Utredningen med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Medlingsinstitutet (N 2000:02)


Beteckning: N 2000:02
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2000 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-03-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:11.
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Eklund, Lars Johan, fr.o.m. 2000-05-01 t.o.m. 2000-05-31

Rapporter