Tillkännagivande (2023:509) av uppgift om Riksbankens referensränta

Innehåll

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2023 är 3,50 procent.