunnar (S) (476)
 • Brodén, Anne Marie (M) (476)
 • Persson, Mats (L) (476)
 • Nilsson, Pia (S) (476)
 • Reinfeldt, Fredrik (M) (476)
 • Sandahl, Olle (KD) (474)
 • Ertsborn, Jan (FP) (474)
 • Ericson, Lars-Ivar (C) (473)
 • Svensson, Sten (M) (472)
 • Bildt, Carl (M) (472)
 • Ludvigsson, Anne (S) (472)
 • Brunander, Lennart (C) (470)
 • Björklund, Ulf (KD) (469)
 • Norinder, Patrik (M) (466)
 • Björck, Patrik (S) (466)
 • Lindblad, Göran (M) (465)
 • Hammarbergh, Krister (M) (465)
 • Jacobsson, Magnus (KD) (465)
 • Brink, Josefin (V) (464)
 • Sachet, Ameer (S) (464)
 • Lönnroth, Johan (V) (463)
 • Hurtig, Bengt (V) (461)
 • Linander, Johan (C) (460)
 • Härstedt, Kent (S) (460)
 • Gunther, Penilla (KD) (460)
 • Zander, Solveig (C) (459)
 • Stenberg, Maria (S) (459)
 • Engelhardt, Christer (S) (459)
 • Lillemets, Annika (MP) (458)
 • Aurelius, Nils Fredrik (M) (457)
 • Johansson, Ola (C) (457)
 • Hjälmered, Lars (M) (457)
 • Ericsson, Dan (KD) (456)
 • Finnborg, Thomas (M) (456)
 • Pettersson, Helén (S) (455)
 • Winbäck, Christer (FP) (455)
 • Holm Barenfeld, Christian (M) (455)
 • Carlström, Marianne (S) (454)
 • Knutson, Göthe (M) (453)
 • From, Isak (S) (452)
 • Carlsson, Gunilla (S) (452)
 • Olsson, Rolf (V) (451)
 • Könberg, Bo (FP) (450)
 • Sundin, Britta (S) (450)
 • Strandhäll, Annika (S) (449)
 • Heie, Ulrika (C) (449)
 • Andersson, Elving (C) (449)
 • Fleetwood, Elisabeth (M) (448)
 • Hallengren, Lena (S) (448)
 • Bargholtz, Helena (FP) (446)
 • Åhnberg, Annika (S) (446)
 • Sjösten, Ulf (M) (446)
 • Björkman, Lars (M) (444)
 • Gylling, Johnny (KD) (444)
 • Olsson, Hans (S) (443)
 • Gille, Agneta (S) (442)
 • Palm, Veronica (S) (440)
 • Cederschiöld, Charlotte (M) (439)
 • Güclü Hedin, Roza (S) (439)
 • Rembo, Sonja (M) (438)
 • Einarsson, Mats (V) (437)
 • Svantesson, Elisabeth (M) (437)
 • Nordell, Lars-Axel (KD) (433)
 • Quicklund, Saila (M) (433)
 • Adelsbo, Christer (S) (432)
 • Landgren, Per (KD) (432)
 • Hörnlund, Börje (C) (432)
 • Wegendal, Lars (S) (432)
 • Lindgren, Sylvia (S) (432)
 • Andersson, Phia (S) (431)
 • Andersson, Magdalena (M) (429)
 • Frisk, Helena (S) (429)
 • Malmer Stenergard, Maria (M) (427)
 • Goude, Gunnar (MP) (426)
 • Friggebo, Birgit (FP) (426)
 • Carlson, Andreas (KD) (425)
 • Johansson, Lars (S) (424)
 • Granström, Per Erik (S) (424)
 • Henriksson, Emma (KD) (424)
 • Höij, Helena (KD) (423)
 • Kerimo, Yilmaz (S) (423)
 • Israelsson, Margareta (S) (423)
 • Jeppsson, Peter (S) (423)
 • Åström, Karin (S) (423)
 • Malm, Fredrik (L) (421)
 • Fiskesjö, Bertil (C) (420)
 • Andersson, Sten (-) (420)
 • Bjälkebring, Charlotta L (V) (419)
 • Engström, Hillevi (M) (418)
 • Björk, Gunnar (C) (418)
 • Frick, Carl (MP) (417)
 • Ferm, Maria (MP) (415)
 • Åkerhielm, Anna (M) (415)
 • Nordin, Rickard (C) (414)
 • Johansson, Bengt-Anders (M) (413)
 • Persson, Leo (S) (413)
 • Johansson, Larz (C) (411)
 • Lindahl, Helena (C) (410)
 • Granlund, Marie (S) (409)
 • Sjöstrand, Sven-Erik (V) (409)
 • Rothenberg, Hans (M) (408)
 • Gustafsson, Billy (S) (408)
 • Ullenhag, Erik (L) (407)
 • Ekman, Kerstin (FP) (407)
 • Ryttar, Bengt-Ola (S) (407)
 • Österberg, Sven-Erik (S) (407)
 • Ramhorn, Per (SD) (406)
 • Ekendahl, Maud (M) (403)
 • Staaf-Igelström, Lisbeth (S) (403)
 • Hillar Rosenqvist, Helena (MP) (402)
 • Hellquist, Solveig (FP) (402)
 • Engström, Göran (C) (401)
 • Kenneryd, Rolf (C) (401)
 • Rosengren, Per (V) (401)
 • Julin, Thomas (MP) (401)
 • Björkman, Jan (S) (400)
 • André, Gunilla (C) (399)
 • Petersson, Jenny (M) (398)
 • Rågsjö, Karin (V) (398)
 • Viklund, Margareta (KD) (398)
 • Waltersson Grönvall, Camilla (M) (396)
 • Nordgren, Gunilla (M) (395)
 • Axelsson, Christina (S) (395)
 • Lindgren, Ulrik (KD) (393)
 • Johansson, Mikael (MP) (393)
 • Dau, Hans (M) (392)
 • Schulte, Fredrik (M) (391)
 • Hellman, Jörgen (S) (390)
 • Jacobsson Gjörtler, Jonas (M) (389)
 • Eliasson, Stina (C) (389)
 • Bergström, Stina (MP) (387)
 • Hedquist, Lennart (M) (387)
 • Backman, Jan (M) (387)
 • Graf, Carl Fredrik (M) (385)
 • Bergstedt, Hannah (S) (384)
 • Fridén, Lennart (M) (384)
 • Norlén, Andreas (M) (383)
 • Eriksson, Jonas (MP) (382)
 • Jonsson, Göte (M) (382)
 • Frid, Egon (V) (382)
 • Westerberg, Bengt (FP) (380)
 • Persson, Karl-Erik (V) (379)
 • Edgren, Margitta (FP) (378)
 • Wikström, Gabriel (S) (378)
 • Stalin, Kerstin-Maria (MP) (377)
 • Lång, David (SD) (377)
 • Danestig, Britt-Marie (V) (376)
 • Krantz, Tobias (FP) (375)
 • Bengtzboe, Erik (M) (374)
 • Hestvik, Inger (S) (374)
 • Dahlberg, Rolf (M) (373)
 • Hietala Nordlund, Barbro (S) (372)
 • Nilsson, Lennart (S) (371)
 • Hamilton, Carl B (L) (371)
 • Hambraeus, Birgitta (C) (370)
 • Valtersson, Mikaela (MP) (370)
 • Ångström, Lars (MP) (369)
 • Lodenius, Per (C) (368)
 • Liljevall, Désirée (S) (368)
 • Petersson, Sven-Olof (C) (368)
 • Jansson, Mikael (-) (367)
 • Bodström, Thomas (S) (366)
 • Kronlid, Julia (SD) (366)
 • Ahlin, Urban (S) (366)
 • Olsson, Lotta (M) (365)
 • Östh, Rosa (C) (364)
 • Hagård, Birger (M) (362)
 • Eriksson, Birgitta (S) (362)
 • Norberg, Lars (MP) (362)
 • Särnblad, Anneli (S) (362)
 • Hagfeldt, Stefan (M) (361)
 • Utbult, Roland (KD) (360)
 • Carlson, Leif (M) (360)
 • Tarschys, Daniel (FP) (359)
 • Franzén, Ivar (C) (358)
 • Coenraads, Åsa (M) (358)
 • Patriksson, Runar (FP) (358)
 • Olsson, Karl Erik (C) (356)
 • Karlsson, Sonia (S) (356)
 • Wikström, Cecilia (L) (356)
 • Kristersson, Ulf (M) (355)
 • Rydén, Rune (M) (355)
 • Persson, Sven Gunnar (KD) (355)
 • Mutt, Valter (MP) (353)
 • Bouveng, Helena (M) (353)
 • Orring, Ulla (FP) (353)
 • Johansson, Kersti (C) (352)
 • Forssell, Johan (M) (352)
 • Söder, Karin (C) (352)
 • Brännström, Katarina (M) (351)
 • Persson, Elisabeth (V) (351)
 • Jennehag, Jan (V) (351)
 • Helmersson Olsson, Caroline (S) (351)
 • Stenberg, Anita (MP) (351)
 • Sörestedt, Birthe (S) (351)
 • Melin, Ulf (M) (351)
 • Brandin, Claes-Göran (S) (350)
 • Halef, Robert (KD) (349)
 • Hyttring, Jan (C) (349)
 • Ekholm, Berndt (S) (349)
 • Szyber, Caroline (KD) (349)
 • Hjortzberg-Nordlund, Hans (M) (349)
 • Larsson, Jan-Olof (S) (348)
 • Karlsson, Mattias (SD) (348)
 • Adelsohn Liljeroth, Lena (M) (346)
 • Eclund, Annika (KD) (346)
 • Odenberg, Mikael (M) (345)
 • Löfstedt, Berit (S) (344)
 • Björnemalm, Maud (S) (344)
 • Andersson, Jan (C) (343)
 • Lundström, Sten (V) (342)
 • Baylan, Ibrahim (S) (342)
 • Olsson, Martin (C) (341)
 • Eriksson, Alf (S) (341)
 • Löfgren, Ulla (M) (340)
 • Carnerö, Åke (KD) (340)
 • Bernhardsson, Bo (S) (339)
 • Weimer, Maria (L) (338)
 • Unckel, Per (M) (335)
 • Saint Cyr, Mona (M) (335)
 • Eirefelt, Christer (FP) (335)
 • Arkelsten, Sofia (M) (335)
 • Westerlund Snecker, Linda (V) (334)
 • Johansson, Kurt Ove (S) (334)
 • Karlsson, Ulrika (M) (333)
 • Wågö, Liselotte (M) (333)
 • Hultberg, Johan (M) (332)
 • Johansson, Olof (C) (330)
 • Wachtmeister, Ian (NYD) (329)
 • Wahlström, Göte (S) (329)
 • Tillander, Ulla (C) (328)
 • Pettersson, Leif (S) (328)
 • Bäckström, Daniel (C) (328)
 • Tenfjord Toftby, Cecilie (M) (327)
 • Karlsson, Maj (V) (327)
 • Jakobsson, Leif (S) (327)
 • Kollmats, Lennart (FP) (327)
 • Wallén, Anna (S) (327)
 • Beijer, Lennart (V) (327)
 • Aronson, Marita (FP) (326)
 • Olsson, LiseLotte (V) (325)
 • Oscarsson, Berit (S) (324)
 • Tiefensee, Roger (C) (324)
 • Magnusson, Göran (S) (323)
 • Lilliehöök, Anna (M) (323)
 • Nordlund, Harald (FP) (321)
 • Hemmingsson, Ingrid (M) (321)
 • Backlund, Rune (C) (320)
 • S Persson, Göran (S) (320)
 • Koch, Inger (M) (319)
 • Hedström, Lotta (MP) (319)
 • Stenkvist, Robert (SD) (319)
 • Nilsson, Kristina (S) (318)
 • Amin, Jabar (MP) (318)
 • Åsebol, Ann-Britt (M) (317)
 • Åbjörnsson, Rolf (KD) (317)
 • Lundberg, Carin (S) (317)
 • Markström, Elisebeht (S) (317)
 • Oscarsson, Magnus (KD) (317)
 • Shekarabi, Ardalan (S) (317)
 • Eliasson, Bengt (L) (316)
 • Romson, Åsa (MP) (316)
 • Sandström, Åke (C) (315)
 • Wigström, Cecilia (FP) (314)
 • Clarkson, Rolf (M) (313)
 • Johnsson, Per-Ingvar (C) (313)
 • Björklund, Jan (L) (313)
 • Calner, Lisbet (S) (313)
 • Andreasson, Martin (L) (312)
 • Franck, Hans Göran (S) (312)
 • Svärd, Anders (C) (311)
 • von Essen, Gustaf (KD) (311)
 • Heister, Chris (M) (310)
 • Lennmarker, Göran (M) (310)
 • Pålsson, Anne-Marie (M) (309)
 • Hellsvik, Gun (M) (309)
 • Bolkéus, Sigrid (S) (309)
 • Engblom, Annicka (M) (308)
 • Johnsson, Peter (S) (307)
 • Skalberg Karlsson, Jesper (M) (307)
 • Martinger, Jerry (M) (307)
 • Sällström, Sven-Olof (SD) (307)
 • Elinderson, Lars (M) (307)
 • Bolander, Gunhild (C) (306)
 • Emilsson, Aron (SD) (305)
 • Juholt, Håkan (S) (303)
 • Heyman, Tom (M) (303)
 • Kristiansson Karlstedt, Kerstin (S) (303)
 • Karlsson, Sara (S) (302)
 • Persson, Margareta (S) (302)
 • Narti, Ana Maria (FP) (302)
 • Sahlström, Ingegerd (S) (302)
 • Lyngå, Gösta (MP) (302)
 • Svensson, Suzanne (S) (302)
 • Forslund, Kenneth G (S) (301)
 • Hedlund, Carl Erik (M) (301)
 • Lindstedt-Staaf, Ester (KD) (301)
 • Lander, Jarl (S) (301)
 • Westman, Henrik (M) (301)
 • Söder, Larry (KD) (301)
 • Hagberg, Michael (S) (300)
 • Johansson, Eva (S) (300)
 • Vestlund, Iréne (S) (299)
 • Lindblad, Lars (M) (298)
 • Svenneling, Håkan (V) (298)
 • Zakrisson, Kristina (S) (298)
 • Näslund, Ingrid (KD) (298)
 • Stockhaus, Maria (M) (298)
 • Regnér, Åsa (S) (296)
 • Skoog, Christer (S) (296)
 • Andersson, Birger (C) (296)
 • Hedkvist Petersen, Ewa (S) (295)
 • Nissinen, Johan (SD) (295)
 • Marklund, Leif (S) (294)
 • Svantorp, Gunilla (S) (293)
 • Wistrand, Birgitta (M) (293)
 • Rindborg, Stig (M) (292)
 • Dingizian, Esabelle (MP) (292)
 • Lundqvist-Brömster, Maria (L) (291)
 • Reslow, Patrick (SD) (291)
 • Filper, Runar (SD) (291)
 • Wallin, Gunnel (C) (290)
 • Öhman, Monica (S) (290)
 • Fremling, Lennart (FP) (290)
 • Kjellberg, Bertil (M) (289)
 • Bergström, Harald (KD) (289)
 • Sandström, Stig (V) (287)
 • Strandberg, Torkild (L) (287)
 • Lindberg, Teres (S) (286)
 • Sköld Jansson, Camilla (V) (286)
 • Lindström, Olle (M) (285)
 • Nilsson, Martin (S) (285)
 • Västerteg, Claes (C) (284)
 • Andersson, Arne (M) (284)
 • Larsson, Håkan (C) (284)
 • Skog, Karolina (MP) (283)
 • Nilsson, Ingemar (S) (282)
 • Bäckström Johansson, Mattias (SD) (281)
 • von der Esch, Björn (KD) (281)
 • Hagberg, Christin (S) (281)
 • Stenmarck, Per (M) (280)
 • Abdu, Said (L) (280)
 • Damm, Sofia (KD) (280)
 • Lindgren, Else-Marie (KD) (280)
 • Karlsson, Kjell-Erik (V) (280)
 • Henriksson, Birgit (M) (280)
 • Esbati, Ali (V) (279)
 • Dibrani, Adnan (S) (279)
 • Jönsson, Anita (S) (279)
 • Svensson, Nils T (S) (278)
 • Nilsson, Börje (S) (277)
 • Åstrand, Göran (M) (277)
 • Asplund, Lena (M) (277)
 • Jarl Beck, Inger (S) (276)
 • Tobé, Tomas (M) (276)
 • Lahti, Birger (V) (276)
 • Sandlin-Hedman, Lena (S) (276)
 • Fransson, Sonja (S) (275)
 • Lindén, Lars (KD) (275)
 • Winberg, Margareta (S) (274)
 • von Sydow, Henrik (M) (272)
 • Ekström, Hans (S) (272)
 • Nilsson, Bo (S) (271)
 • Sörenson, Anna-Lena (S) (271)
 • Christensson, Fredrik (C) (271)
 • Åkesson, Anette (M) (270)
 • Horn af Rantzien, Anna (MP) (270)
 • Ahlqvist, Birgitta (S) (270)
 • Svensson, Alf (KD) (270)
 • Björne, Eva (M) (269)
 • Hagberg, Liselott (FP) (269)
 • Holmberg, Bo (S) (269)
 • Lööf, Annie (C) (269)
 • Lundgren, Elin (S) (269)
 • Kronblad, Bengt (S) (268)
 • Petersson, Hans (V) (268)
 • Pålsson, Margareta (M) (268)
 • Bengtsson, Angelika (SD) (267)
 • Norberg, Gudrun (FP) (267)
 • Moberg, Carina (S) (267)
 • Yngwe, Kristina (C) (267)
 • Sundin, Cassandra (SD) (267)
 • Lövin, Isabella (MP) (267)
 • Wahlgren, Marie (FP) (266)
 • Nihlén, Thomas (MP) (266)
 •  (266)
 • Rådström, Britta (S) (266)
 • Nordin, Lise (MP) (266)
 • Strömberg, Håkan (S) (265)
 • Lavesson, Olof (M) (265)
 • Anderberg, Christel (M) (264)
 • Annerstedt, Ylva (FP) (264)
 • Holmqvist, Nils-Göran (S) (263)
 • Sundin, Mathias (L) (262)
 • Bieler, Paula (SD) (261)
 • Agestav, Amanda (KD) (261)
 • Gunnarsson, Jonas (S) (261)
 • Marttinen, Adam (SD) (261)
 • Borg, Anders (M) (261)
 • Messing, Ulrica (S) (259)
 • Grönlund Krantz, Anna (FP) (259)
 • Bjurling, Laila (S) (258)
 • Adolfsson, Berit (M) (258)
 • Danielsson, Peter (M) (256)
 • Eliasson, Ingemar (FP) (256)
 • Andersson, Axel (S) (255)
 • Billing, Knut (M) (255)
 • Helander, Peter (C) (255)
 • Stjernström, Michael (KD) (255)
 • Eriksson, Stig (V) (254)
 • Egervärn, Erik Arthur (C) (254)
 • Johansson, Birgitta (S) (254)
 • Öhrsvik, Lena (S) (253)
 • Gunsdotter, Margareta (-) (253)
 • Holmberg, Håkan (FP) (251)
 • Norlander, Göran (S) (251)
 • Ayoub, Magda (KD) (250)
 • Selberg, Åke (S) (250)
 • Granbom Ellison, Karin (FP) (250)
 • Lundberg, Sven (S) (250)
 • Furustrand, Reynoldh (S) (249)
 • Dadgostar, Nooshi (V) (247)
 • Waidelich, Tommy (S) (246)
 • Berg, Bengt (V) (246)
 • Althin, Peter (KD) (246)
 • Johansson, Inga-Britt (S) (246)
 • Eldensjö, Kjell (KD) (246)
 • Eriksson, Lars (S) (246)
 • Ringman, Agneta (S) (245)
 • Börjesson, Agneta (MP) (244)
 • Lundgren, Kent (MP) (244)
 • Hedin, Johan (C) (244)
 • Warborn, Jörgen (M) (243)
 • Fridolfsson, Filip (M) (243)
 • Bah Kuhnke, Alice (MP) (243)
 • Abascal Reyes, Elisa (MP) (242)
 • Karlsson, Hans (S) (242)
 • Hjertén, Lars (M) (242)
 • Berg, Ulf (M) (241)
 • Gustavsson, Lennart (V) (241)
 • Fagerström, Ann-Marie (S) (241)
 • Ekström, Anne-Marie (FP) (240)
 • Carlsson, Sivert (C) (238)
 • Kindbom, Bengt (C) (238)
 • Forssmed, Jakob (KD) (236)
 • Hansson, Roy (M) (235)
 • Skånberg, Krister (MP) (234)
 • Johansson, Carl-Axel (KD) (234)
 • Lohman, Eva (M) (233)
 • Gustafsson, Nils-Olof (S) (233)
 • Nilsson, Anders (S) (232)
 • Nordgren, Annika (MP) (232)
 • Eskilandersson, Mikael (SD) (232)
 • Finnkvist, Bo (S) (232)
 • Niemi, Pyry (S) (232)
 • Danielsson, Bertil (M) (232)
 • Brendt, Agneta (S) (232)
 • Segelström, Inger (S) (231)
 • Jönsson, Mona (MP) (231)
 • Johnsson Fornarve, Lotta (V) (230)
 • Hagström, Karl (S) (230)
 • Nylund Watz, Ingela (S) (230)
 • Klockare, Lennart (S) (230)
 • Cederbratt, Mikael (M) (229)
 • Ericson, Björn (S) (229)
 • Darell, Linnéa (FP) (228)
 • Luttropp, Agneta (MP) (228)
 • Örnebjär, Christina (L) (227)
 • Green, Mats (M) (226)
 • Björling, Ewa (M) (225)
 • Palm, Sverre (S) (224)
 • Riazat, Daniel (V) (224)
 • Ronne-Björkqvist, Ingrid (FP) (224)
 • W Jonsson, Anders (C) (223)
 • Ternemar, Tommy (S) (223)
 • Roswall, Jessika (M) (223)
 • Uusmann, Ines (S) (223)
 • Klingvall, Maj-Inger (S) (223)
 • Nordmark, Gunnar (FP) (222)
 • Wester, Ulla (S) (222)
 • Ottoson, Erik (M) (222)
 • Redar, Lawen (S) (221)
 • Andersson, Jan (S) (220)
 • Drougge, Ida (M) (220)
 • Forslund, Bo (S) (219)
 • Sundström, Sten-Ove (S) (219)
 • Andersson, Max (MP) (218)
 • Sandberg, Barbro (FP) (218)
 • Wallrup, Emma (V) (217)
 • Karlsson, Annelie (S) (217)
 • Nilsson, Kerstin (S) (217)
 • Lilja, Lars (S) (216)
 • Grauers, Stig (M) (216)
 • Jakobsson, Stefan (SD) (216)
 • Ahlqvist, Johnny (S) (215)
 • Dahlström, Kjell (MP) (213)
 • Sandberg, Jan (M) (212)
 • Thorborg, Karin (V) (212)
 • Wachtmeister, Knut (M) (211)
 • Leghammar, Hans (MP) (211)
 • Persson, Magnus (S) (211)
 • Ågren, Jan Erik (KD) (210)
 • Lekberg, Sören (S) (210)
 • Björnsdotter Rahm, Elisabeth (M) (210)
 • Bohlin, Carl-Oskar (M) (209)
 • Polfjärd, Jessica (M) (209)
 • Söderdahl, Willy (V) (208)
 • Svedberg, Per (S) (207)
 • Andersson, Ingrid (S) (207)
 • Bjälkö, Sara-Lena (SD) (207)
 • Claesson, Viola (V) (206)
 • Jonsson, Mattias (S) (206)
 • Landerholm, Henrik (M) (206)
 • Fölster, Sofia (M) (205)
 • Sjölund, Anders (M) (205)
 • Köhler, Katarina (S) (204)
 • Komstedt, Wiggo (M) (203)
 • Juntti, Ellen (M) (203)
 • Virgin, Lilian (S) (203)
 • Larsson, Kaj (S) (203)
 • Kjellin, Margareta B (M) (201)
 • Avsan, Anti (M) (201)
 • Hellmark Knutsson, Helene (S) (201)
 • Bäckström, Maja (S) (201)
 • Thollander, Gunnar (S) (200)
 • Ståhl, Jimmy (SD) (200)
 • Kjörnsberg, Arne (S) (200)
 • Daléus, Lennart (C) (199)
 • Kinnunen, Martin (SD) (199)
 • Svensson, Michael (M) (199)
 • Johansson, Jan Emanuel (S) (199)
 • Dunker, Anne-Katrine (M) (199)
 • Nisser, Per-Samuel (M) (198)
 • Stockhaus, Claes (V) (198)
 • Wilson, Carl-Johan (FP) (197)
 • Obminska, Marta (M) (197)
 • Carlsson, Inge (S) (196)
 • Kvist, Kenneth (V) (196)
 • Nilsson, Gustav (M) (196)
 • Gahrton, Per (MP) (196)
 • Modig, Aron (KD) (196)
 • Hegeland, Hugo (M) (196)
 • Poromaa, Bruno (S) (195)
 • Svensson, Kristina (S) (195)
 • Ahl, Jeff (-) (195)
 • Ericsson, Göran (M) (195)
 • Darvik, Axel (FP) (195)
 • Johnsson, Ingvar (S) (194)
 • Källström, Emil (C) (194)
 • Wegestål, Karin (S) (194)
 • Thorén, Rune (C) (193)
 • Lindberg, Mats (S) (193)
 • Papadopoulos, Nikos (S) (193)
 • Möller, Ewy (M) (192)
 • Hagen, Catharina (M) (192)
 • Ahrland, Karin (FP) (192)
 • Nilsson, Kaj (MP) (192)
 • Nordquist, Lina (L) (191)
 • Pettersson, Ulla (S) (191)
 • Berliner, Agneta (FP) (191)
 • Bäck, Laila (S) (191)
 • Lövdén, Lars-Erik (S) (190)
 • Zedell, Christina (S) (190)
 • Sabuni, Nyamko (L) (188)
 • Sundin, Lars (FP) (188)
 • Franzén, Elisabet (MP) (187)
 • Ling, Rasmus (MP) (187)
 • Åfeldt, Jennie (SD) (186)
 • Sacrédeus, Lennart (KD) (186)
 • Franzén, Jan-Olof (M) (185)
 • Abramsson, Karl Gustav (S) (184)
 • Rosén, Bengt (FP) (183)
 • Ahlström, Lars (M) (183)
 • Plass, Maria (M) (183)
 • Berglund, Rune (S) (183)
 • Heydari, Shadiye (S) (182)
 • Manhammar, Magnus (S) (182)
 • Nordqvist, Kew (MP) (182)
 • Furubjelke, Viola (S) (182)
 • Thorén, Sverker (FP) (181)
 • Castberger, Anders (FP) (181)
 • Högström, Kenth (S) (180)
 • Jonson, Pål (M) (179)
 • Unander, Hans (S) (178)
 • Henriksson, Stig (V) (178)
 • Hökmark, Isabella (M) (177)
 • Ehrencrona, Magnus (MP) (177)
 • Östberg, Christina (SD) (177)
 • Carlsson, ClasGöran (S) (177)
 • Oskarsson, Irene (KD) (177)
 • Hirvonen Falk, Annika (MP) (177)
 • Schori, Pierre (S) (177)
 • Fritzon, Heléne (S) (176)
 • Artin, Murad (V) (176)
 • Arnholm, Maria (L) (176)
 • Ernestam, Lars (FP) (175)
 • Anger, Staffan (M) (175)
 • Westerén, Hanna (S) (174)
 • Alfsson, Thoralf (SD) (173)
 • Jansson, Arne (NYD) (173)
 • Strömdahl, Jan (V) (172)
 • Leivik, Björn (M) (172)
 • Carlsson, Gunilla (M) (172)
 • Nilsson, Kjell (S) (171)
 • Roszkowska Öberg, Eliza (M) (171)
 • Klevenås, Lena (MP) (170)
 • Hamednaca, Arhe (S) (170)
 • Carlgren, Andreas (C) (170)
 • Andersson, Erik (M) (170)
 • Holmkvist, Erik (M) (170)
 • Hagström, Caroline (KD) (170)
 • Östros, Thomas (S) (170)
 • Zetterberg, Hanna (V) (169)
 • Svartberg, Karl-Erik (S) (168)
 • Romanus, Gabriel (FP) (168)
 • Ringqvist, Jonas (V) (168)
 • Welin, Kjell-Arne (FP) (168)
 • Dahl, Birgitta (S) (168)
 • Yazdanfar, Maryam (S) (168)
 • Kinberg Batra, Anna (M) (166)
 • Eriksson, Eva (FP) (166)
 • Sundgren, Roland (S) (166)
 • Åbark, Ulla-Britt (S) (166)
 • Korsberg, Ronny (MP) (166)
 • Ottosson, Mattias (S) (166)
 • Rosencrantz, Jessica (M) (166)
 • Richthoff, Roger (SD) (164)
 • Wisberg, Carlinge (V) (164)
 • Ekström, Allan (M) (163)
 • Bergman, Håkan (S) (163)
 • Persson, My (M) (162)
 • Nilsson, Karin (C) (162)
 • Tingsgård, Tone (S) (162)
 • Theorin, Maj Britt (S) (161)
 • Persson, Catherine (S) (161)
 • Colliander, Harriet (NYD) (160)
 • Chrisopoulos, Alexander (V) (159)
 • Carvalho, Teresa (S) (159)
 • Wykman, Niklas (M) (159)
 • Hamilton, Björn (M) (158)
 • Exner, Lahja (S) (157)
 • Bohlin Olsson, Britt (S) (157)
 • Roslund, Carl-Axel (M) (157)
 • Thalén, Ingela (S) (156)
 • Leissner, Maria (FP) (156)
 • Rahm, Lage (MP) (156)
 • Nordenvall, Margareta E (M) (155)
 • Björnlod, Leif (MP) (155)
 • Olsson, Leif (FP) (155)
 • Berg, Heli (FP) (155)
 • Lindgren, Anna (M) (155)
 • Bali, Hanif (M) (154)
 • Carlsson, Kent (S) (154)
 • Özürküt, Sermin (V) (154)
 • Dioukarev, Dennis (SD) (154)
 • Franzén, Mia (FP) (154)
 • Virgin, Ivar (M) (154)
 • Hammarström, Matz (MP) (154)
 • Söderström, Elvy (S) (154)
 • Fransson, Jan (S) (153)
 • Lindh, Eva (S) (153)
 • Andersson, Tobias (SD) (153)
 • Ghasemi Liljekvist, Tina (M) (152)
 • Abrahamsson, Maria (M) (152)
 • Bergqvist, Jan (S) (151)
 • Svensson, Per-Olof (S) (151)
 • Björk, Ingvar (S) (150)
 • Bernström, Peter Weibull (M) (150)
 • Cars, Hadar (FP) (150)
 • Josefsson, Ingemar (S) (150)
 • Håkansson, Per-Arne (S) (150)
 • Nilsson, Maria (L) (149)
 • Österberg, Anders (S) (149)
 • Hedlund, Roger (SD) (149)
 • Rydle, Birgitta (M) (148)
 • Haraldsson, Johanna (S) (148)
 • Persson, Göran (S) (148)
 • Francke Ohlsson, Bodil (MP) (147)
 • De Geer, Lars (FP) (147)
 • Nyhage, Hans (M) (147)
 • Karlsson, Rinaldo (S) (146)
 • Klarberg, Per (SD) (146)
 • Andersson, Georg (S) (145)
 • Lindkvist, Oskar (S) (144)
 • Ytterberg, Mariann (S) (144)
 • Wetterstrand, Maria (MP) (143)
 • Larsson, Torgny (S) (143)
 • von Sydow, Björn (S) (143)
 • Forsberg, Anders (SD) (142)
 • Jönsson, Johanna (C) (142)
 • Gard, Margareta (M) (141)
 • Olofsson, Maud (C) (141)
 • Skårman, Carl-Erik (M) (141)
 • Streijffert, Magdalena (S) (141)
 • Beiming, Cinnika (S) (140)
 • Millard, Jonas (SD) (140)
 • Ragnarsson, Jan-Olof (V) (139)
 • Grönvall, Nic (M) (139)
 • Danielsson, Torgny (S) (139)
 • Evermo Palmerlund, Barbro (S) (139)
 • Ericson, Sture (S) (138)
 • Jonsell, Annika (M) (138)
 • Östlund, Sten (S) (137)
 • Rohdin, Lennart (FP) (137)
 • Strömkvist, Maria (S) (136)
 • Hasselström Nyvall, Ingrid (FP) (136)
 • Kaaling, Björn (S) (136)
 • Nygren, Ing-Britt (M) (135)
 • Warnerbring, Kerstin (C) (135)
 • Stjernkvist, Lars (S) (134)
 • Bergdahl, Hugo (FP) (134)
 • Bengtsson, Anders (S) (134)
 • Hult, Emma (MP) (134)
 • von Arnold, Otto (KD) (133)
 • Widegren, John (M) (133)
 • Felten, Olle (-) (133)
 • Gustavsson, Åke (S) (133)
 • Westlund, Åsa (S) (133)
 • Ahlgren, Anders (C) (133)
 • Lindholm, Veronica (S) (131)
 • Vallius, Paavo (S) (131)
 • Arleklo, Ann (S) (131)
 • Berglind, Mats (S) (131)
 • Gabelic, Aleksander (S) (130)
 • Björkquist, Lola (FP) (130)
 • Steele, Anna (FP) (130)
 • Oscarsson, Yvonne (V) (130)
 • Wichne, Birgitta (M) (130)
 • Persson, Anita (S) (130)
 • Adan, Amir (M) (130)
 • Holmqvist, Paula (S) (130)
 • Nordström, Kjell (S) (129)
 • Rask, Ola (S) (129)
 • Andersson, Jörgen (M) (129)
 • Andersson, Widar (S) (128)
 • Boström, Lena (S) (128)
 • Engström, Patrik (S) (128)
 • Andersson, Hugo (C) (128)
 • Molén, Per-Richard (M) (128)
 • Lindkvist, Britt-Marie (S) (127)
 • Andersson, Anders (KD) (127)
 • Sahlin, Mona (S) (127)
 • Signell, Sven-Gösta (S) (127)
 • Wennerfors, Alf (M) (126)
 • Westerlund Panke, Majléne (S) (126)
 • Ekström, Anna (S) (125)
 • Berglund Nilsson, Mona (S) (125)
 • Sahlberg, Pär Axel (S) (125)
 • Söderqvist, Nils-Erik (S) (124)
 • Tegnér, Mathias (S) (124)
 • Jenevall, Bo G (NYD) (124)
 • Anstrell, Alexandra (M) (124)
 • Schlyter, Carl (MP) (124)
 • Malmberg, Niclas (MP) (123)
 • Persson, Magnus (SD) (123)
 • Larsson, Allan (S) (123)
 • Sommestad, Lena (S) (122)
 • Widnemark, Monica (S) (122)
 • Sundberg, Ingrid (M) (122)
 • Avci, Gulan (L) (120)
 • Nilsson, Annika (S) (120)
 • Haider, Monica (S) (119)
 • Evensson, Rune (S) (118)
 • Sjödin, Karl Gustaf (NYD) (117)
 • Wiklander, Tony (SD) (117)
 •  (117)
 • Pagrotsky, Leif (S) (117)
 • Modin, Anita (S) (116)
 • Delis, Sotiris (M) (116)
 • Johansson, Kjell (FP) (116)
 • Nilsson, Gunnar (S) (115)
 • Almqvist, Erik (SD) (114)
 • Hedfors, Lars (S) (114)
 • Skeppstedt, Ingrid (C) (114)
 • Eriksson, Ulf (NYD) (113)
 • Gille, Sara (SD) (113)
 • Wilén, Marie (C) (113)
 • López, Karla (MP) (113)
 • Sestrajcic, Daniel (V) (113)
 • Hagwall, Anna (-) (112)
 • Wallentheim, Anna (S) (112)
 • Rojas, Mauricio (FP) (112)
 • Bäckman, Roland (S) (112)
 • Gidblom, Birgitta (S) (111)
 • Köse, Serkan (S) (111)
 • Ringholm, Bosse (S) (111)
 • Sköldestig, Berndt (S) (110)
 • Nordh, Nils (S) (110)
 • Jallow, Momodou Malcolm (V) (110)
 • Karlsson, Ove (S) (109)
 • Håkansson, Per Olof (S) (109)
 • Eriksson, Fredrik (SD) (109)
 • Kling, Peter (NYD) (109)
 • Fogelberg, Margareta (FP) (108)
 • Karlsson, Niklas (S) (108)
 • Linde, Ann (S) (108)
 • Söderberg, Sten (-) (107)
 • Heindorff, Ulrika (M) (107)
 • Ulfvengren, Richard (NYD) (107)
 • Andersson, John (-) (107)
 • Olsson, Kalle (S) (106)
 • Strid-Jansson, Laila (NYD) (106)
 • Sundqvist, Åke (M) (106)
 • Norman, Peter (M) (105)
 • Bylund, Linus (SD) (105)
 • Mellqvist, Arne (S) (104)
 • Aspling, Ludvig (SD) (104)
 • Gerdau, Mats (M) (104)
 • Pettersson, Marianne (S) (103)
 • Nilsson, Helena (C) (103)
 • Lindell, Göran (C) (103)
 • Ciszuk, Paul (MP) (103)
 • Wasberg, Meeri (S) (103)
 • Carlsson, Ingvar (S) (103)
 • Karlsson, Ingvar (C) (101)
 • Eriksson, Jens (M) (101)
 • Posio, Yasmine (V) (101)
 • Åkesson, Jimmie (SD) (101)
 • Andersson Öhrn, Barbro (S) (100)
 • Öholm, Oskar (M) (100)
 • Johnsson, Eva (KD) (99)
 • Forssell, Joar (L) (99)
 • Värmby, Lennart (V) (98)
 • Hallström, Pia (M) (98)
 • Tsouplaki, Vasiliki (V) (98)
 • Teimouri, Arman (L) (98)
 • Federley, Fredrick (C) (98)
 • Larsson, Mikael (C) (97)
 • Naraghi, Laila (S) (97)
 • Eriksson, Dan (NYD) (96)
 • Andersson, Lars (SD) (96)
 • Pettersson, Christina (S) (96)
 • Rönnung, Catarina (S) (95)
 • Persson, Sven Yngve (M) (94)
 • Pettersson, Lennart (C) (94)
 • Hagman, Hampus (KD) (94)
 • Sjöstedt, Oscar (SD) (94)
 • Frans, Joe (S) (93)
 • Hjelm-Wallén, Lena (S) (93)
 • Karkiainen, Ida (S) (93)
 • Gustafsson, Hans (S) (93)
 • Lindblad, Hans (FP) (93)
 • Pettersson, Sylvia (S) (93)
 • Ulander, Lars (S) (92)
 • Ottosson, Kjell-Arne (KD) (92)
 • Töyrä, Emilia (S) (92)
 • Karlsson, Bert (NYD) (91)
 • Montan, Göran (M) (91)
 • Schmidt, Olle (FP) (91)
 • Bouvin, John (NYD) (90)
 • Dalman Eek, Cecilia (S) (90)
 • Lindberg, Camilla (FP) (90)
 • Andersson, Jonas (SD) (89)
 • Ström, Ola (KD) (89)
 • Lund Kopparklint, Marléne (M) (89)
 • Dahlqvist, Mikael (S) (89)
 • Meijer, Louise (M) (89)
 • Wigh, Hanna (-) (88)
 • Kornevik Jakobsson, Maria (C) (88)
 • Eriksson, Åsa (S) (88)
 • Lorentzon, Sven Eric (M) (88)
 • Mårtensson, Iris (S) (87)
 • Öz, Emanuel (S) (87)
 • Isovaara, Lars (SD) (87)
 • Nilsson, Stefan (MP) (87)
 • Wiklund, Anders (V) (87)
 • Sätherberg, Anna-Caren (S) (86)
 • Arnesson, Sture (V) (86)
 • Engström, Odd (S) (86)
 • Dalström, Bengt (NYD) (86)
 • Nygårds, Sven-Åke (S) (86)
 • Gavelin, Torsten (FP) (85)
 • Hassan, Maria (S) (85)
 • Büser, Johan (S) (85)
 • Ezelius, Erik (S) (84)
 • Attefors, Kenneth (NYD) (83)
 • Löberg, Petter (S) (83)
 • Moquist, Lars (NYD) (83)
 • Andréasson, Owe (S) (83)
 • Sellström, Anders (KD) (83)
 • Ahlmark, Lars (M) (83)
 • Löfven, Stefan (S) (82)
 • Alemyr, Stig (S) (81)
 • Tovatt, Lorentz (MP) (81)
 • Weinerhall, John (M) (81)
 • Manouchi, Noria (M) (81)
 • Hulthén, Anneli (S) (80)
 • Sköld, Linus (S) (80)
 • Weibull Kornias, Marie (M) (80)
 • af Ugglas, Margaretha (M) (79)
 • Strandman, Mikael (SD) (79)
 • Nordlander, Inger (S) (79)
 • Hatt, Anna-Karin (C) (79)
 • König Jerlmyr, Anna (M) (79)
 • Åkerlund, Jonas (SD) (79)
 • Brodin, Camilla (KD) (78)
 • Gamov, Pavel (-) (78)
 • Jeryd, Renée (S) (78)
 • Lööw, Maj-Lis (S) (77)
 • Dannaeus, Siri (FP) (77)
 • Allmér, Göran (M) (77)
 • Nysmed, Leif (S) (77)
 • Bengtson, Eva (M) (77)
 • El-Haj, Jamal (S) (76)
 • Habsburg Douglas, Walburga (M) (76)
 • Östrand, Olle (S) (76)
 • Akej, Christer (M) (76)
 • Püss, Lars (M) (75)
 • Alm Ericson, Janine (MP) (75)
 • Peterson, Thage G (S) (75)
 • Egnerfors, Alf (S) (75)
 • Persson, Gustav (S) (75)
 • Palmqvist, Eric (SD) (75)
 • Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) (74)
 • Lindblom, Christer (FP) (74)
 • Gellerman, Helena (L) (74)
 • Bladelius, Yasmine (S) (74)
 • Andersson Willner, Maria (S) (73)
 • Nohrén, Emma (MP) (73)
 • Bergdahl, Leif (NYD) (73)
 • Johansson, Johan (M) (73)
 • Lennström, Sanne (S) (72)
 • Paarup-Petersen, Niels (C) (72)
 • Kihlström, Ingemar (KD) (72)
 • Larsson, Rikard (S) (71)
 • Ylivainio, Linda (C) (71)
 • Hadzialic, Aida (S) (71)
 • Tammenoksa, Erkki (S) (71)
 • Larsson, Anders (C) (71)
 • Wärnersson, Ingegerd (S) (70)
 • Nilsson, Marianne (S) (70)
 • Hänel Sandström, Marie-Louise (M) (70)
 • Hoffstedt, Gustaf (M) (69)
 • Johansson, Martina (C) (69)
 • Sigfrid, Karl (M) (69)
 • Tornberg, Stefan (C) (69)
 • Kayhan, Sultan (S) (69)
 • Håvik, Doris (S) (68)
 • Alm, Ann-Sofie (M) (68)
 • Rosqvist, Birger (S) (68)
 • Ek, Magnus (C) (68)
 • Johansson, Märta (S) (67)
 • Pettersson, Göran (M) (67)
 • Wennerlund, Alwa (KD) (67)
 • Stålhammar, Pernilla (MP) (67)
 • Linderholm, Christina (C) (67)
 • Norrby, Sören (FP) (67)
 • Påhlsson, Tage (C) (66)
 • Sundén Andersson, Lisbeth (M) (66)
 • Appelros, Staffan (M) (65)
 • Wetterling, Jessica (V) (65)
 • Karlsson, Mattias (M) (65)
 • Blom, Juno (L) (65)
 • Forslund, Patrik (M) (65)
 • Haddou, Tony (V) (65)
 • Aranda, Clara (SD) (64)
 • Jönsson, Patrik (SD) (64)
 • Öhman, Conny (S) (64)
 • Zaar, Claus (NYD) (64)
 • Morell, Thomas (SD) (64)
 • Hellström, Mats (S) (63)
 • Lindberg, Linda (SD) (63)
 • Nilsson, Sofia (C) (63)
 • Tenje, Anna (M) (63)
 • Montalvo, Max (NYD) (63)
 • Nordquist, Kaj (S) (63)
 • Thorbjörnson, Jon (V) (62)
 • Eklöf, Staffan (SD) (62)
 • Sander, Mats (M) (61)
 • Lundberg, Angelica (SD) (61)
 • Jönsson, Christine (M) (61)
 • Liliedahl, Simon (NYD) (61)
 • Cato, Jonny (C) (61)
 • Blix, Gustav (M) (61)
 • Kihlberg, Stefan (NYD) (61)
 • Thomsson, Lars (C) (61)
 • Larsson, Nina (FP) (60)
 • Adaktusson, Lars (KD) (60)
 • Christiansson, Alexander (SD) (60)
 • Vinge, Henrik (SD) (60)
 • Persson, Margareta (S) (60)
 • Quensel, Charlotte (SD) (60)
 • Steensland, Pia (KD) (60)
 • Lindén, Rolf (S) (60)
 • Jörgensen, Ulrika (M) (60)
 • Kasirga, Kadir (S) (59)
 • Eklind, Hans (KD) (59)
 • Andersson, Anders (M) (59)
 • Vilhelmsson, Helena (C) (59)
 • Gustafsson, Stig (S) (58)
 • Josefsson, David (M) (58)
 • Garstedt, Inge (M) (58)
 • A Eriksson, Erik (C) (57)
 • Axén Olin, Kristina (M) (57)
 • Fonseca, Juan (S) (57)
 • Osman Sherifay, Mariam (S) (56)
 • Kero, Ulf (S) (56)
 • Windén, Christer (NYD) (56)
 • Rubbestad, Michael (SD) (56)
 • Andersson, Lennart (S) (56)
 • Selin Lindgren, Eva (C) (55)
 • Venegas, Marco (MP) (55)
 • Ödmann, Christopher (MP) (55)
 • Jonsson, Rune (S) (55)
 • Stenberg, Åsa (S) (55)
 • Malmqvist, Josefin (M) (54)
 • Wåhlstedt, Rosa-Lill (S) (54)
 • Wallhorn, Maj-Britt (KD) (54)
 • Akhondi, Alireza (C) (54)
 • Berglund, Jörgen (M) (54)
 • Staaf, Harry (KD) (54)
 • Persson, Carl Olov (KD) (54)
 • Carlsson, Rose-Marie (S) (53)
 • Andersson, Lars (NYD) (53)
 • Ulvskog, Marita (S) (53)
 • Lindqvist, Bengt (S) (53)
 • Johansson, Magnus (S) (53)
 • Nilsson, Rolf K (M) (53)
 • Anefur, Michael (KD) (53)
 • Berg, Ulla (S) (52)
 • Szatmari Waldau, Ilona (V) (52)
 • Nordberg, Mats (SD) (52)
 • Ibrisagic, Anna (M) (52)
 • Hermansson, Ebba (SD) (52)
 • Emilsson, Lena (S) (52)
 • Karapet, Arin (M) (51)
 • Zethraeus, Pernilla (V) (51)
 • Nilsson, Mats G (M) (51)
 • Brännström, Roland (S) (51)
 • Al-Sahlani, Abir (C) (51)
 • Westergren, Sofia (M) (50)
 • Le Moine, Rebecka (MP) (50)
 • Thunander, Jessica (V) (50)
 • Gustafsson, Elin (S) (50)
 • Nordmark, Eva (S) (50)
 • Segerstedt, Martin (S) (50)
 • Jeppsson, Karin (S) (49)
 • Schröder, Magdalena (M) (49)
 • Persson, Jörgen (S) (49)
 • Brohult, Johan (-) (49)
 • Gabrielsson, Ida (V) (48)
 • Grönfeldt Bergman, Lisbeth (M) (48)
 • Watz, Marianne (M) (48)
 • Lundqvist, Patrik (S) (48)
 • Völker, Alexandra (S) (48)
 • Svensson, Lars (S) (48)
 • Hagberg, Helge (S) (48)
 • Littorin, Sven Otto (M) (47)
 • Wiklund, Pontus (KD) (47)
 • Gardfjell, Maria (MP) (47)
 • Weidby, Ciczie (V) (47)
 • Nilsson, Tomas (S) (47)
 • Segerlind, Elin (V) (47)
 • Nuder, Pär (S) (46)
 • Ödebrink, Carina (S) (46)
 • Nyberg, Katja (SD) (46)
 • Jansson, Kjell (M) (46)
 • Ericson, Dag (S) (45)
 • Eriksson, Yasmine (SD) (45)
 • Kamil, Ismail (L) (45)
 • Wernersson, Yngve (S) (45)
 • Erlandsson, Christer (S) (45)
 •  (45)
 • Lindhagen, Åsa (MP) (45)
 • Björklund, Heléne (S) (45)
 • Andersson, Gunilla (S) (45)
 • Husing, Eivor (S) (44)
 • Lindberg, Niclas (S) (44)
 • Delgado Varas, Lorena (V) (44)
 • Britton, Sven (S) (43)
 • Wikström, Rune (M) (43)
 • Svensson, Evert (S) (43)
 • von Sydow, Tullia (S) (43)
 • Lestander, Paul (V) (42)
 • Andersson, Arne (S) (42)
 • Nilsson, Ulrik (M) (42)
 • Johansson, Mats (M) (42)
 • Johansson, Ulla (S) (42)
 • Sjödahl, Magnus (KD) (42)
 • Falkhaven, Elisabeth (MP) (42)
 • Lind, Amanda (MP) (42)
 • Lunderquist, Kajsa (M) (42)
 • Ataseven, Metin (M) (41)
 • Sundgren, Per (V) (41)
 • Ripa, Henrik (M) (41)
 • Wictorsson, Åke (S) (41)
 • Nådin, Erica (S) (41)
 • Fazelian, Aylin (S) (41)
 • Wikén, Stefan (S) (41)
 • Wachtmeister, Peder (M) (41)
 • Ankarberg Johansson, Acko (KD) (41)
 • Svensk, Lars (KD) (41)
 • Thun, Sture (S) (40)
 • Andersson, Sten (S) (40)
 • Anderlund, Ingegerd (S) (40)
 • Grubb, Jörgen (SD) (40)
 • Gunnarsson, Hanna (V) (40)
 • Vikström, Anna (S) (40)
 • Wärnick, Viktor (M) (40)
 • Knutsson, Elisabet (MP) (39)
 • Elm, Ingegerd (S) (38)
 • Nilsson, Nils Oskar (M) (38)
 • Føsker, Ann-Kristin (FP) (38)
 • Edholm, Lotta (FP) (38)
 • Lindgren, Jill (MP) (38)
 • Schröder, Anders (MP) (38)
 • Schöldberg, Per (C) (37)
 • Hammarberg, Thomas (S) (37)
 • Svanström, Stefan (KD) (37)
 • Rulander, Liisa (KD) (37)
 • Hedberg, Göran R (M) (37)
 • Tesfazion, Rezene (S) (37)
 • Broman, Bo (SD) (36)
 • Carlsson, Christian (KD) (36)
 • Wiechel, Björn (S) (36)
 • Löfsjögård, Malin (M) (36)
 • Stålberg, Marianne (S) (36)
 • Berginger, Emma (MP) (36)
 • Sandéhn, Margit (S) (36)
 • Kain, Nina (SD) (36)
 • Andersson, Johan (S) (35)
 • Westin, Aina (S) (35)
 • Lindahl, Fredrik (SD) (35)
 • Lantz, Inga (V) (35)
 • Lifvenhage, Ann-Sofie (M) (35)
 • Lében, Roland (KD) (35)
 • Sigurdsdóttir, Ingibjörg (S) (35)
 • Lundblad, Grethe (S) (34)
 • Andersson, Jonas (SD) (34)
 • Klackenberg, Dag (M) (34)
 • Lantz, Gustaf (S) (34)
 • Jämtin, Carin (S) (34)
 • Gårdestig, Märtha (KD) (34)
 • From Utterstedt, Ann-Christine (SD) (33)
 • Einhorn, Jerzy (KD) (33)
 • Ådahl, Martin (C) (33)
 • Lejon, Britta (S) (33)
 • Rhenman, Anne (-) (33)
 • Pekgul, Nalin (S) (33)
 • Nilsson, Dan (S) (33)
 • Karlsson, Hans (S) (32)
 • Jousma, Robert (NYD) (32)
 • Nordström, Kristina (S) (32)
 • Persson, Rickard (MP) (32)
 • Ternström, Solveig (-) (32)
 • Sundström, Anders (S) (32)
 • Wibe, Sören (S) (31)
 • Oskarsson, Anne (SD) (31)
 • Sibinska, Anna (MP) (31)
 • Abele, Anton (M) (31)
 • Demir, Hamza (V) (31)
 • Burwick, Marlene (S) (31)
 • Larsson, Malin (S) (30)
 • Svensson, Jörn (V) (30)
 • Brunegård, Gudrun (KD) (30)
 • Caplan, Stefan (M) (30)
 • Karlsson, Åsa (S) (30)
 • Bonnier, Helena (M) (30)
 • Loord, Jimmy (KD) (30)
 • Järrebring, Joakim (S) (30)
 • Olsson, Marie (S) (29)
 • Westroth, Eric (SD) (29)
 • Lind, Björn (S) (29)
 • Dalunde, Jakop (MP) (29)
 • Gustbée, Roland (M) (29)
 • Larsson, Lena (S) (29)
 • Larsson, Dag (S) (29)
 • Nordengrip, Caroline (SD) (28)
 • Bohman, Gösta (M) (28)
 • Karlsson, Torsten (S) (28)
 • Renström, Yoomi (S) (28)
 • Petzäll, William (-) (28)
 • Kierkemann, Marianne (M) (28)
 • Arvidson, Bo (M) (28)
 • Munkhammar, Johnny (M) (27)
 • Möller, Ola (S) (27)
 • Karlsson, Heidi (SD) (27)
 • Berglund, Mats (MP) (27)
 • Wiking, Mats (S) (27)
 • Berndtson, Nils (V) (27)
 • Gradin, Anita (S) (27)
 • Karlsson, Marianne (C) (27)
 • Enholm, Matheus (SD) (26)
 • Johansson, Rune (S) (26)
 • Sandell, Joakim (S) (26)
 • Brinck, Cecilia (M) (26)
 • Biörck, Lars (M) (26)
 • Jilmstad, Lars (M) (26)
 • Wemmert, Linda (M) (25)
 • Berglöv, Anders (S) (25)
 • Larsson, Olle (SD) (24)
 • Kronståhl, Tomas (S) (24)
 • Alkemark, Sven-Erik (S) (24)
 • Svensson, Olle (S) (24)
 • Ali-Elmi, Leila (MP) (23)
 • Begic, Denis (S) (23)
 • Selin, Markus (S) (23)
 • Lönnqvist, Ulf (S) (23)
 • Sandholm, Conny (FP) (22)
 • Heikkinen Breitholtz, Sara (S) (22)
 • Söderlund, Per (SD) (21)
 • Persson, Kristina (S) (21)
 • Antoni, Helena (M) (21)
 • Nachmanson, Margareta (M) (21)
 • Nordin, Sten (M) (21)
 • Waberi, Abdirizak (M) (21)
 • Petersson, Björn (S) (20)
 • Damsgaard, Mikael (M) (20)
 • Rasmusson, Magda (MP) (20)
 • Pettersson, Lennart (S) (20)
 • Nykvist, Ann-Christin (S) (19)
 • Andersson, Marianne (S) (19)
 • Mouneimne, Jamal (S) (19)
 • Carlshamre, Nils (M) (19)
 • Gustavsson, Eva-Lena (S) (19)
 • Rosengren, Hans (S) (18)
 • Busch Thor, Ebba (KD) (18)
 • Bojerud, Stellan (SD) (18)
 • Lassen, Frank (S) (18)
 • Käll, Stefan (FP) (18)
 • Fredriksson, Inger (C) (18)
 • Slottner, Erik (KD) (18)
 • Dahlin-Andersson, Camilla (FP) (18)
 • Vepsä, Mattias (S) (18)
 • Palmstierna, Amanda (MP) (18)
 • Dogru, Sedat (M) (17)
 • Haby, Susanna (M) (17)
 • Thingwall, Göran (-) (17)
 • Rydén, Eva (C) (16)
 • Björklund, Leni (S) (16)
 • Strindberg, Per-Olof (M) (16)
 • Levi, Lennart (C) (16)
 • Hammarbacken, Britta (C) (16)
 • Åhman, Marianne (L) (16)
 • Gadd, Arne (S) (15)
 • Khelili Dylami, Reza (M) (15)
 • Jonäng, Gunnel (C) (15)
 • Bengtsson, Marita (S) (15)
 • Löfgreen, Pehr (M) (15)
 • Lennkvist Manriquez, Andreas (V) (14)
 • Thörnlund, Lennart (S) (14)
 •  (14)
 • Bolander, Lennart (M) (14)
 • Drummond, Bino (M) (14)
 • Flanking, Anders (C) (14)
 • Hedberg, Gunnar (M) (14)
 • Gardner, Ingela (M) (13)
 • Lövendahl, Torbjörn (S) (13)
 • Hed, Maria (S) (13)
 • Rantsi, Johanna (M) (13)
 • Werme, Staffan (FP) (13)
 • Boo, Karl (C) (13)
 • Hjerling, Annica (MP) (13)
 • Lindh, Anna (S) (13)
 • Aulin, Olle (M) (12)
 • Johnson, Anders (FP) (12)
 • Noyan, Edip (M) (12)
 • Malmström, Cecilia (FP) (12)
 • Luksep, Peeter (M) (12)
 • Fahmi, Mahmood (M) (12)
 • Orback, Jens (S) (12)
 • Edlind-Friberg, Louise (FP) (12)
 • Grönhagen, Carina (S) (12)
 • Häggmark, Siri (M) (12)
 • Linder, Lars G (S) (12)
 • Gardos, Petra (M) (11)
 • Jutterström, Peter (M) (11)
 • Östring Bergman, Karin (C) (11)
 • Körlof, Björn (M) (11)
 • Eneim, Montaser (M) (11)
 • Andersson, Daniel (S) (11)
 • Niska, Bengt (S) (11)
 • Modigh, Sofia (KD) (11)
 • Corshammar-Bojerud, Anna (C) (11)
 • Gustafsson, Lars (S) (11)
 • Åsling, Nils (C) (11)
 • Wallin, Eva (KD) (10)
 • Freivalds, Laila (S) (10)
 • Karlsson, Agneta (S) (10)
 • Edin, Henrik (L) (10)
 • Axelsson, Marie (S) (10)
 • Eriksson, Karl Erik (FP) (10)
 • Linderoth, Curt (M) (10)
 • Engqvist, Lars (S) (10)
 • Wittbom, Bengt (M) (10)
 • Järlesjö, Ina (KD) (10)
 • Holmberg, Barbro (S) (10)
 • Grape, Ulf (M) (10)
 • Hulterström, Sven (S) (9)
 • Rivière, Helena (M) (9)
 • Göthberg, Kerstin (C) (9)
 • Jonasson, Bertil (C) (9)
 • Andrén, Margareta (FP) (9)
 • Rönnmark, Marie-Louise (S) (9)
 • Ingeson, Mattias (KD) (9)
 • Bengtsson, Jenny (V) (8)
 • Gustafsson, Inger (FP) (8)
 • Littmarck, Blenda (M) (8)
 •  (8)
 • Koliev, Faradj (S) (8)
 • Petersson, Karl-Anders (C) (7)
 • Alsén, Lennart (FP) (7)
 • Dahlgren, Hans (S) (7)
 • Steiner, Sofia (S) (7)
 • Svensson, Arne (M) (7)
 • Karlsson, Jan O (S) (7)
 • Lindvall, David (S) (7)
 • Andersson, Gösta (C) (7)
 • Olsen, Laila (S) (7)
 • Berlin, Christina (FP) (7)
 • Lindforss, Hans (MP) (7)
 • Hansén, Camilla (MP) (7)
 • Gillberg, My (MP) (7)
 • Ekerum, Petra (S) (7)
 • Eliasson, Jan (S) (7)
 • Leijon, Anna-Greta (S) (7)
 • Karlsson, Mats O (S) (7)
 • Hassan, Rebwar (MP) (7)
 • Larsson, Katja (S) (6)
 • Tidlund, Greger (S) (6)
 • Edlund, Rolf (C) (6)
 • Blom, Lennart (M) (6)
 • Andersson, Christina (C) (6)
 • Ohlsson, Thommy (V) (6)
 • Haag, Pontus (M) (6)
 • Bråkenhielm, Anita (M) (6)
 • Pettersson, Hans (S) (6)
 • Munke, Sven (M) (6)
 • Stensson, Börje (FP) (6)
 • Ångström, Rune (FP) (6)
 • Liljegren, Gunnel (M) (6)
 • Wickberg, Marie (C) (6)
 • Klang, Bengt A (FP) (6)
 • Claeson, Tore (V) (6)
 • Wallouch, Anne-Marie (V) (6)
 • Jonsson, Annica (V) (5)
 • Josefson, Stig (C) (5)
 • Mårtensen, Camilla (L) (5)
 • Lamell, Roger (S) (5)
 • Duàn, Annika (S) (5)
 • Larsson, Roland (S) (5)
 • Keen, Kerstin (FP) (5)
 • Söderqvist, Oswald (V) (5)
 • Palmqvist, Margareta (S) (5)
 • Andersson, Helén (C) (4)
 • Sigurdsen, Gertrud (S) (4)
 • Ali, Amne (S) (4)
 • Södersten, Bo (S) (4)
 • Hovhammar, Erik (M) (4)
 • Grahn, Olle (FP) (4)
 • Mattisson, Thor (M) (4)
 • Aglert, Per Arne (FP) (4)
 • Bölander, Berit (S) (4)
 • Bjellqvist, Elsemarie (S) (4)
 • Fogelström, Conny (S) (4)
 • Degerliden, Lennart (FP) (4)
 • Ali Maher, Osama (M) (4)
 • Janson, Erik (S) (4)
 • Rubenson, Björn (KD) (4)
 • Olsson, Ingrid (S) (4)
 • Hansson, Ing-Marie (S) (4)
 • Thulin, Mildred (C) (4)
 • Julin, Eva (MP) (4)
 • Spets, Crister (SD) (4)
 • Stjernlöf, Håkan (M) (4)
 • Franzén, Tommy (V) (4)
 • Ödeen, Lena (FP) (4)
 • Nordin, Anders (MP) (4)
 • Larsson, Stina (C) (4)
 • Lindström, Ralf (S) (4)
 • Ågerfalk, Anna (FP) (4)
 • Rensfeldt, Claes (S) (3)
 • Bergbäck, Åke (FP) (3)
 • Fahimi, Bijan (FP) (3)
 • Schyllert, Gustav (M) (3)
 • Beyer, Marianne (FP) (3)
 • Wååg, Nils Erik (S) (3)
 • Lindén, Boel (V) (3)
 • Norlin, Liza-Maria (KD) (3)
 • Cedell, Silwa (C) (3)
 • Rignell, John (M) (3)
 • Ekeroth, Ida (S) (3)
 • Hansson, Bengt-Göran (S) (3)
 • Samuelson, Björn (M) (3)
 • Hansson, Ann-Louise (MP) (3)
 • Eriksson, Ziita (M) (3)
 • Bodén, Lennart (C) (3)
 • Wikström, Jonas (V) (3)
 •  (3)
 •  (3)
 • Janson, Mikael (FP) (3)
 • Bouvin, Ulla (MP) (3)
 • Thede, Eva (MP) (3)
 •  (3)
 • Johansson, Torgny (S) (3)
 • Emtell, Per-Johan (MP) (3)
 • Petersson, Hans (FP) (3)
 • Brown, Nils (M) (3)
 • Östberg Svanelind, Maria (S) (3)
 • Klöver, Helge (S) (3)
 • Hallberg, Anna (S) (3)
 • Nordström, Charlotte (M) (3)
 • Franzén, Vivianne (NYD) (3)
 • Orrenius, Jan (KD) (3)
 • Mörck, Margareta (FP) (3)
 • Bernal, Loui (MP) (3)
 • Beckman, Hannes (M) (2)
 • von Essen, Anne-Marie (M) (2)
 • Nilsson, Christer (S) (2)
 • Lönnberg, Anders (S) (2)
 • Landberg, Maj-Lis (S) (2)
 • Nyberg, Mona (S) (2)
 • Lagerfelt, Johan (M) (2)
 • Sjö, Tobias (M) (2)
 • Edin, Erik (FP) (2)
 •  (2)
 • Rosengren, Björn (S) (2)
 • Längberg, Karl (S) (2)
 • Agenberg, Tomas (S) (2)
 • Löfstedt, Marianne (M) (2)
 • Wallin, Gunhild (C) (2)
 • Radesjö, Wivi-Anne (S) (2)
 • Rosén, Mikael (M) (2)
 • Fernández, Rocio (FP) (2)
 • Hartzell, Åsa (M) (2)
 • Jönsson Neckö, RosMarie (S) (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 • Ångqvist, Ture (S) (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 • Jonback, Margareta (FP) (2)
 •  (2)
 • Mizimovic, Nermina (S) (2)
 •  (2)
 • Lund, Gunnar (S) (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (2)
 • Löfgren, Ulf (MP) (2)
 • Häggström, Nils (C) (2)
 • Karlsbro, Karin (L) (2)
 • Ågren Wikström, Åsa (M) (2)
 • Petersson, Lars (C) (2)
 • Avenborg, Tomas (M) (2)
 • Raud, Christina (S) (2)
 • Holmsten, Lennart (S) (2)
 • Hermansson, Kerstin (C) (2)
 • Lundström, Anna-Karin (S) (2)
 • Escanilla, Jeannette (V) (2)
 • Skoglund, John (S) (2)
 • Glansén, Barbro (V) (2)
 • Lindström, Lolo (M) (2)
 • Marcusdotter, Eva (S) (2)
 • Lindström, Leif (V) (2)
 • Broberg, Hanna (M) (2)
 • Söderberg, Gunnel (M) (2)
 • Nilsson, Barbro (M) (2)
 • Axberger, Hans-Gunnar () (1)
 • Tamlin, Marléne (MP) (1)
 • Kullgren, Peter (KD) (1)
 • Larsson, Claes-Göran (S) (1)
 • Cederschiöld, Sebastian (M) (1)
 • Gustavsson, Inger (FP) (1)
 • Dahlstrand, Göran (S) (1)
 • Soting, Lars-Erik (S) (1)
 • Norberg, Gunvor (C) (1)
 • Jensfelt, Cecilia () (1)
 • Lega, David (KD) (1)
 • Cederqvist, Wivi-Anne (S) (1)
 • Liedholm, Percy (M) (1)
 • Puustinen, Jari (M) (1)
 • Eriksson, Christer (C) (1)
 • Nylund, Anna-Karin (S) (1)
 • Stegö Chilò, Cecilia (M) (1)
 • Andersson, Majvi (S) (1)
 • Thomé, Karin (MP) (1)
 •  (1)
 • Konradsson, Ingemar (S) (1)
 • Söderpalm-Berndes, Sten (M) (1)
 • Sandgren, Jacob (S) (1)
 • Nordblad, Pether (FP) (1)
 • Toresson, Bo (S) (1)
 • Dulny, Christoffer (SD) (1)
 • Raudvere, Catharina () (1)
 • Skyttedal, Sara (KD) (1)
 • Winberg, Kristina (SD) (1)
 • Francis, Rene (M) (1)
 • Niva, Vivi (V) (1)
 • Weibull, Jörgen (FP) (1)
 • Brandoné, Anna (S) (1)
 • Svensson, Lilian (S) (1)
 • Duvskog, Ethel (S) (1)
 • Sandberg, Torsten () (1)
 • Corazza Bildt, Anna Maria (M) (1)
 • Sjönell, Bengt () (1)
 • Rådström Baastad, Lena (S) (1)
 • Sandell, Kalle (KD) (1)
 • Andersson, Monica (S) (1)
 • Oretorp, Kristin (C) (1)
 • Paterson, Sten Sture (M) (1)
 • Carlsson, Willemo (M) (1)
 • Lundgren, Carl-Erik () (1)
 • Nordberg, Ivar (S) (1)
 • Hedberg, Evert (S) (1)
 • Wallin-Johansson, Margareta (M) (1)
 • Stråkander, Anna (M) (1)
 • Gylling, Kersti () (1)
 • Stenevi, Märta (MP) (1)
 • Andersson, Hans-Eric (S) (1)
 • Ahlquist, Bengt (FP) (1)
 • Viitanen, Olavi (S) (1)
 • Hartelius, Ingeborg () (1)
 • Rheyneuclaudes Kihlman, Anna (M) (1)
 • Paulsen, Marit (L) (1)
 • Johnsson, John (S) (1)
 • Ramsell, Siv (C) (1)
 • Bengtsson, Ingemund (S) (1)
 • Jacobsson, Maria (S) (1)
 • Heckscher, Sten (S) (1)
 • Thulin, Ulrika (S) (1)
 • Jonsson, Lotta (KD) (1)
 • Nilsson, Karin (V) (1)
 • Olauson, Britt (S) (1)
 • Borelius, Maria (M) (1)
 • Fredriksson, Conny (S) (1)
 • Tedestam Berglöw, Monica (SD) (1)
 • Nilsson, Jens (S) (1)
 • Adelsohn, Ulf (M) (1)
 • Karlsson, Ronny (FP) (1)
 • Carlsson, Roine (S) (1)
 • Borglund, Bertil (MP) (1)
 • Wallner, Anders (MP) (1)
 • Dahl, Cecilia (S) (1)
 • Mobeck, Pernilla (S) (1)
 • Hammarberg, Ingrid (FP) (1)
 • Kokalari, Arba (M) (1)
 • Virdesten, Per () (1)
 • Morfiadakis, Emmanuel () (1)
 • Edholm, Anders (M) (1)
 • Andersdotter, Amelia (PP) (1)
 • Wessberg, HG (M) (1)
 • Järkeborn, Christoffer (M) (1)
 • Olsson Fridh, Per (MP) (1)
 • Olofsson, Katarina (SD) (1)
 • Sandström, Mikael (M) (1)
 • Ström, Gunnar (S) (1)
 • Wohlin-Andersson, Anna (C) (1)
 • Allard, Henry (S) (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • Göransson, Bengt (S) (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • Blomberg, Leif (S) (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • Arthursson, Michael (C) (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • Ludvigsson, Olle (S) (1)
 • Karlsson, Lars-Olof (S) (1)
 • Häll, Christer (S) (1)
 • Ritzén, Mona (M) (1)
 • Nordlund, Sven-Olof (S) (1)
 • Färm, Göran (S) (1)
 • Hedh, Anna (S) (1)
 • Salén, Sven H (FP) (1)
 • Stenberg, Fredrik (S) (1)
 • Knöös-Franzén, Kristina (M) (1)
 • Wallin, Mariana (FP) (1)
 • Enlund, Eric () (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • Frank, Bo (M) (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • Diesen, Ingrid () (1)
 • Bjelle, Britta (L) (1)
 • Mattson, Ingvar () (1)
 • Bengtsson, Eva (MP) (1)
 • Westberg, Olle (S) (1)
 • Engström, Christian (PP) (1)
 • Öhbom Ekdahl, Eva (M) (1)
 • Viitamäki-Carlsson, Seija (V) (1)
 • Härneman, Lars (FP) (1)
 •  (1)
 • Micko, Lena (S) (1)
 • Peterson, Mikael (S) (1)
 • Andersson, Jörgen (S) (1)
 • Feldt, Kjell-Olof (S) (1)
 • Strömmer, Gunnar (M) (1)
 • Laurén, Reidunn (-) (1)
 • Andersson, Elisabeth (C) (1)
 • Mertzig, Hans () (1)
 • Sandberg-Fries, Yvonne (S) (1)
 • Berglund, Märtha (S) (1)
 • Hedborg, Anna (S) (1)
 • Davidsson, Inga () (1)
 • Lange, Gunnar () (1)
 • Herrey, Richard (M) (1)
 •  (1)
 • Bertilsson, Stig (M) (1)
 • Hård, Leif (S) (1)
 • Nygren, Jan (S) (1)
 • Åsbrink, Erik (S) (1)
 • M. Enow, Mohamoud (M) (1)
 • Lundgren, Peter (SD) (1)
 • Eliasson, Lennart (FP) (1)
 • Etzler, Aron (V) (1)
 • Lund, Michael (S) (1)
 • Svensson, Eva-Britt (V) (1)
 • Selimovic, Jasenko (L) (1)
 • Fjellner, Christofer (M) (1)
 • Mattsson, Kjell A (C) (1)
 • Strand, Melker () (1)
 • Fredriksson, Kerstin (S) (1)
 • Sjöblom, Inga-Lill (S) (1)
 • Tham, Carl (S) (1)
 • Dinkelspiel, Ulf (M) (1)
 • Engman, Gerd (S) (1)
 • Göransson, Olle (S) (1)
 • Bergstig, Lars (FP) (1)
 • Lundblad, Lena () (1)
 • Fälth, Maria (KD) (1)
 • Wieselgren, Jon Peter () (1)
 • Weimers, Charlie (SD) (1)
 • Johansson, Svante O () (1)
 • Ödman, Evalena () (1)
 • Striby, Christina () (1)
 • Rasmusson, Tanja () (1)
 • Molander, Bo () (1)
 • Forsberg, Anders () (1)
 • Lundholm, Mikael () (1)
 • Norgren, Claes () (1)
 • André, Kerstin () (1)
 • Ragnemalm, Hans () (1)
 • Lindström, Eva () (1)
 • Landahl, Jan () (1)
 • Melin, Mats () (1)
 • Pennlöv, Jan () (1)
 • Wijkman, Anders (KD) (1)
 • Djupsund, Göran () (1)
 • Villstrand, Nils () (1)
 • Rollén, Berit () (1)
 • Norling, Thomas () (1)
 • Gustafsson, Yvonne () (1)
 • Christoffersson, Ulf () (1)
 • Åberg, Margareta () (1)
 • I. Lindberg, Staffan () (1)
 • Havila, Virpi () (1)
 • Svensson, Birgitta () (1)
 • Wiklund, Lilian () (1)
 • Renfors, Cecilia () (1)
 • Kihlberg, Thomas () (1)
 • Edlund, Lars-Erik () (1)
 • Kristoffersson, Eleonor () (1)
 • Stråth, Bo () (1)
 • Meyer, Hans-Ola () (1)
 • Jacob, Merle () (1)
 • Billum, Susanne () (1)
 • Österdahl, Inger () (1)
 • Fornäs, Johan () (1)
 • McPhee, Sarah () (1)
 • Nilsson, Ove () (1)
 • Johansson, Joakim () (1)
 • Andersson, Jenny () (1)
 • Lindh, Ove () (1)
 • Malm, Mats () (1)
 • Holm, Ulla () (1)
 • Almedal, Sammy () (1)
 • Ackum, Susanne () (1)
 • Wennberg, Gunnel () (1)
 • Påhlsson, Katarina () (1)
 • Engström, Linnéa (MP) (1)
 • Holgersson, Stefan () (1)
 • Johansson, Kent (C) (1)
 • Almgren, Karin () (1)
 • Lindström, Lars () (1)
 • Gernandt, Johan () (1)
 • Carlshamre, Maria (L) (1)
 • Alvstam, Claes-Göran () (1)
 • Andersson, Mari () (1)
 • Eliason, Marianne () (1)
 • Rynning, Elisabeth () (1)
 • Wohlin, Lars (JL) (1)
 • Perbo, Ulf () (1)
 • Antemar, Gudrun () (1)
 • Nivert, Marianne () (1)
 • Lennerbrant, Per () (1)
 • Sevón, Guje () (1)
 •  (1)
 • Toijer, Gudmund () (1)
 • Perklev, Anders () (1)
 • Månsson, Sven-Axel () (1)
 • Robson, Helène () (1)
 • Reimer, Bo () (1)
 • Gustafsson, Mikael (V) (1)
 • Bernevång Forsberg, Tommy () (1)
 • Danielsson, Johan (S) (1)
 • Nilsson, Ola () (1)
 • Kolbe, Laura () (1)
 • Ekström, Hans Birger () (1)
 • Holmgren, Pär (MP) (1)
 • Tolstoy, Stephan () (1)
 • Lindberg, Helena () (1)
 • Wersäll, Fredrik () (1)
 • Qvarsell, Roger () (1)
 • Goudin, Hélène (JL) (1)
 • Bergkvist, Erik (S) (1)
 • Lundgren, Stefan () (1)
 • Björk, Malin (V) (1)
 • Guteland, Jytte (S) (1)
 • Incir, Evin (S) (1)
 • Skarhed, Anna () (1)
 • Lindsö, Ebba () (1)
 • Bengtsson, Ulf () (1)
 • Jänterä-Jareborg, Maarit () (1)
 • Fura, Elisabet () (1)
 • Sandström, Annika () (1)
 • Nilsson, Bengt-Åke () (1)
 • Mood, Carina () (1)
 • Lindström, Anders () (1)
 • Westin, Boel () (1)
 • Post, Soraya (FI) (1)
 • Häggström, Jan () (1)
 • Nitzelius, Anna () (1)
 • Nordenfelt, Cecilia () (1)
 • Gullberg, Marianne () (1)
 • Pripp, Nina () (1)
 • Egardt, Peter () (1)
 • Hirschfeldt, Johan () (1)
 • Gregow, Torkel () (1)
 • Fransson, Moa-Lisa () (1)
 • Tunhammar, Göran () (1)
 • Stegrud, Jessica (SD) (1)
 • Lundgren, Nils (JL) (1)
 • Hessius, Kerstin () (1)
 • mLedamot (40948)

 • Bodström, Thomas (S) (1695)
 • Johansson, Morgan (S) (1434)
 • Borg, Anders (M) (1290)
 • Ask, Beatrice (M) (1178)
 • Bildt, Carl (M) (1154)
 • Rosengren, Björn (S) (1049)
 • Messing, Ulrica (S) (1044)
 • Freivalds, Laila (S) (1034)
 • Engqvist, Lars (S) (962)
 • Östros, Thomas (S) (930)
 • Wallström, Margot (S) (925)
 • Ringholm, Bosse (S) (918)
 • Johansson, Ylva (S) (867)
 • Andersson, Magdalena (S) (857)
 • Lindh, Anna (S) (778)
 • Littorin, Sven Otto (M) (648)
 • Hägglund, Göran (KD) (648)
 • Björklund, Jan (L) (639)
 • Pagrotsky, Leif (S) (628)
 • Olofsson, Maud (C) (620)
 • Torstensson, Åsa (C) (584)
 • Ygeman, Anders (S) (579)
 • Sahlin, Mona (S) (572)
 • Larsson, Maria (KD) (551)
 • Johansson, Anna (S) (517)
 • Nykvist, Ann-Christin (S) (514)
 • Erlandsson, Eskil (C) (509)
 • Bucht, Sven-Erik (S) (479)
 • Damberg, Mikael (S) (478)
 • Winberg, Margareta (S) (462)
 • Karlsson, Hans (S) (457)
 • Odell, Mats (KD) (442)
 • Elmsäter-Svärd, Catharina (M) (440)
 • Strandhäll, Annika (S) (435)
 • Adelsohn Liljeroth, Lena (M) (426)
 • Ulvskog, Marita (S) (423)
 • Eneroth, Tomas (S) (400)
 • Carlgren, Andreas (C) (398)
 • Sommestad, Lena (S) (387)
 • Wikström, Gabriel (S) (371)
 • Larsson, Kjell (S) (367)
 • Nuder, Pär (S) (346)
 • Björklund, Leni (S) (339)
 • Baylan, Ibrahim (S) (332)
 • Hallengren, Lena (S) (325)
 • Sabuni, Nyamko (L) (321)
 • Billström, Tobias (M) (318)
 • Hultqvist, Peter (S) (309)
 • Klingvall, Maj-Inger (S) (305)
 • Tolgfors, Sten (M) (303)
 • Wärnersson, Ingegerd (S) (301)
 • Regnér, Åsa (S) (292)
 • von Sydow, Björn (S) (289)
 • Holmberg, Barbro (S) (289)
 • Engström, Hillevi (M) (284)
 • Shekarabi, Ardalan (S) (279)
 • Skog, Karolina (MP) (270)
 • Karlsson, Jan O (S) (253)
 • Lövin, Isabella (MP) (248)
 • Andnor, Berit (S) (240)
 • Lövdén, Lars-Erik (S) (237)
 • Carlsson, Gunilla (M) (237)
 • Husmark Pehrsson, Cristina (M) (231)
 • Bah Kuhnke, Alice (MP) (228)
 • Norman, Peter (M) (225)
 • Eriksson, Peter (MP) (223)
 • Fridolin, Gustav (MP) (213)
 • Ek, Lena (C) (209)
 • Thalén, Ingela (S) (197)
 • Hellmark Knutsson, Helene (S) (185)
 • Bolund, Per (MP) (183)
 • Romson, Åsa (MP) (178)
 • Fritzon, Heléne (S) (174)
 • Leijonborg, Lars (FP) (173)
 • Jämtin, Carin (S) (162)
 • Björling, Ewa (M) (153)
 • Attefall, Stefan (KD) (149)
 • Lööf, Annie (C) (149)
 • Lejon, Britta (S) (144)
 • Hatt, Anna-Karin (C) (142)
 • Österberg, Sven-Erik (S) (132)
 • Kristersson, Ulf (M) (126)
 • Svantesson, Elisabeth (M) (124)
 • Eliasson, Jan (S) (120)
 • Hjelm-Wallén, Lena (S) (115)
 • Ekström, Anna (S) (113)
 • Enström, Karin (M) (113)
 • Kaplan, Mehmet (MP) (110)
 • Linde, Ann (S) (110)
 • Orback, Jens (S) (109)
 • Sundström, Anders (S) (106)
 • Schori, Pierre (S) (101)
 • Nilsson, Jennie (S) (94)
 • Odenberg, Mikael (M) (90)
 • Uusmann, Ines (S) (83)
 • Åhnberg, Annika (S) (72)
 • Arnholm, Maria (L) (67)
 • Ullenhag, Erik (L) (64)
 • Åsbrink, Erik (S) (64)
 • Hadzialic, Aida (S) (57)
 • Malmström, Cecilia (FP) (56)
 • Lund, Gunnar (S) (51)
 • Tham, Carl (S) (50)
 • Ohlsson, Birgitta (L) (46)
 • Lind, Amanda (MP) (44)
 • Persson, Göran (S) (32)
 • Krantz, Tobias (FP) (32)
 • Andersson, Jörgen (S) (28)
 • Ernkrans, Matilda (S) (25)
 • Reinfeldt, Fredrik (M) (22)
 • Persson, Kristina (S) (14)
 • Lindhagen, Åsa (MP) (14)
 • Nordmark, Eva (S) (13)
 • Löfven, Stefan (S) (5)
 • Dahlgren, Hans (S) (5)
 • Peterson, Thage G (S) (5)
 • Blomberg, Leif (S) (5)
 • Hallberg, Anna (S) (3)
 • Micko, Lena (S) (2)
 • Stegö Chilò, Cecilia (M) (1)
 •  (1)
 • Parti (210524)

 • Moderata samlingspartiet (53724)
 • Socialdemokraterna (52693)
 • Centerpartiet (30637)
 • Liberalerna (28330)
 • Kristdemokraterna (15027)
 • Vänsterpartiet (11692)
 • Miljöpartiet (10767)
 • Sverigedemokraterna (5783)
 • Utan partibeteckning (892)
 • Ny demokrati (848)
 • Folkpartiet (130)
 • Feministiskt initiativ (1)
 • rdOrgan (1864)

 • Domarnämnden (4)
 • Europarådets svenska delegation (36)
 • Krigsdelegationen (50)
 • Ledamotsrådet  (16)
 • Nordiska rådets svenska delegation (67)
 • Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna (9)
 • Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (4)
 • OSSE-delegationen (32)
 • Partibidragsnämnden (9)
 • Riksbanksfullmäktige (200)
 • Riksdagens ansvarsnämnd (14)
 • Riksdagens arvodesnämnd (4)
 • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (6)
 • Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling (11)
 • Riksdagens ombudsmän (202)
 • Riksdagens överklagandenämnd (16)
 • Riksdagsstyrelsen (111)
 • Riksrevisionen (2)
 • Statsrådsarvodesnämnden (9)
 • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (45)
 • Utrikesnämnden (18)
 • Valberedningen (35)
 • Valprövningsnämnden (964)
 • utskott (215568)

 • Arbetsmarknadsutskottet (11505)
 • Bostadsutskottet (4613)
 • Civilutskottet (6353)
 • EES-utskottet (8)
 • EU-nämnden (4399)
 • Finansutskottet (11321)
 • Försvarsutskottet (5980)
 • Jordbruksutskottet (5679)
 • Justitieutskottet (14036)
 • Konstitutionsutskottet (18300)
 • Kulturutskottet (9721)
 • Lagutskottet (8308)
 • Miljö- och jordbruksutskottet (10779)
 • Näringsutskottet (12712)
 • Sammansatta civil- och kulturutskottet (18)
 • Sammansatta justitie- och socialutskottet (196)
 • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet (162)
 • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (656)
 • Sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet (41)
 • Sammansatta utrikes- och socialutskottet (12)
 • Skatteutskottet (15823)
 • Socialförsäkringsutskottet (12156)
 • Socialutskottet (18526)
 • Trafikutskottet (16167)
 • Utbildningsutskottet (17929)
 • Utrikesutskottet (10168)
 • 1. Interpellationssvar

  kammakt 2021/22:
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Datum: 2022-06-28 09:00:00

  2. Interpellationssvar

  kammakt 2021/22:
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Datum: 2022-06-27 11:00:00

  3. Arbetsplenum

  kammakt 2021/22:
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  Datum: 2022-06-22 09:00:00

  4. Partiledardebatt

  kammakt 2021/22:


  Datum: 2022-06-08 09:00:00

  5. Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

  kammakt 2021/22:


  Datum: 2022-04-19 13:00:00

  6. Sista dagför avlämnande av propositioner som avses behandlas under innevarande riksmöte

  kammakt 2021/22: Ingen starttid


  Datum: 2022-03-22 09:00:00

  7. Utrikespolitisk debatt

  kammakt 2021/22:


  Datum: 2022-02-16 09:00:00

  8. Partiledardebatt

  kammakt 2021/22:


  Datum: 2022-01-12 09:00:00

  9. Interpellationssvar

  kammakt 2021/22:
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Datum: 2022-01-11 13:00:00

  10. Partiledardebatt

  kammakt 2021/22:


  Datum: 2021-10-13 09:00:00

  11. Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

  kammakt 2021/22:


  Datum: 2021-09-20 13:00:00

  12. Riksmötets öppnande

  kammakt 2021/22:


  Datum: 2021-09-14 14:00:00

  13. Interpellationssvar

  kammakt 2020/21:
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Datum: 2021-09-09 12:00:00

  14. Interpellationssvar

  kammakt 2020/21:
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Datum: 2021-09-02 12:00:00

  15. Interpellationssvar

  kammakt 2020/21:
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Datum: 2021-08-26 12:00:00

  16. Interpellationssvar

  kammakt 2020/21:
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Datum: 2021-06-29 09:00:00

  17. Interpellationssvar

  kammakt 2020/21:
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
  Datum: 2021-06-28 11:00:00

  18. Arbetsplenum

  kammakt 2020/21:
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  Riksdagen debatterar utskottens förslag.
  Datum: 2021-06-23 09:00:00

  19. Partiledardebatt

  kammakt 2020/21:


  Datum: 2021-06-09 09:00:00

  20. Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

  kammakt 2020/21:


  Datum: 2021-04-15 13:00:00

  Resultatsida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500