Fråga 2023/24:536 Global Deal

av Aida Birinxhiku (S)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Det svenska initiativet Global Deal spelar en central roll i arbetet för en fri, hållbar och rättvis internationell handel. Genom Global Deal kan Sverige verka för en internationell handel som ökar takten i klimatomställningen, stärker den sociala dialogen och säkerställer bättre villkor på arbetsmarknaden globalt. På några få år har Global Deal växt till att samla mer än 100 aktörer från hela världen – allt från regeringar till företag, organisationer och fackförbund. Intresset är fortsatt stort och potentialen att fördjupa samarbetet likaså. Därför är det viktigt att Sverige går i spetsen för att utöka och utveckla Global Deal, bland annat genom att lyfta initiativet i bilaterala kontakter och tillföra mer resurser. På en tidigare skriftlig fråga har statsrådet Johan Forssell svarat att “Sverige kommer att fortsätta vara en partner och har för avsikt att, tillsammans med andra partners, bidra till Global Deals fortsatta verksamhet”.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till statsrådet Johan Forssell följande:

 

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet och regeringen redan vidtagit samt avser att vidta för att stärka och utveckla det globala partnerskapet Global Deal?