Tilläggsdirektiv till Utredningen om subventionering av speciallivsmedel till barn (S 2022:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv om en översyn av subventionering av speciallivsmedel till barn (dir. 2022:97). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 augusti 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast

den 31 oktober 2023.

(Socialdepartementet)