Tilläggsdirektiv till Byggkontrollutredningen (Fi 2022:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 kommittédirektiven Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador (dir. 2022:43). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 29 september 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2023.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)