Interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att fortsätta arbetet med att bereda och genomföra den nationella handlingsplanen för handikappolitiken


Beteckning: S
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-05-07
Status: Avslutad B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-10-30
Direktiv för
Lokal:Sammansättning


Ordförande: Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Andersson, Ulf, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Barturén, Luis, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2008-04-01
Ledamot: Bohlin, Malin, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Bokstad, Tomas, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Eriksson, Inger, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Hagelroth, Helena, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Holmgren, Martina, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2008-04-01
Ledamot: Höög, Katarina, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2008-04-01
Ledamot: Jarefors, Jonas, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Seppälä, Eeva, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Swanson, Malena, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Widholm, Anders, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Wilhelmsson, Anders, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare: Ekman Aldén, Malin, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare: Lindberg, Lars, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2008-04-01

Rapporter