Förordning (1976:819) om avfattning av dom i tvistemål m.m.

SFS nr: 1976:819
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1976-11-04
Övrig text: Bilagorna finns inte med här.
Upphävd: 1994-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1055
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att tingsrätt skall tillämpa bifogade "Bestämmelser om avfattning av dom i tvistemål m. m. vid tingsrätt" och att hovrätt skall tillämpa bifogade "Bestämmelser om avfattning av dom i tvistemål m. m. i hovrätt".

Utöver vad som anges i bilagorna till förordningen gäller att domsblankett inte behöver användas när utskrift av dom i tvistemål sker med hjälp av dator eller skrivautomat. Förordning (1985:741).