Fråga 2023/24:213 Irans ordförandeskap i FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

I maj i år utsågs den iranska regimen, av ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, till ordförande för FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum. Utnämningen vållade då en del protester. EU:s utrikeschef Josep Borrell, som gjort sig känd för att vara en varm anhängare till diktaturens Kuba, försvarade dock Irans utnämning som en fråga om regional rotation, ”i enlighet med etablerade FN-procedurer”. Men organisationen UN Watchs forskning visade i själva verket att den asiatiska gruppen, som Iran tillhör, har haft positionen fyra gånger under de senaste sex åren.

Torsdagen den 2 november tog Iran över ordförandeklubban. Det två dagar långa mötet, som kallas socialt forum, är ett årligt möte som syftar till att förbättra dialogen mellan regeringar och civilsamhällesgrupper, med årets tema ägnat åt teknik och mänskliga rättigheter.

USA och rättighetsgrupper klagade samma dag över att det var ”förolämpande” att låta Irans sändebud leda ett möte i FN:s människorättsråd i Genève med hänvisning till de iranska myndigheternas kränkningar, särskilt de mot kvinnor. Washingtons sändebud till rådet med 47 medlemmar, Michèle Taylor, bojkottade mötet och kallade utnämningen en ”förolämpning mot det globala samhällets kollektiva samvete”.

”All diskussion ledd av representanter för en regim som ständigt och ostraffat kränker sina egna medborgares mänskliga rättigheter är inte bara fruktlös, utan en förolämpning mot våra gemensamma ideal”, sa hon.

Torsdagens session var dåligt besökt, och många platser lämnades tomma även om nyhetsbyrån Reuters inte kunde fastställa hur många som aktivt gick med i bojkotten. Flera länder med goda relationer med Iran talade vid sessionen, inklusive Kina, Kuba och Venezuela.

I ett svar på en tidigare skriftlig fråga (2022/23:375) på vilket sätt den svenska regeringen avsåg att agera mot den iranske utrikesministerns tal i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 27 februari, skrev utrikesministern att ”FN:s råd för mänskliga rättigheter spelar en viktig roll för att uppmärksamma och följa upp MR-situationen i Iran, inte minst vad gäller ansvarsutkrävande” och att ”Sverige fortsätter att göra allt vi kan för att bidra till ett starkt internationellt tryck med förutsättning att effektivt motverka repressionen, och till stöd för det iranska folkets krav på mänskliga rättigheter”.

Att den iranska regimen, som har en historia av förtryck, tortyr, våldtäkter och avrättningar, fick leda FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum drar löjets skimmer över hela FN och riskerar att den redan ifrågasatta organisationen förlorar alltmer legitimitet.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström följande:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att samla likasinnade nationer för att försöka hindra sådana här utnämningar, som riskerar att skada hela FN:s anseende, framgent, och på vilket sätt i sådana fall?