Interpellation 2021/22:435 Svensk-taiwanesiska relationer

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 25 mars hölls en interpellationsdebatt om stärkta diplomatiska relationer med Taiwan. I denna behandlades bland annat frågan om behörigheter för Taiwans diplomatiska representation i Sverige. Med hänvisning till regeringens ett-Kina-politik angav utrikesministern att det inte gick att erbjuda Taipeimissionen i Sverige samma möjligheter som diplomatiska representationer från andra länder har. Problemet med detta resonemang, där man rakt av påstår att den svenska regeringen som styr Sverige saknar möjlighet att påverka ett annat lands status i Sverige, är att det helt enkelt inte stämmer. Det finns som bekant goda exempel på hur regeringar agerat annorlunda i ett flertal andra länder.

Vidare verkade det som om utrikesministern var svarslös beträffande frågan om att man inte bjudit in Taiwan till det inofficiella ”the Leaders’ Network”, som ju startats på initiativ av dåvarande statsminister Stefan Löfven (S). Detta trots Taiwans mycket goda meriter när det kommer till de frågor som man avsett att behandla i nätverket.

En annan fråga som meddebattören Boriana Åberg (M) lyfte i debatten var den om ett House of Sweden i Taipei, som undertecknad också sedan tidigare verkat för. Införandet av ett sådant skulle möjliggöra utvecklade relationer, inte minst mot bakgrund av att såväl Sverige som Taiwan är framstående producenter av högteknologiska produkter och att Taiwan är en given destination för innovationskraftiga svenska företag. Det finns ett ömsesidigt intresse av att utnyttja potentialen med ett långtgående akademiskt utbyte som även medför utökade handelsrelationer.

Ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Taiwan skulle kunna utveckla redan befintliga satsningar på välfärd och utbildning, samt stimulera ekonomiska investeringar. Även om utrikesministern och regeringen uttalat att man ser positivt på stärkta samarbeten och relationer kan man ställa sig frågan varför det inte kan ske genom inrättandet av ett House of Sweden i Taipei.

Utrikesministern önskas mot bakgrund av ovanstående svara på följande frågor:

 

  1. Vad är det som ministern menar hindrar henne från att möjliggöra för Taipeimissionen att verka diplomatiskt i Sverige likt andra länder?
  2. Vad är skälet till att man inte bjudit in Taiwan till ”the Leaders’ Network” om man önskar utveckla relationerna med Taiwan?
  3. Kan ministern tänka sig att verka för ett House of Sweden i Taipei, och om så inte är fallet, varför inte?