Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

SFS nr: 1992:1153
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1992-12-10
Ändrad: t.o.m. SFS 1995:597
Upphävd: 2003-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:169
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet uto mlands.
Lag (1995:597).

2 §   Personal som skall tjänstgöra i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands skall anställas särskilt för denna uppgift.
Personalen skall ingå i en utlandsstyrka inom försvarsmakten.

3 §   Högst tretusen personer ur utlandsstyrkan får samtidigt tjänstgöra utomlands i väpnad tjänst.