Åldersfördelning - nuvarande ledamöter och ersättare i kammaren

19 ledamöter med en genomsnittlig ålder av 51.5 år baserat på födelseår (2022).


18-23
%
0
24-29
5.26%
1
30-35
5.26%
1
36-41
5.26%
1
42-47
10.53%
2
48-53
36.84%
7
54-59
21.05%
4
60-65
5.26%
1
66-71
5.26%
1
72-77
5.26%
1
78-83
%
0
84-89
%
0

1998 (24-29 år)

Bengtsson, Mathias, KD, 24 år

1987 (30-35 år)

Carlsson, Christian, KD, 35 år

1982 (36-41 år)

Aydin, Yusuf, KD, 40 år

1979 (42-47 år)

Brodin, Camilla, KD, 43 år

1975 (42-47 år)

Ottosson, Kjell-Arne, KD, 47 år

1973 (48-53 år)

Berntsson, Magnus, KD, 49 år

1972 (48-53 år)

Engström, Cecilia, KD, 50 år

1970 (48-53 år)

André, Lili, KD, 52 år
Hovskär, Dan, KD, 52 år
Oscarsson, Magnus, KD, 52 år

1969 (48-53 år)

Rinaldo Miller, Camilla, KD, 53 år
Söder, Larry, KD, 53 år

1968 (54-59 år)

Jacobsson, Magnus, KD, 54 år

1967 (54-59 år)

Oscarsson, Mikael, KD, 55 år

1966 (54-59 år)

Eklind, Hans, KD, 56 år
Kihlström, Ingemar, KD, 56 år

1957 (60-65 år)

Brunegård, Gudrun, KD, 65 år

1951 (66-71 år)

Utbult, Roland, KD, 71 år

1950 (72-77 år)

Elofsson, Torsten, KD, 72 år