Tilläggsdirektiv till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 april 2020 kommittédirektiv om främjande av ökad fysisk aktivitet (dir. 2020:40). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 mars 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast

den 16 juni 2023.

(Socialdepartementet)