Ändringslogg

Här hittar du de ändringar som görs i riksdagens öppna data.

2016-03-08

 • Förberedelsearbete inför stöd för "Protocol-relative URL" (http:// blir //) i syfte att förbättra stödet för att säkra anslutningar (https) till riksdagens webbplats och öppna data. Detta gäller tumnaglar för webb-tv på den kommande webbplatsen.
 • Sidorna Dokumentstatus och Dokumentlista samt dokreferens visar alltid ut dokumentnamn och debattnamn för att underlätta presentation.
 • På sidan Dokumentstatus har noden dokforslag kompletterats med stöd för att framöver innehålla uppgift om SFS (grundforfattning, ändringsforfattning).

2014-05

Dokument: Skapa sökfråga för API

 • stöd för CORS
 • möjlighet att få ut information om voteringar

Kalender: Skapa sökfråga för API

 •  Ett nytt fält för att hjälpa till med sorteringen av kalenderhändelser som äger rum samma dag

2014-03-10

Dokument: Skapa sökfråga för API

 • Fritextsökning som filtreringsalternativ med möjlighet till exakt matchning
 • Möjlighet att även söka på allt innehåll som finns på riksdagens webbplats
 • Fler val under sortering; relevans, debattdag, debattdagtid, beslutsdag, justeringsdag, beredningsdag och publiceringsdatum
 • Fler utformat; RSS, JSON och JSONP (med callback)
 • Uppgifter om personer, debatter, bilagor och eventuella sammanfattningar har lagts till i träfflistorna
 • Filtrering på typ och subtyp ersätts av filtrering på dokumenttyp som är en kombination av de båda fälten
 • Möjlighet att söka på talare och webb-tv
 • Prestandaförbättringar för listningar exempelvis per ledamot och parti
 • Förberedelse för enklare rapporter det vill säga fördefinierade sökningar  (motionstid och inkomna förslag)

2013-12-05

API

 • Ett antal mindre rättningar, bland annat möjliggjort att bilder visas i vissa typer av dokument och att XML/HTML-formatet tillåter fler tecken.

2013-11-20

Rapporter

 • Två nya rapporter för ledamotsdata, Ledamöter 2010–2014 och Nuvarande ledamöter

API

 • Nytt gränssnitt för Skapa sökfråga för ledamotsdata
 • Nytt gränssnitt för Skapa sökfråga för kalenderdata

Generellt

 • Åtgärder för ökad stabilitet i riksdagens öppna data
 • Rättningar i kopplingen mellan anförande och talare i webb-tv från riksmötet 2010/11

2013-10-30

Dataset

Dataset för dokument har kompletterats med korta förklaringar och uppdateras löpande.

Rapporter

 • Rapporten "Jämför voteringar" har nu stöd för att jämföra upp till åtta grupper. I de fall då riksdagen har röstat både om motiv- och sakfrågan är omröstningarna nu uppdelade. 
 • Rapporten "Voteringslista": gruppering efter votering (bet + punkt) innehåller nu även separata fält för riksmöte, betänkande och punkt.

2013-10-10

Dataset

 • Ledamotsdata från omkring 1990 och framåt finns nu som dataset.
 • Dataseten för dokument har kompletterats med kommittédirektiv och kommittéberättelser.
 • Alla motioner från allmänna motionstiden 2013.

Dokumentation

Informationen om avvikelser i data har utökats.

2013-09-20

Dokumentation

2013-09-12

Dataset

 • Anföranden från 1993/94 och framåt finns nu som dataset i flera format, cirka 250 000 poster.

2013-09-09

Ny webbplats

 • Nytt användargränssnitt.
 • Ny struktur för innehåll.
 • Användningsvillkor, information om webbplatsen, information om cookies.
 • Vanliga frågor, utförligare information om riksdagens öppna data och samlad information om riksdagens arbete.
 • Tips "Att tänka på vid programmering" i anslutning till olika typer av data.
 • Ändringslogg

2013-08-20

Dokumentation av värdeförråd

 • Version 1.

2013-07-31

Dataset för voteringar

 • Version 1.

2013-07-25/26

Dataset för dokument med statusuppgifter

 • Kompletterat med JSON som format.
 • Utökat med fler riksmöten, vissa från 1971.
 • Större samlingar för smidigare hantering, exempelvis per mandatperiod eller decennium.
 • Samlingar med betänkanden innehåller även utskottens förslagspunkter (gäller formaten XML, SQL och JSON).

2013-06-19

Dataset för dokument med statusuppgifter

 • Version 1.