Tilläggsdirektiv till utredningen Vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiven Vattenfrågor vid planläggning och byggande (dir. 2021:92). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 20 juni 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 augusti 2023.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)