Skattekontrollutredningen (Fi 1995:05)


Beteckning: Fi 1995:05
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 1999-04-29
Status: Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:12.
Lokal:
0


Sammansättning


Ljungh, Claes, fr.o.m. 1995-04-03
Sakkunnig: Almgren, Karin, fr.o.m. 1995-05-01
Sakkunnig: Kindlund, Peter, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1995-09-10
Sakkunnig: Swartling, Anders, fr.o.m. 1995-05-01
Expert: Alexandersson, Christer, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert: Bergendal, Lars, fr.o.m. 1995-09-11 t.o.m. 1997-03-31
Expert: Bramness, Ellen, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1997-03-31
Expert: Bågstam, Gertrud, fr.o.m. 1995-05-01
Expert: Eklund, Lars-Johan, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1996-07-05
Expert: Elfström, Magnus, fr.o.m. 1997-11-01
Expert: Gunne, Cecilia, fr.o.m. 1995-08-16
Expert: Nilsson, Gösta, fr.o.m. 1997-04-24
Expert: Nyquist, Kerstin, fr.o.m. 1995-05-01
Expert: Rosenfeld, Leif, fr.o.m. 1995-05-01
Expert: Saldén, Anita, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare: Bergström, Rose, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1996-11-17
Sekreterare: Bolin, Ingegerd, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1998-04-30
Sekreterare: Elfström, Magnus, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-11-01
Sekreterare: Grankvist, Raymond, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-04-01

Rapporter

SOU 1996:116Artikel 6 i Europakonventionen
och skatteutredningen
SOU 1997:27Kontroll Reavinst Värdepapper
SOU 1998:12Självdeklaration och kontroll-
uppgifter
Uppdraget är därmed slutfört.