Målutredningen (Ju 2008:11)


Beteckning: Ju 2008:11
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2011-02-28
Status: Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:49 och dir. 2009:113
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Flossing, Kathrin, fr.o.m. 2008-06-15 t.o.m. 2010-07-31
Expert: Björklund, Anna, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Broberg, Agneta, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Carlson, Per, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Carlson, Thomas, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2009-07-31
Expert: Eklund, Lars Johan, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Erich, Kristina, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Eriksson, Tobias, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Erlandsson, Jan, fr.o.m. 2009-11-23 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Erséus, Catarina, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2010-01-24
Expert: Hagsgård, Anders, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Hjerppe, Ulf, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Jarnvall, Eva, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Jäderblom, Helena, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Kussak, Karin, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Larsson, Tommy, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Lindbäck, Magnus, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Murray, Erik, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2009-07-31
Expert: Mårtensson, Eva, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Nilsson, Jörgen, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Pontén, Jonas, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Sjöberg, Karin, fr.o.m. 2010-01-25 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Sundlöf, Elisabeth, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Söderholm, Inger, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Thunegard, Eva, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Zackari, Charlotte, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Wetterberg, Torgny, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Sekreterare: Fernqvist, Henrik, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2010-08-31

Rapporter

SOU 2010:44Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol