Tilläggsdirektiv till Utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (Ju 2022:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 24 februari 2022 kommittédirektiv om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (dir. 2022:7). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 24 augusti 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 24 november 2023.

(Justitiedepartementet)