Tilläggsdirektiv till Utredningen om ungdomskriminalitetsnämnder (S 2022:11)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2023

Förkortad tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 juli 2022 kommittédirektiv om ungdomskriminalitetsnämnder - en ny ordning för att förebygga brottslighet (dir. 2022:106). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 augusti 2024.

Utredningstiden förkortas. Uppdraget ska i stället redovisas redan den 27 mars 2024.

(Socialdepartementet)