Dokumentation

Riksdagens öppna data består av ett API, dataset och rapporter. I dokumentationen ingår i dagsläget en första version av information om hur du kan använda öppna data, förklaringar av koder och termer samt en ändringslogg.

Dokumentationen kommer successivt att utökas.

Om data

Riksdagens öppna data består av fler än 500 000 dokument och statusuppgifter från så långt bak i tiden som 1867. Där ingår listor och sidor med:

  • kalenderinformation
  • planeringen av kammarens arbete (talarlistor, föredragningslistor)
  • dokument (utskottens betänkande, ledamöternas motioner, lagar)
  • information om ledamöterna
  • resultat från omröstningar, så kallade voteringar
  • ledamöternas anföranden i kammaren.

Största delen av de data som riksdagens webbplats, riksdagen.se, bygger på finns också tillgängliga via riksdagens öppna data. Öppna data innehåller även information och data som inte används på riksdagens webbplats. Data tillhandahålls i så rå form som möjligt.

Riksdagens öppna data bygger på öppna standarder. Principen är att adresser och format ska vara permanenta eller långsiktiga.

Om API:et

API:et kan användas för att utveckla tjänster och applikationer. Riksdagens API är ett så kallat REST-API. Det är en enkel form av API där du endast behöver en adress för att få ut data. Syftet är att API:et ska vara enkelt att implementera och använda. Data finns i formaten XML, CSV, JSON, JSONP, text och HTML.

Om dataset

Dataset är samlingar med strukturerad data som kan laddas ner och bearbetas vidare, till exempel för att ta fram statistik.

Om rapporter

Rapporterna kan användas för att snabbt filtrera, jämföra och få en överblick över data direkt i webbläsaren. 

Mer om rapporter

Får användas fritt

Riksdagens öppna data får användas fritt utan avgifter eller licenser. Användningsvillkor