Tilläggsdirektiv till Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (S 2022:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 juni 2022 kommittédirektiv om att utreda läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (dir. 2022:63). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 7 juni 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 september 2023.

(Socialdepartementet)