Tilläggsdirektiv till Organisationsutredningen mot dopning (Ku 2009:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2010

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 december 2009 kommittédirektiv om en ny organisation för antidopningsverksamheten (dir. 2009:116). I uppdraget ligger att lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation som staten och idrottens centrala organisation ska ha ett delat ansvar för. Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 29 oktober 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 december 2010.

(Kulturdepartementet)