Fråga 2023/24:233 Försvarsindustrins roll i civilförsvaret

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Man kan med all tydlighet konstatera att återtagandet av både den militära och – framför allt – den civila försvarsförmågan återtas från en låg nivå.

De tidigare regeringarna tog, likt i många andra politiska frågor, ödesdigra beslut när man beslutade sig för att avveckla civilförsvaret. I princip vilken rapport man än tittar i framträder en mörk bild av den svenska kris- och försörjningsberedskapen.

I processen att återta försörjningsberedskapen kommer näringslivet att spela en viktig roll. Det man kan se i Ukraina är att försvarsindustrins förmåga att upprätthålla produktion är avgörande. I den senaste utredningen En modell för svensk försörjningsberedskap saknas varor och tjänster som enbart syftar till militär användning. Det är beklagligt eftersom försvarsindustrin är en avgörande del av vårt civilförsvar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Vad är statsrådets syn på behovet av försvarsindustrins roll i civilförsvaret, och avser statsrådet att verka för en modell som innefattar varor och tjänster som syftar till militär användning?