Förordning (1976:950) om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969--1971

SFS nr: 1976:950
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1976-12-02
Upphävd: 1993-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1105
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Deklarationer och andra uppgifter, som har avlämnats till ledning för fastställelse av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt avseende åren 1969--1971, skall förvaras även efter utgången av år 1976.