Koder och termer

Här hittar du många av de koder och termer som används inom riksdagens datahantering, och därför även i riksdagens öppna data.

Koder och termer finns i formaten XML, CSV, JSON, JSONP och HTML. Du kan själv generera ut dessa genom att göra en filtrering på:

  • organ, till exempel partier, utskott och nämnder
  • roll, till exempel ledamot och minister
  • riksmöte, till exempel 1984/85 och 2006/07
  • dokumenttyp, till exempel motion och betänkande

Filtrering av koder och termer

Vanliga dokumenttyper

I tabellen nedan finns några av de vanligaste dokumenttyperna listade med tillhörande förkortningar. För en komplett lista använd filtreringen ovan.

Förkortning Dokumenttyp
bet betänkande
dir kommittéedirektiv
ds departementsserien
f-lista föredragningslista
fr skriftlig fråga
frs svar på skriftlig fråga
frsrdg framställningar
kf-lista kallelser och föredragningslistor
kom EU-förslag
komm kommittéeberättelser
ip interpellation
prop proposition
prot protokoll
rfr rapporter från riksdagen
rir riksrevisionens granskningsrapporter
rskr riksdagsskrivelse
sou statens offentliga utredningar
t-lista talarlista
urf utredningar från Riksdagsförvaltningen
yttr yttrande
 

 

Texten granskades: 25 juni 2019