Fråga 2023/24:826 Taiwans deltagande i WHA

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 27 maj till den 1 juni hålls den 77:e Världshälsoförsamlingen (WHA) i Genève.

Mellan 2009 och 2016 kunde Taiwan delta som observatör i WHA men har sedan dess nekats att göra det. Detta innebär att Taiwan till exempel inte kan tillhandahålla andra länder smittspridningsinformation genom WHO:s globala system för övervakning och insatser mot influensa (GISRS). Eftersom Taiwan inte är anslutet till Global Digital Health Certification Network (GDHCN) kan Taiwans myndigheter och vårdinrättningar inte heller verifiera och utfärda digitala certifieringsdokument i enlighet med internationella standarder. Vidare hindrades Taiwan från att utarbeta och förhandla om WHO:s pandemiavtal, och landet saknar direkt tillgång till pandemirelaterade resurser såsom WHO:s system Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS).

Samtidigt har Taiwans exemplariska pandemihantering lyft fram landets potential att bidra till världshälsan. Taiwans erfarenheter från hälsokrishanteringen under sars-epidemin 2004 och covid-19-pandemin erbjuder världens hälsomyndigheter viktiga lärdomar, och speciellt Taiwans robusta folkhälsoinfrastruktur och proaktiva och transparenta krishantering kan tjäna många länder väl som inspirationsmodell. Det är inte en slump att Taiwan för sjätte året i rad har rankats högst i onlinedatabasen Numbeos index över länders hälsovård.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström har vid flera tillfällen nämnt att ”regeringen stöder Taiwans deltagande i WHO:s arbete och uppskattar Taiwans viktiga bidrag inom global hälsa” och att ”regeringen stöder att Taiwan åter ska kunna vara observatör i WHA”.

Utifrån idén om att hälsa överskrider politikens gränser uppskattar jag verkligen den svenska regeringens stöd. Eftersom Sverige delar Taiwans värderingar kring demokrati, frihet och mänskliga rättigheter ser jag fram emot att regeringens stöd fortgår samt att man i årets WHA gör sin röst hörd angående Taiwans deltagande.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Kommer ministern och regeringen att på något sätt i årets WHA uttrycka sitt stöd för Taiwans deltagande och försöka initiera och samordna andra länder för att gemensamt välkomna Taiwan till Världshälsoorganisationens arbete och möten?